Whitelab
 • Active urls with content

  • Active urls with content

   [active_urls_with_content]  • MENTESEN, EGÉSZSÉGESEN KIHÍVÁS

   MENTESEN, EGÉSZSÉGESEN KIHÍVÁS„

   Promóciós Nyereményjáték Szabályzata és

   Adatkezelési Tájékoztatója

   WhiteLab Health Stations Kft.

   A promóciós nyereményjáték Időtartama: 2024. július 10-től 29-ig.

    

   1. A Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a

   WhiteLab Health Stations Kft (továbbiakban: Szervező).

   székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.

   levelezési cím: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.,

   adószám: 32444241-2-04

   képviselő: Horváth Aliz Gertrúd, Földvári Roland (ügyvezetők)

   adatvédelmi tisztviselő: Dr. Barabás Tamás llm.

   elérhetősége: dpo@whitelab.hu

   1. A Játékos

   2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook aktív oldallal rendelkező 18 év feletti személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet.

   2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező jelenlegi és volt alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

   1. A játék menete

   3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/whitelab.magyarorszag?locale=hu_HU) keresztül hirdeti meg.

   3.2. A nyereményjáték időtartama: 2024. július 10.-től, 29.-e  délelőtt 10óra.

   3.3. A Szervező promóciós nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Whitelab Facebook oldalán a Játék lebonyolítására feltöltött poszt alá hozzászólás (komment) formájában beküldik a kedvenc mentes receptjüket.

   A Játékos tudomásul veszi, hogy a mentes recept beküldését tartalmazó komment írásának tevékenységével automatikusan esélyessé válik a nyereménysorsoláson.

   3.4. A Whitelab Facebook oldalán közzétett kihívásra felhívó poszt alá kommentelt receptekkel versenyeznek a játékosok. A kommentek kedvelésével lehet szavazatot leadni az egyes receptekre. A legtöbb szavazatot elnyert mentes receptet beküldő játékos lesz a kihívás/ játék nyertese.

    

   A kihívás menete tehát az, hogy az eredeti, az oldal tetején rögzített poszt alá kommentbe kell beküldeni egy mentes receptet, majd arra minél több szavazatot gyűjteni, a komment kedvelésének formájában.

   3.5. A promóciós nyereményjáték 2024. július 29-én délelőtt 10:00-kor lezárul.

   Az eredmény(ek) kihirdetésének napja: 2024.07.29-ei Facebook poszt. A feltételeknek megfelelő Játékosok között a legtöbb kedvelést kapott mentes receptet tartalmazó komment írója kerül ki nyertesként. A nyilvánosságot a Szervező a Whitelab Facebook oldalán keresztül, külön poszt bejegyzésben értesíti legkésőbb az eredmény kihirdetését követő első munkanapon. A nyertes értesítése közvetlenül a Játékos Facebook profilján keresztül történik, a nyereményt az általa választott vérvételi ponton veheti át és használhatja fel.

   3.6. Minden válaszadó csak 1 db hozzászólással (kommenttel) vehet részt a sorsolásban.

    

   1. A Játék kezdőnapja: 2024. július 10. (a Facebook poszt megjelenése)
   1. Nyertes kiválasztása

   5.1. Az eredmény kihirdetésének napja: 2024.07.29. A nyertes neve legkésőbb az eredmény kihirdetését követő munkanapon egy Facebook posztban kerül közzétételre.

   1. Nyeremény

   6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint:

   1 db széklet mikrobiom laborvizsgálat 119.000 Ft értékben.

    

   6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható, akciókkal össze nem vonható. A nyeremény az átvételtől számított 1 hónapon belül használható fel.

   6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

   6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy indoklás nélkül megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a promóciós nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Whitelab Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

   6.5. A győztesnek az eredmény kihirdetésétől számítva 72 órája van, hogy reagáljon a nyereményről szóló Facebook bejegyzésre, és privát üzenetben jelentkezzen. Amennyiben ezt nem teszi meg, a Szervező a második legtöbb kedveléssel rendelkező mentes receptet tartalmazó komment beküldőjét teszi meg a kihívás nyertesének.

   6.6. Pótnyertes választás: Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, a Whitelab Health Stations Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy pótnyertest válasszon ki.  A pótnyertes kiválasztása és nyilvánosságra hozatala a nyertes jelentkezésére szánt időtartam lejárta utáni munkanap. A pótnyertes eredményhirdetésére egy Facebook posztban kerül sor a Whitelab Facebook oldalán.

   Amennyiben a pótnyertes sem jelentkezik 72 órán belül, úgy a játék nyertes kihirdetése nélkül lezárul.

   1. Moderálás

   A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az alábbiakban meghatározott kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, amelyet belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál. Emellett a Szervező ki is zárhatja a felhasználót a promóciós játékból. A Szervező belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt megköveteli, vagy bármely jogos érdek indokolja és a felhasználók vagy személyek biztonságának védelme érdekében ez szükséges, a Szervező nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából eredő bármely közvetett, vagy közvetlen kárért, elmaradt előnyért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, hogy a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

   1. A Játék menete

   8.1. Ön a promóciós Játékban való részvétellel, a Játéknak a Facebook felületén történő lebonyolítása során ön kiválasztásra kerülhet, mint nyertes. Ebben az esetében az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

   8.2. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat (pl. Facebook profilját kiüresíti, vagy ál-Facebook profillal játszik), az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

   8.3. A Játékos kifejezett és önkéntes hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a WhiteLab Health Stations Kft., illetve az általa felkért személyek róla fénykép-, hang-, és / vagy videofelvételt készítsen. A hozzájáruló nyilatkozat kitöltése és visszaküldése a nyeremény átvételének előzetes feltétele.

   8.4. Mindezek alapján a WhiteLab Health Stations Kft.  jogosult a marketing célból elkészült fénykép-, hang-, és / vagy videofelvételt felhasználni és közzétenni a társaság által szerkesztett honlapon és a társaság által szerkesztett más kiadványokban. A hozzájárulás megadása kiterjed továbbá arra is, hogy WhiteLab Health Stations Kft az elkészült felvételt helyi vagy országos médiumok rendelkezésére bocsássa. Az érintett a felvétel jogszerű felhasználásáért díjazásra nem jogosult.

   1. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

   9.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi a jelen promóciós játékszabályzatban közzétett valamennyi promóciós játék lebonyolításához szükséges feltételt.

   1. Záró rendelkezések

   10.1. A Játék tekintetében a magyar adatvédelmi és marketing jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyv az irányadó. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben rögzített adat csak a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Meta (Facebook) által közölt adatkezelési elvekkel összhangban használható fel.

   10.2.A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára kerülhet felhasználásra. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

   Budapest, 2024.07.01.

   Adatkezelési Tájékoztató

   A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás az Általános Adatvédelmi Rendelet (röv. „GDPR”) 13. cikkében foglalt követelmények alapján.

   1. A „Mentesen, egészségesen kihívás” promóciós nyereményjátékon történő részvétellel a Játékos elfogadja, hogy a nyereményjáték Szervezője a személyes adatait az adatvédelmi szabályok keretein belül a promóciós játék során, annak eredményének dokumentálása és közzététele, illetve a nyertes kiértesítése céljából felhasználja.
   1. Az adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”) neve és elérhetőségei:

   Adatkezelő: WhiteLab Health Stations Kft.

   székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.

   levelezési cím: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.,

   adószám: 32444241-2-04

   képviselő: Horváth Aliz Gertrúd, Földvári Roland (ügyvezetők)

   1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

   Az adatvédelmi tisztviselő a következő címen érhető el:

   adatvédelmi tisztviselő: Dr. Barabás Tamás llm.

   elérhetősége: dpo@whitelab.hu

   1. Az adatkezelés jogalapja és célja:

   Az adatkezelés célja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő felhasználóinak jogos érdeken alapuló mobilizálása a megfelelő szolgáltatási csomag elnevezésének kiválasztása érdében, illetve a játékban való részvétel ösztönzése (ld. nyereménysorsolással) és a promóciós nyeremény átadásának lebonyolítása.

   1. Az adatkezelés időtartama és meghatározásának szempontjai:

   Az Adatkezelő jogosult a 8.3. pontban meghatározott célokból a promóciós Játék végéig a játékosok nyilvános Facebook profiljában közölt adatokat megtekinteni és ezek alapján a játékossal kapcsolatba lépni.

   1. Tiltakozáshoz való jog

   Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy tiltakozhat a jogos érdek alapján zajló adatkezelés esetén. Az Adatkezelő a megfelelő vizsgálat lebonyolítása után, annak eredményének függvényében, az ön tájékoztatásával egyidejűleg saját rendszeréből törölheti az ön által kifogásolt adatokat és megszüntetheti a további adatkezelést.

   1. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

   Az adatkezelő munkakörében eljáró munkatársai.

   1. Kezelt személyes adatok köre:

   A játékos facebook felhasználói fiókjában elérhetővé tett nyilvános adatok.

   1. Adatbiztonság

   Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak kockázatokkal arányos védelmét garantálják. Ezek többek között, de nem kizárólag: a kezelt személyes adatok titkosítása, munkatársak titoktartási nyilatkozata, belső szabályzatok, illetve további adatvédelmi és kiberbiztonsági adminisztratív és logikai intézkedések alkalmazása.

   1. A játék lebonyolítása során igénybe vett adatfeldolgozó(k) elérhetősége:
   feladat cégnév elérhetőség
   promóciós felület biztosítása Meta

   Meta Platforms Ireland Limited

   ATTN: Privacy Operations

   Merrion Road

   Dublin 4

   D04 X2K5, Ireland

   1. Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos tájékoztatás
   • Jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
   • Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
   • Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog).
   • Jogosult arra is, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl., ha tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a vizsgálat idejére kérheti az adatkezelési korlátozását.
   • Jogosult arra is, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk).
   • Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-ban foglalt rendelkezéseket. Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.
   • Ha úgy véli, hogy információs önrendelkezési jogát súlyosan megsértették, akkor jogos igényével közvetlenül bírósághoz is fordulhat.

   1. Az illetékes felügyeleti hatóság elérhetősége

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

   Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9
   Hivatali kapu - Rövid név: NAIH
   KR ID: 429616918

   Telefon +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400
   Fax : +36 (1) 391-1410

   Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

   Köszönjük megtisztelő figyelmét!

   Kelt: 2024. július 1.  • Női hormon laborvizsgálat (ciklus 21.-23. napja között)

   13.990 Ft

   Foglalás erre a vizsgálatra A Női hormon laborvizsgálat (ciklus 21.-23. napja között) leírása Milyen vizsgálatokat tartalmaz a Női hormon laborvizsgálat (ciklus 21.-23. napja között)?

   FSH, LH, Ösztradiol, Progeszteron

   Mikor ajánljuk a Női hormon laborvizsgálat (ciklus 21.-23. napja között) elvégzését


  • Menopauza laborvizsgálat

   37.900 Ft

   Ne hagyja, hogy a változókor gátat szabjon eddigi életének!

   Foglalás erre a vizsgálatra

   A változókor nem csak egy állapot, hanem egy új fejezet kezdete is a hölgyek életében. Eddig ismeretlen tünetek, indokolatlan gyors hízás vagy álmatlan éjszakák kísérik ezt az időszakot?

   Ne hagyja, hogy ez a változás megakadályozza abban, hogy teljes életet éljen. Ezért hoztuk létre a legújabb menopauza laborvizsgálati csomagunkat.

   fT4 – szabad T4 funkció, Triglicerid, Koleszterin AMH, TSH, LH, Ösztradiol, Progeszteron, FSH, anti-TPO, CA 125, HE4, ROMA index

   Azoknak a hölgyeknek, akik az alábbi tüneteket tapasztalják, egy bizonyos életkor felett:

   • Hőhullámok
   • Alvásproblémák
   • Hangulatingadozások
   • Irreguláris menstruáció
   • Hormonális káosz
   •  

   Amennyiben, ezek a tünetek ismerősek az Ön számára, akkor itt az ideje, hogy megtegye az első lépést az egészsége érdekében! A menopauza laborvizsgálat segítségével pontosan feltérképezheti, mi állhat a tünetek hátterében.

   Ne várja meg, hogy a tünetek súlyosbodjanak! Forduljon hozzánk, és tegye meg az első lépést az életminősége javításáért.  • Férfi változókori laborvizsgálat

   12.990 Ft

   Hogy könnyebben átlendülj a változásokon!

   Foglalás erre a vizsgálatra

   Nemzetközi felmérések szerint a férfiak is átélnek egyfajta változókori állapotot az életükben, bár kevésbé ismert és beszélt téma, mint a nők esetében. A legfontosabb, hogy ne hagyd, hogy ez a változásokkal járó időszak gátat szabjon a boldogságodnak. Legújabb, férfiak számára kifejlesztett változókori laborvizsgálatunk segíthet abban, hogy könnyebben átlendülj a változásokon!

   A férfi változókorral járó tünetek hasonlóak a női menopauza tüneteihez, de sokkal lassabban alakulnak ki, és kevésbé drámaiak.

    A férfi változókori laborvizsgálat segítségével pontosan feltérképezhetjük, mi zajlik a szervezetedben, és hogyan segíthetünk neked a tünetek kezelésében és az életminőséged javításában.

   Koleszterin, HDL, Triglicerid, Hemoglobin A1C, Totál Tesztoszteron, Prolaktin, TSH, LDL

   Azoknak a férfiaknak, akik egy bizonyos életkor felett, változásokat tapasztalnak a szervezetük működésével kapcsolatosan, annak ellenére, hogy egészségesen élnek, megfelelően táplálkoznak, sportolnak, de mégis, az újonnan tapasztalt tüneteikre nem találják a magyarázatot.

   Tudjuk, hogy a változásokkal nem mindig könnyű megbirkózni, de ne légy egyedül! Fordulj hozzánk bizalommal, és segítünk abban, hogy könnyebben visszanyerd a kontrollt az életed felett!  • Partnereink

   Partnereink

   Visegrádi40 Magánrendelő - Visegrádi utca és Csanády utca sarka

   1132 Budapest, Visegrádi u. 40

   Időpontfoglalás

   Nyitvatartás:

   Hétfő:         07:00 – 13:00

   Kedd:          07:00 – 13:00

   Szerda:       07:00 – 13:00

   Csütörtök:  07:00 – 13:00

   Péntek:        07:00 – 13:00

   Szombat:     07:00 – 13:00

   Vasárnap:    ZÁRVA

   Egyéb információ

   PARKOLÁS.: utcán díjfizetős 
   Bankkártyás fizetés: igen
   Egészségpénztári kártya fizetési lehetőség: nem
   SZÉP kártya fizetési lehetőség: nem
   Gyermek vérvétel: 9 éves kortól

    

   Díjak

   Vérvételi díj: 3500 Ft
   Terheléses vérvételi díj: 6000 Ft
   Mintaátvételi díj (hozott minta esetén): 2000 Ft

   Remete72 Magánrendelő

   1028 Budapest, Máriaremetei u. 72.

   Időpontfoglalás

   Nyitvatartás:

   Hétfő:         07:00 – 13:00

   Kedd:          07:00 – 13:00

   Szerda:       07:00 – 13:00

   Csütörtök:  07:00 – 13:00

   Péntek:        07:00 – 13:00

   Szombat:     ZÁRVA

   Vasárnap:    ZÁRVA

   Egyéb információ

   PARKOLÁS.: díjmentes 
   Bankkártyás fizetés: igen
   Egészségpénztári kártya fizetési lehetőség: nem
   SZÉP kártya fizetési lehetőség: nem
   Gyermek vérvétel: 9 éves kortól

    

   Díjak

   Vérvételi díj: 4000 Ft
   Terheléses vérvételi díj: 6000 Ft
   Mintaátvételi díj (hozott minta esetén): 3000 Ft

   BeAlive Egészségközpont

   1032 Budapest, Bécsi út 154. - GoBuda Mall

   Időpontfoglalás

   Nyitvatartás:

   Hétfő:         07:00 – 15:00

   Kedd:          07:00 – 15:00

   Szerda:       07:00 – 15:00

   Csütörtök:  07:00 – 15:00

   Péntek:        07:00 – 15:00

   Szombat:     07:00 – 15:00

   Vasárnap:    ZÁRVA

   Egyéb információ

   Megközelíthetőség: Bécsi út/Vörösvári út megálló

   Parkolás: GoBuda Mall saját parkolója  • Karbantartás

   Karbantartás

   Dolgozunk rajta, hamarosan minden rendben lesz!

   Vissza a főoldalra


  • A Tuberkulózis Világnapja
   1982-ben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Március 24-én a tuberkulózis világnapjává nyilvánította. 142 éve ezen a napon jelentette be Robert Koch német orvos és kutató a TBC-t okozó baktérium a mycobacterium tuberculosis azonosítását, azaz felfedezte, hogy pontosan mi okozza a megbetegedést és annak terjedését... Vissza Tuberkulózis világnap

   1982-ben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Március 24-én a tuberkulózis világnapjává nyilvánította. 142 éve ezen a napon jelentette be Robert Koch német orvos és kutató a TBC-t okozó baktérium a mycobacterium tuberculosis azonosítását, azaz felfedezte, hogy pontosan mi okozza a megbetegedést és annak terjedését.

   A világban még most is több millió megbetegedést regisztrálnak minden évben, ám Magyarországon a múlt század első felében számított népbetegségnek. Ebben az időszakban fogalmazódott meg a szigorú szűrési protokoll bevezetésének szükségessége, melyet azóta is alkalmazunk (tüdőszűrés), valamint kötelezővé vált a vakcináció (BCG oltás) így már 70 éve minden magyarországi újszülött részesül a TBC elleni védőoltásban.

   A 80-as évekig úgy tűnt, hogy ezt a harcot sikerült megnyerni, ám a hagyományos antibiotikumoknak ellenállób törzsek is megjelentek, valamint a vakcina is vesztett az új törzsekkel szembeni immunizációs erejéből. Az elmúlt években magyarországon néhány száz új esetet regisztráltak, míg az Európai Unióban néhány tízezret. Ma tehát a fejlett országokban nem nevezhető népbetegségnek a TBC, de ehhez hosszú küzdelmes munka vezetett, melyet napjainkban is folytatni szükséges.

   A TBC világnapján megemlékezünk a betegek és a kór áldozatai mellett arról a hatalmas és áldozatos tudományos és társadalmi munkáról is, ami sokmillió ember életét mentette meg a szűrési programok és a hatékony oltási tervek bevezetésével.

   A Whitelab csapatával ezzel a bejegyzéssel állítunk emléket a szűrővizsgálatok és a megelőzés szervezésében szerepet vállaló magyaroknak, kórházi és egészségügyi dolgozóknak, társadalmi munkát végzőknek, kutatóknak, tudósoknak, akik milliók éleltét mentették meg munkájukkal. Köztük is egy nevet kiemelve emlékezünk Korányi Frigyesre, aki úttörő munkát végzett a tuberkulózis röntgen diagnosztikájának megteremtésében, valamint az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet dolgozóira, mely intézet 1901-es megalapításá óta a hazai TBC elleni küzdelem zászlós hajója.  • Mikrobiom laborvizsgálatok


  • Ha diétázol, kezdj vérvétellel
   Sokan keressük, hogy melyik diétás program lenne a legjobb céljaink eléréséhez, mi az amit szívesen kipróbálunk, mi az amit biztosan nem szeretnénk végigcsinálni. Lehet, hogy már bevált receptünk van, lehet, hogy pont egy új program kapcsán merítünk új motivációt is a fogyáshoz... Vissza Ha diétázol, kezdj vérvétellel!

   Sokan keressük, hogy melyik diétás program lenne a legjobb céljaink eléréséhez, mi az amit szívesen kipróbálunk, mi az amit biztosan nem szeretnénk végigcsinálni. Lehet, hogy már bevált receptünk van, lehet, hogy pont egy új program kapcsán merítünk új motivációt is a fogyáshoz.

   Aztán mikor belevágunk két dologra biztosan odafigyelni:

   1. maradéktalanul helyesen követem-e az előírásokat?
   2. mennyit mutat a mérleg hétről hétre?

    

   Rendkívül fontos tudnunk, hogy honnan indultunk, hogyan haladunk és hova érkeztünk. Erre nincs is alkalmasabb eszköz, mint a mérleg. Ugyanakkor egy mélyebb és az érzékszerveink számára kevésbé transzparens utánkövetési lehetőséget is érdemes számításba venni. Ez a laboratóriumi elemzés.

    

   Honnan jön az elhatározás egy diéta kezdetekor?

   A fogyás célja lehet a test harmóniájának helyreállítása (szépségmegőrzés), vagy az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, illetve ezek kombinációja. Ha látjuk, hogy hány kilóról indulunk motivációt meríthetünk belőle, hogy ezen a helyzeten szeretnénk változtatni. Ha látjuk milyen kóros eltérések detektálhatóak a szénhidrát- vagy lipid anyagcserénkben, akár a belszervi funkciókban ez hasonlóképp motivál a változás elérésére. Hiszen sokszor nem is tudunk róla milyen biokémiai folyamatok útján van káros hatással szervezetünkre a súlytöbblet, ha azonban megértjük mi történik és látjuk is, hogy például az érelmeszesedést és kardiovaszkuláris rizikót jelentő magas koleszterinszint hogyan sűllyed normál tartományban még fontosabbá válhat a cél elérése. Először is tehát tudatosságot és extra motivációt jelent a diéta előtti vérvétel.

    

   Van, hogy nem működik a diéta, nem csökken a testsúly úgy, ahogy korábban.

   Ha ekkor is csak a kilókra koncentrálunk sikertelenségként éljük meg, vagy módszert váltunk. Pedig lehet, hogy az akadály nem a diéta receptjében van, hanem szervezetünkben. Fény derülhet például kezelendő pajzsmirigy betegségre, aminek megoldásával elhárul az akadály a sikeres diéta elől. Előfordulhat az is, hogy a fogyás mértékének csökkenése teljesen normális, egészséges állapot. Ezt onnan tudhatjuk, hogy a monitorozott paramétereink javultak, egészségünk helyreállt, egyszerűen csak több stimulus (pl. mozgás) szükséges ugyanolyan mértékű testsúlycsökkenéshez annál, ami a korábbi minusz 10 kilónál még elegendő volt.

   Biztonságot is nyújt tehát a vérvétel, hiszen tudjuk, hogy az a tempó amit kijelöltünk nem túl gyors-e, nem jelent-e túlzott igénybevételt szervezetünk részéről. Fordítva is elsülhet a diéta, lehet, hogy egy lassabb, mértékletesebb változással messzebbre jutunk, mint az eltervezett menetrenddel.

   További ösztönzést jelent, ha kilókban lassabban is haladunk a vérvételi eredményben ugyanakkor visszatükröződik, hogy helyes úton járunk és hogy az egészséges életmód milyen extra előnyökkel jár számunkra.

    

   Összefoglalva:

   • tisztába kerülünk a kiindulási értékekkel és azzal, hogy milyen javulást várunk
   • felismerésre kerülhetnek panaszmentes, vagy banális tünetekkel járó kórállapotok, betegségek, melyek nem csak a fogyást, de az egészségünket is veszélybe sodorhatják
   • biztonságosan változtathatunk étkezésünkön, aktivitásunkon, akár káros szokásainkon
   • látjuk az eredményt, mely elmélyíti az életmódváltáshoz szükséges tudatosságot

    

   Kövessük a testsúly változását, legyen konkrét célja a diétának kiindulástól annak végéig, de kössük egybe ezt legalább 2 vérvétellel - diéta kezdetén és végén - annak érdekében, hogy az elhatározásból tudatos és tartós eredmény lehessen!

   Ebben segít a Whitelab Testsúly és Testsúly Plusz csomagja, ami kifejezetten fogyást és életmódváltást elhatározó ügyfeleinknek lett megtervezve azzal a céllal, hogy nem csak a mhttps://whitelab.hu/tesztek/laborvizsgalatok/sport-es-wellness-lérlegen látszó, de az egészségükben detektálható pozitív változás is követhetővé váljon ezzel hatalmast előnyt nyújtva az célok eléréséhez.

   Testsúly laborvizsgálat Testsúly Plusz laborvizsgálat


  • Széklet mikrobiom laborvizsgálat

   119.000 Ft

   Foglalás erre a vizsgálatra A széklet mikrobiom vagy mikroflóra a bélben élő mikroorganizmusok, elsősorban baktériumok és gombák összessége. Ezek a mikróbák egy összetett ökoszisztémát alkotnak és hatással vannak az emberi egészségre. A bélflórát alkotó teljes mikrobiom feltérképezése. Tenyésztéssel nem kimutatható mikrobák azonosítása. Bélflórában megtalálható baktérium törzsek egymáshoz viszonyított aránya. Bélműködéshez szükséges baktérium fajok meghatározása. Gyulladásos folyamatokban szerepet játszó baktériumok aránya. Pathogén baktérium, gombák jelenléte. Javasolt elvégezni gyakori haspuffadás, hasmenés, székrekedés, gastrointestinális, autoimmun megbetegedések, emésztési zavarok, ételintoleranciák, elhízás, cukorbetegség, levertség, fáradékonyság, bőrelváltozások esetén. A széklet mikrobiom egyénenként eltérő és az időben is változhat az összetétele. Hagyományos mikrobiológiai módszerekkel nem állapítható még a részletes mikróbaösszetétel, és a kóros állapottal összefüggésbe hozható változások sem tanulmányozhatóak. Az olyan korszerű vizsgálati módszerek, mint a PCR technológia és az újgenerációs szekvenálás elterjedésével elérhetővé vált a baktériumok, gombák nagy felbontásban történő elemzése, specifikus fajok meghatározása és mikróbaközösség-típusok elkülönítése. A mikrobiom vizsgálata nem tenyésztésen alapul, hanem molekuláris biológiai módszereket alkalmaz. Így egyedülálló módon minden mikróbatípusról információt nyújt.

   A bélflórát alkotó törzsek és fajok feladata a bélrendszer optimális működésének fenntartása, valamint az immunrendszer, endokrinológiai egyensúly fenntartása. Nem megfelelő étrend, egyensúly esetén a rendszer felborul gyulladásos folyamatokat indikálhat. számos megbetegedések kialakulásának kockázatát megnövelve, mint például az irritábilis bél szindróma, gyulladásos bélbetegségek, elhízás, cukorbetegség, pajzsmirigybetegség, kardiovaszkuláris betegségek, inzulinrezisztencia.  • Hüvelyi mikrobiom laborvizsgálat

   99.000Ft

   Bővebb információ a vizsgálatról

   Foglalás erre a vizsgálatra

   A hüvelyi mikrobiom vagy mikroflóra a vaginában élő mikroorganizmusok, elsősorban baktériumok és gombák összessége. Ezek a mikróbák egy összetett ökoszisztémát alkotnak és hatással vannak az emberi egészségre. A hüvelyben megtalálható baktériumok túlnyomó többsége nem káros, sőt, épp ellenkezőleg: fontos szerepük van az egészséges hüvelyi környezet fenntartásában.

   A legtöbb nő esetén a hüvelyi mikrobiom akkor van egyensúlyban, amikor annak diverzitása (biológiai sokfélesége) alacsony. Ez azt jelenti, hogy kevés baktériumfaj alkotja, jellemzően Lactobacillusok. A tejsavbaktériumok közé tartozó Lactobacillusok sokrétű védelmező funkciót látnak el. Számos urogenitális (húgyivari) rendszert érintő betegség megelőzésében játszanak szerepet, mint például a bakteriális vaginózis, élesztőgomba fertőzések, nemi úton terjedő fertőzések, húgyúti infekciók, sőt, feltehetőleg a rákos megbetegedések ellen is védelmet nyújtanak.

   A hüvelyi mikrobiom egyénenként eltérő és az időben is változhat az összetétele. Hagyományos mikrobiológiai módszerekkel nem állapítható meg a részletes mikróbaösszetétel, és a kóros állapottal összefüggésbe hozható változások sem tanulmányozhatók. Az olyan korszerű vizsgálati módszerek, mint a PCR technológia és az újgenerációs szekvenálás elterjedésével elérhetővé vált a baktériumok, gombák és vírusok nagy felbontásban történő elemzése, specifikus fajok meghatározása és mikróbaközösség-típusok elkülönítése.

   A hüvelyi mikrobiom vizsgálata nem tenyésztésen alapul, hanem molekuláris biológiai módszereket alkalmaz. Így egyedülálló módon minden mikróbatípusról információt nyújt: a baktériumok és gombák részletes összetételén túl vizsgálja egy egysejtű protozoon, a Trichomonas vaginalis jelenlétét, valamint képes kimutatni a hüvely egészségét érintő vírusokat (HPV típusmeghatározással, HSV-1, HSV-2, EBV, MCV, HCMV, és adenovírusok).

   A genitális szemölcsöket és a herpeszeket nehéz megkülönböztetni, mivel mindkettő a nemi szervek területén jelenik meg. Tesztünk meg tudja különböztetni a herpesz és a humán papilloma vírus fertőzést. A HPV egy nagyon gyakori víruscsoport, amely a legtöbb embernél nem okoz problémát, de egyes típusai genitális szemölcsöket vagy rákot okozhatnak. Tesztünk meghatározza a HPV azon szerotípusait, amelyek információval szolgálnak a magas vagy alacsony kockázatú típusokról. A méhnyakrákot okozható magas kockázatú HPV-típusok (16 és 18) szűrése javasolt, ha Ön 30 és 65 év közötti átlagos kockázatú nő.

   A vizsgálat során a hüvelyét alkotó baktériumok összetétele alapján a mikrobiomját az öt általános kategória egyikébe, az úgynevezett közösségi állapotjelző típusba (angolul Community State Type) soroljuk. Ez az információ azért fontos, mert a hasznos baktériumok által nyújtott védelem szintje és az egészségre gyakorolt hatása attól függően változik, hogy a hüvelyi mikrobiomja melyik közösségi állapotjelző típusba tartozik.

   Végül, de nem utolsó sorban a hüvelyi mikrobiom vizsgálat az egyetlen olyan részletes elemzést nyújtó teszt, amely a mikrobiomösszetétel megadásán túl különféle antibiotikum rezisztencia gének kimutatására is alkalmas. A rezisztenciagének ismerete támpontot ad a nőgyógyászoknak, hogy az esetleges problémákat olyan antibiotikummal kezeljék, amely ellen nem alakult ki ellenállóképesség.  • Szerintünk az önálló prevenció és diagnosztika a jövő
   Ezzel a címmel sok vitát ki lehet robbantani és tisztázásra is szorul, hogy mire is gondolt a Whitelab csapata, mikor az orvosi rendelőkön kívül igénybe vehető diagnosztikai szolgáltatások mellett kötelezte el magát. Azt gondoljuk, hogy az öndiagnosztizálás nagyobb szerepet kapott már ma is az egészségügy területén és a jövőben ez csak erősödni fog... Vissza Szerintünk az önálló prevenció és diagnosztika a jövő.

   Ezzel a címmel sok vitát ki lehet robbantani és tisztázásra is szorul, hogy mire is gondolt a Whitelab csapata, mikor az orvosi rendelőkön kívül igénybe vehető diagnosztikai szolgáltatások mellett kötelezte el magát. Azt gondoljuk, hogy az öndiagnosztizálás nagyobb szerepet kapott már ma is az egészségügy területén és a jövőben ez csak erősödni fog. Az internetes tartalmak között egyre jobban tud navigálni a laikus felhasználó is, könnyebben találjuk meg a hiteles tartalmakat és az elmúlt évtized alatt mindnyájan tapasztalatot szereztünk a megbízhatatlan oldalak azonosításában is. Ha több, mint 10 percet szánunk rá, hogy egy egészségügyi kérdésnek utána járjunk, akkor egészen hasznos, hiteles és „up to date” válaszokat fogunk találni.

   Természetesen problémát is okozhat a nagy önállóság. Azért mégis csak laikusnak számít minden egészségügyi tapasztalattal és végzettséggel nem rendelkező személy. Lehet, hogy egyre pontosabb és átfogóbb leírásokat találunk kérdéseinkre, de az sem biztos, hogy helyes kérdéseket teszünk fel. Már a saját tünetei kapcsán is tévedhet a beteg, hiszen például amit ő nagy piros foltnak nevez, azt a bőrgyógyász egészen máshogyan írná le a tünetek felsorolásánál. A diagnosztikus és terápiás lehetőségek kapcsán is inkább csak egy száraz felsorolás áll majd rendelkezésünkre, de nem ismerjük meg a gyakorlatot. Mi elérhető, mi kevésbé, mi is a gyakorlat a valóságban, hogyan is szoktuk ezt csinálni, mi a helyes sorrend, mi a következő lépés… na ebben nem az internet, vagy a mesterséges intelligencia segít, ahogy magát a szükséges ellátást sem az keresőoldalak végzik el.

    

   Miben is látjuk az önálló prevenciós és diagnosztikus lehetőségek szerepét?

   Azzal a lehetőséggel, hogy a mesterséges intelligencia támogatása és a lexikális tudás gyors és pontos kereshetősége a családok túlnyomó többségénél rendelkezésre áll, illetve figyelembe véve azt a tényt, hogy a születéskor várható élettartam az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekedett új kategória született az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatban. A most 30-60 év közötti korcsoport jellemzően még nem jár rendszeresen orvoshoz, sok esetben nem szed mindennaposan gyógyszert, nincs gondozásba vett krónikus betegsége, de már szükségesnek látja, hogy panaszok, megbetegedés esetén ne csak egy lázmérőre támaszkodjon. Ez az a csoport, akik előnyben részesítik az önállóan igénybe vehető diagnosztikai lehetőségeket, hiszen nincs állandó kezelőorvosuk és nem szívesen járnak kórházba. Egyre inkább megtanultuk használni ezeket a lehetőségeket. Tudjuk, hogyha ellenőrizzük időnként vérnyomásunkat és rendben van, akkor nincs magasvérnyomás betegségünk. Azt is tudjuk, hogyha ellenőrizzük időnként vérnyomásunkat és rendszerint magas, akkor ezzel orvoshoz kell fordulnunk, aki segíteni fog beállítani. Az otthoni, vagy önállóan igénybevehető diagnosztikus eszközök és lehetőségek így támogatják egészségügyi ellátásunkat. Egyre szofisztikáltabb módokon tudjuk az orvosi megjelenés igénybevételét minimalizálni úgy, hogy az ne jelentsen kompromisszumot egészségünk tekintetében sem, sőt gyorsítsa és segítse az esetlegesen szükséges orvosi munkát is.

   A Whitelab erre a folyamatosan növekvő igényre ad újabb és újabb megoldásokat, immár nem csak a vérvételi labordiagnosztika teljes repertoárjával, de további önálló prevencióra és diagnosztikai lépésre lehetőséget adó szolgáltatásokkal frissítjük és bővítjük folyamatosan kínálatunkat. Mindenben támogatjuk az orvoshoz még ritkán forduló, de egészségtudatosan élő ügyfeleinket és igyekszünk részt venni az orvoshoz rendszeresen járó ügyfeleink diagnosztikai igényeinek kiszolgálásában is. Persze a legfontosabb üzenetünk a mai napig a prevenció hasznossága maradt. A megelőzésnél nincs hatékonyabb orvosság, a korai betegség felismerés életet menthet, jó kezelési stratégiát nem lehet felállítani diagnosztika nélkül, a terápia és gyógyulás nyomon követesé teszteléssel válik teljessé.  • Mikor gondoljunk pajzsmirigy betegségre?
   A pajzsmirigy alulműködése és túlműködése rendkívül gyakori kórállapot a felnőtt lakosság körében. Különösen a 60 év feletti nők között, ahol majd minden ötödik személy rendelkezik valamilyen pajzsmirigy betegséggel, de az európai teljes populációra vetítve kortól, nemtől függetlenül is eléri ez a betegségcsoport előfordulása a 3%-os gyakoriságot. Vissza Mikor gondoljunk pajzsmirigy betegségre? A pajzsmirigy alulműködése és túlműködése rendkívül gyakori kórállapot a felnőtt lakosság körében. Különösen a 60 év feletti nők között, ahol majd minden ötödik személy rendelkezik valamilyen pajzsmirigy betegséggel, de az európai teljes populációra vetítve kortól, nemtől függetlenül is eléri ez a betegségcsoport előfordulása a 3%-os gyakoriságot.
   A kezeletlen pajzsmirigy betegség nem csak súlyosbodáshoz, de az életminőség romlásához is vezet. Ezért fontos korai felismerés és kezelés, hogy elkerülhetővé váljanak az előrehaladott, műtéti ellátást igénylő, tumoros átépülést mutató, nehezen kezelhető, szövődményekkel társuló állapotok és hogy a beteg életminősége mihamarabb helyreálljon, a kezelésből maximálisan profitálni tudjon.

   Mit csinál a pajzsmirigy?

   A pajzsmirigy egy endokrin, azaz hormontermelést végző szerv. Testünk összes anyagcsere folyamatának karmestere, hatással van a tehát a gyermekkori- kamaszkori fejlődésünkre és a felnőttkori metabolikus folyamataink sebességére, minőségére is. Karmesteri szerepén keresztül kihat más hormonok termelődésére, a testhőmérséklet szabályozására, vagy a pulzusszám, vérnyomás, szívműködés regulációjára is. Egyszóval központi szerepe van szervezetünk egészséges működésében az anyagcsere folyamatok átfogó szabályozásán keresztül.

    

   Mi történik, ha a pajzsmirigy alulműködik?

   Ha a pajzsmirigy kevesebb serkentő jelet ad szervezetünknek, akkor az anyagcserefolyamatok lelassulnak. Ezt az állapotot hypothyreosisnak nevezzük, melynek oka további diagnosztikus lépésekkel deríthető ki. Az alulműködés következtében az alábbi általános tüneteket észlelhetjük:

   • fáradtság
   • álmosság
   • memória zavar, romló koncentráció
   • lehangoltság, depresszió
   • hízékonyság
   • székrekedés
   • izom- és ízületi fájdalmak
   • menstruációs zavarok
   • hideg intolerancia
   • bőr szárazság
   • töredezett haj

    

   Mi történik, ha a pajzsmirigy túlműködik?

   Ekkor beszélünk hyperthyreosisról, azaz a pajzsmirigy a normálisnál nagyobb mértékben próbálja serkenteni anyagcserénket. A túlműködés oka itt is változó, ennek megállapításához szintén további diagnosztikai lépések szükségesek. Következményként az alábbi általános tüneteket tapasztalhatjuk:

   • fogyás
   • éhség, fokozott energiabevitel
   • idegesség, szorongás
   • szapora pulzus
   • szívritmus zavarok
   • fokozott izzadás, meleg intolerancia
   • izomgyengeség, remegés
   • menstruációs zavarok
   • hajhullás
   • fokozott könnyezés, szemek „kidülledése”

    

   A pajzsmirigy megnagyobbodása mind alulműködés, mind túlműködés kapcsán kialakulhat. Túlműködésnél az extra hormontermelés miatt fokozódik mérete, míg alulműködésnél az alacsony hormonszintre reagálva az agyalapi mirigy serkentő jeleket küld a pajzsmirigynek, melynek állománya ennek hatására gyarapodik.
    

   Mit látunk a laborból?

   A pajzsmirigy betegségek diagnosztikájának, a terápia utánkövetésének, ellenőrzésének, az egészséges állapot megerősítésének első és legfontosabb pillére a vérvétel. Ekkor az alábbi paramétereket mérhetjük meg:

   TSH - Pajzsmirigy működését stimuláló hormon, melyet az agyalapi mirigy termel. Általában ha a pajzsmirigy túlműködik, stimulálása szükségtelen, a TSH szint alacsonyabb lesz. Ha a pajzsmirigy alulműködik, akkor serkentése válik szükségessé. Ennek megfelelően a TSH szint magasabb lesz a normálisnál.

   (f)T3, (f)T4 – a pajzsmirigy karmesteri feladatát ellátó tiroxin hormon előalakja és érett alakja. Ha ezek szintje alacsony, akkor alulműködésről, ha magas, akkor túlműködésről beszélhetünk. A T3, T4 egymáshoz való viszonyából is következtethetünk különböző kórállapotokra. Gyakran használt terápiás lehetőség ennek a hormonnak a tablettás gyógyszeres pótlása, melyel nem csak a tiroxin szint stabilizációját, de a magas TSH szint visszaszorítását is célozhatjuk.

   specifikus antitestek (pl.: anti-TPO) - Ezek az antitestek, mint például az anti-TPO (pajzsmirigy peroxidáz elleni antitestek), segítenek az autoimmun pajzsmirigybetegségek, például a Hashimoto thyreoiditis vagy a Graves-Basedow betegség diagnosztizálásában. Jelenlétük, magas vérszintjük kóros.

   Kalcitonin – A pajzsmirigy C-sejtei által termelt hormon, ami a vér kálcium szintjének szabályozásában játszik szerepet a mellképajzsmirigy által termel parathormonnal együttesen. Mérése bizonyos pajzsmirigy tumorok diagnosztikájábal vált fontossá.

   Egyéb, nem közvetlenül pajzsmirigy funkciót jellemző paraméterek - Ilyenek például a teljes vérkép, a vas, transzferrin, karbamid, húgysav, kreatinin, összbilirubin, valamint a különböző enzimek (GOT, GPT, GGT, alkalikus foszfatáz) szintjei, amelyek segíthetnek a pajzsmirigy állapotának és a szervezet általános állapotának felmérésében.

   A Whitelab javaslata, hogy a pajzsmirigy betegségek magas előfordulási gyakorisága miatt az általános szűrővizsgálatra érkező ügyfeleink is olyan szűrőcsomagot válasszanak, amiben legalább a TSH hormon szintje meghatározásra kerül. Pajzsirigy betegség gyanúja esetén javasoljuk a minél szélesebb paraméterlistát tartalmazó panel kiválasztását pajzsmirigy csomagjaink közül. Pajzsmirigy betegség fennállása esetén pedig javasoljuk, hogy a kezelőorvossal közösen meghatározott gyakorisággal és paraméterekkel végezzen vizsgálatot!

   Részletek


  • Nyereményjáték szabályzat

   A nyereményjáték szabályzatát erre a linkre kattintva éri el.  • 50+ laborvizsgálat

   100.000 Ft

   Laboratóriumi kivizsgálás agilis életvitelhez 50+ korosztály számára.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   Kivizsgálás tetőtől talpig korosztályokra optimalizálva. A szervezet elektrolit egyensúlyának, a vasanyagcserének, a gyulladásos paramétereknek, a minőségi vérképnek a laboratóriumi vizsgálatán túl az 50+ laborvizsgálat tartalmazza az emésztő és kiválasztó rendszer – mint a hasnyálmirigy, máj-, epeutak és vesefunkció- laboratóriumi vizsgálatait is. A szénhidrát anyagcsere vizsgálata kiegészül a glikált hemoglobin-HbA1c valamint az éhgyomri inzulinszint és a HOMA Index meghatározásával. A 30+, 40+ és 50+ csomagban részletesen vizsgáljuk a vérzsírok szintjét, megoszlását és a szívizom markereket. A pajzsmirigyfunkció elsődleges szűrővizsgálatával (TSH), a tartós stressz hormon kortizol és a D-vitamin szintjének meghatározásával alapos képet kaphatunk alapanyagcsere viszonyainkról. Mindegyik csomag tartalmaz vizeletvizsgálatot is.

   Az 50+ laborvizsgálat a 40+ laborvizsgálaton felül tartalmaz fruktózamin, homocisztein meghatározást és 3 pontos IR vizsgálatot is. Továbbá kedvezményes áron tartalmazza a ColonAiQ vérvételes kolorektális rák rizikótesztet is.

   Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, Glükóz-éhgyomri vércukor, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, amiláz, LDH, CK, CK-MB, süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Ferritin, Kortizol, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsetek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása (neutrofilek, eosinofilek, basofilek), vérlemezkék száma), TSH, D-vitamin, éhgyomri inzulinszint, HbA1c, HOMA index. Vizelet üledékkel: Urothel laphámsejt, Laphámsejt, Fehérvérsejtek, Vörösvértestek.

   50+ laborvizsgálat extrái a 40+ laborvizsgálaton túl: hsCRP, Lp(a), fruktózamin, homocisztein, 3 pontos IR, ColonaiQ

   Mindazoknak akik saját korcsoportjukban munka és stressz szempontjából átlag feletti terhelésnek vannak kitéve és egészségük megőrzésével ezt a képességet fent is kívánják tartami.

   A csomag kiterjedtsége okán egyébként alkalmas több rejtett vagy akár komolyabb panaszokkal járó betegség, kórfolyamat kivizsgálásához is. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának, mindenképpen forduljon orvoshoz!  • 40+ laborvizsgálat

   40.000 Ft

   Laboratóriumi kivizsgálás agilis életvitelhez 40+ korosztály számára.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   Kivizsgálás tetőtől talpig korosztályokra optimalizálva. A szervezet elektrolit egyensúlyának, a vasanyagcserének, a gyulladásos paramétereknek, a minőségi vérképnek a laboratóriumi vizsgálatán túl a 30+, 40+ és az 50+ laborvizsgálat tartalmazza az emésztő és kiválasztó rendszer – mint a hasnyálmirigy, máj-, epeutak és vesefunkció- laboratóriumi vizsgálatait is. A szénhidrát anyagcsere vizsgálata kiegészül a glikált hemoglobin-HbA1c valamint az éhgyomri inzulinszint és a HOMA Index meghatározásával. A 30+, 40+ és az 50+ laborvizsgálatokban részletesen vizsgáljuk a vérzsírok szintjét, megoszlását és a szívizom markereket. A pajzsmirigyfunkció elsődleges szűrővizsgálatával (TSH), a tartós stressz hormon kortizol és a D-vitamin szintjének meghatározásával alapos képet kaphatunk alapanyagcsere viszonyainkról. 

   A 40+ laborvizsgálat a 30+ laborvizsgálaton felül kibővül a hsCRP, Lipoprotein(a) és széklet vér vizsgálattal is.

   Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, Glükóz-éhgyomri vércukor, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL-C, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, Amiláz, LDH, CK, CK-MB, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Ferritin, Kortizol, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsejtek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása (neutrofilek, eosinofilek, basofilek), vérlemezkék száma), TSH, D-vitamin, éhgyomri inzulinszint, HbA1c, HOMA index. Vizelet üledékkel: Urothel laphámsejt, Laphámsejt, Fehérvérsejtek, Vörösvértestek.

   40+ laborvizsgálat extrái a 30+ csomagon felül: hsCRP, Lp(a), széklet vér vizsgálata

   Mindazoknak akik saját korcsoportjukban munka és stressz szempontjából átlag feletti terhelésnek vannak kitéve és egészségük megőrzésével ezt a képességet fent is kívánják tartami.

   A csomag kiterjedtsége okán egyébként alkalmas több rejtett vagy akár komolyabb panaszokkal járó betegség, kórfolyamat kivizsgálásához is. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának, mindenképpen forduljon orvoshoz!  • 30+ laborvizsgálat

   30.000 Ft

   Laboratóriumi kivizsgálás agilis életvitelhez 30+ korosztály számára.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   Kivizsgálás tetőtől talpig korosztályokra optimalizálva. A szervezet elektrolit egyensúlyának, a vasanyagcserének, a gyulladásos paramétereknek, a minőségi vérképnek a laboratóriumi vizsgálatán túl a 30+, 40+ és az 50+ laborvizsgálatok is tartalmazzák az emésztő és kiválasztó rendszer – mint a hasnyálmirigy, máj-, epeutak és vesefunkció- laboratóriumi vizsgálatait is. A szénhidrát anyagcsere vizsgálata kiegészül a glikált hemoglobin-HbA1c valamint az éhgyomri inzulinszint és a HOMA Index meghatározásával. A 30+, 40+ és az 50+ laborvizsgálatokban részletesen vizsgáljuk a vérzsírok szintjét, megoszlását és a szívizom markereket. A pajzsmirigyfunkció elsődleges szűrővizsgálatával (TSH), a tartós stressz hormon kortizol és a D-vitamin szintjének meghatározásával alapos képet kaphatunk alapanyagcsere viszonyainkról. Mindegyik csomag tartalmaz vizeletvizsgálatot is.

   Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, Glükóz-éhgyomri vércukor, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, amiláz, LDH, CK, CK-MB, Ferritin, Kortizol, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsejtek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása (neutrofilek, eosinofilek, basofilek), vérlemezkék száma), TSH, D-vitamin, éhgyomri inzulinszint, HbA1c, HOMA index. Vizelet üledék: Urothel laphámsejt, Laphámsejt, Fehérvérsejtek, Vörösvértestek

   Mindazoknak akik saját korcsoportjukban munka és stressz szempontjából átlag feletti terhelésnek vannak kitéve és egészségük megőrzésével ezt a képességet fent is kívánják tartami.

   A csomag kiterjedtsége okán egyébként alkalmas több rejtett vagy akár komolyabb panaszokkal járó betegség, kórfolyamat kivizsgálásához is. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának, mindenképpen forduljon orvoshoz!  • Testsúly Plusz laborvizsgálat

   25.000 Ft

   A csomagba foglalt vizsgálati eredmények ismerete, segíthet a felszaladt kilók hátterében álló okok feltárásában.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   Ez a csomag egy Testsúly laborvizsgálatot és egy 3 pontos IR vizsgálatot tartalmaz. Tehát Testsúly laborvizsgálat paraméterek plusz cukorterhelés, vércukor és inzulinszintek meghatározása 0, 60, 120 perceknél. A glikált hemoglobin (HbA1c) valamint a HOMA Index meghatározása is része a csomagnak. A Testsúly Plusz csomag is tartalmazza az emésztő és kiválasztó rendszer – mint a hasnyálmirigy, máj-, epeutak és vesefunkció- alapos laboratóriumi vizsgálatát is. A só-, vízháztartás és más elektrolitok egyensúlyának, a vas anyagcserének, a gyulladásos paramétereknek és a minőségi vérképnek a részletes laboratóriumi vizsgálata is része ezen csomagunknak. A pajzsmirigyfunkció elsődleges szűrővizsgálatával (TSH) és a D-vitaminszint meghatározással kiegészülve alapos képet kaphatunk a felszaladt kilók utáni alapanyagcsere valamint az IR vizsgálattal a kóros szénhidrát anyagcsere viszonyainkról is. A csomag csak vérvételt igényel, vizeletminta nélküli vizsgálat. A cukorterheléses IR vizsgálat miatt 120-140 perc az összes szükséges idő.

   Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, éhgyomri vércukor (Glükóz), cukorterheléses IR vizsgálat- 3 pontos vércukor+inzulinszintek, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL-C, kalkulált LDL-C, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, amiláz, CK, süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsetek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása -neutrofilek, eosinofilek, basofilek-, vérlemezkék száma), TSH, D-vitamin, HbA1c, HOMA index.

   Mérsékelt túlsúly, megnőtt haskörfogat, IR gyanúja vagy étkezések utáni szédülések, rosszullétek, súlyos „kaja kóma”, indokolatlan és elnyomhatatlan éhségérzet, falási rohamok előfordulása esetén. A pajzsmirigyműködés rendellenessége vagy a D-vitamin hiánya szintén meghatározóak az anyagcsere és a hízékony állapot szempontjából endokrinológus, diabetológus vagy dietetikus szakember számára.

   A csomag kiterjedtsége okán egyébként alkalmas a leggyakoribb enyhe panaszokkal járó betegségek estén is, de jelentősebb kórfolyamatok felismeréséhez is alkalmazható. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának, mindenképpen forduljon orvoshoz!

   Vérvétel? Irány a Whitelab!  • Súlykontroll laborvizsgálat

   29.900 Ft

   Vérvételes laboratóriumi vizsgálat az életmódváltáshoz.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   Ez a széleskörű kivizsgálási csomag a szénhidrát anyagcsere részletesebb vizsgálataival bővített, mint az éhgyomri inzulin, glikált hemoglobin (HbA1c) és a HOMA Index meghatározása. A Súlykontroll laborvizsgálati csomag tartalmazza az emésztő és kiválasztó rendszer – mint a hasnyálmirigy, máj-, epeutak és vesefunkció- alapos laboratóriumi vizsgálatát is. A só-, vízháztartás és más elektrolitok egyensúlyának, a vasanyagcserének, a gyulladásos paramétereknek és a minőségi vérképnek a részletes laboratóriumi vizsgálata is része ezen kivizsgálási csomagunknak. A pajzsmirigyfunkció elsődleges szűrővizsgálatával (TSH) és a D-vitaminszint meghatározással kiegészülve alapos képet kaphatunk az általános egészségi állapotunkról, alapanyagcsere viszonyainkról. A csomag csak vérvételt igényel, vizeletminta nélküli vizsgálat.

   Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, éhgyomri vércukor (Glükóz), Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, amiláz, CK, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsejtek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása -neutrofilek, eosinofilek, basofilek-, vérlemezkék száma), 3 pontos inzulinrezisztencia vizsgálat,  TSH, D-vitamin, inzulin, HbA1c, HOMA index.

   Most van itt a tökéletes alkalom az újrakezdéshez, az egészségesebb életmód felé tett lépésekhez. Az életmódváltásra készülőknek, amennyiben szeretnék megtudni, hogy mi állhat a sikertelen fogyás, a túlsúly hátterében. Az esetlegesen már alkalmazott diéta elvárt hatásának elmaradása miatt is, mielőtt dietetikushoz fordulnak, javasolt ezen vizsgálatok elvégzése. A korai diagnózis és az életmódváltás segíthet megelőzni a krónikus betegségeket, javítani az általános közérzetet és növelni az energiaszintet. Ez a széleskörű kivizsgálási csomag, az éhgyomri vércukor vizsgálaton kívül, több szénhidrátanyagcsere működését vizsgáló laboratóriumi paramétert is tartalmaz, mint az éhgyomri inzulin, glikált hemoglobin (HbA1c) és a HOMA Index meghatározása. A csomag egyébként alkalmas a leggyakoribb és pár nap alatt orvosi kezelés nélkül is gyógyuló (pl. légúti-, emésztőrendszeri hurutok és kisebb gyulladásos megbetegedések induló vizsgálatára továbbá az állapotváltozás nyomon követésére is. A nagyon gyakori vashiányos állapot korai felfedezésére vagy akár panaszmentes, de jelentős kórfolyamatok a felismeréséhez is. A pajzsmirigyműködés rendellenessége vagy D-vitamin hiánya is kiderülhet még a jelentősebb panaszok kialakulása előtt is. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának, mindenképpen forduljon orvoshoz!

   Vérvétel ? Irány a Whitelab !  • Visszaélés bejelentés

   Dolgozóknak, Whitelab partnereknek

   Esemény

   Esemény leírása

   1.      Jogellenes, vállalati szabályokat sértő cselekmény 

   A visszaélés bejelentésre okot adó cselekmény, eset, helyzet, incidens megvalósulása

   2.      A bejelentő akarat elhatározása

   A leendő bejelentő felismerése, hogy a megvalósult cselekmény kivizsgálást igényel

   3.      Bejelentés

   A bejelentés írásos formában történő beküldése, vagy szóbeli előadása

   4.      Rögzítés

   A bejelentés rögzítése a Bejelentések Nyilvántartásában

   5.      Visszaigazolás

   A bejelentés tényének visszaigazolása (emailen, vagy átvett és aláírt jegyzőkönyv másolat formájában)

   6.      A Visszaélés-bejelentési  Szabályzat alapján Vizsgálat lefolytatása

   A bejelentések gyors és alapos vizsgálatát a visszaélés jellege és összetettsége határozza meg. Az eljárás során visszajelzést kap a bejelentő, illetve értesítést, ha az ügy további információkat vagy egyeztetést igényel.

   7.      A Vizsgálat lezárása

   A vizsgálat megállapításai a Megállapítások c. dokumentumban kerülnek rögzítésre.

   8.      Tájékoztatás

   Az eljárást lezáró Megállapítások megküldése az eljárás során érintett feleknek (amennyiben ezt kérik)

   9.      (opcionális) Hatóság megkeresése, és/vagy fegyelmi, munkaügyi szankció kirovása

   pl. nyomozó hatóság, vagy egyéb állami, önkormányzati, közhatalmi szervek tájékoztatása

   Szabályzat megnyitása

   Adatkezelési tájékoztató megnyitása

   Letöltés  • Egyedi vizsgálatok

   Állítsa össze saját laborvizsgálati csomagját egyedi igényei szerint!

   Minden egyedi vizsgálati csomag tartalmaz 1 db 3.000 Ft értékű mintavételi alapdíjat + az összeválogatott vizsgálati paraméterek árát. Amennyiben a kiválasztott vizsgálati paraméterek árának összege eléri a 9.990 Ft-ot, a mintavételi alapdíj árát ELENGEDJÜK!

   1. Tekintse meg az egyedi paramétereket tartalmazó lakossági árlistánkat a fentebb található „Árlista” gombra kattintva.
   2. Miután összeválogatta egyedi laborcsomagját, foglaljon időpontot az Önnek megfelelő mintavételi pontra telefonon a +36-1-808-9890-es számon vagy e-mailben az idopont@whitelab.hu címen.
   3. A vizsgálati csomag árát csak személyesen a mintavétel helyszínén tudja kifizetni készpénzzel vagy bankkártyával.
   4. A leletet akár már 2 munkanapon belül megkaphatja elektronikus úton.

   További információkért keresse Ügyfélszolgálatunkat hétköznap 8:00-16:00 között:

   idopont@whitelab.hu

   +36 1 808 9890  • ColonAiQ laborvizsgálat

   55.000 Ft

   Kolorektális rák rizikóteszt vérből.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   A ColonAiQ teszt a vastag- és végbél rákos elváltozásai és adenomái meglétének és közeljövőbeli kifejlődésének a kockázatbecslésére alkalmas. A teszt továbbá alkalmazható a kolorektális rák radikális eltávolítása utáni kiújulás -recidíva- és áttét -metasztázis- kockázatának a felmérésére is. A vizsgálat vénás vérvételes mintából történik.

   Magas rizikójú eredmény esetén előrehaladott kolorektális adenóma vagy kolorektális rák jelenléte vagy kiújulása igen valószínű. Vastag és végbéltükrözés, endoscopos vizsgálat ajánlott gastroenterológusnál a továbbiakban.

   Alacsony rizikójú eredmény esetén előrehaladott adenóma vagy kolorektális rák jelenléte vagy kiújulása nem valószínű. Az alacsony rizikójú eredmény önmagában nem tekinthető negatív, kizáró diagnózisnak. Panasz esetén mindig forduljon gastroenterológushoz.

   A kolorektális, azaz vastag- és végbélrákok a legtöbb esetben a bélfal belső felületén kialakuló adenómákból fejlődnek ki. A jóindulatú adenómákból a rosszindulatú daganat kialakulása megközelítőleg 5-10 év alatt történik meg és korai felderítés esetén a betegség igen jó eséllyel gyógyítható.

   A rosszindulatú elváltozás kialakulása bizonyos gének aktivitásának a mértékétől függ. A gének aktivitásának a mértékét metilációs mintázatuk határozza meg, így a gének metilációs mintázata arányos magával a rosszindulatú folyamattal is.

   A ColonAiQ teszt összesen 4 gén öt régiójánnak a metilációs mintázatát vizsgálja (SEPT9 gén kettő szakasza, a BCAT1, az IKZF1 és a VAV3 gének egy-egy szakasza). A vizsgált gének hipermetilációs mintázatának a megjelenése időben megelőzi a sejtek rosszindulatú elváltozásait.

   A ColonAiQ teszt rendszeres, legalább 4-5 évente történő elvégzése ajánlott 50 év felett mindenkinek, nőknek és férfiaknak is. Különösen ajánlott az idősek, krónikus betegséggel küzdők, vastagbéltükrözésre alkalmatlan páciensek kivizsgálásához, továbbá a korábban vastag- és végbélrák műtéten átesett páciensek utánkövetéséhez is.

   • A teszttel történő molekuláris diagnosztikai folyamat teljesen biztonságos, mindössze 8 ml vér szükséges hozzá. A vizsgálat a nap bármely szakaszában elvégezhető, így nem szükséges éhgyomorra érkeznie.
   • Folyadék fogyasztása tiszta ivóvíz formájában javasolt.
   • A vizsgálat előtti hétben nem eshet át vérátömlesztésen.
   • Várandósság, illetve anyatejjel való táplásás ideje alatt nem végezhető el a vizsgálat.
       


  • Laborvizsgálat? Minek, ha sportos életmódot folytatok?
   Hogy megértsük ezt a nem túl egyszerű témát, kezdjük az elején. Tumormarkereknek azokat az anyagokat nevezzük, amiket vagy tumoros sejtek termelnek, vagy normális sejtek termelnek tumoros sejtek jelenlétére reagálva. Kicsit pontosítva ezek olyan anyagok, amiket bizonyos tumorsejtek sokkal nagyobb mennyiségben termelnek, mint a normálisak... Vissza Laborvizsgálat? Minek, ha sportos életmódot folytatok?

   Mozogni jó! Elérni egy sportos külsőt eszméletlen motiváló célkitűzés. A legtöbben talán pont ezért kezdenek el sportolni. És akkor egyszerre csak megtapasztaljuk, hogy nem csupán külsőnk lendül formába, de egyre jobb a közérzetünk, egyre energikusabbak vagyunk, pihentetőbb és kiegyensúlyozottabb az éjszakai alvás és jobban bírjuk a stresszt, megterhelést. Hát persze, hiszen nem csak izmaink kerülnek formába. Szervezetünk egészséges működéséhez is ideális testsúlyra, jó fizikai teljesítő képességre és fokozatos, rendszeres megterhelésre van szükség.

   Aki már eljutott a felismeréshez, hogy sokkal jobban érzi magát a bőrében, mikor rendszeresen sportol, szemben azzal, mikor csak passzív pihenést választ feltöltődésként, az tudatos egészségfejlesztésbe kezd, hiszen látja, tapasztalja mekkora kincs egy jól működő, egészséges szervezet.

   Életmódváltás, helyes táplálkozás, káros szenvedélyek kiiktatása, mentális egészségmegőrzés és így tovább… Sokszor halljuk ezeket a szavakat a sportolás mellett, vagy annak kontextusában. Érthető, hogy kapaszkodókra van szükség, ha már nem „csak” egy kis mozgásról van szó, hanem kimerítenénk az egészséges életvitel adta lehetőségeket. Szerencsére már az interneten is elérhető számos információ a diétás javaslatoktól egészen konkrét life hack-ekig. 

   De semmi sincs ingyen. Változtathatunk étkezésünkön, változtathatunk egészségkárosító szokásainkon, bevezethetünk új dolgokat, mint pl. vitamin pótlás, reggeli jeges fürdő, állandó időpontban történő ébredés, stb.., vagy kísérletezhetünk is, mit díjaz szervezetünk és mi az, ami nem nekünk lett kitalálva. Ez egy életre szóló út, ami sokszor jár áldozattal és megterheléssel. De az egészség marad a fókuszban. Testünk jelzéseket ad folyamatosan, amiket megtanulunk figyelni és jó esetben figyelembe venni. Hatalmas segítség tehát, ha nem csak közérzetünkre, étvágyunkra, ízlésünkre, teljesítő képességünkre, izmaink fejlődésére koncentrálunk, hanem a modern tudomány jóvoltából egyszerűen mérhető adatok is segítik erőfeszítéseinket. Megnyugtató, ha minden rendben egészségünkkel és hatalmas könnyebbség, ha gyenge pontjainkat sikerül beazonosítani.

   Mire jó egy komplex laborvizsgálat a sportos életmód esetben?

   Nem mindenre! De sokkal informatívabb, mint az önmegfigyelés és az internetes kutakodás diagnosztikus módszerek nélkül. Egy vérvételi vizsgálattal azonosíthatóvá válik rengeteg lehetséges eltérés a hormonális státusz tekintetében, egyes szervrendszerek állapotában, vagy az anyagcsere folyamatok minőségében. Nem vagyunk egyformák, nincs két olyan ember, akinek azonos megterhelést jelentene például egy magas protein tartalmú diéta, vagy akinél azonos sikerrel kecsegtetne egy ketogén étrend. Hogy mennyire nem vagyunk egyformák arra jó példa lehet a szervtranszplantáció menete. Mindannyian tudjuk, hogy komplex vizsgálatok után, nagy körültekintéssel lehet csak a saját szervezetünkhöz hasonló donor szervet találni. Ezen nem lepődünk meg. Ugyanakkor mégis hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy edzés módszer, vagy egy életmód váltási program, amitől több ismerősünk is fejlődik nálunk is eredményt és nem megterhelést fog jelenteni. Ez egyáltalán nem evidens és biztosan sokan tapasztaltuk is, hogy testünk azt jelzi: „köszönöm, de én ezt tovább nem csinálom!”.

   A kísérletezés, amit testünkkel folytatunk az egészséges, optimális életmód keresése során sok buktatóval és kudarccal jár. Szerencse viszont, hogy nincs még egy olyan egyszerű, relatív olcsó, gyors és otthonunk közelében elérhető diagnosztikus módszer, amivel csaknem minden belső szerv működéséről és testünk számos folyamatáról kapunk hasznos információt, mint egy vérvétel.

   A 3 legfontosabb dolog ahhoz, hogy egészséges életmódot éljünk: a motiváció és felismerés, hogy belevágjunk, a kitartás, hogy ne adjuk fel és tartós lehessen a változás, valamint a figyelem, hogy minél hamarabb észrevegyük, milyen stimulusra reagál jól és milyen impulzusra reagál kevésbé jól testünk. Ebben ad hatalmas segítséget a mai modern labordiagnosztika. Hiszen a világ legjobb dolga, ha nem betegen vizsgáltatjuk ki magunk, hanem egészségesen járhatunk szűrővizsgálatokra. A Whitelab erre az igényre reagálva alkotta meg női és férfi sportolói csomagjait a Mr. Fitt és a Miss Fitt laborvizsgálatokat, melyek alkalmasak a hobby sportolók szervezetét érő változások belső hatásainak nyomon követésére, de akár egy tudatos, megterhelő versenyfelkészülés támogatására is. A szakmai stáb által összeállított két paraméterlista ablakot nyit a releváns molekuláris-, metabolikus-, hormonális-, valamint belszervi folyamatok követésére.

   Whitelab, társ az egészségben!

      • PCOS laborvizsgálat

   59.990 Ft

   Policisztás ovárium szindróma laboratóriumi kivizsgálása.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   A Rutin Plus laboratóriumi csomag vizsgálatai kiegészülve releváns endokrinológiai vizsgálatokkal. Tartalma a 3 pontos cukorterheléses/IR vizsgálat, pajzsmirigyhormonok vizsgálata, androgén hatás hormonjai valamint a petefészek tartalék kapacitását jelző hormon mérésével is kibővített komplex nőgyógyászati endokrinológiai laboratóriumi vizsgálatok összessége.

   Nátrium, Kálium, Klorid, Glükóz és inzulin szintek (IR – OGTT, éhgyomri és cukorterheléses 60, 120 perces), Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Total bilirubin Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Húgysav,  Vas, Transzferrin, Ferritin, Minőségi vérkép, pajzsmirigyműködés: TSH, fT4, fT3, anti-TPO, női nemi hormonok: FSH, LH, ösztradiol, progeszteron, prolaktin, AMH, androgén háttér: total tesztoszteron, SHBG, DHEA-S, androsztendion, vizelet üledékkel és a D-vitamin szint ellenőrzése.

   Csomagban 64 990 Ft (egyedi vizsgálatok értéke 80 800 Ft)

   Azoknak a hölgyeknek akiknél felmerül PCOS  -policisztás ovárium-szindróma – gyanúja az alábbiak alapján: menstruációs zavarok, teherbe esés hiánya, arc és mellkas fokozott szőrnövekedése, aknés arcbőr, ultrahangon cisztás petefészkek, inzulinrezisztencia, pajzsmirigy alulműködés és annak tünetei. A helyes diagnózishoz és eredményes kezeléshez nőgyógyász és endokrinológus szakorvos segítségét is vegye igénybe !

   A csomagot a ciklus elején (2-5. nap) ajánlott igénybe venni, amennyiben van ciklusos működés. Éhgyomorra 8-12 óra koplalás után, lehetőleg reggel, kizárólag cukor-, alkohol- és koffeinmentes folyadékfogyasztást követően érkezzen a vérvételre.

   Kizáró okok:

   • 14 év alatti korosztály 
   • 14-18 év közötti páciens esetén szakorvosi javaslattal ajánlott elvégezni a vizsgálatot
   • 42 kg alatti testtömeg
   • 7 mmol/l érték feletti éhgyomri, kapilláris vércukorérték
   • a vizsgálat előtti koplalás 10 óránál kevesebb

    

   Leletkiadás 5-7 munkanap, (androsztendion 16-18 munkanap).

   Nem jön a baba ? Gyere el vérvételre !

   Ajánlott kiegészítő vizsgálat:

   FOODTEST 200+ táplálék intolerancia vizsgálat és dietetikai konzultáció. Egyes elméletek szerint a tartósan megváltozott, kóros bélflóra metabolikus aktivitása által kiváltott hormonális zavar is hozzájárulhat a PCOS kialakulásához. Az egészséges bélflóra kedvezően fenntartható megfelelő táplálkozás segítségével, amely kialakításához a FOODTEST 200+ vizsgálatot és dietetikai konzultációt ajánljuk segítségül.

   FOODTEST 200+  • Rutin Pro laborvizsgálat

   29.990 Ft

   Alapos rutin laboratóriumi vizsgálatok.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   A Rutin Plus csomagon felül a pajzsmirigyfunkció elsődleges szűrővizsgálata (TSH), a D-vitamin és az éhgyomri inzulin meghatározása is része a csomagnak. A paraméterek bővülnek a hasnyálmirigy és epeutak állapotára is utaló vizsgálatokkal (amiláz, ALP, CK). A csomag tartalmazza a szénhidrát-, zsír- és fehérjeanyagcsere legfontosabb alap paramétereit. A máj- és vesefunkció laboratóriumi vizsgálatát. A só-, vízháztartás és más elektrolitok egyensúlyának, a vasanyagcserének, a gyulladásos paramétereknek és a minőségi vérképnek a részletes laboratóriumi vizsgálata is a csomag tartalmát képezi. A csomag vizeletminta különböző kémiai és üledékes paramétereinek a vizsgálatát is tartalmazza a vérvételen felül, tehát vizeletminta leadása is szükséges.

   • Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, Glükóz-éhgyomri vércukor, Éhgyomri inzulin, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Hemoglobin A1C, Összkoleszterin, HDL, LDH, mért LDL, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, Amiláz, CK, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Ferritin, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsejtek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása (neutrofilek, eosinofilek, basofilek), vérlemezkék száma), TSH, D-vitamin.
   • Vizelet általános kémia: vizelet hemoglobin, fehérvérsejt, UBG, cukor, fehérje, nitrit, fajsúly, szín).
   • Vizelet üledék: Urothel laphámsejt, Laphámsejt, Fehérvérsejtek, Vörösvértestek

   Egészséges fiatalok és fiatal felnőttek általános családorvosi szűrővizsgálataként is ajánlott.

   Továbbá minden olyan esetben, ha már tényleg orvoshoz kell mennie akut vagy tartós rosszullét, nem múló panasz, fájdalom vagy fáradékonyság miatt. Ha már leletével érkezik az orvosához időt takaríthat meg a helyes diagnózis felállításához.

   A csomag segítség a leggyakoribb és pár nap alatt orvosi kezelés nélkül is gyógyuló (pl. légúti-, húgyuti-és emésztőrendszeri hurutok és kisebb gyulladásos megbetegedések induló vizsgálatára továbbá az állapotváltozás nyomonkövetésére is. A nagyon gyakori vashiányos állapot korai felfedezésére vagy akár panaszmentes, de jelentős kórfolyamatok gyanújának a felismeréséhez is. A pajzsmirigyműködés rendellenessége vagy D-vitamin hiánya is kiderülhet még a jelentősebb panaszok kialakulása előtt is. Amennyiben paramétereiben eltérést talál a vizsgálatot a gyógyulási szakban és felépülése után, azaz pár héten belül ajánlott megismételnie. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának, mindenképpen forduljon orvoshoz!

   Beteg vagy? Akkor irány a Whitelab és lásson orvos!

   Nem vagy beteg? Akkor kontroll vérvétel és irány a Whitelab!

   Rutin

   Alap laboratóriumi vérvizsgálat kevés pénzből. Ft 7990
   • Nátrium
   • Kálium
   • Klorid
   • Magnézium
   • Foszfát
   • Kálcium
   • Éhgyomri Glükóz
   • Karbamid
   • Kreatinin
   • eGFR-EPI
   • Összfehérje
   • Albumin
   • Húgysav
   • Összkoleszterin
   • Triglicerid
   • HDL-C
   • kalkulált LDL-C
   • mért LDL-C
   • Total Bilirubin
   • GOT (ASAT)
   • GPT (ALAT)
   • GGT
   • ALP
   • Amiláz
   • CK
   • WE / süllyedés
   • CRP
   • Vas
   • Transzferrin
   • Ferritin
   • Minőségi vérkép
   • Vizelet általános kémia
   • Vizelet üledék
   • Inzulin
   • HOMA-IR
   • TSH
   • D-vitamin
   • Hemoglobin A1C
   Részletek Ez egy szöveg elem

   Rutin Plus

   Vér és vizelet rutin laboratóriumi vizsgálata jó áron. Ft 15990
   • Nátrium
   • Kálium
   • Klorid
   • Magnézium
   • Foszfát
   • Kálcium
   • Éhgyomri Glükóz
   • Karbamid
   • Kreatinin
   • eGFR-EPI
   • Összfehérje
   • Albumin
   • Húgysav
   • Összkoleszterin
   • Triglicerid
   • HDL-C
   • kalkulált LDL-C
   • mért LDL-C
   • Total Bilirubin
   • GOT (ASAT)
   • GPT (ALAT)
   • GGT
   • ALP
   • Amiláz
   • CK
   • WE / süllyedés
   • CRP
   • Vas
   • Transzferrin
   • Ferritin
   • Minőségi vérkép
   • Vizelet általános kémia
   • Vizelet üledék
   • Inzulin
   • HOMA-IR
   • TSH
   • D-vitamin
   • Hemoglobin A1C
   Részletek Ez egy szöveg elem Népszerű

   Rutin Pro

   Alapos rutin laboratóriumi vizsgálatok jó áron. Ft 29990
   • Nátrium
   • Kálium
   • Klorid
   • Magnézium
   • Foszfát
   • Kálcium
   • Éhgyomri Glükóz
   • Karbamid
   • Kreatinin
   • eGFR-EPI
   • Összfehérje
   • Albumin
   • Húgysav
   • Összkoleszterin
   • Triglicerid
   • HDL-C
   • kalkulált LDL-C
   • mért LDL-C
   • Total Bilirubin
   • GOT (ASAT)
   • GPT (ALAT)
   • GGT
   • ALP
   • Amiláz
   • CK
   • WE / süllyedés
   • CRP
   • Vas
   • Transzferrin
   • Ferritin
   • Minőségi vérkép
   • Vizelet általános kémia
   • Vizelet üledék
   • Inzulin
   • HOMA-IR
   • TSH
   • D-vitamin
   • Hemoglobin A1C
   Részletek Ez egy szöveg elem


  • Rutin Plus laborvizsgálat

   15.990 Ft

   Vér és vizelet rutin laboratóriumi vizsgálata.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   Ez a csomag a Rutin csomagon felül többek között a vizelet általános kémiai paramétereinek a vizsgálatát is tartalmazza. A vérvételes vizsgálatok a szénhidrát-, zsír- és fehérjeanyagcsere fontos paramétereit, a máj- és vesefunkció részletesebb laboratóriumi vizsgálatát, a só-, vízháztartás egyensúlyának, a vasanyagcsere és vasraktárak állapotát, a gyulladásos paraméterek és a minőségi vérkép laboratóriumi tesztjeit is magában foglalják.

   Nátrium, Kálium, Klorid, Glükóz-éhgyomri vércukor, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Hemoglobin A1C, Összkoleszterin, HDL-C, LDH, mért LDL, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Ferritin, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsejtek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása (neutrofilek, eosinofilek, basofilek),  és vizelet általános kémia (vizelet hemoglobin, fehérvérsejt, UBG, cukor, fehérje, nitrit, fajsúly, szín).

   Vizelet üledék: Urothel laphámsejt, Laphámsejt, Fehérvérsejtek, Vörösvértestek

   Mindazoknak akik panaszmentesek vagy teljesen egészségesek de valamilyen iskolai, munkahelyi okból szükségük van ezt laboratóriumi lelettel is alátámasztaniuk, amelynek tartalmaznia szükséges vizeletvizsgálatot is.

   A csomag segítség a leggyakoribb és pár nap alatt orvosi kezelés nélkül is gyógyuló (pl. légúti-, húgyuti-és emésztőrendszeri hurutok és kisebb gyulladásos megbetegedések induló vizsgálatára továbbá az állapotváltozás nyomonkövetésére is. A nagyon gyakori vashiányos állapot korai felfedezésére vagy akár panaszmentes, de jelentős kórfolyamatok gyanújának a felismeréséhez is. Amennyiben pramétereiben eltérést talál a vizsgálatot a gyógyulási szakban és felépülése után, pár héten belül ajánlott megismételnie. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának, mindenképpen forduljon orvoshoz!

   Vérvétel? Akkor Whitelab!

   Eltérés esetén ismétlés és további célzott orvosi kivizsgálás ajánlott !

   Rutin

   Alap laboratóriumi vérvizsgálat kevés pénzből. Ft 7990
   • Nátrium
   • Kálium
   • Klorid
   • Magnézium
   • Foszfát
   • Kálcium
   • Éhgyomri Glükóz
   • Karbamid
   • Kreatinin
   • eGFR-EPI
   • Összfehérje
   • Albumin
   • Húgysav
   • Összkoleszterin
   • Triglicerid
   • HDL-C
   • kalkulált LDL-C
   • mért LDL-C
   • Total Bilirubin
   • GOT (ASAT)
   • GPT (ALAT)
   • GGT
   • ALP
   • Amiláz
   • CK
   • WE / süllyedés
   • CRP
   • Vas
   • Transzferrin
   • Ferritin
   • Minőségi vérkép
   • Vizelet általános kémia
   • Vizelet üledék
   • Inzulin
   • HOMA-IR
   • TSH
   • D-vitamin
   • Hemoglobin A1C
   Részletek Ez egy szöveg elem

   Rutin Plus

   Vér és vizelet rutin laboratóriumi vizsgálata jó áron. Ft 15990
   • Nátrium
   • Kálium
   • Klorid
   • Magnézium
   • Foszfát
   • Kálcium
   • Éhgyomri Glükóz
   • Karbamid
   • Kreatinin
   • eGFR-EPI
   • Összfehérje
   • Albumin
   • Húgysav
   • Összkoleszterin
   • Triglicerid
   • HDL-C
   • kalkulált LDL-C
   • mért LDL-C
   • Total Bilirubin
   • GOT (ASAT)
   • GPT (ALAT)
   • GGT
   • ALP
   • Amiláz
   • CK
   • WE / süllyedés
   • CRP
   • Vas
   • Transzferrin
   • Ferritin
   • Minőségi vérkép
   • Vizelet általános kémia
   • Vizelet üledék
   • Inzulin
   • HOMA-IR
   • TSH
   • D-vitamin
   • Hemoglobin A1C
   Részletek Ez egy szöveg elem Népszerű

   Rutin Pro

   Alapos rutin laboratóriumi vizsgálatok jó áron. Ft 29990
   • Nátrium
   • Kálium
   • Klorid
   • Magnézium
   • Foszfát
   • Kálcium
   • Éhgyomri Glükóz
   • Karbamid
   • Kreatinin
   • eGFR-EPI
   • Összfehérje
   • Albumin
   • Húgysav
   • Összkoleszterin
   • Triglicerid
   • HDL-C
   • kalkulált LDL-C
   • mért LDL-C
   • Total Bilirubin
   • GOT (ASAT)
   • GPT (ALAT)
   • GGT
   • ALP
   • Amiláz
   • CK
   • WE / süllyedés
   • CRP
   • Vas
   • Transzferrin
   • Ferritin
   • Minőségi vérkép
   • Vizelet általános kémia
   • Vizelet üledék
   • Inzulin
   • HOMA-IR
   • TSH
   • D-vitamin
   • Hemoglobin A1C
   Részletek Ez egy szöveg elem


  • Rutin laborvizsgálat

   7.990 Ft

   Alap laboratóriumi vérvizsgálat.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   Tartalmazza a szénhidrát-, zsír- és fehérjeanyagcsere alap paramétereit. A máj- és vesefunkció alap laboratóriumi vizsgálatát. A só-, vízháztartás egyensúlyának, a vasanyagcserének, a gyulladásos paramétereknek és a minőségi vérkép laboratóriumi vizsgálata is a csomag tartalmát képezi. A csomag csak vérvételt igényel, vizeletminta nélküli vizsgálat.

   Nátrium, Kálium, Glükóz-éhgyomri vércukor, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, számított LDL-C, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsejtek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása (neutrofilek, eosinofilek, basofilek), vérlemezkék száma).

   Mindazoknak akik egyébként panaszmentesek, teljesen egészségesek de valamilyen iskolai, munkahelyi okból szükségük van ezt egy alap laboratóriumi lelettel is alátámasztaniuk.

   A csomag nagyon hasznos lehet a leggyakoribb és pár nap alatt orvosi kezelés nélkül is gyógyuló megbetegedések dokumentálására és nyomonkövetésére is. Amennyiben paramétereiben eltérést talál a vizsgálatot a gyógyulási szakban és felépülése után, pár héten belül többször is megismételheti. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának mindenképpen forduljon orvoshoz!

   Nem is kell orvos? Legalább gyere el vérvételre!

   Rutin

   Alap laboratóriumi vérvizsgálat kevés pénzből. Ft 7990
   • Nátrium
   • Kálium
   • Klorid
   • Magnézium
   • Foszfát
   • Kálcium
   • Éhgyomri Glükóz
   • Karbamid
   • Kreatinin
   • eGFR-EPI
   • Összfehérje
   • Albumin
   • Húgysav
   • Összkoleszterin
   • Triglicerid
   • HDL-C
   • kalkulált LDL-C
   • mért LDL-C
   • Total Bilirubin
   • GOT (ASAT)
   • GPT (ALAT)
   • GGT
   • ALP
   • Amiláz
   • CK
   • WE / süllyedés
   • CRP
   • Vas
   • Transzferrin
   • Ferritin
   • Minőségi vérkép
   • Vizelet általános kémia
   • Vizelet üledék
   • Inzulin
   • HOMA-IR
   • TSH
   • D-vitamin
   Részletek Ez egy szöveg elem

   Rutin Plus

   Vér és vizelet rutin laboratóriumi vizsgálata jó áron. Ft 15990
   • Nátrium
   • Kálium
   • Klorid
   • Magnézium
   • Foszfát
   • Kálcium
   • Éhgyomri Glükóz
   • Karbamid
   • Kreatinin
   • eGFR-EPI
   • Összfehérje
   • Albumin
   • Húgysav
   • Összkoleszterin
   • Triglicerid
   • HDL-C
   • kalkulált LDL-C
   • mért LDL-C
   • Total Bilirubin
   • GOT (ASAT)
   • GPT (ALAT)
   • GGT
   • ALP
   • Amiláz
   • CK
   • WE / süllyedés
   • CRP
   • Vas
   • Transzferrin
   • Ferritin
   • Minőségi vérkép
   • Vizelet általános kémia
   • Vizelet üledék
   • Inzulin
   • HOMA-IR
   • TSH
   • D-vitamin
   Részletek Ez egy szöveg elem Népszerű

   Rutin Pro

   Alapos rutin laboratóriumi vizsgálatok jó áron. Ft 29990
   • Nátrium
   • Kálium
   • Klorid
   • Magnézium
   • Foszfát
   • Kálcium
   • Éhgyomri Glükóz
   • Karbamid
   • Kreatinin
   • eGFR-EPI
   • Összfehérje
   • Albumin
   • Húgysav
   • Összkoleszterin
   • Triglicerid
   • HDL-C
   • kalkulált LDL-C
   • mért LDL-C
   • Total Bilirubin
   • GOT (ASAT)
   • GPT (ALAT)
   • GGT
   • ALP
   • Amiláz
   • CK
   • WE / süllyedés
   • CRP
   • Vas
   • Transzferrin
   • Ferritin
   • Minőségi vérkép
   • Vizelet általános kémia
   • Vizelet üledék
   • Inzulin
   • HOMA-IR
   • TSH
   • D-vitamin
   Részletek Ez egy szöveg elem


  • Sport és Wellness laborvizsgálatok


  • Intolerancia laborvizsgálatok


  • Foodtest 200+ ingyenes dietetikai tanácsadással
   Foglalás erre a vizsgálatra

   88.900 Ft

   Az intoleranciavizsgálat során 220 féle táplálékspecifikus IgG kerül detektálásra.

   A FOODTEST 200+ laboratóriumi vizsgálattal több, mint 220 féle ételérzékenység mutatható ki. IgG specifikus ételintolerancia vizsgálat. Az eredmény értékeléséhez díjmentesen személyre szabott írásos dietetikai tanácsadást vehetsz igénybe.

   Tej, tejkészítmények, tojás: alfa- lactalbumin, béta-lactoglobulin, bivalytej, kazein, tehéntej, tojás fehérje, tojás sárgája, kecsketej, juh tej.

   Halak, tenger gyümölcsei: alga espaguette, alga spirulina, alga wakame, ajóka, kacsakagyló, fekete sügér, ponty, kaviár, kemény- vagy pénzkagyló, szívkagyló, fekete tőkehal, tarisznyarák, tintahal, szépia, tengeri keszeg, angolna, foltos tőkehal, tőkehal, hering, homár, makréla, ördöghal, kék kagyló, polip, osztriga, sügér, csuka, lepényhal, hüvelykagyló, lazac, szardínia, fésüs kagyló, garnélarák, nyelvhal, tintahal, kalamári, kardhal, pisztráng, tonhal, rombuszhal, parti csiga.

   Gyümölcsök: alma, sárgabarack, avokádó, banán, szeder, fekete ribizli, fekete áfonya, cseresznye, vörösáfonya, datolya, füge, szőlő, grapefruit, guava, kivi, citrom, lime, licsi, mangó, sárgadinnye, faeper, nektarin, olajbogyó, narancs, papaja, őszibarack, körte, ananász, szilva, gránátalma, mazsola, málna, ribizli, rebarbara, eper, mandarin, paradicsom, görögdinnye.

   Glutén tartalmú gabonák: árpa, kuszkusz, durumbúza, gliadin, maláta, zab, rozsliszt, tönkölybúza,
   búzakorkorpa, búza, transzglutamináz.

   Glutén mentes gabonák: hajdina, kukorica, köles, puliszka, quinoa, rizs, amaránt, tápióka.

   Gyógynövények és fűszernövények: aloe vera, ánizs, bazsalikom, babérlevél, kamilla, cayenne-bors, fahéj, szegfűszeg, koriander (levél), kömény, curry, kapor, fokhagyma, gyömbér, gingkó, ginzeng, komló, édesgyökér, majoranna, menta, mustármag, csalán, szerecsendió, petrezselyem, bors (fekete / fehér), borsmenta, vörös chili , rozmaring, sáfrány, zsálya, tárkony, kakukkfű, vanília.

   Húsok: marhahús, kecskehús, csirkehús, kacsahús, lóhús, bárányhús, strucc, bivaly, fogolyhús, disznóhús, fürjhús, nyúlhús, pulykahús, borjúhús, rőtvad (szarvas-, őzhús), vaddisznóhús.

   Olajos magvak: Mandula, paradió, kesudió, lenmag, kókusz, mogyoró, makadámdió, földimogyoró, fenyőmag, pisztácia, tigrisdió / földimandula, dió, napraforgómag, repcemag, szezámmag.

   Zöldségfélék: articsóka, spárga, padlizsán, széles bab, zöldbab, vörös vesebab, fehér karóbab, cékla, brokkoli, kelbimbó, káposzta, vöröskáposzta, kapribogyó, sárgarépa, karfiol, zeller, mángold, csicseriborsó, cikória, uborka, édeskömény levél, sütőtök, póréhagyma, lencse, fejes saláta, tök /spárgatök, hagyma, borsó, paprika, burgonya, retek, ruccola, mogyoróhagyma, szója bab, spenót, édesburgonya, fehérrépa, vizitorma, manióka.

   Egyebek: agar-agar, nádcukor, szentjánoskenyér, gesztenye, kakaóbab, kávé, kóladió, méz, gomba,
   tea (fekete), tea (zöld), élesztő (sütő), élesztő (sör).

   Az ételintolerancia számos tünet formájában jelentkezhet. Leggyakoribbak a tápcsatorna zavarai, mint hasmenés, székrekedés, haspuffadás, hasi görcsök, hasi fájdalom, bélgyulladás, de jelentkezhet központi idegrendszeri panaszok – például álmatlanság vagy krónikus fejfájás –, bőrproblémák – például ekcéma vagy pattanás –, de akár ízületi gyulladás vagy krónikus hörghurut is.

   Az allergiával ellentétben az intolerancia tünetei az étel elfogyasztása után nem azonnal jelentkeznek, hanem hosszabb idő alatt alakulnak ki. Ezért laboratóriumi diagnosztika nélkül szinte lehetetlen meghatározni a pontos kiváltó okot.

   Az ételintoleranciának nincs ismert gyógymódja – a legfontosabb a problémát okozó élelmiszerek azonosítsa, majd azok kizárása étrendünkből.

   A FOODTEST 200+ eredményeinek segítségével hatékony diétát végezhet, amely összeállításához professzionális segítséget adunk és az alkalmazott étrend megszűnteti panaszait.  • Női sport laborvizsgálat

   39.900 Ft

   Az intenzív sportos életű hölgyek laboratóriumi vizsgálata.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   Tartalmazza a szénhidrát-, zsír- és fehérjeanyagcsere fontos paramétereit. A máj-, vese- és hasnyálmirigy funkciók vizsgálatát. Továbbá szív/kardiális markereket és a legfontosabb hormonális alapfunkciók – mint a női nemi hormonális és a pajzsmirigy működés markereit. A D-vitamin szintjének, az elektrolitok egyensúlyának, a vasanyagcserének, gyulladásos paramétereknek és a minőségi vérképnek a részletes laboratóriumi vizsgálata is a csomag tartalmát képezik.

   Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, Glükóz-éhgyomri, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL, Total Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, Amiláz, CK, CK-MB, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Troponin I HS, Vas, Transzferrin, Ferrritin, Minőségi vérkép, Inzulin, HOMA-IR, TSH, D-vitamin, Prolaktin, LH, FSH, Ösztradiol, Progeszteron és Vizelet általános vizsgálata.

   Mindazon hölgyeknek akik rendszeresen és intenzíven sportolnak, kondi vagy fitnesz terembe járnak. Azoknak, akik nagyobb mennyiségű, bármilyen összetételű étrendkiegészítőt fogyasztanak, egyéb teljesítményfokozó termékeket alkalmaznak vagy akár zsírégető programban vannak. A vizsgálati csomag az edzésprogram bármelyik szakaszában már a kezdeti vagy súlyos élettani eltérések kimutatásával hozzájárulhat egészsége megőrzéséhez, annak rendszeres ellenőrzéséhez vagy a nem várt teljesítményesés okának megállapításához. Ajánlott gyakoriság évente, gyakrabban az edzésprogram és az eltérések függvényében. Súlyos zavarok és eltérések esetén forduljon orvoshoz !

   Nem elég szelfiket posztolni ! Gyere el vérvételre !

   Ajánlott kiegészítő vizsgálat:

   FOODTEST 200+ táplálék intolerancia vizsgálat és dietetikai konzultáció

   FOODTEST 200+


  • Férfi sport laborvizsgálat

   39.900 Ft

   Az intenzív sportos életű férfiak laboratóriumi vizsgálata.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   Tartalmazza a szénhidrát-, zsír- és fehérjeanyagcsere fontos paramétereit. A máj-, vese- és hasnyálmirigy funkciók vizsgálatát. Továbbá szív/kardiális markereket és a legfontosabb hormonális alapfunkciók – mint a férfi nemi hormonális és a pajzsmirigy működés markereit. A D-vitamin szintjének, az elektrolitok egyensúlyának, a vasanyagcserének, gyulladásos paramétereknek és a minőségi vérképnek a részletes laboratóriumi vizsgálata is a csomag tartalmát képezik.

   Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, Glükóz-éhgyomri, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL, Total Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, Amiláz, CK, CK-MB, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Vas, Troponin I HS, Transzferrin, Ferrritin, Minőségi vérkép, Inzulin, HOMA-IR, TSH, D-vitamin, Prolaktin, LH, Ösztradiol, SHBG, Tesztoszteron totál, Biológiailag aktív  és szabad Tesztoszteron, vizelet általános vizsgálata.

   Mindazon férfiaknak akik rendszeresen és intenzíven sportolnak, konditerembe járnak. Azoknak akik nagyobb mennyiségű tömegnövelő étrendkiegészítőket fogyasztanak, egyéb teljesítményfokozó termékeket alkalmaznak vagy akár zsírégető programban vannak. A vizsgálati csomag az edzésprogram bármelyik szakaszában már a kezdeti vagy súlyos élettani eltérések kimutatásával hozzájárulhat egészsége megőrzéséhez, annak rendszeres ellenőrzéséhez vagy a nem várt teljesítményesés okának megállapításához. Ajánlott gyakoriság évente, gyakrabban az edzésprogram és az eltérések függvényében. Súlyos zavarok és eltérések esetén forduljon orvoshoz!

   Ne csak a testedet méricskéld ! Gyere el vérvételre !

   Ajánlott kiegészítő vizsgálat:

   FOODTEST 200+ táplálék intolerancia vizsgálat és dietetikai konzultáció

   FOODTEST 200+


  • Vérvétel az Ön közelében is országos lefedettséggel
   Ma már számos laborszolgáltatónál lehet vérvételi vizsgálatokat igénybe venni. Van olyan is köztük, aki országos lefedettséget biztosít tucatnyi vérvételi ponttal. A Whitelab is ilyen országos jelenléttel rendelkező labor, de kilóg a sorból néhány innovatív megoldással. Vissza Vérvétel az Ön közelében is országos lefedettséggel Ma már számos laborszolgáltatónál lehet vérvételi vizsgálatokat igénybe venni. Van olyan is köztük, aki országos lefedettséget biztosít tucatnyi vérvételi ponttal. A Whitelab is ilyen országos jelenléttel rendelkező labor, de kilóg a sorból néhány innovatív megoldással.

   Célunk, hogy egyszerűen, gyorsan, professzionálisan nyújtsunk lehetőséget a lakossági laborigények kiszolgálására. Több, mint 30 helyszínen várjuk pácienseinket vérvételre Budapesten és a nagyobb vidéki városokban. A vizsgálati pontok mobil hálózatot képeznek, forgalmas bevásárlóközpontok és centrumok parkolóiba telepített konténer laborokkal. Weboldalunk Helyszínek menüpontjában választhatják ki ügyfeleink a hozzájuk közel eső helyszínt és itt kereshetnek megfelelő időpontot is. Az időpontválasztásnál nem kell kompromisszumot kötni más elfoglaltságaikat háttérbe szorítva, mert nyitvatartásunk igencsak kiemelkedő, ahogy foglalható időpontjaink számossága is.

    

   Az online időpontfoglalás során megadhatnak minden szükséges információt a leletezéshez és számlázáshoz, így a vérvétel helyszínén tényleg pár perc alatt végeznek pácienseink. Gyakorlatias, praktikus megoldásainkkal már elnyertük ügyfeleink bizalmát, folyamatosan bővülő szolgáltatás listánk pedig dinamikusan reagál az egyre szerteágazóbb igényekre.

    

   Jelenleg a logikusan összeállított, beszédes elnevezésű laborcsomagjaink jelentik a vérvételi szolgáltatások fókuszát. Beutalóra nincs szükség. Ha szűrővizsgálati céllal, vagy nem specifikus panaszokkal végeztetne laborvizsgálatot, akkor szűrőcsomagjaink közül választhat. Ezek közül a legkisebb, azaz a rutin méréseket tartalmazó csomagunkat NAGYLABOR néven találják meg, míg a KOMPLEX LABORVIZSGÁLAT, valamint PRÉMIUM NŐI és PRÉMIUM FÉRFI csomagjaink adják a legrészletesebb képet szervezetünk állapotáról.

    

   Rengeteg specifikus vérvételi összeállítás is megtalálható kínálatunkban, úgy, mint allergia és intolerancia csomagjaink, hormon paneljeink, tumormarker vizsgálataink, vagy inzulin rezisztencia csomagjaink. Ha vérvételre, laborvizsgálatra van szüksége keresse a Whitelabet bizalommal!

   Whitelab, társ az egészségben!  • Mit jelent a pajzsmirigy alulműködés és mit a pajzsmirigy túlműködés?
   A pajzsmirigyről és annak működéséről ma már nagyon sokat tudunk, ugyanakkor nehéz összefoglalni jelentőségét, hiszen rengeteg meghatározó és apró folyamat irányítója. Ez a pillangóra emlékeztető formájú hormontermelő szervünk a nyakon helyezkedik el és elsősorban a szervezetünk energiafelhasználását kontrollálja. Azaz befolyással bír működésünk egészére a magzati fejlődésünktől a serdülőkori változásokon át a mindennapos feladataink ellátásáig. A pajzsmirigy által termelt tiroxin hormon csaknem az összes belszervünkre hatással van. Szabályozza például a légzésünket, szívverésünket, emésztőrendszerünket, de testsúlyunkra és lelki állapotunkra is befolyással bír. A pajzsmirigy egészsége tehát szervezetünk egészségének záloga. Ha működése zavart szenved, akkor két irányba térhet el a normálistól. Az egyik állapot a pajzsmirigy alulműködés (hypothireoidismus), a másik pedig a pajzsmirigy túlműködés (hyperthireoidismus). Hogy milyen kórállapot, betegség váltja ki az alul- vagy túlműködést, már egy másik kérdés, amit elsősorban az endokrinológia tudománya képes megválaszolni. Vissza Mit jelent a pajzsmirigy alulműködés és mit a pajzsmirigy túlműködés? A pajzsmirigyről és annak működéséről ma már nagyon sokat tudunk, ugyanakkor nehéz összefoglalni jelentőségét, hiszen rengeteg meghatározó és apró folyamat irányítója. Ez a pillangóra emlékeztető formájú hormontermelő szervünk a nyakon helyezkedik el és elsősorban a szervezetünk energiafelhasználását kontrollálja. Azaz befolyással bír működésünk egészére a magzati fejlődésünktől a serdülőkori változásokon át a mindennapos feladataink ellátásáig. A pajzsmirigy által termelt tiroxin hormon csaknem az összes belszervünkre hatással van. Szabályozza például a légzésünket, szívverésünket, emésztőrendszerünket, de testsúlyunkra és lelki állapotunkra is befolyással bír. A pajzsmirigy egészsége tehát szervezetünk egészségének záloga. Ha működése zavart szenved, akkor két irányba térhet el a normálistól. Az egyik állapot a pajzsmirigy alulműködés (hypothireoidismus), a másik pedig a pajzsmirigy túlműködés (hyperthireoidismus). Hogy milyen kórállapot, betegség váltja ki az alul- vagy túlműködést, már egy másik kérdés, amit elsősorban az endokrinológia tudománya képes megválaszolni.

   Miről ad információt egy vérvételi labor lelet a pajzsmirigy vizsgálat során?

   A vizsgálat segítségével megmérhetjük a pajzsmirigy hormonelválasztását stimuláló TSH szintjét, valamint a pajzsmirigy által előállított és a véráramba bocsátott tiroxin hormon (T3, T4) mennyiségét és formáinak arányát. Tehát már egyből 3 dolgot vizsgálunk akkor is, ha csak a hormontermelő funkció egészségére vagyunk kíváncsiak. Ha alacsony a vér pajzsmirigy hormon szintje, akkor az agyalapi mirigy TSH-t kezd kibocsátani, ami serkentőleg hat ezen hormon termelődésére. „Dolgozz többet!” jelzi az agyunk a pajzsmirigy számára. Ha viszont túl sok hormon képződik, akkor a TSH szint lecsökken és agyunk ennek ellenkezőjét jelzi a pajzsmirigy számára: „Nem kell annyit dolgoznod, elég hormont termeltél már, vagy túl sokat is!” Persze mikor a pajzsmirigy megbetegszik, nem mindig képes ezeknek a jelzéseknek maradéktalanul eleget tenni. Ezért megfigyelhetünk olyan állapotokat, mikor magas TSH szint mellett is csak éppen hogy elegendő, vagy akár a normálisnál is kevesebb tiroxin (T3, T4 szint) kering vérünkben. Vagy éppen ellenkezőleg, alacsony TSH szint ellenére is ontja magából pajzsmirigyünk a tiroxint (magas T3, T4 szint). És persze az is előfordulhat, hogy pont a serkentő-gátló rendszer hibásodik meg, pedig a pajzsmirigy képes lenne adekvátan reagálni. Akkor is fontos információ a serkentő jelzés mértéke (TSH szint), mikor pajzsmirigy betegség miatt hormonkészítményt szedünk. Ekkor az lenne a cél, hogy elégséges hormonpótlás mellett már ne érezze szükségét agyunk a serkentő üzenetek küldésének (hagyja pihenni a megbetegedett szervet), azaz normális TSH szintet mérjünk, hiszen a beteg pajzsmiriggyel csak nagy erőfeszítések által (pajzsmirigy megnagyobbodás, struma, golyva) megtermelni képes hormon mennyiséget már gyógyszer segítségével megadtuk szervezetünknek. Hogy ne legyen ilyen egyszerű a helyzet, pajzsmirigy megnagyobbodást nem csak akkor láthatunk, ha annak alulműködése miatt a nagyfokú serkentés erőlködésre készteti szervezetünket, hanem akkor is, mikor túlműködés következtében növekszik meg állománya. Nem ejtettünk még szót a tiroxin hormon 2 formájáról. A T3 egy aktívabb, potensebb változat, mint a T4, de jóval kisebb arányban van jelen szervezetünkben. Ugyanakkor a T4 hosszabb életű és képes az aktívabb T3 formává alakulni (prohormon), azaz egyfajta tartalékot, rezervet is jelent a T4 hormon mennyisége. Ha a mirigyállomány megnövekszik, akár az alulműködés, akár a túlműködés következtében, a szabályozórendszer már nem képes hajszálpontosan irányítani a hormonelválasztást. Ezen állapotok mindig nagyobb figyelmet és gondos terápiát igényelnek.

   Mi állhat a pajzsmirigy betegség hátterében, mi okozhatja az egészséges működés és egyensúly kibillenését?

   A 7 leggyakoribb okot az alábbiakban gyűjtöttük össze:
   1. Jódhiány – kialakulása és kezelése is banális, hiszen ha jódozott sót fogyasztunk, vagy táplálékunkkal megfelelő mennyiségű jódhoz jut szervezetünk, akkor a tiroxin előállítása nem ütközik korlátokba.
   2. Basedow-kór – autoimmun betegség, mely során antitestek támadják meg a pajzsmirigy sejtjeit. Ekkor nagy mennyiségű T4 hormon árasztja el szervezetünket, mely egyfajta túlzott aktivitást jelent.
   3. Hasimoto-szindróma – szintén autoimmun hátterű megbetegedés, mely a Basedow-kórtól eltérően alacsony tiroxin elválasztást eredményez.
   4. Multinoduláris strúma – sok apró folyadékkal telt, vagy kemény pajzsmirigy göb alakul ki a mirigy állományában, mely annak megnagyobbodását eredményezi.
   5. Soliter nodulus – a multinoduláris strumához hasonló göbképződés, ami azonban nem terjed ki az egész pajzsmirigyre, de annak megnagyobbodásával járhat.
   6. Pajzsmirigyrák – a mirigyállományban is jelentkezhet rosszindulatú daganatos betegség, ez azonban sokkal ritkább, mint a jóindulatú göbök előfordulása.
   7. Pajzsmirigy gyulladás – gyulladásos folyamatnál a pajzsmirigy területén fájdalom jelentkezhet és jellegétől függően járhat alul- vagy túlműködéssel is.
   +1 Terhesség – a várandósság alatt termelődő HCG hormon is okozhatja a mirigyállomány növekedését, ez azonban kevésbé jelentős mértékű, mint a fentiekben ismertetett állapotokban. Ha tehát nem csak a funkcióra utaló TSH, T3, T4 hormonokat vizsgáljuk, hanem a probléma okát is, akkor további paraméterekkel egészíthetjük ki a vérvizsgálatot. Ilyen extra mérés az anti-TPO, anti-TG meghatározás, mely emelkedés esetén autoimmun eredetre utal, míg a TG szint a pajzsmirigy állomány méretéről és aktivitásáról ad információt (akár terápia során is). A Whitelabnél ezért 2 különböző csomag is elérhető a pajzsmirigy vizsgálatára: Jó döntés a fenti paramétereket egy rutin laborral kiegészíteni (Általános laborvizsgálat – Nagylabor), hogy még több információval rendelkezzünk az egyensúly megbomlásának okáról.


  • Ételallergia, vagy ételintolerancia? Mi a kettő közötti különbség?
   Sokan tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket magukon az étkezést követően bizonyos ételek, vagy azok egyes összetevőinek elfogyasztása után. Ezek jelentkezhetnek viszketés, allergiás bőrkiütések, duzzanat, esetleg emésztési panaszok, puffadás és hasmenés formájában is, ideértve az olyan kevésbé specifikus tüneteket is, mint például a rossz közérzet, vagy az enerváltság. Fontos azonban tisztázni, hogy sem a kiváltó okok, sem a tünetek nem egyeznek meg az ételintolerancia és az ételallergia esetén. Vissza Ételallergia, vagy ételintolerancia? Mi a kettő közötti különbség ? Sokan tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket magukon az étkezést követően bizonyos ételek, vagy azok egyes összetevőinek elfogyasztása után. Ezek jelentkezhetnek viszketés, allergiás bőrkiütések, duzzanat, esetleg emésztési panaszok, puffadás és hasmenés formájában is, ideértve az olyan kevésbé specifikus tüneteket is, mint például a rossz közérzet, vagy az enerváltság. Fontos azonban tisztázni, hogy sem a kiváltó okok, sem a tünetek nem egyeznek meg az ételintolerancia és az ételallergia esetén.

   Mit jelent pontosan az ételallergia?

   Az ételallergia az immunrendszer túlműködése bizonyos élelmiszerekkel szervezetünkbe juttatott fehérjékkel szemben, amely során gyulladásos immunrekaciót figyelhetünk meg. Ez jelentkezhet viszkető bőrkiütés formájában, de érintheti akár a szívműködést és légzést is az immunválasz  súlyosságától függően. Nagyon széles a skála, hiszen van akinek azonnali orvosi segítségre lehet szüksége, míg más érintett csak egy kis égő, viszkető érzést tapasztal a száján, vagy nyelvén. Ahogyan a tünetek intenzitása és megjelenése is változatos, úgy az is, hogy perceken belül, vagy órákkal később tapasztalható csak a panasz. Azokat az ételeket, amelyek allergiás reakciót válthatnak ki „nutritív allergénnek” nevezzük és mind az éttermek étlapjain, mind az élelmiszerek csomagolásain kötelező azok feltüntetése. Bár több, mint 120 különféle nutritív allergén ismeretes, az ételallergiák túlnyomó részéért mégis alig egy tucat tehető felelőssé közülük. 

   Az életkor befolyással lehet az ételallergiára?

   Igen, mivel az immunreakciók előfordulása összefüggést mutat az életkorral is. Gyermekeknél például gyakoribb a tojással, tejfehérjével, tengeri herkentyűkkel, magvakkal, vagy halakkal szembeni allergia, míg ha felnőttkorban jelentkeznek a tünetek a tej, tojás már nem dominál annyira, de megjelennek bizonyos zöldségek és gyümölcsök is a top allergének között. Mikor a szervezet először találkozik egy számára új élelmiszerrel először ismereteket gyűjt róla. Katalogizálja és beazonosítja (még ha tévesen is), hogy az észlelt nutritív allergén veszélyt jelentő idegen fehérje-e, vagy sem. Ekkor IgE típusú antitestek keletkeznek, amik később egy következő találkozásnál felelni fognak a gyulladásos immunválaszért. Tehát ha többedjére fogyasztunk az allergén ételből, akkor annak fehérjéi kapcsolódva az allergiás személy szervezetében jelen lévő IgE ellenanyaggal elindítanak egy átfogóbb immunválaszt, mely során hisztamin és más gyulladásos hírvivők szabadulnak fel. Ezek okozzák a jól ismert allergiás tüneteket. Ha az allergia okát keressük, elsősorban az immunrendszer toleranciaképességének meghibásodását láthatjuk a háttérben, mely lehet genetikai eredetű, vagy az életkorral járó változás, de lehet az adott élelmiszer túlzott, vagy alulfogyasztásából eredő környezeti hatás is.

   Miben más az ételintolerancia?

   A legfőbb különbség, hogy az ételintolerancia nem az immunrendszer hibás működéséből ered, hanem a tápcsatorna, emésztőrendszer betegsége. Kapcsolódhat hozzá hibás immunválasz is, de a probléma eredete mindig az emésztőrendszerben gyökerezik. Ha például a szervezetünk számára egy tápanyag nem jól emészthető, akkor a rossz emésztéssel kapcsolatos panaszok fognak dominálni (puffadás, hasmenés, hasfájás). Az egész szervezetet érintő allergiás reakció itt nem jellemző, ezzel szemben a bélrendszerben jelentkező panaszokat észlelünk. Ezek a panaszok általában az allergiás reakció gyors kiváltódásához képest később jelentkeznek (akár napok múlva) és kevésbé „ijesztőek”, mint egy súlyos ételallergia tünetei. Előfordulhat, hogy egy bizonyos enzim hiánya okozza az emésztési zavart, de a panaszok származhatnak abból is, hogy a táplálék fogyasztása tápcsatornai gyulladást vált ki. Ilyenkor a bélbolyhok áteresztőképessége megváltozik és olyan fehérjékkel találkozhat az immunrendszer, amivel a normális emésztés során nem találkozna. Ha az intoleranciát okozó ételeket nem fogyasztjuk és a belek egészsége helyreáll, az immunrendszer sem lép fel ezen fehérjékkel szemben. Ezért fontos, hogy panaszok esetén, vagy az azt követő hetekben végezzük el az ételintolerancia tesztet, hiszen az ételallergiával ellentétben itt az immunreakció kiválthatósága nem kísér végig minket életünk folyamán. A Whitelabnál lehetőség van kizárólag ételallergia, vagy étel- és légúti allergia együttes tesztelésére is alábbi csomagjainkkal: Az ételintolerancia okát a panaszok jellegénél fogva kevésbé egyszerű beazonosítani, ezért ilyen esetben mindig egy részletesebb, körültekintő vizsgálatot javaslunk, ahol több mint 100 élelmiszerrel szembeni intoleranciát vizsgálunk egyidejűleg: A harmadik leggyakoribb oka az étkezéssel összefüggő hasi panaszoknak a nem megfelelő étrend és rossz étkezési szokások. Ezért ennek helyreállítása is esszenciális, amihez megfelelő folyadékbevitel mellett az alábbi piramis nyújthat segítséget:


  • Védett: DEV_időpontfoglaló_V2

   Ez a tartalom jelszóval védett. Megtekintéséhez meg kell adni a jelszót:  • 6-even-aluli

   Kedves Páciensünk!


   A 6 évnél fiatalabb gyermekekkel kapcsolatos vérvételi tevékenység kiemelt figyelmet és szaktudást igényel, így kizárólag gyermekápolásban, illetve gyermekvérvételben tapasztalattal rendelkező kollégáink végzik. Annak érdekében, hogy vérvételre érkező gyermeke a fent említett szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező kollégához kerüljön, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat, az alábbi elérhetőségek egyikén, időpont és helyszín egyeztetés céljából.  • Mit jelent az inzulinrezisztencia?
   Vércukorszint alatt a vérben szabad állapotában jelenlévő glükóz molekulák koncentrációját értjük. Akárcsak a vérnyomás vagy a pulzus, a vércukorszint is képes megemelkedni még egészséges állapotban is, ha szervezetünket megterheljük, hiszen a glükóz alapvető szerepe, hogy a sejtek számára energiát biztosítson. Sőt, egyes szerveink, például a központi idegrendszer (az agy és a gerincvelő sejtjei) a működésükhöz szükséges energiát kizárólag cukor (glükóz) felhasználásával képesek biztosítani. Azonban, ha a sejtek nem képesek a vérben oldott szabad glükózt felvenni valamilyen metabolikus zavar miatt, akkor annak koncentrációja megemelkedik. Vissza Mit jelent az inzulinrezisztencia? Vércukorszint alatt a vérben szabad állapotában jelenlévő glükóz molekulák koncentrációját értjük. Akárcsak a vérnyomás vagy a pulzus, a vércukorszint is képes megemelkedni még egészséges állapotban is, ha szervezetünket megterheljük, hiszen a glükóz alapvető szerepe, hogy a sejtek számára energiát biztosítson. Sőt, egyes szerveink, például a központi idegrendszer (az agy és a gerincvelő sejtjei) a működésükhöz szükséges energiát kizárólag cukor (glükóz) felhasználásával képesek biztosítani.

   Azonban, ha a sejtek nem képesek a vérben oldott szabad glükózt felvenni valamilyen metabolikus zavar miatt, akkor annak koncentrációja megemelkedik.

   Miért baj a magas vércukorszint?

   Az enyhén emelkedett vércukorszint nem okoz panaszt a mindennapokban, ezért sokszor nem is derül fény rá hónapokon, vagy akár évek keresztül, hogy probléma van. Azonban a tartósan kóros koncentráció miatt számos veszélyes degeneratív biokémiai folyamat indul meg alattomos módon. Veseelégtelenség, végtagokat érintő neuropátia, a szem látóhártyájának (retina) megbetegedése és számos más szövődmény kialakulása veszi kezdetét az egyébként panasszal nem járó, emelkedett vércukorszint miatt. Ezért a normális glükóz szint elérése igen fontos cél, hiszen a szövődmények kezelése sokkal nehezebb, mint azok kialakulásának megakadályozása. Ennek első lépése az emelkedett cukorértékek beazonosítása.

    

   Itt kap szerepet az inzulin

   A vércukorszintet számos hormon képes pozitív, vagy negatív irányba befolyásolni (inzulin, glükagon, adrenalin, nemi hormonok, tiroxin…), köztük a legfontosabb szerepe az inzulinnak van, mely a hasnyálmirigyben termelődik és a vérbe választódik ki. Szintje megemelkedik, ha a vércukorszint is megemelkedik. A szerepe az, hogy az inzulin receptorokkal rendelkező sejtekben ajtót nyisson a vércukornak, azaz a sejtek inzulin hatására képesek lesznek cukor felvételére a vérből. Erre azért van szükség, hogy a cukorban lévő energia felhasználásával a sejtek működésükhöz szükséges molekulákat tudjanak előállítani.

    

   Mi a cukorbetegség?

   A cukorbetegség egy krónikus (hosszas, idült) betegség, mely a vérben lévő cukor energiaként való felhasználását befolyásolja. Több típusát különítjük el, de van egy közös ismérvük, mégpedig hogy a sejtek „éheznek”, miközben a vérben túlkínálat keletkezik az energiát szolgáltató glükóz molekulákból. Magyarán nem képesek kellő mennyiségben felvenni a vérben található glükóz molekulákat. Ennek oka lehet az inzulint termelő sejtek pusztulása, vagy kimerülése, inzulinrezisztencia kialakulása, illetve egyéb hormonális változások. A kórkép súlyosságának függvényében kezelése történhet életmód váltással, tablettás gyógyszerekkel, vagy inzulin rendszeres injektálásával.

    

   Mi az inzulinrezisztencia?

   Az inzulinrezisztencia a sejtek inzulinra adott, csökkent válaszképességét jelenti. Ekkor normális mértékű válasz kiváltásához az egészséges szintnél jóval nagyobb inzulin koncentráció lesz szükséges, vagyis viszonylag kis vércukor emelkedés kompenzálásához is sok inzulin felszabadítására lesz szükség. Ez megterhelő a szervezet számára és a nagyobb mennyiségű inzulin felszabadításának elnyújtott időbeni dinamikája (kinetika) is kóros eltéréseket hoz létre a cukorháztartásban. A megfelelő kezeléshez tehát fontos kideríteni, hogy a tünetek hátterében  inzulinrezisztencia áll-e, melyre hatékony megoldás lehet egy inzulinrezisztencia vizsgálat.

    

   Inzulinrezisztencia vizsgálatok a Whitelab kínálatában

   Jelenleg háromféle, terheléses inzulinrezisztencia vizsgálattal állunk ügyfeleink rendelkezésére.

   • 2 pontos inzulinrezisztencia vizsgálat
   • 3 pontos inzulinrezisztencia vizsgálat
   • 5 pontos inzulinrezisztencia vizsgálat

   Ezen inzulinrezisztencia vizsgálatoknál nem csupán egy alkalommal vizsgáljuk a szervezet vércukor-, illetve inzulinszintjét, hanem dinamikus változásokat mérünk. Mivel a cukorháztartást működés közben figyeljük meg, így sokkal pontosabb, rétegzettebb, részletgazdagabb képet kaphatunk.

   Minél több alkalommal rögzítjük a vércukor és inzulinszint értékeket a 120 perces terhelés alatt, annál informatívabb lesz az eredményünk. A két legfontosabb érték a 0 és 120 perc elteltével mért glükóz- és inzulinszint. Ebből a két mérésből is megállapítható az inzulinrezisztencia diagnózisa (2 pontos vizsgálat), de ha több (3-5) időpontban is mérünk, akkor részletesebb képet kaphatunk a hasnyálmirigy állapotáról is. Ha 60 perces értékeket is mérünk, akkor 3 pontos vizsgálatról beszélünk. A leginformatívabb eredményt az 5 pontos vizsgálat adja, amely során 30 percenként mérjük meg a két vizsgált paramétert (0-30-60-90-120 perc). Sovány, vagy izmos testalkat esetén kifejezetten javasoljuk, hogy az 5 pontos vizsgálattal tájékozódjon!

   Fontos kiemelni, hogy a Whitelabnál nem csupán vércukorszinteket regisztrálunk, hanem minden mintavétel alkalmával inzulin értéket is vizsgálunk. Ezzel komplex képet kaphatunk a cukorháztartás működésének egészségéről vagy zavaráról.  • Inzulinrezisztencia 5 pontos vizsgálat

   25.000 Ft

   Foglalás erre a vizsgálatra

   A cukorháztartás zavarai – az I-es típusú cukorbetegséget leszámítva – hosszú idő alatt alakulnak ki. Ilyenkor egy éhomi vércukorszint vagy egy éhomi inzulinszint nem képes felfedni a rendellenes állapotot és nem azonosítja be a megbetegedés esélyének emelkedett kockázatát.

   Tehát egy dinamikus vizsgálat során, amikor a cukorháztartást működés közben figyeljük meg pontosabb képet kaphatunk, a szervezet szénhidrátanyagcsere működéséről, annak esetleges rendellenességéről.

   Minél több alkalommal rögzítjük a vércukor és inzulinszint értékeket a 120 perces terhelés alatt, annál informatívabb lesz az eredményünk. A két legfontosabb érték a 0 és 120 perc elteltével mért glükóz- és inzulinszint. Ebből a két mérésből is megállapítható az inzulinrezisztencia diagnózisa, azonban az 5 pontos terheléses vizsgálat során 30 percenként mérjük meg a két vizsgált paramétert (0-30-60-90-120 perc), így a legrészletesebb képet kaphatjuk a hasnyálmirigy állapotáról is.

   Fontos kiemelni, hogy a Whitelabnál nem csupán vércukorszinteket regisztrálunk, hanem minden mintavétel alkalmával inzulin értéket is vizsgálunk. Ezzel komplex képet kaphatunk a cukorháztartás működésének egészségéről vagy zavaráról.

   A glükóz oldatot a Whitelab biztosítja minden páciensének.

   Éhomi méréssel kezdjük a vizsgálatot. Kérjük 10-12 óra koplalás után (azaz éhgyomorral) érkezzen.

   Mivel terhelni fogjuk a cukorháztartását szükséges egy gyors ujjbegyből végzett teszt. Ha kórosan magas az éhomi vércukorszint, nem terheljük meg, nem végezzük el a vizsgálatot!

   A terhelés megkezdése a glükózoldat (2,5 dl ivóvízben feloldott 75mg glükóz) elfogyasztásával veszi kezdetét. Az oldat elfogyasztása nem tarthat tovább 5 percnél!

    

   A vizsgálat pontos menete:

   1. POC vércukorszint meghatározás
   2. nulladik vérvétel
   3. terhelés – cukoroldat elfogyasztása
   4. 30 perces várakozás
   5. második vérvétel – 30 perces
   6. 30 perc várakozás
   7. harmadik vérvétel – 60 perces
   8. 30 perces várakozás
   9. negyedik vérvétel – 90 perces
   10. 30 perc várakozás
   11. ötödik vérvétel – 120 perces

    

   Fontos!

   • A vizsgálatot megelőző napok (2-3 nap) lehetőség szerint teljenek átlagos fizikai aktivitással!
   • A vizsgálat előtt függesszen fel minden olyan diétát, ami 150 grammnál kevesebb szénhidrát fogyasztását teszi csak lehetővé!
   • A vizsgálatot közvetlen megelőző 10-12 órában ne fogyasszon semmilyen táplálékot, azonban vizet bőséggel fogyaszthat!
   • A vizsgálat alatt (120 perc) komoly fizikai megterheléssel járó aktivitást ne végezzen, valamint ne dohányozzon!
   • Ha akut megbetegedés áll fenn (pl. megfázás, hasmenés stb.) a vizsgálat halasztása javasolt. Elvégezni a gyógyulást követően lehet.

    

   Ezen terheléses vizsgálat alatt 5 alkalommal kerül sor vérvételre 120 perces időintervallumban. A mintavételek között 30 perc telik el. Kérjük, hogy a soron következő vérvétel időpontja előtt minimum 5 perccel jelentkezzen és ezt kopogtatással jelezze a vérvételi asszisztens felé!

   Ha az alábbi tünetek, állapotok, vagy rizikótényezők közül 1 vagy több fennáll:

   • túlsúly
   • csökkent fizikai aktivitás
   • nőknél 90- férfiaknál 100 cm feletti derék körfogat
   • cukorbeteg személy a családban
   • inzulinrezisztencia a családban
   • policisztás ováriumszindróma kórképe
   • 45 év feletti életkor
   • normálisnál magasabb vérzsír szintek
   • sikertelen fogyókúra
   • meddőség

   Kizáró okok:

   • 14 év alatti korosztály 
   • 14-18 év közötti páciens esetén szakorvosi javaslattal ajánlott elvégezni a vizsgálatot
   • 42 kg alatti testtömeg
   • 7 mmol/l érték feletti éhgyomri, kapilláris vércukorérték
   • A vizsgálat előtti koplalás 10 óránál kevesebb


  • Inzulinrezisztencia 3 pontos vizsgálat

   14.700 Ft

   Foglalás erre a vizsgálatra

   A cukorháztartás zavarai – az I-es típusú cukorbetegséget leszámítva – hosszú idő alatt alakulnak ki. Ilyenkor egy éhgyomri vércukorszint vagy egy éhomi inzulinszint nem képes felfedni a rendellenes állapotot és nem azonosítja be a megbetegedés esélyének emelkedett kockázatát.

   Tehát egy dinamikus vizsgálat során, amikor a cukorháztartást működés közben figyeljük meg pontosabb képet kaphatunk, a szervezet szénhidrátanyagcsere működéséről, annak esetleges rendellenességéről.

   Minél több alkalommal rögzítjük a vércukor és inzulinszint értékeket a 120 perces terhelés alatt, annál informatívabb lesz az eredményünk. A két legfontosabb érték a 0 és 120 perc elteltével mért glükóz- és inzulinszint. Ebből a két mérésből is megállapítható az inzulinrezisztencia diagnózisa, azonban a 3 pontos terheléses vizsgálat esetén „félidőben”, vagyis 60 perc elteltével is beiktatunk egy vérvételt, így részletesebb képet kaphatunk a hasnyálmirigy állapotáról is.

   Fontos kiemelni, hogy a Whitelabnál nem csupán vércukorszinteket regisztrálunk, hanem minden mintavétel alkalmával inzulin értéket is vizsgálunk. Ezzel komplex képet kaphatunk a cukorháztartás működésének egészségéről vagy zavaráról.

   A glükóz oldatot a Whitelab biztosítja minden páciensének.

   Éhomi méréssel kezdjük a vizsgálatot. Kérjük 10-12 óra koplalás után (azaz éhgyomorral) érkezzen.

   Mivel terhelni fogjuk a cukorháztartását szükséges egy gyors ujjbegyből végzett teszt. Ha kórosan magas az éhomi vércukorszint, nem terheljük meg, nem végezzük el a vizsgálatot!

   A terhelés megkezdése a glükózoldat (2,5 dl ivóvízben feloldott 75mg glükóz) elfogyasztásával veszi kezdetét. Az oldat elfogyasztása nem tarthat tovább 5 percnél!

    

   A vizsgálat pontos menete:

   1. POC vércukorszint meghatározás
   2. nulladik vérvétel
   3. terhelés – Glükózoldat elfogyasztása
   4. 60 perc várakozás
   5. második vérvétel – 60 perces
   6. 60 perc várakozás
   7. harmadik vérvétel – 120 perces

    

   Fontos!

   • A vizsgálatot megelőző napok (2-3 nap) lehetőség szerint teljenek átlagos fizikai aktivitással!
   • A vizsgálat előtt függesszen fel minden olyan diétát, ami 150 grammnál kevesebb szénhidrát fogyasztását teszi csak lehetővé!
   • A vizsgálatot közvetlen megelőző 10-12 órában ne fogyasszon semmilyen táplálékot, azonban vizet bőséggel fogyaszthat!
   • A vizsgálat alatt (120 perc) komoly fizikai megterheléssel járó aktivitást ne végezzen, valamint ne dohányozzon!
   • Ha akut megbetegedés áll fenn (pl. megfázás, hasmenés stb.) a vizsgálat halasztása javasolt. Elvégezni a gyógyulást követően lehet.

    

   Ezen terheléses vizsgálat alatt 3 alkalommal kerül sor vérvételre 120 perces időintervallumban. A mintavételek között 60 perc telik el. Kérjük, hogy a soron következő vérvétel időpontja előtt minimum 5 perccel jelentkezzen és ezt kopogtatással jelezze a vérvételi asszisztens felé!

   Ha az alábbi tünetek, állapotok, vagy rizikótényezők közül 1 vagy több fennáll:

   • túlsúly
   • csökkent fizikai aktivitás
   • nőknél 90- férfiaknál 100 cm feletti derék körfogat
   • cukorbeteg személy a családban
   • inzulinrezisztencia a családban
   • policisztás ováriumszindróma kórképe
   • 45 év feletti életkor
   • normálisnál magasabb vérzsír szintek
   • sikertelen fogyókúra
   • meddőség

   Kizáró okok:

   • 14 év alatti korosztály 
   • 14-18 év közötti páciens esetén szakorvosi javaslattal ajánlott elvégezni a vizsgálatot
   • 42 kg alatti testtömeg
   • 7 mmol/l érték feletti éhgyomri, kapilláris vércukorérték
   • A vizsgálat előtti koplalás 10 óránál kevesebb


  • Inzulinrezisztencia 2 pontos vizsgálat

   10.300 Ft

   Foglalás erre a vizsgálatra

   A cukorháztartás zavarai – az I-es típusú cukorbetegséget leszámítva – hosszú idő alatt alakulnak ki. Ilyenkor egy éhomi vércukorszint vagy egy éhomi inzulinszint nem képes felfedni a rendellenes állapotot és nem azonosítja be a megbetegedés esélyének emelkedett kockázatát.

   Tehát egy dinamikus vizsgálat során, amikor a cukorháztartást működés közben figyeljük meg pontosabb képet kaphatunk, a szervezet szénhidrátanyagcsere működéséről, annak esetleges rendellenességéről.

   Minél több alkalommal rögzítjük a vércukor és inzulinszint értékeket a 120 perces terhelés alatt, annál informatívabb lesz az eredményünk. A két legfontosabb érték a 0 és 120 perc elteltével mért glükóz- és inzulinszint. Ebből a két mérésből is megállapítható az inzulinrezisztencia diagnózisa ezen 2 pontos vizsgálat során.

   Fontos kiemelni, hogy a Whitelabnál nem csupán vércukorszinteket regisztrálunk, hanem minden mintavétel alkalmával inzulin értéket is vizsgálunk. Ezzel komplex képet kaphatunk a cukorháztartás működésének egészségéről vagy zavaráról.

   A glükóz oldatot a Whitelab biztosítja minden páciensének.

   Éhomi méréssel kezdjük a vizsgálatot. Kérjük 10-12 óra koplalás után (azaz éhgyomorral) érkezzen.
   Mivel terhelni fogjuk a cukorháztartását szükséges egy gyors ujjbegyből végzett teszt. Ha kórosan magas az éhomi vércukorszint, nem terheljük meg, nem végezzük el a vizsgálatot!
   A terhelés megkezdése a glükózoldat (2,5 dl ivóvízben feloldott 75mg glükóz) elfogyasztásával veszi kezdetét. Az oldat elfogyasztása nem tarthat tovább 5 percnél!

    

   A vizsgálat pontos menete:

   1. POC vércukorszint meghatározás
   2. nulladik vérvétel
   3. terhelés – Glükózoldat elfogyasztása
   4. 120 perc várakozás
   5. második vérvétel – 120 perces

    

   Fontos!

   • A vizsgálatot megelőző napok (2-3 nap) lehetőség szerint teljenek átlagos fizikai aktivitással!
   • A vizsgálat előtt függesszen fel minden olyan diétát, ami 150 grammnál kevesebb szénhidrát fogyasztását teszi csak lehetővé!
   • A vizsgálatot közvetlen megelőző 10-12 órában ne fogyasszon semmilyen táplálékot, azonban vizet bőséggel fogyaszthat!
   • A vizsgálat alatt (120 perc) komoly fizikai megterheléssel járó aktivitást ne végezzen, valamint ne dohányozzon!
   • Ha akut megbetegedés áll fenn (pl. megfázás, hasmenés stb.) a vizsgálat halasztása javasolt. Elvégezni a gyógyulást követően lehet.

    

   Ezen terheléses vizsgálat alatt 2 alkalommal kerül sor vérvételre 120 perces időintervallumban. A mintavételek között 120 perc telik el. Kérjük, hogy a soron következő vérvétel időpontja előtt minimum 5 perccel jelentkezzen és ezt kopogtatással jelezze a vérvételi asszisztens felé!

   Ha az alábbi tünetek, állapotok, vagy rizikótényezők közül 1 vagy több fennáll:

   • túlsúly
   • csökkent fizikai aktivitás
   • nőknél 90- férfiaknál 100 cm feletti derék körfogat
   • cukorbeteg személy a családban
   • inzulinrezisztencia a családban
   • policisztás ováriumszindróma kórképe
   • 45 év feletti életkor
   • normálisnál magasabb vérzsír szintek
   • sikertelen fogyókúra
   • meddőség

   Kizáró okok:

   • 14 év alatti korosztály 
   • 14-18 év közötti páciens esetén szakorvosi javaslattal ajánlott elvégezni a vizsgálatot
   • 42 kg alatti testtömeg
   • 7 mmol/l érték feletti éhgyomri, kapilláris vércukorérték
   • a vizsgálat előtti koplalás 10 óránál kevesebb


  • Inzulinrezisztencia vizsgálatok


  • Helyszíni kiszálás

   Tisztelt Ügyfelünk,

   A kiszállásos mintavételi űrlap jelenleg átépítés alatt áll, kérjük ez idő alatt írjon az ugyfelszolgalat@whitelab.hu címre. Megértését köszönjük!

   Helyszíni kiszállás

   Tapasztalatból tudjuk, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor a hatósági tesztelés, illetve a mintavételi helyszínre történő eljutás nem megoldható vagy bonyolult

   Mintavételi űrlap helyszíni kiszálláshoz

   Töltse ki az űrlapot és jelölje meg igényeit. Kollégáink telefonon fogják Önt keresni az ajánlat véglegesítéséhez.

   Köszönjük! Az üzenetet megkaptuk, kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

   Munkahelyek vagy családok tesztelése

   Magánszemélyek és nagyobb csoportok, cégek tesztelését vállaljuk országszerte, rövid határidővel.

   Tesztelés az otthon kényelmében

   Szüksége lenne Covid-tesztre vagy ellenanyag vizsgálatra, de a lakóhelyén, vagy annak közelében nem érhető el ilyen szolgáltatás

   Kérjük, hogy tesztelési igényét lehetőleg 24 órával előre jelezze. A helyszín és időpont véglegesítésével kapcsolatban kollégánk 08:00-18:00 között telefonon fogja felvenni Önnel a kapcsolatot. A kiszállás alapdíja Budapest területén 20 000 Ft, Budapesten kívül 30 000 Ft. Ez a díj nem tartalmazza a tesztek költségét. A végső árat az egyeztetés során tudjuk kiajánlani és CSAK bankkártyával egyenlíthető ki a mintavétel előtt.


  • SzL_Időpontfoglaló_koncept_V1_kek

   WhiteLab
   IDŐPONTFOGLALÓ

   3. Adja meg személyes adatait

   Vezetéknév

   Keresztnév

   Születési hely

   Nem

   Év

   Hónap

   Nap

   Kérjük, helyesen adja meg a születési dátumát, mivel a lelet megtekintéséhez szükség lesz rá!

   Állampolgárság

   Telefonszám

   Kérem, hogy nemzetközi formátumot használjon! (pl.:+360201234567)

   Email újra

   Email

   Kérem, hogy biztosan működő e-mail címet adjon meg.

   Kérem, hogy adja meg magyarországi címét, ha nem rendelkezik ilyennel, akkor ideiglenes tartozkódási helyét.

   Irányítószám

   Város

   Közterület neve

   Házszám

   Mindjárt vége!

   TAJ szám

   Nincs TAJ kártyám

   Személyazonosító okmány típusa

   Okmány száma

   Lelet második nyelve

   Számlázási információk

   Számla típusa

   Adószám

   Tagsági szám

   Számlázási név

   Irányítószám

   Város

   Közterület neve

   Házszám

   Fontos információ

   A kiválasztott teszt vizeletvizsgálatot is tartalmaz! Ezért szüksége lesz egy vizeletminta-gyűjtő edényre, amiben a mintát a vérvételi időpontjára magával tudja hozni.

   Kérem válassza ki az ön számára megfelelő átvételi módot:

   Személyes átvétel a mintavételi ponton
   Házhozszállítás GLS futárral


   Kérem adja meg a szállítási címet!

   Átvevő neve

   Irányítószám

   Város

   Utca

   Házszám

   Feliratkozom hírlevélre Elolvastam és elfogadom a Általános szerződési feltételeket. Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót. Vissza Tovább


  • Mikor segít a tumormarker vizsgálat?
   Hogy megértsük ezt a nem túl egyszerű témát, kezdjük az elején. Tumormarkereknek azokat az anyagokat nevezzük, amiket vagy tumoros sejtek termelnek, vagy normális sejtek termelnek tumoros sejtek jelenlétére reagálva. Kicsit pontosítva ezek olyan anyagok, amiket bizonyos tumorsejtek sokkal nagyobb mennyiségben termelnek, mint a normálisak... Vissza Mikor segít a tumormarker vizsgálat? Hogy megértsük ezt a nem túl egyszerű témát, kezdjük az elején. Tumormarkereknek azokat az anyagokat nevezzük, amiket vagy tumoros sejtek termelnek, vagy normális sejtek termelnek tumoros sejtek jelenlétére reagálva. Kicsit pontosítva ezek olyan anyagok, amiket bizonyos tumorsejtek sokkal nagyobb mennyiségben termelnek, mint a normálisak, illetve a normális sejtek sokkal nagyobb mennyiségben termelnek válaszreakciójuk során tumorsejtek jelenlétében, mint más egyéb kórállapotban.

   Ezek az anyagok jelen lehetnek a vérben, vizeletben, vagy magában a tumoros szövetben is. Tehát nem minden tumormarker vizsgálható vérmintából, de a legáltalánosabb vizsgálati forma a vérből kimutatható tumormarkerek meghatározása. Egy-egy marker nem általánosságban jellemző a daganatokra, hanem specifikusan csak bizonyos daganattípusokra jellemző, azonban meg kell jegyezni, hogy sok tumormarker szintje egyéb gyulladásos folyamatoknál is megemelkedhet.

   Összefoglalva tehát sokféle markerről beszélünk, melyeknek nagy része a vérből kimutatható és amik nem általánosságban a daganatokra, hanem egy-egy daganattípusra utalhatnak.

    

   Mikor számít pozitívnak egy tumormarker vizsgálat eredménye?

   Az eredmény nem önmagában pozitív, vagy negatív, hanem inkább egy jelzőszám, ami ha egy határértéknél magasabb, akkor vagy az adott marker többszöri meghatározása (kéthetente-havonta) vagy további kivizsgálás javasolt. Ez az érték nem egy éles határ és az életkortól is függ, de sok esetben egy gyulladásos állapot állhat a háttérben, ami ha normalizálódik, a tumormarker szint is visszaállhat a normál szintre. Az is fontos, hogy idővel milyen gyorsan változik az értéke a markernek, ami információt adhat már tünetmentesség esetén is a kóros elváltozásról.

   A markerek szintje jelzés lehet arra, hogy a szervezetünkben tumor fordulhat elő, azonban ezek a markerek nem 100%-os specificitásúak, ami azt jelenti, hogy egy-egy marker szintjének emelkedése mögött nem csak daganatos megbetegedés állhat. Sajnos, ezek a markerek nem tökéletes eszközei a tumorok kimutatásának (vagyis nem 100%-os érzékenységűek), ami azt jelenti, hogy daganat jelenléte sem mindig jár a tumormarker szintjének megemelkedésével. Ennek ellenére a tumormarkereknek rendkívül fontos szerepe van a korai diagnózisban, mert sok esetben már a tünetek jelentkezése előtt sokkal korábban képes kimutatni egyes tumorokat.

   Azonban nem csak a daganatok felderítésében nyújthat segítséget a markerek követése, hiszen egy már igazolt tumoros esetben például a következőkre is választ adhat:

   • milyen gyorsan növekszik a tumor
   • milyen kezelés lehet alkalmas a gyógyításban
   • segít-e az alkalmazott kezelés
   • a kezelés után nem tér-e vissza a tumor

   A daganat diganózisát tehát szinte soha nem a tumormarker vizsgálat adja - persze bizonyos esetekben lehet diagnosztikus értékű az eredmény -, viszont a fentiekben felsorolt információk miatt tumoros betegség gyanúja esetén mindenképpen segítséget jelent a vérben lévő tumormarkerek analízise. Emellett segítséget nyújthat a gyógyulást követően az utánkövetés során és az onkológiai kezelés alatt is.

    

   Egy tumormarker vizsgálat akkor is hasznos lehet, ha már diagnosztizált daganatos betegségről van szó?

   Igen, hiszen a tumormarkerek segítségével többet érthetünk meg magáról a daganatos betegségről. Ha a betegség diagnózisát követően végezzük a vizsgálatot, akkor az alábbiak megismerésében segít:

   • fellelhető-e tumoros sejt a felfedezett daganaton kívül más szövetekben is
   • milyen gyorsan növekedhet és milyen eredménnyel fékezhető meg a daganat
   • milyen terápiát érdemes alkalmazni azzal a daganattal szemben amely daganat az eredményként kapott tumormarkereket termeli - azokat a tumormarkereket, melyek segítenek a terápia megtervezésében biomarkereknek is nevezzük
   • a terápia sikerességének monitorozása: ha csökken a markerek szintje általánosságban azt jelentheti, hogy az alkalmazott terápia sikeres
   • felfedheti a gyógyulást követően a daganat kiújulását, vagy új daganat megjelenését

   Ha nem daganatos betegség diagnózisa után végezzük a vizsgálatot, azaz diagnosztikai céllal történik a vérvétel az alábbi esetekben nyújt segítséget:

   • ha a vizsgált személy esetében nagy rizikója van az adott tumormarkerhez kapcsolható daganat előfordulásának
   • ha a vizsgált személynek olyan tünetei jelentkeztek, amelyek bizonyos daganatos betegségre utalhatnak

   Azt azonban fontos megjegyezni, hogy a vizsgálatnak vannak bizonyos korlátai is, hiszen léteznek olyan daganattípusok, melyekhez nem kapcsolható tumormarker, illetve emelkedett tumormarker szintet néhány speciális esetben eredményezhet a daganatos betegségektől eltérő kórállapot is. Ebből következik, hogy az emelkedett tumormarker szint nem a daganatos betegség biztos diagnózisát, hanem annak magas valószínűségét jelenti. Általánosságban kijelenthető, hogyha az emelkedett tumormarker szint miatt nagy valószínűséget sejtünk daganatos betegség előfordulására, ennek igazolásához további vizsgálat szükséges.

   Milyen esetekben lehet fontos a tumormarkerek vizsgálata?

   • bizonyos életkor felett szűrés jelleggel
   • magas rizikó esetén, ha genetikailag öröklődő, vagy más kóros eltérés miatt emelkedett a daganatos betegség előfordulásának valószínűsége
   • onkológiai kezelés előtt
   • onkológiai kezelés alatt
   • onkológiai kezelés után
   • daganatos betegségből való felépülés után

   Hogy melyik tumormarkereket vizsgáljuk a vérvételt követően az függ a páciens kórtörténetétől, egészségétől, tüneteitől, egyéb diagnosztikai eredményeitől. A könnyebb választás érdekében a Whitelabnál női és férfi tumormarker csomagokat állítottunk össze, melyek nemek szerint tartalmazzák a mérni szükséges elemeket.

   A Whitelab mintavételi pontjain az alábbi csomagok közül választhatnak ügyfeleink, amennyiben tumormarker vizsgálatot szeretnének végezni:

   • női tumormarker alapvizsgálat: a nőknél gyakrabban előforduló daganatos betegségek legjellemzőbb tumormarkereit vizsgáljuk
   • női tumormarker szűrővizsgálat: a nőknél előforduló daganatos betegségekre jellemző csaknem minden vérből kimutatható markerét vizsgáljuk
   • férfi tumormarker alapvizsgálat: a férfiaknál gyakrabban előforduló daganatos betegségek legjellemzőbb tumormarkereit vizsgáljuk
   • férfi tumormarker szűrővizsgálat: a férfiaknál előforduló daganatos betegségekre jellemző csaknem minden vérből kimutatható markerét vizsgáljuk
   • prémium női laborvizsgálat: tartalmazza a női tumormarker szűrővizsgálat összes elemét, de egy rutin laborvizsgálatot is, valamint egy komplex szűrőcsomagot hormonok és más, a belszervek egészséges, vagy kóros működését monitorozó elemeket is.
   • prémium férfi laborvizsgálat: tartalmazza a férfi tumormarker szűrővizsgálat összes elemét, de egy rutin laborvizsgálatot is, valamint egy komplex szűrőcsomagot hormonok és más, a belszervek egészséges, vagy kóros működését monitorozó elemeket is

   Ha szűrés céljából veszi igénybe vérvételi szolgáltatásainkat, vagy daganatos betegség esetén első alkalommal készít tumormarker vizsgálatot prémium csomagjainkat ajánljuk elsődlegesen. Így nem kizárólag tumormarker elemzést vásárol, hanem egy nagy, komplex, átfogó szűrőcsomagot, aminek elvégzése éves gyakorisággal épp oly fontos, mint például a rendszeres fogászati ellenőrzés. A megelőzés, egészségtudatosság és egészségmegőrzés a Whitelab legfontosabb értékei, melyről a cég mottója is tanúskodik: Whitelab - Társ az egészségben!  • Mikor nem fertőz tovább a Covid?
   A koronavírus világjárvány már több, mint 2 éve van jelen életünkben és talán kijelenthetjük, hogy a nehezén már túl vagyunk. Védőoltásokat kaptunk, hogy a vírus nehezebben döntsön le a lábunkról és megtanultuk olyan egészségügyi és járványügyi intézkedések fontosságát, mint a zárt térben... Vissza Mikor nem fertőz tovább a Covid? A koronavírus világjárvány már több, mint 2 éve van jelen életünkben és talán kijelenthetjük, hogy a nehezén már túl vagyunk. Védőoltásokat kaptunk, hogy a vírus nehezebben döntsön le a lábunkról és megtanultuk olyan egészségügyi és járványügyi intézkedések fontosságát, mint a zárt térben való maszkviselés, vagy a fertőzött családtag elkülönítése és a tesztelés fontossága. Sokkal jobb tehát a helyzet, mint 2 évvel ezelőtt, sokkal többet tehetünk egészségünk megőrzésének érdekében.

   Ugyanakkor azt is megtanultuk, hogy a SARS-CoV-2 vírus nem egy változatlan, állandó, mindig ugyanúgy viselkedő kórokozó. Számos variánsával találkoztunk már és számos új variáns megjelenésére lehet még számítani, melyek mindig egy picit eltérően viselkednek a korábbi variánsoktól.

   Karácsonykor az új variánsok megjelenése még nagyobb valószínűséggel bír, mint bármikor máskor az évben, hiszen ez az az ünnep, mikor a legtöbb ember felkerekedik meglátogatni családtagjait, szeretteit. Ez mind az országon belül, mind az országon kívül nagy „migrációt” jelent és nem csak Magyarország tekintetében, hanem csaknem az egész világban. A nagy számú utazó és a nagy számú találkozás lehetőséget biztosít az új variánsok terjedésének.

   A nyár második felében regisztrált kisebb intenzitású járványhullám során az omikron variáns BA.4 és BA.5 altípusai voltak jellemzők. Az epidemiológiai előrejelzések alapján karácsonykor az omikron variáns BQ.1 változata terjedhet el nagyobb mértékben számos európai nagyvárosban, mialatt a BF.7 és a BA.2.75 változatok sem fognak eltűnni az utazások és látogatások miatt.

   Csaknem biztos tehát, hogy az ünnepek alatt és után növekvő esetszámra számíthatunk, ami szinte kivédhetetlennek tűnik.

    

   Ha elkaptuk a Covidot, akkor meddig fertőz?

   A legfrissebb tanulmányok változatlanul azt a javaslatot teszik (egybevágva a Magyarországon is alkalmazott karantén szabályokkal), ha pozitív a tesztünk 5 napig izoláljuk el magunkat. Ezt követően, ha nincsenek tüneteink (vagy nem is voltak) és legalább 24 órája láztalanok vagyunk, akkor az izolációt megszüntethetjük. Az 5 napos szabály alkalmazása javasolt a fertőzött személy szoros kontaktjainál is. Azaz 5 napig kerüljék a társasági élet színtereit, tömegközlekedést, bevásárlóközpontokat, éttermeket, szórakozóhelyeket és más zsúfoltabb zárt tereket. Valamint ez idő alatt figyeljék meg, hogy kialakul-e náluk a koronavírus fertőzésre jellemző bármely tünet. Amennyiben nem, úgy a bizonyosság érdekében 5 nap elteltével érdemes elvégezni egy antigén-gyorstesztet, mely negatív esetben további intézkedéseket már nem tesz szükségessé.

    

   Na de mikor nem fertőz már a Covid? Mikor lesz teljesen vége a koronavírus fenyegetésének?

   Ez a kérdés a kezdetek óta foglalkoztatja a kutatókat, klinikusokat és a világ lakosságát is. Egy német virológus – Cristian Drosten – nemrégiben két okra hívta fel a figyelmet, melyek a világjárvány végét és a vírus endémiás jellegű járvánnyá enyhülését jelenthetik. Az endémia azt jelenti, hogy a fertőzés megszokott és rendszeres előfordulása egy adott népesség körében, meghatározott földrajzi területen jellemző. Ez már nagy előrelépés lenne.

   Az egyik ok az endémiává válás irányába, hogy egy-egy hullám megtöréséhez már kevéske környezeti változás is elegendő, azaz például egy nyári időszakban, melegebb környezetben jellemző vírus variáns fertőzőképessége az őszi időszakban már igen meggyengül. Ha ezt a törékeny jellemvonást összeadjuk az oltások sikerével könnyen lehet, hogy rövidesen endémiává szelídül a világjárvány.

   Ugyanakkor a két karácsonykor is jellemző szubvariáns (BQ.1 és BF.7) új kihívást jelent az oltottak és a Covidon átesettek körében is, mert egy immunológiai megkerülő tulajdonságra tett szert a vírus, mellyel kibújhat szervezetünk védekező válaszreakciója alól. Ezért aztán egy enyhe, de jól detektálható hullámra mindenképpen lehet majd számítani a téli időszakban, melynek kezdete éppen egybe is eshet az ünnepekkel a fentebb kifejtettek miatt.  • Fizetés eredménye

   Sikertelen fizetés

   A tranzakció során hiba történt, a folyamat megszakadt. Az időpontfoglalás befejezéséhez kérjük próbálja újra a fizetést vagy válassza a helyszíni fizetés lehetőségét Személyes adatok Név Telefonszám E-mail cím Tranzakció részletei Tranzakció azonosító Foglalási azonosító Időpontfogalás Vizsgálatok Időpont 2023-01-01 12:00 Helyszín Kelen Kórház 1119
   Budapest, Than Károly utca 20 Időtartam 15 perc

   Kosár tartalma

   Termék(ek) neve Ár
   Összesen: n/A Ft
   Helyszíni fizetést választom Fizetés újrakezdése

   A Fizetés újrakezdése gombra kattintva átirányítjuk az OTP Simple oldalára.

   Sikeresen kiválasztotta a helyszíni fizetést!

   A mintavételi ponton készpézzel vagy bankkártyával is fizethet

   Vissza a főoldalra


  • Hírek

   Hírek  • Időpontfoglalás v2

   Whitelab
   Időpontfoglaló

   Online időpontfoglalónk segítségével 2 perc alatt kérhet időpontot bármely vizsgálatunkra, akár a mai napra is! Az űrlap kitöltését követően pedig online fizetésre is van lehetősége.

   Kuponkód beváltása

   Kérjük, amennyiben rendelkezik kuponkóddal, adja meg a lenti “Kuponkód megadása” mezőben, fogadja el a kuponszabályzatot és kezdje meg az időpontfoglalást.


   Whitelab
   Időpontfoglaló

   Páciens: az a személy, akitől vagy a laborvizsgálathoz, vagy a teszthez a mintavétel megtörténik és Whitelab a leletet az Ő nevére állítja ki.

   1 Adja meg a páciens életkorát

   Egyes mintavételi helyek speciálisak abból a szempontból, hogy hatodik életévüket be nem töltött pácienseket is fogadhatnak, ezért fontos az életkor pontos ismerete. Kérem adja meg a páciens életkorát, hogy számára csak az elérhető vizsgálatokat és mintavételi helyeket jelenítsük meg.

   Hat éven aluli páceiens esetén kérem, hogy olvassa el az itt található vonatkozó információkat és időpontfoglaláshoz hívja ügyfélszogálatunkat a 0670/362-0613 telefonszámon. Telefonos megkeresésekre munkanapokon 8-16 óráig áll módunkban válaszolni. Megértésüket köszönjük! 2 Válasszon laborvizsgálatot vagy tesztet Fontos tudnivalók: Mit hozzon magával a páciens? Személyi igazolvány vagy útlevél és TAJ kártya (ha rendelkezik vele)

   Whitelab
   Időpontfoglaló

   3 Válasszon helyszínt és időpontot

   Kérem, válassza ki a minta gyűjtő edény átvételi módját:

   Az ön által kiválasztott csomag vizelet vagy széklet vizsgálatot is tartalmaz, amelyhez tartozó minta gyűjtő edényt Ön átveheti futárszolgálat segítségével, vagy pedig személyesen is a kiválasztott mintavételi helyen. Futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a legkorábbi foglalható időpont -a szállításhoz szükséges idő miatt-, a mai nap plusz három nap. Amennyiben a gyűjtő edényt személyesen kívánja átvenni, akkor korábbi időpontok is – a szabadhelyek függvényében – elérhetőek. Kérjük legyen tekintettel arra, hogy helyszíni vizeletminta adására nincs mód!

   A laborvizsgálati csomag átvételi módja:

   Az ön által kiválasztott laborvizsgálathoz egy csomagot juttatunk el Önhöz futárszolgálat segítségével, melynek kézbesítési ideje kb. 3 napot vesz igénybe.

   Válassza ki a tesztelési pontot Válassza ki a csomag leadásának helyét vagy a futárral történő átvételt Válassza ki a tesztelés napját Válassza ki a tesztelés idejét
   Kérem először válasszon időpontot Vizsgálat neve Időtartam 15 perc Ár

   Whitelab
   Időpontfoglaló

   4 Adja meg a páciens adatait A mező kitöltése kötelező A mező kitöltése kötelező Kérem adja meg a nemét! Kérem adja meg az államopolgárságát!

   Adja meg a páciens születési dátumát és helyét

   Kérjük, helyesen adja meg a születési dátumát, mivel a lelet megtekintéséhez szükség lesz rá!

   A mező kitöltése kötelező A mező kitöltése kötelező A mező kitöltése kötelező A mező kitöltése kötelező

   Adja meg a páciens elérhetőségeit

   Kérem, hogy valós e-mail címet adjon meg A mező kitöltése kötelező, és meg kell egyeznie az "értesítési e-mail címmel" email címek megegyeznek A mező kitöltése kötelező (Minta: +36201234567)

   Adja meg a páciens lakcímét

   A mező kitöltése kötelező A mező kitöltése kötelező A mező kitöltése kötelező A mező kitöltése kötelező A mező kitöltése kötelező TAJ szám(csak számokat tartalmazhat!) megadása kötelező, vagy válassza ki, hogy nem rendelkezik TAJ számmal! This field is mandatory! This field is mandatory!

   Időpontfoglalás ellenőrzése

   Páciens adatok Név Fehér Lajos Telefonszám +36201234567 E-mail cím feher.lajos@whitelab.hu Időpontfoglalás Vizsgálatok Időpont Helyszín Kelen Kórház 1119
   Budapest, Than Károly utca 20 Időtartam 15 perc Fontos tudnivalók: Mit hozzon magával a páciens? Személyi igazolvány vagy útlevél és TAJ kártya (ha rendelkezik vele)

   Válasszon fizetési módot

   Számlázási adatok

   Helyszíni fizetés esetén a számlázássi adatokat valamint egészségpénztári tagi azonosítót a mintavétel alkalmával fogja öntől kollégánk kérni.

   Számla típusa

   Adja meg a számlázási adatokat:

   A mező kitöltése kötelező A mező kitöltése kötelező A mező kitöltése kötelező A mező kitöltése kötelező A mező kitöltése kötelező A mező kitöltése kötelező Egészségpénztári azonosító csak MAGYAR adószámmal együtt adható meg!

   Szállítási adatok

   Amennyiben az általunk biztosított mintavételi eszközt személyes átvétellel kérte, az Ön felelőssége, hogy a vizsgálat időpontja előtt, legkésőbb 24 órával az a választott mintavételi ponton, , átvegye, majd a lefoglalt vizsgálat alkalmával leadja.

   Adja meg a szállítási címet:

   A mező kitöltése kötelező A mező kitöltése kötelező A mező kitöltése kötelező

   Kosár tartalma

   Termék(ek) neve Ár
   Összesen: n/A Ft

   Elfogadott fizetési módok

   Sikeresen kiválasztotta a helyszíni fizetést!

   A mintavételi ponton készpézzel vagy bankkártyával is fizethet

   Vissza a főoldalra


  • Abbott IgG+IgM védettségi vizsgálat

   Covid-19 vírusfertőzés ellen termelt ellenanyagok és immunválasz kimutatása.
   IgM pozitivitás: közelmúltban lezajlott (a fertőzés után 1-2 héttel kimutatható) koronavírus fertőzésre utal.

   Leirás Az ABBOTT IgG + IgM ellenanyagok kimutatási tesztje azoknak ajánlott, akik információt szeretnének kapni, hogy szervezetükben (vérükben) létrejött-e immunválasz, a koronavírus fertőzés ellen termelt IgG (késői) és IgM (korai) ellenanyagok megtalálhatók-e. Az IgM pozitivitás a közelmúltban lezajlott (a fertőzés után 1-2 héttel kimutatható) koronavírus fertőzésre utal. Mikor ajánljuk a vizsgálat elvégzését? Az ABBOTT IgG + IgM ellenanyagok kimutatási tesztje azoknak ajánlott, akik információt szeretnének kapni, hogy szervezetükben (vérükben) létrejött-e immunválasz, a koronavírus fertőzés ellen termelt IgG (késői) és IgM (korai) ellenanyagok megtalálhatók-e.


  • Abbott IGG spike védettségi vizsgálat

   Aktív fertőzöttség kimutatására.
   Pozitív eredmény esetén igazolja, hogy a szervezetben a koronavírussal szemben termelődő ellenanyag kimutatható

   Leirás A vizsgálat a vírus S1 proteinje, tüskefehérje ellen termelődött antitestet mutatja ki, amely természetes úton covid fertőzés vagy mesterséges úton, védőoltás (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Szputnyik) hatására keletkezik. Pozitív eredmény esetén igazolja, hogy a szervezetben a koronavírussal szemben termelődő ellenanyag kimutatható. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik információt szeretnének kapni arról, hogy a koronavírus fertőzés után vagy a védőoltásnak köszönhetően rendelkezik-e védettséggel a Covid-19 megbetegedéssel szemben. Mikor ajánljuk a vizsgálat elvégzését? Elsősorban azoknak ajánljuk ezt a vizsgálati csomagot, akik információt szeretnének kapni arról, hogy a koronavírus fertőzés után vagy a védőoltásnak köszönhetően rendelkezik-e védettséggel a Covid-19 megbetegedéssel szemben.A vizsgálat a vírus S1 proteinje, tüskefehérje ellen termelődött antitestet mutatja ki, amely természetes úton covid fertőzés vagy mesterséges úton, védőoltás (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Szputnyik) hatására keletkezik.


  • Védettségi vizsgálatok


  • Antigén Gyorsteszt

   Aktív fertőzöttség kimutatására.
   SARS-CoV-2 vírus fehérjéjének kimutatása gyorsteszttel.

   Leirás

   A teszttel 20 percen belül kimutatható a vírus fehérje jelenléte akkor, ha a feltételezett fertőzőforrással való találkozás óta legalább 4, de nem több mint 14 nap telt el és legalább 2-4 napja Covid-19-re jellemző tünetei vannak. Az antigén gyorstesztet azoknak ajánljuk, akik azonnali eredményt szeretnének, és/vagy negatív antigén tesztre van szüksége.

   Mikor ajánljuk a vizsgálat elvégzését?

   Az antigén gyorstesztet azoknak ajánljuk, akik azonnali eredményt szeretnének, és/vagy negatív antigén tesztre van szüksége. A teszttel 20 percen belül kimutatható a vírus fehérje jelenléte akkor, ha a feltételezett fertőzőforrással való találkozás óta legalább 4, de nem több mint 14 nap telt el és legalább 2-4 napja Covid-19-re jellemző tünetei vannak.  • Kombinált légúti vírusteszt

   Aktív fertőzöttség kimutatására.
   PCR vizsgálat légúti vírusok (koronavírus A, B család, SARS-CoV-2, RSV, Influenza A és B) örökítőanyagának kimutatására. A teszt megbízhatóan különíti el a felső légúti megbetegedéseket és az azért felelős, hasonló tünetekkel járó vírusokat.

   Leirás Legmagasabb érzékenységű vizsgálat, melynek során a SARS-CoV-2, RSV, egyéb koronavírusokra és a influenza-A, influenza-B vírusokra jellemző nukleinsav (RNS) részletét nagy specificitással mutatja ki molekuláris biológiai módszerrel. Ajánlott kombinált felsőlégúti vírus PCR tesztet végezni, amennyiben fennáll felsőlégúti fertőzöttség gyanúja az influenza, koronavírus vagy RSV által okozott betegségre utaló tünetek alapján (láz, levertség, izületi vagy izom fájdalmak, fejfájás, köhögés, torokfájdalom, orrfojás), és/vagy érintkezett igazoltan covid, influenzával fertőzött személlyel. Kiemelt csomag gyerekek esetében, akiknél az RSV fertőzés gyakoribb és súlyosabb lehet. Mikor ajánljuk a vizsgálat elvégzését? Ajánlott kombinált felsőlégúti vírus PCR tesztet végezni, amennyiben fennáll felsőlégúti fertőzöttség gyanúja az influenza, koronavírus vagy RSV által okozott betegségre utaló tünetek alapján (láz, levertség, izületi vagy izom fájdalmak, fejfájás, köhögés, torokfájdalom, orrfojás), és/vagy érintkezhetett covid, influenzával fertőzött személlyel. Ajánlott még utazáshoz, kórházi kezelés előtt és után, vagy ha a felsőlégúti tünetek nem egyértelműek. Kiemelt csomag gyerekek esetében, akiknél az RSV fertőzés gyakoribb és súlyosabb lehet.


  • COVID-19 + Influenza PCR teszt

   Aktív fertőzöttség kimutatására.
   Magas érzékenységgel tesz különbséget a hasonló tünetekkel járó influenza-A, influenza-B és a SARS-CoV-2 koronavírus fertőzés között.

   Leirás

   Legmagasabb érzékenységű vizsgálat, melynek során a SARS-CoV-2 és az influenza-A, influenza-B vírusokra jellemző nukleinsav (RNS) részletét nagy specificitással mutatja ki molekuláris biológiai módszerrel. Ajánlott kombinált felsőlégúti vírus PCR tesztet végezni, amennyiben fennáll felsőlégúti fertőzöttség gyanúja az influenza vagy a koronavírus által okozott betegségre utaló tünetek alapján (láz, levertség, izületi vagy izom fájdalmak, fejfájás, köhögés, torokfájdalom, orrfojás), és/vagy érintkezett igazoltan covid vagy influenzával fertőzött személlyel.

   Mikor ajánljuk a vizsgálat elvégzését?

   Ajánlott COVID-19 + Influenza PCR tesztet végezni, amennyiben fennáll felsőlégúti fertőzöttség gyanúja az influenza vagy koronavírus betegségre utaló tünetek alapján (láz, levertség, izületi vagy izom fájdalmak, fejfájás, köhögés, torokfájdalom, orrfojás), és/vagy érintkezhetett influenza vagy covid vírussal fertőzött személlyel. Ajánlott még utazáshoz, kórházi kezelés előtt és után, vagy ha a felsőlégúti tünetek nem egyértelműek.  • PCR teszt

   Foglaljon időpontot a vizsgálatra

   Időpontfoglalás

   Aktív fertőzöttség kimutatására.
   Legmagasabb érzékenységű vizsgálat. SARS-CoV-2 vírus kimutatása molekuláris biológiai módszerrel.

   Leirás

   Legmagasabb érzékenységű vizsgálat, melynek során a SARS-CoV-2 vírusra jellemző nukleinsav (RNS) részletét nagy specificitással mutatjuk ki molekuláris biológiai módszerrel. Ajánlott kombinált felsőlégúti vírus PCR tesztet végezni, amennyiben fennáll felsőlégúti fertőzöttség és kiemelten a SARS-Cov-2 vírusfertőzés gyanúja, covid betegségre utaló tünetek alapján (láz, levertség, izületi vagy izom fájdalmak, fejfájás, köhögés, torokfájdalom, orrfolyás), és/vagy érintkezett igazoltan covid, influenzával fertőzött személlyel.

   Mikor ajánljuk a vizsgálat elvégzését?

   Ajánlott PCR tesztet végezni, amennyiben fennáll a fertőzöttség gyanúja a koronavírus betegségre utaló tünetek alapján, és/vagy érintkezett igazoltan covid fertőzött személlyel. Ha ezt a korai vizsgálatot tünetmentes esetben végeztük és az eredménye negatív, akkor érdemes a PCR vizsgálatot 48 órán belül megismételni. Ajánlott még utazáshoz, kórházi kezelés előtt és után, vagy ha a felsőlégúti tünetek nem egyértelműek.  • PCR és antigén tesztek


  • Táplálék intolerancia laborvizsgálat 108-as panel
   Foglalás erre a vizsgálatra

   61.600 Ft

   Az intoleranciavizsgálat során 108 féle táplálékspecifikus IgG kerül detektálásra.

   Az ételintolerancia laborvizsgálat során összesen 108 féle táplálékspecifikus IgG kerül detektálásra, amely alapján 5 féle minősítési osztályt definiálunk, amely az ételintolerancia súlyosságát jellemzi. A betegség oka a bél falának megváltozott funkciója, annak károsodott áteresztőképessége, melynek során a részlegesen lebomlott táplálékmolekulák aktiválják az immunrendszert, ami specifikus IgG molekulák kialakulását és gyulladást eredményez. A hosszú ideig elhúzódó gyulladás nem csak emésztőszervi panaszokat, de az egész szervezetben tüneteket okozhat. Adott étel elfogyasztását követően több órával, vagy akár napokkal később jelentkezhetnek változatos tünetek: hasmenés, puffadás, erőteljes bélgázképződés, túlsúly vagy kóros soványság, szénanátha, asztma, fejfájás, migrén, krónikus fáradtság, ízületi panaszok, de kialakulhat pattanásos bőr, viszketés vagy ekcéma is.

   Garnéla – Rák keverék, Amaránt (disznóparéj), Árpa liszt, Cseresznye, Brokkoli, Mandula, Szőlőkeverék, Sárgarépa, Kesudió, Zabliszt, Kiwi, Zeller, Kakaóbab, Rozsliszt, Citrom, Mogyoró, Tönköly búza, Nektarin, Uborka, Földimogyoró, Búzaliszt, Narancs, Torma, Pisztácia, Hajdinaliszt, Ananász, Póréhagyma, Szezámmag, Lenmag, Eper, Olajbogyó, Napraforgómag, Kukorica, Görögdinnye, Hagymakeverék, Dió, Köles, Körte, Burgonya, Kókusz, Rizs, Szilva, Vöröskáposzta, Gomba mix 1, Grapefruit, Paradicsom, Gomba mix 2, Csirke, Őszibarack, Fehérrépa, Folyami rák, Bárány, Datolya, Cukkini, Lazac, Bazsalikom, Articsóka, Tonhal, Pulyka, Bors (fekete/fehér), Spárga, Vénusz kagyló, Tehéntej, Fahéj, Spenót, Tojássárgája, Fokhagyma, Babkeverék, Szardella/ajóka, Tojásfehérje, Mustármag, Kardhal, Kecsketej/Kecskesajt, Szerecsendió, Szójabab, Szivárványos pisztráng, Quinoa, Oregánó, Lencse, Nyelvhal, Juhtej/Juhsajt, Petrezselyem, Édesburgonya, Tőkehal, Csicseriborsó, Menta keverék, Saláta mix 1, Élesztőmix, Joghurt, Mák, Padlizsán, Rozmaring, Alma, Méz, Cékla, Kakukkfű, Sárgabarack, Kávé, Vanília, Banán, Fekete tea, Glutén, Marha, Főtt disznóhús, Zöld paprika, Csili, Zöldborsó, Kukorica saláta

   Az ételintolerancia laborvizsgálatot azoknak ajánljuk, akiknél különböző emésztőszervi panaszok lépnek fel, valamint azoknak, akiknél táplálékspecifikus reakció miatt az adott étel elfogyasztását követően több órával, vagy akár napokkal később jelentkező változatos tünetek lépnek fel: hasmenés, puffadás, erőteljes bélgázképződés, túlsúly vagy kóros soványság, szénanátha, asztma, fejfájás, migrén, krónikus fáradtság, ízületi panaszok, de kialakulhat pattanásos bőr, viszketés vagy ekcéma is.  • Kombinált allergia laborvizsgálat 54-es panel
   Foglalás erre a vizsgálatra

   34.900 Ft

   Nutritív és inhalatív allergéneket tartalmazó kombinált allergiavizsgálati laborcsomag.

   Ismeretlen allergia esetén a tüneteket okozó allergének azonosítására javasolt laborcsomag. A kombinált ételallergia és légúti allergia laborcsomag összesen 54 allergént vizsgál, beleértve a méh-darázs csípés okozta allergia vizsgálatát is. A vizsgálat során allergén specifikus IgE molekulák szintjét határozzuk meg, amely alapján 7 féle minősítési osztályt definiálunk, amely az allergia súlyosságát jellemzi. Az általunk kínált allergiavizsgálatnak az előnye a bőrteszttel szemben, hogy akkor is elvégezhető, amikor a bőrteszt nem javasolt. Ilyen esetek például antihisztamin vagy szteroid szedése, gyulladt, ekcémás bőr, várandóság, szoptatás, tartós pollenszezon.

   sárgabarack, kivi, alma, mandula, mogyoró, földimogyoró, szezámmag, szója, bab, rizs, rozs liszt, búza liszt, pékélesztő, bárány, marha, kazein ß-lactoglobulin, a-lactalbumin, bovin albumin, garnéla rák, tarisznyarák, tőkehal, tehéntej, tojás sárgája, tojás fehérje, zeller, burgonya, sárgarépa, paradicsom, latex, lándzsás utifű, fekete üröm, parlagfű, ciprusfa pollen, tölgyfa, mogyoró, nyír, éger, rozs, réti komócsin, csomós ebír, ködvirág, alternaria alternata, aspergillus fumigatus, cladosporium herbarum, penicillium notatum, ló szőr, kutya szőr, macska szőr, házi por, csótány, darázs méreg, méh méreg, poratka, liszt atka

   Ismeretlen allergia esetén a tüneteket okozó allergének azonosítására javasolt laborcsomag. Mindazoknak ajánljuk, akiknél allergiás panaszok jelentkeznek változatos emésztőrendszeri, bőr és légúti tünetek formájában, valamint aki hányingert, görcsös hasi fájdalmat, hasmenést, a bőrön vörös foltokat, csalánkiütést, ekcéma megjelenését, viszkető érzést, vagy a légúti tünetek közül fulladást és az asztmára jellemző panaszokat éreznek. Az általunk kínált allergiavizsgálatnak az előnye a bőrteszttel szemben, hogy akkor is elvégezhető, amikor a bőrteszt nem javasolt. Ilyen esetek például antihisztamin vagy szteroid szedése, gyulladt, ekcémás bőr, várandóság, szoptatás, tartós pollenszezon.  • Inhalatív allergia laborvizsgálat 20-as panel
   Foglalás erre a vizsgálatra

   15.900 Ft

   Inhalatív allergia esetén a tüneteket okozó allergének azonosítására javasolt laborcsomag.

   Inhalatív allergiavizsgálatot a környezetben található anyagokra (pl. poratka, parlagfű, állatszőr) adott allergia esetén, a tüneteket okozó allergének kimutatására javasoljuk. A teszt során allergén specifikus IgE molekulák szintjét határozzuk meg, amely alapján 7 féle minősítési osztályt definiálunk, amely az allergia súlyosságát jellemzi. A légúti allergia tünetei orrnyálkahártya gyulladása, orrfolyás, szemviszketés, köhögés, gyakori tüsszentés, súlyosabb esetekben allergiás asztma, légszomj, fulladás, mellkasi szorítás. A vérvétellel történő légúti allergia laborcsomag összesen 20 allergént vizsgál. Ennek a vizsgálatnak az előnye a bőrteszttel szemben, hogy akkor is elvégezhető, amikor a bőrteszt nem javasolt. Ilyen esetek például antihisztamin vagy szteroid szedése, gyulladt, ekcémás bőr, várandóság, szoptatás, tartós pollenszezon.

   konidiumos gomba (Alternaria tenuis), kannapenész (Aspergillus fumigatus), korompenész (Cladosporium herbarum), csomós ebír, lisztatka, poratka, éger, fekete üröm, kutya szőr, ló szőr, macska szőr, mogyoró, nyír, parlagfű, pázsit, ecsetpenész (Penicillium notatum), rozs, tölgy, gyümölcsös fű, Timothy-fű, penézsgomba (Alternaria alternata), angol útifű

   Inhalatív allergiavizsgálatot a környezetben található anyagokra (pl. poratka, parlagfű, állatszőr) adott allergia esetén, a tüneteket okozó allergének kimutatására javasoljuk. A csomag elvégzését javasoljuk a légúti allergia tünetek jelentkezésekor, amelyek lehetnek orrnyálkahártya gyulladása, orrfolyás, szemviszketés, köhögés, gyakori tüsszentés, súlyosabb esetekben allergiás asztma, légszomj, fulladás, mellkasi szorítás.  • Nutritív allergia laborvizsgálat 20-as panel
   Foglalás erre a vizsgálatra

   15.900 Ft

   Ételallergia esetén a tüneteket okozó allergének azonosítására javasolt laborcsomag.

   Az általunk kínált allergiavizsgálatnak az előnye a bőrteszttel szemben, hogy akkor is elvégezhető, amikor a bőrteszt nem javasolt. Ilyen esetek például antihisztamin vagy szteroid szedése, gyulladt, ekcémás bőr, várandóság, szoptatás, tartós pollenszezon.

   A Nutritív allergiavizsgálatot ételallergia esetén, a tüneteket okozó allergének kimutatására javasoljuk, melynek során az ételekre jellemző allergén specifikus IgE molekulák szintjét határozzuk meg.

   A teszt során allergén specifikus IgE molekulák szintjét határozzuk meg, amely alapján 7 féle minősítési osztályt definiálunk, amely az allergia súlyosságát jellemzi. Az ételek elfogyasztása után megjelenő allergiás panaszok változatos emésztőrendszeri, bőr és légúti tünetek formájában jelenhetnek meg. Az allergének kiválthatnak hányingert, görcsös hasi fájdalmat, hasmenést, a bőrön vörös foltokat, csalánkiütést, ekcéma megjelenését, viszkető érzést.

   A légúti tünetek közül a fulladás és az asztmára jellemző panaszok a leggyakoribbak. Súlyos, akár életveszélyes allergiás reakció, úgynevezett anafilaxiás roham is jelentkezhet, amely gyorsan kialakuló tünetekkel jár, az ajak, a nyelv és a gége dagadásával, zsibbadásával, hasi fájdalommal.

   tojásallergia, tehéntej, búzaliszt, földimogyoró, szójabab, paradicsom, sárgarépa, burgonya, tőkehal, alma, rákfélék, rizs, Amaránt (disznóparéj), rozsliszt, sárgabarack, kivi, zeller, mandula, mogyoró

   A Nutritív allergiavizsgálatot ételallergia esetén, a tüneteket okozó allergének kimutatására javasoljuk.

   Mivel az ételek elfogyasztása után megjelenő allergiás panaszok változatos emésztőrendszeri, bőr és légúti tünetek formájában jelenhetnek meg, ezért mindazoknak ajánljuk ennek a csomagnak az elvégzését, aki hányingert, görcsös hasi fájdalmat, hasmenést, a bőrön vörös foltokat, csalánkiütést, ekcéma megjelenését, viszkető érzést, vagy a  légúti tünetek közül fulladást és az asztmára jellemző panaszokat éreznek.  • Allergiavizsgálatok


  • Endokrinológiai Pro laborvizsgálat

   79.900 Ft

   Komplex laborvizsgálati csomag hormonszintek meghatározásával.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   A Prémium endokrinológiai laborvizsgálat diagnosztikai csomagunk átfogó laboratóriumi szűrővizsgálatokat tartalmaz. A csomag a szénhidrát- és lipid anyagcserével, a szervezetben jelenlévő gyulladásos folyamatokkal, a máj, a vese, a pajzsmirigy és a hasnyálmirigy működésével és a vérképző rendszer állapotával kapcsolatos teszteket és a nemi működéssel kapcsolatos hormonális szűrővizsgálatokat tartalmaz inzulinvizsgálattal kiegészítve. A szénhidrát és inzulinanyagcsere alapvizsgálata, túlsúly, sikertelen fogyókúrák, meddőség, cukorbetegség esetén javasolt laboratóriumi vizsgálat. A csomag kardiovaszkuláris rizikószűréssel, D-vitamin szint meghatározással, vérkép, ion és vizeletvizsgálattal egészül ki. A kapott laboratóriumi eredményekből részletes képet kaphat szervezete aktuális állapotáról, alapvető életfunkcióiról, anyagcsere-folyamatairól, hormonháztartásáról.

   Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Kalcium, Foszfor, Összfehérje, Albumin, Vércukor, Inzulin, HOMA index, Hemoglobin A1c, C-reaktív protein, Ferritin, Vörösvérsejt süllyedés, Totál bilirubin, GOT, GPT, Alkalikus foszfatáz, GGT, Koleszterin, Triglicerid, HDL, mért LDL, Karbamid, Kreatinin, eGFR-EPI, Húgysav, Transzferrin, Vas, Amiláz, Kreatin-kináz, CK-MB, HS Troponin I, D-vitamin, TSH, Kortizol, D-dimer, Protrombin (INR), Reuma faktor, FSH, LH, Ösztradiol, Progeszteron, Prolaktin, Totál tesztoszteron, SHBG, Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron, Vérkép, Általános vizeletvizsgálat üledékkel

   A Prémium endokrinológiai laborvizsgálati csomagunkat azoknak ajánljuk, akik kiterjesztett tartalmú, állapotfelmérő teszteredményeket szeretnének kapni, amelyekből részletes képet kaphatnak a szénhidrát- és lipid anyagcseréről, a szervezetben jelenlévő gyulladásos folyamatokról, a máj, a vese, a pajzsmirigy és a hasnyálmirigy működéséről és a vérképző rendszer állapotáról és a nemi működésről. A szénhidrát és inzulinanyagcsere alapvizsgálata szintén ennek a csomagnak a része, így túlsúly, sikertelen fogyókúrák, meddőség, cukorbetegség esetén javasoljuk ezt a tesztcsomagot elvégezni.  • Férfi Pro laborvizsgálat

   99.900 Ft

   Átfogó férfi laborvizsgálati csomag tumormarkerekkel és hormonvizsgálatokkal kiegészítve.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   A Férfi Pro laborvizsgálat teljeskörű, kiterjesztett tartalmú, állapotfelmérő férfi laborvizsgálati csomag, amely a komplex laborvizsgálat mellett magában foglalja a teljes tumormarker és hormonvizsgálati tesztcsomagokat is. A kapott laboratóriumi eredményekből részletes képet kaphat szervezetének állapotáról: szénhidrát- és lipid anyagcseréről, a szervezetben jelenlévő gyulladásos folyamatokról, a máj, a vese, a pajzsmirigy és a hasnyálmirigy működésével és a vérképző rendszer állapotáról. A csomag kardiovaszkuláris rizikószűréssel, D-vitamin szint meghatározással, vérkép, ion és vizeletvizsgálattal egészül ki. A szűrés során a nemi működéssel kapcsolatos állapotfelméréssel, andrológiai, hormonális szűrővizsgálattal kapcsolatos teszteket is elvégzünk. A Pro laborcsomag fontos eleme a Férfi tumormarker szűrővizsgálat, amely olyan tumormarkereket vizsgál, mely daganatok előfordulása a férfiakat gyakrabban érinthetik. A tesztek során a legalapvetőbb tumormarkerek szintjét határozzuk meg, amely esetén a megnövekedett koncentrációk máj, vastagbél, hasnyálmirigy, here, prosztata, tüdő rosszindulatú elváltozásainak gyanúját keltheti fel.

   Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Kalcium, Foszfor, Összfehérje, Albumin, Vércukor, Hemoglobin A1c, C-reaktív protein, Ferritin, Vörösvérsejt süllyedés, Totál bilirubin, GOT, GPT, eGFR, Alkalikus foszfatáz, GGT, Koleszterin, Triglicerid, HDL, mért LDL, Karbamid, Kreatinin, Húgysav, Transzferrin, Vas, Amiláz, Kreatin-kináz, CK-MB, HS Troponin I, D-vitamin, TSH, Kortizol, D-dimer, Protrombin (INR), Reuma faktor, LDH, AFP, Total PSA, Szabad PSA, CEA, HCG, HE4, CA 125, CA 19-9, NSE, Totál tesztoszteron, SHBG, Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron, Vérkép, Általános vizeletvizsgálat üledékkel.

   A Férfi Pro laborvizsgálati csomagunkat azoknak ajánljuk, akik teljeskörű, kiterjesztett tartalmú, állapotfelmérő teszteredményeket szeretnének kapni, amelyekből részletes képet kaphatnak szervezetük állapotáról: szénhidrát- és lipid anyagcseréről, a szervezetben jelenlévő gyulladásos folyamatokról, a máj, a vese, a pajzsmirigy és a hasnyálmirigy működéséről, a vérképző és a szívérrendszer állapotáról, hormonrendszeréről, valamint tumorokmarkerek szintjéről. A prémium, átfogó vizsgálat elvégzése ajánlott évente egyszer, szűrő jelleggel, panaszmentesen is. 45 év feletti férfiaknak kiemelten ajánljuk.  • Női Pro laborvizsgálat

   99.900 Ft

   Átfogó női laborvizsgálati csomag tumormarkerekkel és hormonvizsgálatokkal kiegészítve.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   A Női Pro laborvizsgálat teljeskörű, kiterjesztett tartalmú, állapotfelmérő női laborvizsgálati csomag, amely a komplex laborvizsgálat mellett magában foglalja a teljes tumormarker és hormonvizsgálati tesztcsomagokat is. A kapott laboratóriumi eredményekből részletes képet kaphat szervezetének állapotáról: szénhidrát- és lipid anyagcseréről, a szervezetben jelenlévő gyulladásos folyamatokról, a máj, a vese, a pajzsmirigy és a hasnyálmirigy működésével és a vérképző rendszer állapotáról. A csomag kardiovaszkuláris rizikószűréssel, D-vitamin szint meghatározással, vérkép, ion és vizeletvizsgálattal egészül ki. A szűrés során a női nemi működéssel kapcsolatos állapotfelméréssel, nőgyógyászati, hormonális szűrővizsgálattal kapcsolatos teszteket is elvégzünk. A Pro laborcsomag fontos eleme a Női tumormarker szűrővizsgálat, amely olyan tumormarkereket vizsgál, mely daganatok előfordulása a nőket gyakrabban érinthetik. A tesztek során a legalapvetőbb tumormarkerek szintjét határozzuk meg, amely esetén a megnövekedett koncentrációk máj, vastagbél, hasnyálmirigy, emlő, petefészek, tüdő rosszindulatú elváltozásainak gyanúját keltheti fel.

   Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Kalcium, Foszfor, Összfehérje, Albumin, Vércukor, Hemoglobin A1c, C-reaktív protein, Ferritin, Vörösvérsejt süllyedés, Totál bilirubin, eGFR, GOT, GPT, Alkalikus foszfatáz, GGT, Koleszterin, Triglicerid, HDL, mért LDL, Karbamid, Kreatinin, Húgysav, Transzferrin, Ferritin, Vas, Amiláz, Kreatin-kináz, CK-MB, HS Troponin I, D-vitamin, TSH, Kortizol, D-dimer, Protrombin (INR), Reuma faktor, LDH, AFP, CEA, HCG, HE4, CA 125, CA 19-9, NSE, CA 15-3, ROMA index, FSH, LH, Ösztradiol, Progeszteron, Prolaktin, Totál tesztoszteron, SHBG, Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron, Vérkép, Általános vizeletvizsgálat üledékkel

   A Női Pro laborvizsgálati csomagunkat azoknak ajánljuk, akik teljeskörű, kiterjesztett tartalmú, állapotfelmérő teszteredményeket szeretnének kapni, amelyekből részletes képet kaphatnak szervezetük állapotáról: szénhidrát- és lipid anyagcseréről, a szervezetben jelenlévő gyulladásos folyamatokról, a máj, a vese, a pajzsmirigy és a hasnyálmirigy működéséről, a vérképző és a szívérrendszer állapotáról, hormonrendszeréről, valamint tumorokmarkerek szintjéről. A prémium, átfogó vizsgálat elvégzése ajánlott évente egyszer, szűrő jelleggel, panaszmentesen is. 45 év feletti nőknek kiemelten ajánljuk.  • Prémium vizsgálatok


  • Pajzsmirigy Plus szűrővizsgálat

   17 900 Ft

   Pajzsmirigy működésére utaló kiterjesztett vizsgálatokat tartalmazó laborcsomag.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   Pajzsmirigybetegségre utaló tünetek jelentkezése esetén javasoljuk ezt a szűrővizsgálati csomagot, amely a pajzsmirigy alul vagy túlműködése mellett, a leggyakoribb pajzsmirigy autoimmun betegség, a Hashimoto thyroiditis kimutatására is alkalmas. A pajzsmirigybetegség tünetei lehetnek fogyás vagy hízás, hajhullás, bőrszárazság, fáradékonyság, rossz közérzet, idegesség, ingerlékenység, szapora szívverés, szívritmuszavar, hasmenés vagy székrekedés.

   TSH, T3, T4, Anti-TPO, TG, TG elleni antitest

   Pajzsmirigybetegségre utaló tünetek jelentkezése esetén javasoljuk ezt a szűrővizsgálati csomagot, amely a pajzsmirigy alul vagy túlműködése mellett, a leggyakoribb pajzsmirigy autoimmun betegség, a Hashimoto thyroiditis kimutatására is alkalmas. A következő tünetek jelentkezése esetén érdemes ezt a csomagot elvégezni: fogyás vagy hízás, hajhullás, bőrszárazság, fáradékonyság, rossz közérzet, idegesség, ingerlékenység, szapora szívverés, szívritmuszavar, hasmenés vagy székrekedés.o  • Pajzsmirigy laborvizsgálat

   7.200 Ft

   Pajzsmirigy működésére utaló kiterjesztett vizsgálatokat tartalmazó laborcsomag

   Foglalás erre a vizsgálatra

   A Pajzsmirigy laborvizsgálati csomag három pajzsmirigy hormon vérszintjét határozza meg: a TSH, a T3 és T4 koncentrációját. A laborcsomag segítségével kimutatható a pajzsmirigy működési zavara. A pajzsmirigybetegek gondozása esetén a gyógyszeres terápia beállításához és folyamatos monitorozáshoz ez a vizsgálati tesztcsomag javasolt.

   TSH, T3, T4

   A Pajzsmirigy laborvizsgálati csomag segítségével kimutatható a pajzsmirigy működési zavara. A pajzsmirigybetegek gondozása esetén a gyógyszeres terápia beállításához és folyamatos monitorozáshoz ez a vizsgálati tesztcsomagot javasoljuk háromhavonta, várandóság esetén havonta elvégezni.  • Férfi tumormarker Plus laborvizsgálat

   42.200 Ft

   Daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos szűrővizsgálati csomag, amely a leggyakrabban előforduló, jelenleg elérhető férfi tumorral kapcsolatos markereket vizsgálja.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   A tumormarkereket daganatsejtek termelik. Laboratóriumunk olyan fehérjék koncentrációját határozza meg, amelyek valamilyen daganatos megbetegedésre utalhatnak. A tumormarker szintjeinek megemelkedése, változása elsősorban az igazolt tumoros páciensek kezelésének monitorozásában, a daganat esetleges klinikai progressziójának nyomonkövetésében alkalmazható. A szűrővizsgálati csomag olyan tumormarkereket vizsgál, mely daganatok előfordulása a férfiakat gyakrabban érinthetik. Az alábbi legalapvetőbb tumormarkerek tesztjeit tartalmazza csomagunk, amely esetén a megnövekedett szintek máj, vastagbél, hasnyálmirigy, here, prosztata, tüdő elváltozásainak gyanúját keltheti fel: AFP (májrák, heretumor), LDH (melanoma), CEA (vastagbél, végbél, gyomor, máj, hasnyálmirigy, tüdő daganatai), Total PSA, Szabad PSA (prosztatarák), CA 125 (hasnyálmirigy, máj tumorok), HE4 (tüdőrák), HCG (here, hasnyálmirigy daganatai) CA 19-9 (hasnyálmirigyrák), NSE (tüdő, hasnyálmirigy, pajszmirigy daganatai, neuroblastoma). Pozitív érték nem jelent feltétlenül daganatos megbetegedést, de ilyen esetben keresse fel orvosát, hogy kiderítsék a markerszint emelkedés okát. Negatív eredmény nem zárja ki teljes biztonsággal daganat jelenlétét. Az eredmények kiértékelése és a diagnózis felállítása az Ön kezelőorvosának feladata.

   LDH, AFP, CEA, Total PSA, Szabad PSA, HCG, CA 125, HE4, CA 19-9, NSE

   A vizsgálati csomag olyan tumormarkereket vizsgál, amelyek elsősorban férfiakban előforduló daganatos megbetegedésre utalhatnak. A tumormarker szintjeinek vizsgálata főként az igazolt tumoros páciensek kezelésének monitorozásában, a daganat esetleges klinikai progressziójának nyomonkövetésében ajánlott, de a normálistól eltérő szint felhívja a figyelmet az alaposabb kivizsgálásra. Eltérés esetén a markerek nyomonkövetését havonta-kéthavonta javasolt elvégezni.  • Férfi tumormarker laborvizsgálat

   27.900 Ft

   Férfi daganatos megbetegedésekre specializálódott alapcsomag, amely a leggyakoribb tumor markereket szűri.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   A tumormarkereket daganatsejtek termelik. Laboratóriumunk olyan fehérjék koncentrációját határozza meg, amelyek valamilyen daganatos megbetegedésre utalhatnak. A tumormarker szintjeinek megemelkedése, változása elsősorban az igazolt tumoros páciensek kezelésének monitorozásában, a daganat esetleges klinikai progressziójának nyomonkövetésére alkalmazható. A vizsgálati csomag olyan tumormarkereket vizsgál, mely daganatok előfordulása a férfiakat gyakrabban érinthetik. Az alábbi legalapvetőbb tumormarkerek tesztjeit tartalmazza csomagunk, amely esetén a megnövekedett szintek máj, vastagbél, hasnyálmirigy, here, prosztata, tüdő elváltozásainak gyanúját keltheti fel: AFP (májrák, heretumor), LDH (melanoma), CEA (vastagbél, végbél, gyomor, máj, hasnyálmirigy, tüdő daganatai), Total PSA, Szabad PSA (prosztatarák), CA 125 (hasnyálmirigy, májtumorok), HE4 (tüdőrák). Pozitív érték nem jelent feltétlenül daganatos megbetegedést, de ilyen esetben keresse fel orvosát, hogy kiderítsék a markerszint emelkedés okát. Negatív eredmény nem zárja ki teljes biztonsággal daganat jelenlétét. Az eredmények kiértékelése és a diagnózis felállítása az Ön kezelőorvosának feladata.

   LDH, AFP, CEA, Total PSA, Szabad PSA, CA 125, HE4

   A vizsgálati csomag olyan tumormarkereket vizsgál, amelyek elsősorban férfiakban előforduló daganatos megbetegedésre utalhatnak. A tumormarker szintjeinek vizsgálata elsősorban az igazolt tumoros páciensek kezelésének monitorozásában, a daganat esetleges klinikai progressziójának nyomonkövetésében ajánlott, de a normálistól eltérő szint felhívja a figyelmet az alaposabb kivizsgálásra. Eltérés esetén a markerek nyomonkövetését havonta-kéthavonta javasolt elvégezni.  • Női tumormarker Plus laborvizsgálat

   42.200 Ft

   Daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos szűrővizsgálati csomag, amely a leggyakrabban előforduló, jelenleg elérhető női tumorral kapcsolatos markereket vizsgálja.

   Foglalás erre a vizsgálatra A Női tumormarker Plus laborvizsgálat leírása

   A tumormarkereket daganatsejtek termelik. Laboratóriumunk olyan fehérjék koncentrációját határozza meg, amelyek valamilyen daganatos megbetegedésre utalhatnak. A tumormarker szintjeinek megemelkedése, változása elsősorban az igazolt tumoros páciensek kezelésének monitorozásában, a daganat esetleges klinikai progressziójának nyomonkövetésében alkalmazható. A szűrővizsgálati csomag olyan tumormarkereket vizsgál, mely daganatok előfordulása a nőket gyakrabban érinthetik. Az alábbi legalapvetőbb tumormarkerek tesztjeit tartalmazza csomagunk, amely esetén a megnövekedett szintek máj, vastagbél, hasnyálmirigy, emlő, petefészek, tüdő elváltozásainak gyanúját keltheti fel: AFP (máj, petefészekrák), LDH (melanoma), CEA (vastagbél, végbél, gyomor, máj, hasnyálmirigy, tüdő, emlő, petefészek daganatai), CA 125 (petefészek, endometrium, hasnyálmirigy, máj tumorai), HE4 (petefészek, tüdőrák), NSE (tüdő, hasnyálmirigy, pajszmirigy daganatai, neuroblastoma), ROMA index (petefészekrák), CA 19-9 (hasnyálmirigyrák), HCG (hasnyálmirigy, petefészek, emlő daganatai), CA 15-3 (emlődaganat). Pozitív érték nem jelent feltétlenül daganatos megbetegedést, de ilyen esetben keresse fel orvosát, hogy kiderítsék a markerszint emelkedés okát. Negatív eredmény nem zárja ki teljes biztonsággal daganat jelenlétét. Az eredmények kiértékelése és a diagnózis felállítása az Ön kezelőorvosának feladata.

   Milyen vizsgálatokat tartalmaz a Női tumormarker Plus laborvizsgálat?

   LDH, AFP, CEA, HCG, CA 15-3, CA 125, HE4, CA-19-9, NSE, ROMA index

   Mikor ajánljuk a Női tumormarker Plus laborvizsgálat elvégzését?

   A vizsgálati csomag olyan tumormarkereket vizsgál, amelyek elsősorban nőkben előforduló daganatos megbetegedésre utalhatnak. A tumormarker szintjeinek vizsgálata elsősorban az igazolt tumoros páciensek kezelésének monitorozásában, a daganat esetleges klinikai progressziójának nyomonkövetésében ajánlott, de a normálistól eltérő szint felhívja a figyelmet az alaposabb kivizsgálásra. Eltérés esetén a markerek nyomonkövetését havonta-kéthavonta javasolt elvégezni.  • Női tumormarker laborvizsgálat

   27.900 Ft

   Női daganatos megbetegedésekre specializálódott alapcsomag, amely a leggyakoribb tumor markereket szűri.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   A tumormarkereket daganatsejtek termelik. Laboratóriumunk olyan fehérjék koncentrációját határozza meg, amelyek valamilyen daganatos megbetegedésre utalhatnak. A tumormarker szintjeinek megemelkedése, változása elsősorban az igazolt tumoros páciensek kezelésének monitorozásában, a daganat esetleges klinikai progressziójának nyomonkövetésében alkalmazható. A vizsgálati csomag olyan tumormarkereket vizsgál, mely daganatok előfordulása a nőket gyakrabban érinthetik. Az alábbi legalapvetőbb tumormarkerek tesztjeit tartalmazza csomagunk, amely esetén a megnövekedett szintek máj, vastagbél, hasnyálmirigy, emlő, petefészek, tüdő elváltozásainak gyanúját keltheti fel: AFP (máj, petefészekrák), LDH (melanoma), CEA (vastagbél, végbél, gyomor, máj, hasnyálmirigy, tüdő, emlő, petefészek daganatai), CA 125 (petefészek, endometrium, hasnyálmirigy, máj tumorai), HE4 (petefészek, tüdőrák), NSE (tüdő, hasnyálmirigy, pajszmirigy daganatai, neuroblastoma), ROMA index (petefészekrák).

   LDH, AFP, CEA, CA 125, HE4, NSE, ROMA-index.

   A vizsgálati csomag olyan tumormarkereket vizsgál, amelyek elsősorban nőkben előforduló daganatos megbetegedésre utalhatnak. A tumormarker szintjeinek vizsgálata főként az igazolt tumoros páciensek kezelésének monitorozásában, a daganat esetleges klinikai progressziójának nyomonkövetésében ajánlott, de a normálistól eltérő szint felhívja a figyelmet az alaposabb kivizsgálásra. Eltérés esetén a markerek nyomonkövetését havonta-kéthavonta javasolt elvégezni.  • Férfi hormon laborvizsgálat

   21.990 Ft

   Férfi nemi működéssel kapcsolatos, hormonvizsgálatokat tartalmazó laborcsomag

   Foglalás erre a vizsgálatra A Férfi hormon laborvizsgálat leírása

   Férfiak részére összeállított, hormonvizsgálatokat tartalmazó laborcsomag, tesztoszteron vizsgálat. A tesztoszteront a herék sejtjei termelik. A tesztoszteron felelős főként a másodlagos nemi jellegek kialakulásáért (nemi szerv fejlődés, erős szőrzet, mély hang), de fontos szerepe van a férfi váz-izomrendszer normális felépítéséért is. Alacsony tesztoszteronszint tünetei lehetnek: csökkent libidó, csökkent izomállomány, erőnléti állapot romlása, hangulati ingadozások, mell megnövekedése. A vizsgálat meghatározza a totál tesztoszteron mellett a szabad és biológiailag aktív tesztoszteron szintjét is.

   Milyen vizsgálatokat tartalmaz a Férfi hormon laborvizsgálat?

   Totál tesztoszteron, SHBG, Albumin, Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron, DHEA-Szulfát, LH, Ösztradiol, Prolaktin, FSH

   Mikor ajánljuk a Férfi hormon laborvizsgálat elvégzését?

   A Férfi hormon laborvizsgálat férfiak számára ajánlott tesztoszteron vizsgálat, melyet bármilyen másodlagos nemi jellegek (nemi szerv fejlődés, erős szőrzet, mély hang) kialakulásának zavaraiban javasoljuk, de fontos lehet elvégezni csökkent libidó, csökkent izomállomány, erőnléti állapot romlása, hangulati ingadozások, mell megnövekedése esetén is.  • Női hormon laborvizsgálat (ciklus 3.-5. napja között)

   31.500 Ft

   Női nemi működéssel kapcsolatos állapotfelmérés, nőgyógyászati, illetve hormonális szűrővizsgálatként javasolt laborvizsgálat.

   Foglalás erre a vizsgálatra

   Nemi működéssel kapcsolatos állapotfelmérés, nőgyógyászati, andrológiai, illetve hormonális szűrővizsgálatként javasolt laborcsomag. Nőgyógyászati megbetegedések, női nemi ciklus zavara, endokrinológiai megbetegedések, menopauza jelei, gyermekvállalás tervezése és meddősség esetén javasoljuk. A laborvizsgálatot egyéb tünetek megjelenésekor, pld. fokozott hajhullás vagy szőrnövekedés, indokolatlan hízás vagy fogyás esetén is érdemes elvégezni. A ciklusfüggő hormonok meghatározását egyszeri vérvétellel vizsgáljuk. A menstruációs ciklus ismeretében a kapott eredményből meghatározható a normális hormonszint vagy az attól való esetleges eltérés.

   FSH, LH, Ösztradiol, Prolaktin, Totál tesztoszteron, SHBG, Albumin, Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron, DHEA-Szulfát, AMH

   A Női hormon laborvizsgálatot nőknek javasoljuk nemi működéssel kapcsolatos állapotfelmérésre, nőgyógyászati, andrológiai, illetve hormonális szűrővizsgálatként. Nőgyógyászati megbetegedések, női nemi ciklus zavara, endokrinológiai megbetegedések, menopauza jelei, gyermekvállalás tervezése és meddősség esetén javasoljuk. A laborvizsgálatot egyéb tünetek megjelenésekor, pld. fokozott hajhullás vagy szőrnövekedés, indokolatlan hízás vagy fogyás esetén is érdemes elvégezni.  • Hormon- és tumormarker vizsgálatok


  • Post-Covid laborvizsgálat

   29.900 Ft

   Fertőzés utáni esetlegesen kialakult szövődmények laborvizsgálatai.

   Covid fertőzésen átesettek részére javasolt laborvizsgálati csomag, mely információt adhat az esetlegesen kialakult szövődményekről (gyulladásos állapotok, szívérrendszeri kockázatok, szervi károsodások).

   Foglalás erre a vizsgálatra

   Sok esetben még enyhe tünetekkel járó COVID-19 betegség után is kialakulhatnak hosszútávú keringési, légzőrendszeri, központi idegrendszeri és véralvadással kapcsolatos szövődmények. A szakirodalom az alacsony D vitamin és a magas ferritin vérszintet a poszt-Covid tünetek kockázati tényezői között sorolja fel. Ezek koncentrációinak, valamint a C-reaktív protein szintjének ismeretében, melyet a Post-COVID szűrőcsomagunk tartalmaz, képet kaphatunk a szervezetben esetlegesen megmaradt gyulladásos állapotról.

   A szövődmények között kiemelt jelentőségű a véralvadási zavar, melyet a D-dimer szintjének meghatározásával jellemzünk.

   A COVID-19 a szív- és érrendszert is károsíthatja, súlyos esetben kialakulhat szívizomgyulladás is, melyet a csomagunk két fontos paraméter mérésével (CK-MB és Tropononin I) vizsgálja. A koronavírus-fertőzés szövődményei között ismertek különböző szervek károsodásai is, melyek közül a máj- és veseszövet károsodását is meghatározzuk (GOT, GPT, GGT, bilirubin; illetve karbamid, kreatinin). Az elhúzódó poszt-COVID tünetek esetén és fertőzésen átesett sportolóknak, aktív életet élőknek kiemelten ajánljuk laborcsomagunkat.

   C-reaktív protein, Ferritin, Vörösvérsejt süllyedés, Totál bilirubin, GOT, GPT, eGFR, Alkalikus foszfatáz, GGT, Karbamid, Kreatinin, Kreatin-kináz, CK-MB, Troponin I HS, D-vitamin, D-dimer, Vérkép, LDH, TSH

   Sok esetben még enyhe tünetekkel járó COVID-19 betegség után is kialakulhatnak különböző hosszútávú szövődmények.

   Az elhúzódó poszt-COVID tünetek esetén, valamint fertőzésen átesett sportolóknak és aktív életet élőknek kiemelten ajánljuk laborcsomagunkat.  • Általános laborvizsgálatok


  • Fizetés eredmény
   N/AN/A N/A N/A N/A Tranzakció részletei Tranzakció azonosító N/A Foglalási azonosító N/A Foglalás részletei Teszt típus N/A Időpont N/A Helyszín N/A Tovább a fizetéshez


  • Fizetés
   9. Fizetés

   Időpontfoglalás ellenőrzése

   n/a Telefon: n/a Email: n/a Irányítószám: n/a Cím:
   n/a
   Teszt típus: Fizetendő összeg:
   N/A n/a Ft
   n/a Ft
   Fontos tudnivalók n/a   Mintavétel helyszíne n/a Mintavétel időpontja n/a Fizetési mód

   Elfogadott kártyák:

   Bankkártyás fizetés esetén el kell fogadni az adattovábbítási nyilatkoztatot! Vissza az adatok szerkesztéséhez Tovább a fizetéshez


  • Időpont módosítás

   Időpontfoglalás módosítása

   Megrendelés azonosító: Teszt típus n/a Időpont n/a Helyszín n/a n/a Telefon: n/a Email: n/a Cím: n/a Irányítószám: n/a

   Fontos tudnivalók:

   Időtartam 15 perc Ár n/a Ft n/a Ft Időpont lemondása


  • Keresés

   Keresés  • Ellenőrzés backup

   Időpontfoglalás ellenőrzése

   4. További információk Teszt típus COVID 19 Időpont 2022.10.11 15:00 Helyszín Kelen kórház 1119 Budapest, Than Károly utca 20. James Bond Telefon: +36 70 777 7777 Email: james@bond.co.uk Cím: Fő utca 4. Irányítószám: 1111

   Fontos tudnivalók:

   Kérjük, a mintavétel előtti 4 órában ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon, ne mosson fogat. Időtartam 15 perc Ár 19 500 Ft Vissza az adatok szerkesztéséhez Tovább a fizetéshez


  • Okmányadatok backup

   WhiteLab

   IDŐPONTFOGLALÓ

   4. Okmányadatok

   TAJ szám

   Személyazonosító okmány típusa

   Okmány száma

   Vissza Tovább


  • Elérhetőségek backup

   WhiteLab

   IDŐPONTFOGLALÓ

   4. Adja meg elérhetőségeit és számlázási adatait

   Telefonszám

   Email

   Irányítószám

   Email

   Utca név

   Házszám

   Ajtó

   Vissza Tovább


  • Személyes adatok backup

   WhiteLab

   IDŐPONTFOGLALÓ

   4. Adja meg személyes adatait

   Vezetéknév

   Keresztnév

   Vezetéknév

   Hónap

   Nap

   Kérjük, helyesen adja meg a születési dátumát, mivel a lelet megtekintéséhez szükség lesz rá!

   Anyja vezetékneve

   Anyja keresztneve

   Állampolgársága

   Vissza Tovább


  • Időpont kiválasztása backup

   WhiteLab

   IDŐPONTFOGLALÓ

   3. Válasszon időpontot

   Válassza ki a tesztelés napját

   Válassza ki a tesztelés napját

   12:40 12:40 12:40 12:40 Vissza Tovább


  • Helyszín kiválasztás backup

   WhiteLab

   IDŐPONTFOGLALÓ

   2. Válasszon helyszínt

   Név

   Fontos tudnivalók:

   Kérjük, a mintavétel előtti 4 órában ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon, ne mosson fogat.

   Időtartam 15 perc Ár 19 500 Ft Vissza Tovább


  • Vizsgálat kiválasztása backup

   WhiteLab

   IDŐPONTFOGLALÓ

   1. Válasszon vizsgálatot

   Válasszon egy vagy több laborvizsgálatot vagy tesztet

   Általános laborvizsgálatok

   Általános laborvizsgálat - nagylabor Komplex laborvizsálat Komplex laborvizsálat Komplex laborvizsálat

   4 darab vizsgálat kiválasztva

   Tovább


  • Időpontfoglaló backup

   WhiteLab

   IDŐPONTFOGLALÓ

   Online időpontfoglalónk segítségével 2 perc alatt kérhet időpontot bármely Covid tesztünkre, akár a mai napra is! Az űrlap kitöltését követően pedig online fizetésre is van lehetősége. Kérjük, az időpontfoglaláshoz kövesse az alábbi lépéseket:

   1. Válasszon vizsgálatot 2. Válasszon helyszínt 3. Válasszon időpontot 4. Adja meg az adatait 5. Fizetés Időpontfoglalás megkezdése

   A foglalási folyamat 2 percet vesz igénybe

   Helyszíni kiszállás

   Tapasztalatból tudjuk, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor a hatósági tesztelés, illetve a mintavételi helyszínre történő eljutás nem megoldható vagy bonyolult

   Munkahelyek vagy családok tesztelése

   Magánszemélyek és nagyobb csoportok, cégek tesztelését vállaljuk országszerte, rövid határidővel.

   Tesztelés az otthon kényelmében

   Szüksége lenne Covid-tesztre vagy ellenanyag vizsgálatra, de a lakóhelyén, vagy annak közelében nem érhető el ilyen szolgáltatás

   Kérjük, hogy tesztelési igényét lehetőleg 24 órával előre jelezze. A helyszín és időpont véglegesítésével kapcsolatban kollégánk 08:00-18:00 között telefonon fogja felvenni Önnel a kapcsolatot. A kiszállás alapdíja Budapest területén 20 000 Ft, Budapesten kívül 30 000 Ft. Ez a díj nem tartalmazza a tesztek költségét. A végső árat az egyeztetés során tudjuk kiajánlani.

   Mintavételi űrlap helyszíni kiszálláshoz

   Töltse ki az űrlapot és jelölje meg igényeit. Kollégáink telefonon fogják Önt keresni az ajánlat véglegesítéséhez.

   1. Kapcsolattartó adatai

   Kapcsolattartó neve

   Kapcsolattartó email címe

   Kapcsolattartó telefonszám

   Helyszíni kiszállás típusa

   Magánemberként, otthoni kiszállást kérek Cégként, telephelyre történő kiszállást kérek Tovább


  • Gyakran ismételt kérdések

   Kérdése merült fel szolgáltatásunkkal kapcsolatban?

   Weboldalunkat böngészve nem kapott minden kérdésére választ, vagy speciális kérdése van? Lehet, hogy mások is felvetették már azt, amire Ön most kíváncsi! Az alábbiakban témákra lebontva összeszedtük az ügyfélszolgálatunkhoz intézett gyakori kérdéseket és a rájuk adott részletes válaszokat, amelyek Önnek is hasznosak lehetnek.

   Covid teszt általános kérdések

   Mikor célszerű PCR tesztet készíttetni?

   Ha Ön szoros kapcsolatba került igazolt koronavírus-fertőzöttel, vagy gyanítja hogy koronavírus-fertőzött személlyel, tárggyal érintkezett. Ilyenkor javasolt 3-5 nap után, majd negatív teszteredmény esetén ismétlés a kontaktus 8. napján.
   Ha hivatalos, hatóságilag elfogadott leletre van szüksége bármilyen eljárás kapcsán
   Külföldi utazás előtt és után
   Munkavállaláskor, munkába való visszatéréskor
   Műtéti ellátás, vagy kórházi felvételt megelőzően
   Számos és rendszeres kontaktus esetén (például nem home officeban dolgozók) javasoljuk, hogy heti 1 alkalommal végeztessen PCR tesztet szűrővizsgálat jelleggel

   Hogyan történik a vizsgálat?

   PCR teszt esetében orr- és szájgaratból veszünk mintát, antigén gyorsteszt esetén orrgaratból. A mintavétel néhány (kb. 10) másodpercig tart, és némi diszkomfort érzéssel járhat. A mintavétel pontos protokollja a helyszínen ki van függesztve. Amennyiben a páciens a protokolltól el kíván térni, azt a mintavevőnél jelezheti. Antigén gyorsteszt esetén az orrgarat mintavételt nem tudjuk mellőzni, azaz kérés esetén sem válthatja fel az orrgarat mintavételt szájgarat tesztelés.

   Gyermekek tesztelésére van lehetőség?

   Természetesen, kérjük töltse ki az erre vonatkozó szülői beleegyező nyilatkozatot.

   Melyik tesztet csináltassam meg, hogy kiderüljön, átestem-e a COVID fertőzésen?

   Az ABBOTT, az ELISA és a CENTAUR teszt is alkalmas a védettség detektálására.

   Amennyiben átesett a koronavírus fertőzésen, de védettség (ellenanyag termelés) nem alakult ki, akkor a teszt negatív eredményt mutat és nem igazolja az átesettség tényét.

   Amennyiben úgy gondolja, hogy a közelmúltban (1-2 hónapon belül) átesett a koronavírus fertőzésen, akkor a komplex védettségi vizsgálat elvégzését javasoljuk, amely magában foglalja az ABBOTT IgG Spike (S fehérje ellenanyag) és az ABBOTT IgG N (N fehérje ellenanyag) védettségi vizsgálatokat, így mindkét keletkezhető antitestet képes kimutatni.

   Az ELISA IgM és IgG tesztünk elvézésekor időben is behatárolhatóvá válik a múltban történt megfertőződés. Hiszen az IgM ellenanyag csak a közelmúltban történt fertőzés esetén mutat pozitivitást, míg az IgG később válik detektálhatóvá és jóval hosszabb ideig pozitív marad.

   Amennyiben oltást követően kíváncsi védettségi szintjére, akkor a CENTAUR tesztünket javasoljuk.

   Amennyiben meg szeretné tudni, hogy túlmutatóan a védettség tényén, milyen mértékű a védettség foka, akkor az ELISA tesztjeinkel szemben a CENTAUR teszt elvégzését javasoljuk. CENTAUR tesztünk a vírus S-spike proteinje elleni total immunoglobulin detektálására képes numerikus eredményt ad. Ez a fehérje felelős a koronavírus humán sejtekhez történő kapcsolódásáért, tehát e fehérjével szemben termelődő ellenanyag mennyiségéből következtetni lehet a védettség mértékére.

   Mennyire pontos a PCR-teszt eredeménye?

   A PCR-teszt a legalkalmasabb eljárás a vírus aktuális jelenlétének kimutatására, a helyesen levett, előkészített és feldolgozott minta esetén a vizsgálat pontossága megközelítően 100%.

   Hogyan tudom a lefoglalt időpontomat töröltetni?

   A foglaláskor kapott visszaigazoló emailben található gomb segítségével bármikor törölheti foglalását.

   Lehet egy időpontra több foglalást adni?

   Egy időpontra csak egy foglalás lehetséges. Ezért kérjük Ügyfeleinket, hogy amennyiben több szolgáltatást szeretnének igénybe venni, egymás utáni több időpontot foglaljanak (15 perces különbséggel).

   Mikor kapom meg az eredményt?

   PCR teszt esetében az elkészült leletet email-en küldjük ki az Ön által megadott email címre legkésőbb 24 órán belül. Gyorsteszt esetében az eredmény elkészültét követően email-ben értesítjük, a hivatalos leletet 1-3 órán belül email-en küldjük meg. A vértesztek elkészülésére 3-5 napos határidőt vállalunk.

   Leletem elérhető lesz-e az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT) honlapján?

   Amennyiben az időpontoglalás során megadta TAJ számát, akkor igen.

   Karantén kiváltására alkalmas a lelet?

   Jelenleg hatályos jogszabályok szerint amennyiben Önnek hatósági házi karantént rendeltek el negatív teszt eredménnyel kiváltani nem tudja.

   Mi szerepel a számlán?

   A számlát minden esetben a foglaláskor megadott névre és címre állítjuk ki. Ha cég nevére kéri számláját, kérjük a foglalásnál adja meg a számlázási adatokat. Ha hibás számlázási adatokat adott meg, vegye fel velünk a kapcsolatot email-es elérhetőségünkön.

   Milyen eredeménnyel találkozhatunk PCR-tesztet követően?

   Alapvetően negatív, vagy pozitív eredményt vehet fel a minta mérést követően. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy valamennyi teszttípusunk, így a PCR teszt esetében is előfordulhat ritka esetben hibás eredmény. Ilyenkor a levett mintából nem sikerül kinyerni elegendő RNS-t ahhoz, hogy értékelhető legyen a PCR reakció eredménye. Hibás eredmény esetén sem negatív, sem pozitív érték nem kerül rögzítésre az ügyfél leletére. Lehetőség van azonban ingyenes soron kívüli teszt ismétlésre, vagy a hibás eredménnyel zárult mintavétel költségének visszatérítésére.

   Van-e olyan tényező ami kizárja a PCR tesztelésre vagy antigén gyorstesztelésre való jelentkezést?

   A Whitelab, mint minden magán egészségügyi szolgáltató koronavírus fertőzés szűrését végzi, leleteink hatóságilag elfogadottak, az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térbe (EESZT) feltöltésre kerülnek TAJ szám megadása esetén. Mind pozitív, mind negatív eredmény jogkövetkezményei teljes mértékben megegyeznek az állami egészségügyi rendszerben végzett tesztek eredményének jogkövetkezményeivel. Ugyanakkor a szűrővizsgálaton túlmutatóan egyéb egészségügyi tevékenységet nem végzünk, azaz tünetes betegek diagnosztikájával nem foglalkozunk. Ez esetben tájékoztatást háziorvosától szíveskedjen kérni!

   Mintavétel előtt mire kell figyelni?

   Tilos a mintavétel előtti 4 órában minden olyan tevékenységet végezni, amivel befolyásolhatja a nyálkahártya váladékának sűrűségét, összetételét (evés, ivás fogmosás, szájöblögetés, dohányzás, rágózás, stb.). Közvetlenül a tesztelés előtt javasolt 2-3 alkalommal aprót köhögni zárt szájjal.

   Pozitív lett az eredményem, mi a teendő ezután?

   Pozitív eredmény esetén a fertőzöttség tényét a vonatkozó jogszabályok szerint jelentjük az illetékes hatóságoknak. A további teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) fogja értesíteni. Fontos kihangsúlyozni, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi háttér értelmében a pozitív eredményű antigén gyorstesztek is jelentés kötelezettség alá esnek.

   Hétvégén/ünnepnapon is vállalják az ígért határidőt?

   Igen, természetesen. A leletek kiküldését sem a hétvége, sem az ünnepnapok nem befolyásolják. Aktuális nyitvatartásunkról tájékozódjon honlapunkon!

   Hogyan tudok időpontot módosítani, törölni?

   A foglaláskor kapott visszaigazoló e-mailben található gomb segítségével bármikor törölheti a foglalását. Amennyiben új időpontot szeretne foglalni, azt honlapunkon keresztül megteheti.

   Lehetséges-e céges számlát kérni?

   Természetesen lehet. Kérjük, hogy a foglaláskor a számlázási adatok megadásánál jelezze ezt számunkra. Ha ezt elmulasztotta, kérjük, keressen minket e-mail elérhetőségünkön!

   Lehet-e angol/idegen nyelvű leletet kérni?

   Természetesen van mód magyar és egy idegen nyelvű leletet kérni, mindössze a foglalásnál ki kell választani az Önnek megfelelőt: angol, német, olasz, spanyol vagy francia.

   Nem tudom megnyitni a leletem.

   Kérjük, keressen fel minket email-es elérhetőségünkön.

   Utazáshoz szükséges a lelet. Lehet rá útlevél/személyi igazolvány számot írni?

   Természetesen, az időpontfoglalásnál adhatja meg a személyazonosító okmány számát, ami a leletre kerül (ez lehet személyi igazolvány, útlevél vagy egyéb).

   Nincsenek fent az NNK honlapján, akkor ez a lelet nem is hivatalos? / Hivatalos eredményt kapok, hol értékelik ki az eredeményemet?

   A koronavírusra a laborvizsgálatot az Avidin Kft. végzi az NNK által elfogadott laboratóriumában, a mintavételt az egészségügyi szolgáltatásra jogosult Whitelab Service Kft. végzi. A Whitelab a szűrőhálózat és laborhálózat közös brand neve, ezért nem található meg “whitelab”-ként az NNK adatbázisában.

   Egészségpénztárra elszámolható a szolgáltatásuk?

   Igen, az alábbi szolgáltatókkal állunk szerződéses viszonyban: Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár, OTP Egészségpénztár, MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, Életút Önsegélyező- és Egészségpénztár, Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár, Patikai Egészségpénztár, Új Pillér Egészségpénztár. A helyszínen szükséges a kért szolgáltatás árát kiegyenlíteni és foglaláskor az egészségpénztár nevére és címére kell a számlát kérni (megjegyzésben kell feltüntetni a pénztártag nevét és tagi azonosítóját).

   Labor vizsgálatok általános kérdések

   Laborvizsgálatot szeretnék. Melyiket válasszam?
   • Prevenciós szűrőcsomagjaink közül elsőként a Whitelab Komplex laborvizsgálat elvégzését javasoljuk.
   • Amennyiben a Komplex laborvizsgálat során pajzsmirigy eltérés derült ki, vagy amennyiben pajzsmirigybetegsége ismert, Pajzsmirigy laborvizsgálatunkat javasoljuk. Amennyiben a Komplex laborvizsgálat során szénhidrát anyagcsere eltérés igazolódott, Inzulinrezisztencia laborvizsgálatunkat ajánljuk. Nemi működéssel kapcsolatos állapotfelmérésként, illetve hormonális szűrővizsgálatként női és férfi hormonvizsgálatainkat ajánljuk. Tumormarker csomagjainkat kezelt daganatos betegség monitorozására, családban előforduló daganatos megbetegedések esetén, illetve olyan tünetek, panaszok esetén ajánljuk, ahol felmerülhet daganatos megbetegedés.
   • Válasszon Prémium csomagjaink (Prémium NŐI laborvizsgálat, Prémium FÉRFI laborvizsgálat, Prémium komplex endokrinológiai laborvizsgálat) közül a teljesen átfogó prevenciós szemlélet jegyében!
   A laborvizsgálatokhoz szükséges beutaló?

   Nem, a Whitelab laborvizsgálatai orvosi beutaló nélkül is igénybe vehetők.

   Egészségpénztárra is elszámolhatók a laborszolgáltatások?

   Igen, az alábbi szolgáltatókkal állunk szerződéses viszonyban: Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár, OTP Egészségpénztár, MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, Életút Önsegélyező- és Egészségpénztár, Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár, Patikai Egészségpénztár, Új Pillér Egészségpénztár. A helyszínen szükséges a kért szolgáltatás árát kiegyenlíteni és foglaláskor az egészségpénztár nevére és címére kell a számlát kérni (megjegyzésben kell feltüntetni a pénztártag nevét és tagi azonosítóját).

   Hogyan készüljek a laborvizsgálatra?

   Ez attól függ, hogy milyen laborvizsgálaton fog részt venni. A laborvizsgálat előtt minden esetben tájékozódjon a kiválasztott vizsgálat leírásánál. Általános szabályok: A vérvételre legalkalmasabb időpont reggel éhgyomorra, bőséges folyadék – kizárólag tiszta víz – fogyasztást követően. A vérvétel előtt kérjük, ne egyen, ne kávézzon! (Egyes esetekben a vérvétel előtt – pl. csak hormon- és csak tumormarker vizsgálatok esetén – nem szükséges koplalni.) A vizeletvizsgálatra reggeli, első középsugár vizelet szükséges. A kortizol szint mérése speciális előkészületet igényel, a mintavétel időpontja reggel 8.00 és 9.00 óra vagy délután 17.00 és 18.00 között javasolt.

   A kortizol szint mérése miért történhet más időpontban?

   A kortizol egy, a mellékvesék által termelt szteroid hormon, amely segíti a szervezetünk válaszkészségét a stresszhelyzetekben, a vérnyomásszabályozásban, valamint az emésztésben. A kortizol elválasztásának jellegzetes napi ingadozása van: kora reggel emelkedik, reggel 8 óra körül tetőzik és délutánra kezd csökkenni a szintje, éjfél körül a legalacsonyabb. Ez a napi ingadozás változik, ha valakinek felborul a bioritmusa. A napi ingadozás miatt célszerű délelőtt 8 óra körül levenni, amikor a legmagasabb a kortizolszint vagy késő délután, amikor a vérben csökkent a szint.

   Gyerekek szűrésére is van lehetőség?

   Természetesen, kérjük töltse ki az erre vonatkozó szülői beleegyező nyilatkozatot. Amennyiben 6 év alatti gyerek részére kíván időpontot foglalni, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.

   TB-alapon igénybe vehetők a szolgáltatások?

   Nem, a Whitelab laborvizsgálatokat önköltségen tudja igénybe venni.

   Hogyan történik a terheléses cukorvizsgálat?

   A vérvételre legalkalmasabb időpont reggel éhgyomorra (10-12 órás koplalás javasolt), bőséges folyadék – kizárólag tiszta víz – fogyasztást követően. Az első mintavétel előtt ujjbegyes vércukormérés történik. Amennyiben a terhelés elvégezhető, 3 alkalommal (0-60-120 perc) történik mintavétel. Az első vérvételt követően 75 g cukoroldatot kell elfogyasztani. A teszt elvégzéséhez szükséges 75 g glükózt 250-300 ml vízben feloldva, 5 perc alatt kell elfogyasztani (gyermekek számára 1,75 g/testtömeg kg, de maximum 75 g tesztdózis ajánlott). A cukoroldatot a helyszínen biztosítjuk. A vizsgálat ideje alatt enni, dohányozni, fizikai aktivitást végezni nem szabad.

   Miért vérből történik az allergiavizsgálat, miért nem bőrtesztet végeznek?

   Azért, mert a bőrteszt nem minden esetben javasolt, például antihisztamin vagy szteroid szedése (hetekkel a vizsgálat előtt is!); gyulladt, ekcémás bőr; várandósság, szoptatás; kisgyermekkor; tartós pollenszezon esetén. Ilyen esetekben a vérből végzett allergiavizsgálat javasolt, amely kifejezetten az allergén specifikus, vérben megtalálható IgE ellenanyag jelenlétét méri.

   Mikor kapom meg az eredményt?

   A Whitelab mintavételi pontokon végzett vérvétel után a laboreredmények közlése elektronikusan, a foglaláskor megadott e-mail címre való kiküldéssel, illetve EESZT-be való leletfeltöltéssel történik a mintavételt követő 2 munkanapon belül.

   Hogyan kell a vizeletmintát leadni?
   • Fontos, hogy a vizeletmintát kizárólag tiszta edényben fogjuk fel és szállítsuk. Kifejezetten steril edényzet csak a mikrobiom vizsgálatok esetén szükséges. Amennyiben nem áll rendelkezésére vizeletminta gyűjtésére alkalmas tiszta edény, ingyenesen biztosítjuk Önnek az alábbi, időpontfoglalóban választható módok egyikén:
   • GLS futárszolgálattal 24 órán belül házhoz szállítjuk. Amennyiben házhozszállítást kért GLS futárszolgálattal, a továbbiakban a GLS a szállítási információkról, és időpontról tájékoztatni fogja Önt. A GLS rendszerébe az Ön által megadott szállítási és elérhetőségi adatok kerülnek be, helytelen adatok megadásáért felelősséget vállalni nem tudunk. Az eszköz átvételét követően a mintát személyesen tudja leadni egyidőben a vérvétel alkalmával az Ön által kiválasztott mintavételi ponton a lefoglalt vizsgálati időpontban.
   • A vizelet mintavételi eszközt személyesen is átveheti a mintavételi ponton. Személyes átvétel esetén az Ön felelőssége, hogy a vizsgálat időpontja előtt legkésőbb 24 órával azt a választott mintavételi ponton átvegye. Továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vizelet gyűjtésre alkalmas tartály gyógyszertárban is beszerezhető.
   • Javasoljuk, hogy a vizeletmintát a reggeli első, középsugaras vizeletből vegye, mert ez rendszerint koncentráltabb, mint a napközbeni vizelet. A vizsgálati napon lehetőleg éjjel már ne ürítsen vizeletet, ezzel is biztosítva a reggeli vizelet elégséges mennyiségét. Kérjük, hogy a mintavétel előtt és után is mosson kezet! Mintavétel előtt a húgycsőnyílás környékét szappannal tisztítsa meg, a vizeletminta kontaminációjának elkerülése érdekében. A vizelet első harmadát ürítse a WC-be, majd közvetlenül ezután (törlés nélkül) a középső adagot a bekészített mintatároló edénybe ürítse. A kívánt mennyiség nagyjából 1 dl. Kérjük, itt fokozott figyelemmel legyen arra, hogy kézzel az edény belsejét ne érintse meg. A fennmaradó vizeletet a WC-be ürítheti. FONTOS: Általánosságban a vizeletvizsgálat elvégzését a menstruáció alatt javasolt kerülni, amennyiben a vizsgálat nem sürgős és időzíthető.


  • Vérvétel és laborvizsgálat a Whitelabnél

   Társ az egészségben

   Országos lefedettséggel rendelkező teljeskörű laborszolgáltatás

   Milyen tesztek közül választhatok? Találja meg az Ön igényeinek megfelelő tesztet!   Hol tesztelhetek? Keresse meg az Önhöz legközelebb eső tesztpontunkat!   Időpontfoglalás Foglaljon időpontot akár már a mai napra!  

   Kedves Ügyfeleink!

   Telefonos ügyfélszolgálatunk technikai okok miatt átmenetileg szünetel! Kérjük, kéréseikkel e-mailben keressenek minket!

   Szíves megértésüket köszönjük!

   Prémium laborvizsgálatok

   A bővített vérvételi csomagunk hormonvizsgálattal és tumormarker laborvizsgálattal kiegészített verzióját azoknak ajánljuk, akik egészségük megőrzése érdekében évente egyszer teljeskörűen szeretnének tájékozódni aktuális állapotukról.

   Időpontfoglalás

   Laborvizsgálatok

   Laboratóriumi szűrővizsgálatok az általános egészségi állapot felmérésére, melyek segítségével átfogó képet kaphat szervezete aktuális állapotáról, alapvető életfunkcióiról, anyagcsere-folyamatairól.

   Időpontfoglalás Válasszon vizsgálatot

   Általános laborvizsgálatok

   Laboratóriumi szűrővizsgálatok vénából vett vérből.

   Hormon és tumormarker vizsgálatok

   Hormonális szűrővizsgálatok és daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos szűrővizsgálatok.

   Allergia és intolerancia vizsgálatok

   Inhalatív allergének és nutritív allergének vizsgálata vénából vett vérből.

   Covid tesztek

   Aktív COVID-19 fertőzöttség kimutatására szolgáló PCR tesztek, kombinált légúti vírustesztek, koronavírus + influenza PCR tesztek, valamint antigén gyorstesztek elvégzését kínáljuk az ország 38 pontján. Koronavírus fertőzés vagy oltás után alkalmazható antitest tesztek, vérvizsgálatok is elérhetőek szolgáltatásaink között. Gyors és szakszerű mintavétel, rugalmas ügyintézés!

   Időpontfoglalás Válasszon tesztet

   Tesztpontok

   Tesztre vagy laborvizsgálatra van szüksége? Országszerte már 27 városban és összesen 36 tesztponton várjuk!
   Minden nagyobb városban jelen vagyunk, találja meg az Önhöz legközelebb eső laborunkat! Tesztpontjaink listáját folyamatosan bővítjük!

   Válasszon helyszínt

   Helyszíni kiszállás

   Magánszemélyek és nagyobb csoportok, cégek tesztelését vállaljuk országszerte, rövid határidővel.

   Családoknak Ha lakóhelyén vagy annak közelében nem érhető el ilyen szolgáltatás, illetve ha valamilyen okból nem tudja vagy nem szeretné elhagyni otthonát, munkatársaink házhoz mennek mintavételre! Karanténkötelezettség esetén A karantén szabályait betartva is igényelhet tesztelést. Munkatársaink otthonában keresik fel egy Önnek megfelelő időpontban! Vállalatok egyidejű tesztelése Eseti vagy prevenciós jelleggel teszteltesse munkavállalóit! Egy időben kimutatott fertőzéssel elejét veheti alkalmazottai járványszerű megbetegedésének. 20 főtől a kiszállás ingyenes!

   Áraink

   Időpontfoglalás Általános
   laborvizsgálatok Már 7 990 Ft-tól Hormon és tumormarker
   vizsgálatok Már 7 200 Ft-tól Allergia vizsgálatok Már 15 900 Ft-tól Ételintolerancia vizsgálat 61 600 Ft PCR tesztek Már 9 500 Ft-tól Covid védettségi vizsgálat Már 2 990 Ft-tól Vérből végzett COVID
   vizsgálatok Már 2 990 Ft-tól


  • Helyszínek

   Keresés

   Helyszínek listája

   Tesztpontjaink listája folyamatosan bővül.  • Rólunk

   Miért érdemes a WhiteLabet választani?

   Nincs várakozási idő

   Kiválaszthatja az Önnek legalkalmasabb időpontot a mintavételre.

   Gyors, rugalmas ügyintézés

   Várakozás és felesleges adminisztráció nélkül veheti igénybe teljes körű laborszolgáltatásunkat.

   Országos lefedettség

   Országszerte már 28 városban és összesen 38 tesztponton várjuk. Keresőnk segítségével könnyedén megtalálhatja az Önhöz legközelebb eső laborunkat.

   Diszkréció

   Ügyfeleink adatait maximális diszkrécióval kezeljük.

   Több mint 30 különböző vizsgálat

   A Covid tesztek (PCR és antigén tesztek) és védettségi vizsgálatok elvégzését is vállaljuk, de szolgáltatásaink között szerepelnek általános és komplex laborvizsgálatok, hormonvizsgálatok, tumormarkervizsgálatok, valamint allergia- és ételintolerancia-vizsgálatok is.

   Eredmények a lehető legrövidebb időn belül

   A mintákat minden tesztpontról saját futáraink szállítják a laborba. A PCR minták elemzése saját fejlesztésű reagenssel történik, így nagyobb hatékonyságot és megbízhatóságot tudunk garantálni. Ennek köszönhetően Budapesten 15, vidéken 24 órán belül garantáljuk a hagyományos PCR tesztek eredményét. Kombinált PCR teszt (influenza + koronavírus) esetén 15-30 órán belül, szerológiai tesztek esetén pedig 2 napon belül küldjük az eredményt a hivatalos lelettel együtt. A vállalt határidőkre pénzvisszafizetési garanciát adunk.

   Helyszíni kiszállás

   Ha lakóhelyén vagy annak közelében nem érhető el ilyen szolgáltatás, illetve ha valamilyen okból nem tudja vagy nem szeretné elhagyni otthonát, munkatársaink házhoz mennek mintavételre! Nemcsak magánszemélyek, hanem nagyobb csoportok, cégek tesztelését is vállaljuk országszerte, rövid határidővel. 20 főtől a kiszállás ingyenes!

   Ingyenes idegennyelvű lelet

   Ingyenesen biztosítunk idegen nyelvű (angol, német, olasz, spanyol, francia) második leletet, ha külföldi utazás miatt szükség van rá.

   Nálunk mindig Ön az első

   Rendszerünk minden eleme az Ön egészségi állapotáról való gyors visszajelzést szolgálja.  • Kapcsolat

   Kérdése van?

   Írja meg nekünk, és munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot!

   Kedves Ügyfeleink!

   Telefonos ügyfélszolgálatunk technikai okok miatt átmenetileg szünetel! Kérjük, kéréseikkel e-mailben keressenek minket!

   Szíves megértésüket köszönjük!

   idopont@whitelab.hu

   A beérkező levelekre munkanapokon 8-16 óráig áll módunkban válaszolni. Megértésüket köszönjük!

   +36 1 808 9890

   Telefonos megkeresésekre munkanapokon 8-16 óráig áll módunkban válaszolni. Megértésüket köszönjük.

   Kedves Ügyfeleink!

   Telefonos ügyfélszolgálatunk technikai okok miatt átmenetileg szünetel! Kérjük, kéréseikkel e-mailben keressenek minket!

   Szíves megértésüket köszönjük!  • Ellenőrzés
   Időpontfoglalás ellenőrzése 8. Ellenőrzés Teszt típus n/a Időpont n/a Helyszín n/a n/a Telefon: n/a Email: n/a Cím: n/a Irányítószám: n/a Fontos tudnivalók: Kérjük, a mintavétel előtti 4 órában ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon, ne mosson fogat. Időtartam 15 perc Ár n/a Ft n/a Ft Vissza az adatok szerkesztéséhez Véglegesítés


  • További információk

   WhiteLab
   IDŐPONTFOGLALÓ

   7. További információk

   Lelet második nyelve

   Célország

   Számla típusa

   Számlázási információk

   Adószám

   Tagsági szám

   Számlázási név

   Irányítószám

   Város

   Közterület neve

   Házszám

   Fontos információ

   A kiválasztott teszt vizeletvizsgálatot is tartalmaz! Ezért szüksége lesz egy vizeletminta-gyűjtő edényre, amiben a mintát a vérvételi időpontjára magával tudja hozni.

   Kérem válassza ki az ön számára megfelelő átvételi módot:

   Személyes átvétel a mintavételi ponton
   Házhozszállítás GLS futárral


   Kérem adja meg a szállítási címet!

   Átvevő neve

   Irányítószám

   Város

   Utca

   Házszám

   Feliratkozom hírlevélre Elolvastam és elfogadom a Általános szerződési feltételeket. Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót. Vissza Tovább


  • Okmányadatok
   WhiteLab IDŐPONTFOGLALÓ 6. Okmányadatok TAJ szám Személyazonosító okmány típusa Okmány száma Vissza Tovább


  • Elérhetőségek
   WhiteLab IDŐPONTFOGLALÓ 5. Adja meg elérhetőségeit és számlázási adatait Telefonszám Kérem, hogy nemzetközi formátumot használjon! (pl.:+360201234567) Email Kérem, hogy biztosan működő e-mail címet adjon meg. Irányítószám Email újra Kérem, hogy adja meg magyarországi címét, ha nem rendelkezik ilyennel, akkor ideiglenes tartozkódási helyét. Város Közterület neve Házszám Emelet, Ajtó Vissza Tovább


  • Személyes adatok
   WhiteLab IDŐPONTFOGLALÓ 4. Adja meg személyes adatait Vezetéknév Keresztnév Születési hely Nem Év Hónap Nap Kérjük, helyesen adja meg a születési dátumát, mivel a lelet megtekintéséhez szükség lesz rá! Anyja vezetékneve Anyja keresztneve Állampolgárság Vissza Tovább


  • Időpont választás
   WhiteLab IDŐPONTFOGLALÓ 3. Válasszon időpontot Válassza ki a tesztelés napját A naptárban csak a kuponkóddal érintett időszak jelenik meg. Válassza ki a tesztelés időpontját Vissza Tovább


  • Helyszín választás

   WhiteLab
   IDŐPONTFOGLALÓ

   2. Válasszon helyszínt

   Város

   Helyszín

   Kiválasztott termék n/a Időtartam 15 perc Ár n/a Ft n/a Ft Vissza Tovább


  • Vizsgálat kiválasztása
   WhiteLab IDŐPONTFOGLALÓ 1. Válasszon vizsgálatot Válasszon laborvizsgálatot vagy tesztet Tovább


  • WhiteLab Időpontfoglaló
   WhiteLab IDŐPONTFOGLALÓ Online időpontfoglalónk segítségével 2 perc alatt kérhet időpontot bármely Covid tesztünkre, akár a mai napra is! Az űrlap kitöltését követően pedig online fizetésre is van lehetősége. Kérjük, az időpontfoglaláshoz kövesse az alábbi lépéseket: 1. Válasszon vizsgálatot 2. Válasszon helyszínt 3. Válasszon időpontot 4. Adja meg az adatait 5. Fizetés Időpontfoglalás megkezdése A foglalási folyamat 2 percet vesz igénybe


  • Vállalatoknak

   Egészségmegőrzés teszteléssel Az alkalmazottak egészségének megőrzése és a hosszútávú preventív szemlélet kialakítása minden munkaadó érdeke.

   Személyre szabott vizsgálatok Személyre szabott szűrővizsgálataink segítségével könnyen és gyorsan gondoskodhat munkavállalói egészségéről.

   Egyedi ajánlatok vállalatok részére

   Eseti vagy prevenciós jelleggel teszteltesse munkavállalóit.

   Munkavállalók és hozzátartozóik tesztelése

   Nem csak a munkavállalókat de az ő családtagjaikat, hozzátartozóikat is teszteltethetik

   Kiszállás helyszínre

   Szüksége lenne Covid-tesztre vagy ellenanyag vizsgálatra, de a lakóhelyén, vagy annak közelében nem érhető el ilyen szolgáltatás

   Űrlap, egyedi céges ajánlatkéréshez

   Kérjük, hogy töltse ki az űrlapot és jelölje meg igényét. Kollégánk telefonon fogja Önt felkereseni az ajánlat egyeztetéséhez, véglegesítéséhez.

   1. Kapcsolattartó adatai

   Kapcsolattartó neve

   Kapcsolattartó email címe

   Kapcsolattartó telefonszám

   Cég név

   Adószám

   Igény rövid leírása

   Köszönjük! Az üzenetet megkaptuk, kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot. Küldés

   Miért válassza az Ön vállalata is a WhiteLabet?

   Kiszállás 24-48 órán belül

   Kiszállás rövid határidővel, 24-48 órán belül. 20 fő/vizsgálat felett a kiszállás ingyenes.

   Személyre szabott ajánlat

   Cégre szabott egyedi kedvezményes ajánlat.

   Rendszeres és eseti tesztelés

   Rendszeres, prevenciós jellegű tesztelésre és eseti vizsgálatokra is van lehetőség.

   Rugalmas időpontegyeztetés

   Az időpontegyeztetés során figyelembe vesszük egyedi igényeit, és azokkal összhangban szervezzük meg a kiszállást.

   Elérhető országszerte

   Magánegészségügyi szolgáltatások országszerte, több mint 30 különböző vizsgálattal.

   Idegennyelvű lelet

   Ingyenes idegen nyelvű második lelet.

   Kiemelt vállalati partnereink  • Leletellenőrzés
   Ellenőrizze le leletét Adja meg az alábbi adatokat a részletes kereséshez. Név Mintavétel napja Mintaazonosító Ellenőrzés


  • Helyszínek – old

   Keresés

   Helyszínek listája

   Tesztpontjaink listája folyamatosan bővül.

   campona Campona parkoló tesztpont 1222 Budapest
   Nagytétényi út 37. nyitvatartás Minden nap: 07:00 - 09:00 12:30 - 14:00 16:00 - 17:00 ellenanyagszűrés: Hétfő: 12:00-17:30 Kedd: 06:00-11:30 Szerda: 12:00-17:30 Csütörtök: 06:00-11:30 Péntek: 06:00-11:30 Szombat: 06:00-11:30 Vasárnap: 06:00-11:30 Időpontfoglalás campona Campona parkoló tesztpont 1222 Budapest
   Nagytétényi út 37. nyitvatartás Minden nap: 07:00 - 09:00 12:30 - 14:00 16:00 - 17:00 ellenanyagszűrés: Hétfő: 12:00-17:30 Kedd: 06:00-11:30 Szerda: 12:00-17:30 Csütörtök: 06:00-11:30 Péntek: 06:00-11:30 Szombat: 06:00-11:30 Vasárnap: 06:00-11:30 Időpontfoglalás campona Campona parkoló tesztpont 1222 Budapest
   Nagytétényi út 37. nyitvatartás Minden nap: 07:00 - 09:00 12:30 - 14:00 16:00 - 17:00 ellenanyagszűrés: Hétfő: 12:00-17:30 Kedd: 06:00-11:30 Szerda: 12:00-17:30 Csütörtök: 06:00-11:30 Péntek: 06:00-11:30 Szombat: 06:00-11:30 Vasárnap: 06:00-11:30 Időpontfoglalás


  • Áraink

   Rutin laborcsomagok

   Rutin laborvizsgálat

   Alap laboratóriumi vérvizsgálat.

   7.990 Ft

   Időpontfoglalás

   Rutin Plus laborvizsgálat

   Vér és vizelet rutin laboratóriumi vizsgálata.

   15.990 Ft

   Időpontfoglalás

   Rutin Pro laborvizsgálat

   Alapos rutin laboratóriumi vizsgálatok.

   29.990 Ft

   Időpontfoglalás

   Post-Covid laborvizsgálat

   Fertőzés utáni esetlegesen kialakult szövődmények laborvizsgálatai

   29.990 Ft

   Időpontfoglalás

   Hormon laborcsomagok

   Pajzsmirigy laborvizsgálat

   Pajzsmirigy működésére utaló hormonvizsgálatokat tartalmazó laborcsomag.

   7.200 Ft

   Időpontfoglalás

   Pajzsmirigy Plus laborvizsgálat

   Pajzsmirigy működésére utaló kiterjesztett vizsgálatokat tartalmazó laborcsomag.

   17.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Endokrinológiai Pro laborvizsgálat

   Komplex laborvizsgálati csomag hormonszintek meghatározásával.

   79.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Női hormon laborvizsgálat (ciklus 3.-5. napja között)

   Női nemi működéssel kapcsolatos állapotfelmérés, nőgyógyászati, illetve hormonális szűrővizsgálatként javasolt laborvizsgálat.

   31.500 Ft

   Időpontfoglalás

   Női hormon laborvizsgálat (ciklus 21.-23. napja között)

   Női nemi működéssel kapcsolatos állapotfelmérés, nőgyógyászati, illetve hormonális szűrővizsgálatként javasolt laborvizsgálat.

   13.990 Ft

   Időpontfoglalás

   Férfi hormon laborvizsgálat

   Férfi nemi működéssel kapcsolatos, hormonvizsgálatokat tartalmazó laborcsomag.

   21.990 Ft

   Időpontfoglalás

   PCOS laborvizsgálat

   Policisztás ovárium szindróma laboratóriumi kivizsgálásához való teszt.

   59.990 Ft

   Időpontfoglalás

   Prémium laborcsomagok

   Női Pro laborvizsgálat

   Átfogó női laborvizsgálati csomag tumormarkerekkel és hormonvizsgálatokkal kiegészítve.

   99.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Férfi Pro laborvizsgálat

   Átfogó férfi laborvizsgálati csomag tumormarkerekkel és hormonvizsgálatokkal kiegészítve.

   99.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Tumormarker laborcsomagok

   Női tumormarker laborvizsgálat

   Női daganatos megbetegedésekre specializálódott alapcsomag, amely a leggyakoribb tumor markereket szűri.

   27.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Férfi tumormarker laborvizsgálat

   Férfi daganatos megbetegedésekre specializálódott alapcsomag, amely a leggyakoribb tumor markereket szűri.

   27.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Női tumormarker Plus laborvizsgálat

   Daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos szűrővizsgálati csomag, amely a leggyakrabban előforduló, jelenleg elérhető női tumorral kapcsolatos markereket vizsgálja.

   42.200 Ft

   Időpontfoglalás

   Férfi tumormarker Plus laborvizsgálat

   Daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos szűrővizsgálati csomag, amely a leggyakrabban előforduló, jelenleg elérhető férfi tumorral kapcsolatos markereket vizsgálja.

   42.200 Ft

   Időpontfoglalás

   ColonAiQ laborvizsgálat

   Kolorektális rák rizikóteszt vérből.

   55.000 Ft

   Időpontfoglalás

   Életmód laborvizsgálatok

   30+ laborvizsgálat

   Laboratóriumi kivizsgálás agilis életvitelhez 30+ korosztály számára.

   30.000 Ft

   Időpontfoglalás

   40+ laborvizsgálat

   Laboratóriumi kivizsgálás agilis életvitelhez 40+ korosztály számára.

   40.000 Ft

   Időpontfoglalás

   50+ laborvizsgálat

   Laboratóriumi kivizsgálás agilis életvitelhez 50+ korosztály számára.

   100.000 Ft

   Időpontfoglalás

   Női sport laborvizsgálat

   Az intenzív sportos életű hölgyek laboratóriumi vizsgálata.

   39.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Férfi sport laborvizsgálat

   Az intenzív sportos életű férfiak laboratóriumi vizsgálata.

   39.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Férfi változókori laborvizsgálat

   Hogy könnyebben átlendülj a változásokon!

   12.990 Ft

   Időpontfoglalás

   Menopauza laborvizsgálat

   Ne hagyja, hogy a változókor gátat szabjon eddigi életének!

   37.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Súlykontroll laborvizsgálat

   Vérvételes laboratóriumi vizsgálat életmódváltáshoz.

   29.990 Ft

   Időpontfoglalás

   Intolerancia vizsgálatok

   FOODTEST 200+ ingyenes dietetikai tanácsadással

   Több, mint 220 féle ételérzékenység kimutatására.

   88.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Táplálék intolerancia laborvizsgálat 108-as panel

   108-as panel-tápanyagok.

   61.600 Ft

   Időpontfoglalás

   Allergiavizsgálatok

   Nutritív allergia laborvizsgálat 20-as panel

   20-as panel-nutritív allergének.

   15.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Inhalatív allergia laborvizsgálat 20-as panel

   20-as panel - pollen és egyéb inhalatív allergének.

   15.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Kombinált allergia laborvizsgálat 54-es panel

   54-es panel - inhalatív, nutritív allergének, rovarcsípés.

   34.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Inzulinrezisztencia vizsgálatok

   Inzulinrezisztencia 2 pontos vizsgálat

   Ezen dinamikus vizsgálat során a cukorháztartást működés közben figyeljük meg 2 pontos vizsgálattal (2 vérvétel).

   10.300 Ft

   Időpontfoglalás

   Inzulinrezisztencia 3 pontos vizsgálat

   Ezen dinamikus vizsgálat során a cukorháztartást működés közben figyeljük meg 3 pontos vizsgálattal (3 vérvétel). Így részletesebb képet kaphatunk hasnyálmirigy állapotáról is, mint a 2 pontos vizsgálat esetén.

   14.700 Ft

   Időpontfoglalás

   Inzulinrezisztencia 5 pontos vizsgálat

   Ezen dinamikus vizsgálat során a cukorháztartást működés közben figyeljük meg 5 pontos vizsgálattal (5 vérvétel). A leginformatívabb eredményt az 5 pontos vizsgálat adja. Sovány, vagy izmos testalkat esetén kifejezetten javasoljuk, hogy az 5 pontos vizsgálattal válassza!

   25.000 Ft

   Időpontfoglalás

   Covid védettségi vizsgálatok (vérből)

   Abbott IgG spike védettségi vizsgálat

   Pozitív eredmény esetén igazolja, hogy a szervezetben a koronavírussal szemben termelődő ellenanyag kimutatható.

   2.990 Ft

   Időpontfoglalás

   Abbott IgG+IgM védettségi vizsgálat

   Covid-19 vírusfertőzés ellen termelt ellenanyagok és immunválasz kimutatása

   2.990 Ft

   Időpontfoglalás

   PCR és antigén teszt

   PCR teszt

   9.500 Ft

   Időpontfoglalás

   Antigén gyorsteszt

   4.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Covid-19 + Influenza PCR teszt

   15.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Influenza+RSV+Covid PCR teszt

   23.900 Ft

   Időpontfoglalás

   Fertőző betegségek

   Majomhimlő teszt

   39.000 Ft

   Időpontfoglalás

   Foglaljon időpontot tesztlaborunkba!

   Miért várna holnapig? Foglaljon időpontot még ma, és keresse fel az Önhöz legközelebb eső laborunkat!

   Időpontfoglalás

   Kérje árajánlatunkat!

   Ajánlatkérés helyszíni kiszállásra

   Kérje ajánlatunkat helyszíni kiszállásra, és felkeressük az Ön által megadott címen!

   Ajánlatkérés

   Ajánlatkérés vállalatok számára

   Kérje egyedi ajánlatunkat, hogy megtalálja az Önnek leginkább megfelelőt!

   Ajánlatkérés


  • Laborvizsgálatok

   Rutin laborcsomagok

   Alapvető laboratóriumi szűrővizsgálatok az általános egészségi állapot felmérésére.

   Rutin laborvizsgálat 7 990 Ft Általános, rutin szűrővizsgálatok Alap laboratóriumi vérvizsgálat. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Rutin Plus laborvizsgálat 15 990 Ft Általános, rutin szűrővizsgálatok Vér és vizelet rutin laboratóriumi vizsgálata. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Rutin Pro laborvizsgálat 29 990 Ft Általános, rutin szűrővizsgálatok Alapos rutin laboratóriumi vizsgálatok. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Post-Covid laborvizsgálat 29 990 Ft Fertőzés utáni esetlegesen kialakult szövődmények laborvizsgálatai Covid fertőzésen átesettek részére javasolt laborvizsgálati csomag, mely információt adhat az esetlegesen kialakult szövődményekről (gyulladásos állapotok, szívérrendszeri kockázatok, szervi károsodások). MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Életmód laborcsomagok

   Az intenzív sportolók laboratóriumi vizsgálatai.

   30+ laborvizsgálat 30 000 Ft Életmód laborvizsgálatok Laboratóriumi kivizsgálás agilis életvitelhez 30+ korosztály számára. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   40+ laborvizsgálat 40 000 Ft Életmód laborvizsgálatok Laboratóriumi kivizsgálás agilis életvitelhez 40+ korosztály számára. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   50+ laborvizsgálat 100 000 Ft Életmód laborvizsgálatok Laboratóriumi kivizsgálás agilis életvitelhez 50+ korosztály számára. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-12 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Súlykontroll laborvizsgálat 29 900 Ft Életmód laborvizsgálatok Vérvételes laboratóriumi vizsgálat az életmódváltáshoz. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Női sport laborvizsgálat 39 900 Ft Életmód laborvizsgálatok Az intenzív sportos életű hölgyek laboratóriumi vizsgálata. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Férfi sport laborvizsgálat 39 900 Ft Életmód laborvizsgálatok Az intenzív sportos életű férfiak laboratóriumi vizsgálata. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Férfi változókori laborvizsgálat 12 990 Ft Életmód laborvizsgálatok MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Menopauza laborvizsgálat 37 990 Ft Életmód laborvizsgálatok MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Mikrobiom laborvizsgálatok

   Bennünk élő baktériumok diverzitásának felfedezésével foglalkozó laborvizsgálatok.

   Széklet Mikrobiom laborvizsgálat 119 000 Ft Mikrobiom laborvizsgálatok Laborvizsgálat a bélflóra sokszínűségének felmérésére. MINTAVÉTEL: Székletből EREDMÉNY: 12-14 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Hüvelyi Mikrobiom laborvizsgálat 99 000 Ft Mikrobiom laborvizsgálatok Laborvizsgálat a hüvelyi flóra sokszínűségének felmérésére. MINTAVÉTEL: Hüvelyből EREDMÉNY: 10-12 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Hormon laborcsomagok

   Speciális laboratóriumi szűrővizsgálatok a hormonális állapot felmérésére.

   Olvassa el Tumormarker kisokosunkat!

   Elolvasom

   Pajzsmirigy laborvizsgálat 7 200 Ft Hormon laborvizsgálatok Pajzsmirigy működésére utaló hormonvizsgálatokat tartalmazó laborcsomag. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Pajzsmirigy Plus laborvizsgálat 17 900 Ft Hormon laborvizsgálatok Pajzsmirigy működésére utaló kiterjesztett vizsgálatokat tartalmazó laborcsomag MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Endokrinológiai Pro laborvizsgálat 79 900 Ft Hormon laborvizsgálatok Komplex laborvizsgálati csomag hormonszintek meghatározásával. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Női hormon laborvizsgálat (ciklus 3.-5. napja között) 31 500 Ft Hormon laborvizsgálatok Női nemi működéssel kapcsolatos állapotfelmérés, nőgyógyászati, illetve hormonális szűrővizsgálatként javasolt laborvizsgálat. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Női hormon laborvizsgálat (ciklus 21.-23. napja között) 13 990 Ft Hormon laborvizsgálatok Női nemi működéssel kapcsolatos állapotfelmérés, nőgyógyászati, illetve hormonális szűrővizsgálatként javasolt laborvizsgálat. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Férfi hormon laborvizsgálat 21 990 Ft Hormon laborvizsgálatok Férfi nemi működéssel kapcsolatos, hormonvizsgálatokat tartalmazó laborcsomag MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   PCOS laborvizsgálat 59 990 Ft Hormon laborvizsgálatok Policisztás ovárium szindróma laboratóriumi kivizsgálásához való teszt. A Nagy Rutin laboratóriumi csomag vizsgálatai kiegészülve releváns endokrinológiai vizsgálatokkal. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 5-7 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Tumormarker laborcsomagok

   Speciális laboratóriumi szűrővizsgálatok a tumor rizikófaktorok felmérésére.

   Olvassa el Tumormarker kisokosunkat!

   Elolvasom

   Női tumormarker laborvizsgálat 27 900 Ft Tumormarker laborvizsgálatok Női daganatos megbetegedésekre specializálódott alapcsomag, amely a leggyakoribb tumor markereket szűri. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Női tumormarker Plus laborvizsgálat 42 200 Ft Tumormarker laborvizsgálatok Daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos szűrővizsgálati csomag, amely a leggyakrabban előforduló, jelenleg elérhető női tumorral kapcsolatos markereket vizsgálja. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Férfi tumormarker laborvizsgálat 27 900 Ft Tumormarker laborvizsgálatok Férfi daganatos megbetegedésekre specializálódott alapcsomag, amely a leggyakoribb tumor markereket szűri. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Férfi tumormarker Plus laborvizsgálat 42 200 Ft Tumormarker laborvizsgálatok Daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos szűrővizsgálati csomag, amely a leggyakrabban előforduló, jelenleg elérhető férfi tumorral kapcsolatos markereket vizsgálja. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   ColonAiQ laborvizsgálat 55 000 Ft Tumormarker laborvizsgálatok Kolorektális rák rizikóteszt vérből. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 12 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Prémium laborcsomagok

   Átfogó vizsgálataink ügyfeleink részére.

   Olvassa el Tumormarker kisokosunkat!

   Elolvasom

   Női Pro laborvizsgálat 99 900 Ft Prémium laborvizsgálatok Átfogó női laborvizsgálati csomag tumormarkerekkel és hormonvizsgálatokkal kiegészítve. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Férfi Pro laborvizsgálat 99 900 Ft Prémium laborvizsgálatok Átfogó férfi laborvizsgálati csomag tumormarkerekkel és hormonvizsgálatokkal kiegészítve. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Allergiavizsgálatok

   Inhalatív allergének és nutritív allergének vizsgálata vérből.

   Nutritív allergia laborvizsgálat 20-as panel 15 900 Ft Allergiavizsgálatok Ételallergia esetén a tüneteket okozó allergének azonosítására javasolt laborcsomag. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 5-7 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Inhalatív allergia laborvizsgálat 20-as panel 15 900 Ft Allergiavizsgálatok Légúti allergia esetén a tüneteket okozó allergének azonosítására javasolt laborcsomag. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 5-7 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Kombinált allergia laborvizsgálat 54-es panel 34 900 Ft Allergiavizsgálatok Nutritív és inhalatív allergéneket tartalmazó kombinált allergiavizsgálati laborcsomag. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 5-7 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Intolerancia laborvizsgálatok

   Ételintoerancia laborvizsgálatok vérből.

   Foodtest 200+ ingyenes dietetikai tanácsadással 88 900 Ft Intolerancia laborvizsgálatok A FOODTEST 200+ laboratóriumi vizsgálattal több, mint 220 féle ételérzékenység mutatható ki. Az eredmény értékeléséhez díjmentesen személyre szabott írásos dietetikai tanácsadást vehetsz igénybe. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 6-8 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Táplálék intolerancia laborvizsgálat 108-as panel 61 600 Ft Intolerancia laborvizsgálatok Az intolerancia vizsgálat során 108 féle táplálékspecifikus IgG kerül detektálásra. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 5-7 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Inzulinrezisztencia vizsgálatok

   Az inzulinrezisztencia vizsgálatoknál nem csupán egy alkalommal vizsgáljuk a szervezet vércukor-,
   illetve inzulinszintjét, hanem dinamikus változásokat mérünk.

   Inzulinrezisztencia 2 pontos vizsgálat 10 300 Ft Inzulinrezisztencia vizsgálatok Ezen dinamikus vizsgálat során a cukorháztartást működés közben figyeljük meg 2 pontos vizsgálattal (2 vérvétel). MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Inzulinrezisztencia 3 pontos vizsgálat 14 700 Ft Inzulinrezisztencia vizsgálatok Ezen dinamikus vizsgálat során a cukorháztartást működés közben figyeljük meg 3 pontos vizsgálattal (3 vérvétel). Így részletesebb képet kaphatunk hasnyálmirigy állapotáról is, mint a 2 pontos vizsgálat esetén. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Inzulinrezisztencia 5 pontos vizsgálat 25 000 Ft Inzulinrezisztencia vizsgálatok Ezen dinamikus vizsgálat során a cukorháztartást működés közben figyeljük meg 5 pontos vizsgálattal (5 vérvétel). A leginformatívabb eredményt az 5 pontos vizsgálat adja. Sovány, vagy izmos testalkat esetén kifejezetten javasoljuk, hogy az 5 pontos vizsgálattal válassza! MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 2-4 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek  • COVID tesztek

   covid-tesztválasztó

   Covid tesztet szeretne, de nem tudja, hogy melyiket válassza? PCR, antigén teszt vagy ellenanyag vizsgálat, esetleg sejtes immunválasz? A tesztválasztóval segítünk dönteni! Válaszoljon kattintással az alábbi pár egyszerű kérdésre és már mutatjuk is az ajánlásunkat!

   Kitöltöm tesztet

   A teszt kitöltése 2 percet vesz igénybe

   PCR és antigén tesztek

   PCR teszt 9 500 Ft Aktív fertőzöttség kimutatására Legmagasabb érzékenységű vizsgálat. SARS-CoV-2 vírus kimutatása molekuláris biológiai módszerrel. MINTAVÉTEL: Garatból és orrból EREDMÉNY: 48 órán belül Időpontfoglalás Részletek

   Antigén gyorsteszt 4 900 Ft Aktív fertőzöttség kimutatására SARS-CoV-2 vírus fehérjéjének kimutatása gyorsteszttel. MINTAVÉTEL: Orrból EREDMÉNY: 15 percen belül Időpontfoglalás Részletek

   COVID-19 + Influenza PCR teszt 15 900 Ft
   Aktív fertőzöttség kimutatására Magas érzékenységgel tesz különbséget a hasonló tünetekkel járó influenza-A, influenza-B és a SARS-CoV-2 koronavírus fertőzés között. MINTAVÉTEL: Garatból és orrból EREDMÉNY: 48 órán belül Időpontfoglalás Részletek

   Influenza+RSV+Covid PCR teszt 23 900 Ft Aktív fertőzöttség kimutatására PCR vizsgálat légúti vírusok (koronavírus A, B család, SARS-CoV-2, RSV, Influenza A és B) örökítőanyagának kimutatására. A teszt megbízhatóan különíti el a felső légúti megbetegedéseket és az azért felelős, hasonló tünetekkel járó vírusokat. MINTAVÉTEL: Garatból és orrból EREDMÉNY: 2 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Védettségi vizsgálatok

   Koronavírus fertőzés vagy oltás után alkalmazható antitest tesztek, vérvizsgálatok.

   Abbott IgG spike védettségi vizsgálat 10.500Ft
   2 990 Ft Aktív fertőzöttség kimutatására Pozitív eredmény esetén igazolja, hogy a szervezetben a koronavírussal szemben termelődő ellenanyag kimutatható. MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 7 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek

   Abbott IgG+IgM védettségi vizsgálat 17.500Ft
   2 990 Ft Covid-19 vírusfertőzés ellen termelt ellenanyagok és immunválasz kimutatása IgM pozitivitás: közelmúltban lezajlott (a fertőzés után 1-2 héttel kimutatható) koronavírus fertőzésre utal.” MINTAVÉTEL: Vénás vérből EREDMÉNY: 7 munkanapon belül Időpontfoglalás Részletek  • Tesztek és laborvizsgálatok

   Milyen laborvizsgálatokat csináltathat a WhiteLabnél?

   Időpontfoglalás

   Általános laborvizsgálatok Laboratóriumi szűrővizsgálatok vénából vett vérből. Teszt kiválasztása

   Hormonvizsgálatok és tumormarker-vizsgálatok Hormonális szűrővizsgálatok és daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos szűrővizsgálatok. Teszt kiválasztása

   Allergia- és intoleranciavizsgálatok Inhalatív allergének és nutritív allergének vizsgálata vénából vett vérből. Teszt kiválasztása

   Egyedi vizsgálatok Állítsa össze saját laborvizsgálati csomagját egyedi igényei szerint! Teszt kiválasztása

   Olvassa el tumormarker kisokosunkat!

   Mire jó egy tumormarker vizsgálat?

   A tumormarker vizsgálatok segítségével tudomást szerezhetünk a szervezetben zajló kóros folyamatokról.

   A tumormarkerek vizsgálatának a rendszeres kontrollnál is nagy jelentősége van, hiszen az értékek alapján a kezelőorvos időben észreveheti a visszaesésre utaló jeleket.

   Elolvasom

   Milyen koronavírus teszteket csináltathat a WhiteLabnél?

   Időpontfoglalás

   PCR és antigén tesztek Koronavírus fertőzés kimutatására alkalmas vizsgálatok. Teszt kiválasztása

   Védettségi vizsgálatok Koronavírus fertőzés vagy oltás után alkalmazható antitest tesztek, vérvizsgálatok. Teszt kiválasztása  • Antigén gyorsteszt


  • Covid és influenza teszt


  • PCR tesztek


  • Főoldal Backup


  • Sample Page
 • MENTESEN, EGÉSZSÉGESEN KIHÍVÁS

  MENTESEN, EGÉSZSÉGESEN KIHÍVÁS„

  Promóciós Nyereményjáték Szabályzata és

  Adatkezelési Tájékoztatója

  WhiteLab Health Stations Kft.

  A promóciós nyereményjáték Időtartama: 2024. július 10-től 29-ig.

   

  1. A Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a

  WhiteLab Health Stations Kft (továbbiakban: Szervező).

  székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.

  levelezési cím: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.,

  adószám: 32444241-2-04

  képviselő: Horváth Aliz Gertrúd, Földvári Roland (ügyvezetők)

  adatvédelmi tisztviselő: Dr. Barabás Tamás llm.

  elérhetősége: dpo@whitelab.hu

  1. A Játékos

  2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook aktív oldallal rendelkező 18 év feletti személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet.

  2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező jelenlegi és volt alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

  1. A játék menete

  3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/whitelab.magyarorszag?locale=hu_HU) keresztül hirdeti meg.

  3.2. A nyereményjáték időtartama: 2024. július 10.-től, 29.-e  délelőtt 10óra.

  3.3. A Szervező promóciós nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Whitelab Facebook oldalán a Játék lebonyolítására feltöltött poszt alá hozzászólás (komment) formájában beküldik a kedvenc mentes receptjüket.

  A Játékos tudomásul veszi, hogy a mentes recept beküldését tartalmazó komment írásának tevékenységével automatikusan esélyessé válik a nyereménysorsoláson.

  3.4. A Whitelab Facebook oldalán közzétett kihívásra felhívó poszt alá kommentelt receptekkel versenyeznek a játékosok. A kommentek kedvelésével lehet szavazatot leadni az egyes receptekre. A legtöbb szavazatot elnyert mentes receptet beküldő játékos lesz a kihívás/ játék nyertese.

   

  A kihívás menete tehát az, hogy az eredeti, az oldal tetején rögzített poszt alá kommentbe kell beküldeni egy mentes receptet, majd arra minél több szavazatot gyűjteni, a komment kedvelésének formájában.

  3.5. A promóciós nyereményjáték 2024. július 29-én délelőtt 10:00-kor lezárul.

  Az eredmény(ek) kihirdetésének napja: 2024.07.29-ei Facebook poszt. A feltételeknek megfelelő Játékosok között a legtöbb kedvelést kapott mentes receptet tartalmazó komment írója kerül ki nyertesként. A nyilvánosságot a Szervező a Whitelab Facebook oldalán keresztül, külön poszt bejegyzésben értesíti legkésőbb az eredmény kihirdetését követő első munkanapon. A nyertes értesítése közvetlenül a Játékos Facebook profilján keresztül történik, a nyereményt az általa választott vérvételi ponton veheti át és használhatja fel.

  3.6. Minden válaszadó csak 1 db hozzászólással (kommenttel) vehet részt a sorsolásban.

   

  1. A Játék kezdőnapja: 2024. július 10. (a Facebook poszt megjelenése)
  1. Nyertes kiválasztása

  5.1. Az eredmény kihirdetésének napja: 2024.07.29. A nyertes neve legkésőbb az eredmény kihirdetését követő munkanapon egy Facebook posztban kerül közzétételre.

  1. Nyeremény

  6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint:

  1 db széklet mikrobiom laborvizsgálat 119.000 Ft értékben.

   

  6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható, akciókkal össze nem vonható. A nyeremény az átvételtől számított 1 hónapon belül használható fel.

  6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

  6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy indoklás nélkül megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a promóciós nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Whitelab Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

  6.5. A győztesnek az eredmény kihirdetésétől számítva 72 órája van, hogy reagáljon a nyereményről szóló Facebook bejegyzésre, és privát üzenetben jelentkezzen. Amennyiben ezt nem teszi meg, a Szervező a második legtöbb kedveléssel rendelkező mentes receptet tartalmazó komment beküldőjét teszi meg a kihívás nyertesének.

  6.6. Pótnyertes választás: Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, a Whitelab Health Stations Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy pótnyertest válasszon ki.  A pótnyertes kiválasztása és nyilvánosságra hozatala a nyertes jelentkezésére szánt időtartam lejárta utáni munkanap. A pótnyertes eredményhirdetésére egy Facebook posztban kerül sor a Whitelab Facebook oldalán.

  Amennyiben a pótnyertes sem jelentkezik 72 órán belül, úgy a játék nyertes kihirdetése nélkül lezárul.

  1. Moderálás

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az alábbiakban meghatározott kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, amelyet belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál. Emellett a Szervező ki is zárhatja a felhasználót a promóciós játékból. A Szervező belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt megköveteli, vagy bármely jogos érdek indokolja és a felhasználók vagy személyek biztonságának védelme érdekében ez szükséges, a Szervező nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából eredő bármely közvetett, vagy közvetlen kárért, elmaradt előnyért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, hogy a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

  1. A Játék menete

  8.1. Ön a promóciós Játékban való részvétellel, a Játéknak a Facebook felületén történő lebonyolítása során ön kiválasztásra kerülhet, mint nyertes. Ebben az esetében az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

  8.2. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat (pl. Facebook profilját kiüresíti, vagy ál-Facebook profillal játszik), az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

  8.3. A Játékos kifejezett és önkéntes hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a WhiteLab Health Stations Kft., illetve az általa felkért személyek róla fénykép-, hang-, és / vagy videofelvételt készítsen. A hozzájáruló nyilatkozat kitöltése és visszaküldése a nyeremény átvételének előzetes feltétele.

  8.4. Mindezek alapján a WhiteLab Health Stations Kft.  jogosult a marketing célból elkészült fénykép-, hang-, és / vagy videofelvételt felhasználni és közzétenni a társaság által szerkesztett honlapon és a társaság által szerkesztett más kiadványokban. A hozzájárulás megadása kiterjed továbbá arra is, hogy WhiteLab Health Stations Kft az elkészült felvételt helyi vagy országos médiumok rendelkezésére bocsássa. Az érintett a felvétel jogszerű felhasználásáért díjazásra nem jogosult.

  1. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

  9.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi a jelen promóciós játékszabályzatban közzétett valamennyi promóciós játék lebonyolításához szükséges feltételt.

  1. Záró rendelkezések

  10.1. A Játék tekintetében a magyar adatvédelmi és marketing jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyv az irányadó. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben rögzített adat csak a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Meta (Facebook) által közölt adatkezelési elvekkel összhangban használható fel.

  10.2.A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára kerülhet felhasználásra. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

  Budapest, 2024.07.01.

  Adatkezelési Tájékoztató

  A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás az Általános Adatvédelmi Rendelet (röv. „GDPR”) 13. cikkében foglalt követelmények alapján.

  1. A „Mentesen, egészségesen kihívás” promóciós nyereményjátékon történő részvétellel a Játékos elfogadja, hogy a nyereményjáték Szervezője a személyes adatait az adatvédelmi szabályok keretein belül a promóciós játék során, annak eredményének dokumentálása és közzététele, illetve a nyertes kiértesítése céljából felhasználja.
  1. Az adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”) neve és elérhetőségei:

  Adatkezelő: WhiteLab Health Stations Kft.

  székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.

  levelezési cím: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.,

  adószám: 32444241-2-04

  képviselő: Horváth Aliz Gertrúd, Földvári Roland (ügyvezetők)

  1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

  Az adatvédelmi tisztviselő a következő címen érhető el:

  adatvédelmi tisztviselő: Dr. Barabás Tamás llm.

  elérhetősége: dpo@whitelab.hu

  1. Az adatkezelés jogalapja és célja:

  Az adatkezelés célja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő felhasználóinak jogos érdeken alapuló mobilizálása a megfelelő szolgáltatási csomag elnevezésének kiválasztása érdében, illetve a játékban való részvétel ösztönzése (ld. nyereménysorsolással) és a promóciós nyeremény átadásának lebonyolítása.

  1. Az adatkezelés időtartama és meghatározásának szempontjai:

  Az Adatkezelő jogosult a 8.3. pontban meghatározott célokból a promóciós Játék végéig a játékosok nyilvános Facebook profiljában közölt adatokat megtekinteni és ezek alapján a játékossal kapcsolatba lépni.

  1. Tiltakozáshoz való jog

  Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy tiltakozhat a jogos érdek alapján zajló adatkezelés esetén. Az Adatkezelő a megfelelő vizsgálat lebonyolítása után, annak eredményének függvényében, az ön tájékoztatásával egyidejűleg saját rendszeréből törölheti az ön által kifogásolt adatokat és megszüntetheti a további adatkezelést.

  1. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

  Az adatkezelő munkakörében eljáró munkatársai.

  1. Kezelt személyes adatok köre:

  A játékos facebook felhasználói fiókjában elérhetővé tett nyilvános adatok.

  1. Adatbiztonság

  Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak kockázatokkal arányos védelmét garantálják. Ezek többek között, de nem kizárólag: a kezelt személyes adatok titkosítása, munkatársak titoktartási nyilatkozata, belső szabályzatok, illetve további adatvédelmi és kiberbiztonsági adminisztratív és logikai intézkedések alkalmazása.

  1. A játék lebonyolítása során igénybe vett adatfeldolgozó(k) elérhetősége:
  feladat cégnév elérhetőség
  promóciós felület biztosítása Meta

  Meta Platforms Ireland Limited

  ATTN: Privacy Operations

  Merrion Road

  Dublin 4

  D04 X2K5, Ireland

  1. Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos tájékoztatás
  • Jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
  • Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
  • Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog).
  • Jogosult arra is, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl., ha tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a vizsgálat idejére kérheti az adatkezelési korlátozását.
  • Jogosult arra is, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk).
  • Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-ban foglalt rendelkezéseket. Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.
  • Ha úgy véli, hogy információs önrendelkezési jogát súlyosan megsértették, akkor jogos igényével közvetlenül bírósághoz is fordulhat.

  1. Az illetékes felügyeleti hatóság elérhetősége

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9
  Hivatali kapu – Rövid név: NAIH
  KR ID: 429616918

  Telefon +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400
  Fax : +36 (1) 391-1410

  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  Köszönjük megtisztelő figyelmét!

  Kelt: 2024. július 1. • Női hormon laborvizsgálat (ciklus 21.-23. napja között)

  13.990 Ft

  Foglalás erre a vizsgálatra A Női hormon laborvizsgálat (ciklus 21.-23. napja között) leírása Milyen vizsgálatokat tartalmaz a Női hormon laborvizsgálat (ciklus 21.-23. napja között)?

  FSH, LH, Ösztradiol, Progeszteron

  Mikor ajánljuk a Női hormon laborvizsgálat (ciklus 21.-23. napja között) elvégzését


 • Menopauza laborvizsgálat

  37.900 Ft

  Ne hagyja, hogy a változókor gátat szabjon eddigi életének!

  Foglalás erre a vizsgálatra

  A változókor nem csak egy állapot, hanem egy új fejezet kezdete is a hölgyek életében. Eddig ismeretlen tünetek, indokolatlan gyors hízás vagy álmatlan éjszakák kísérik ezt az időszakot?

  Ne hagyja, hogy ez a változás megakadályozza abban, hogy teljes életet éljen. Ezért hoztuk létre a legújabb menopauza laborvizsgálati csomagunkat.

  fT4 – szabad T4 funkció, Triglicerid, Koleszterin AMH, TSH, LH, Ösztradiol, Progeszteron, FSH, anti-TPO, CA 125, HE4, ROMA index

  Azoknak a hölgyeknek, akik az alábbi tüneteket tapasztalják, egy bizonyos életkor felett:

  • Hőhullámok
  • Alvásproblémák
  • Hangulatingadozások
  • Irreguláris menstruáció
  • Hormonális káosz
  •  

  Amennyiben, ezek a tünetek ismerősek az Ön számára, akkor itt az ideje, hogy megtegye az első lépést az egészsége érdekében! A menopauza laborvizsgálat segítségével pontosan feltérképezheti, mi állhat a tünetek hátterében.

  Ne várja meg, hogy a tünetek súlyosbodjanak! Forduljon hozzánk, és tegye meg az első lépést az életminősége javításáért. • Férfi változókori laborvizsgálat

  12.990 Ft

  Hogy könnyebben átlendülj a változásokon!

  Foglalás erre a vizsgálatra

  Nemzetközi felmérések szerint a férfiak is átélnek egyfajta változókori állapotot az életükben, bár kevésbé ismert és beszélt téma, mint a nők esetében. A legfontosabb, hogy ne hagyd, hogy ez a változásokkal járó időszak gátat szabjon a boldogságodnak. Legújabb, férfiak számára kifejlesztett változókori laborvizsgálatunk segíthet abban, hogy könnyebben átlendülj a változásokon!

  A férfi változókorral járó tünetek hasonlóak a női menopauza tüneteihez, de sokkal lassabban alakulnak ki, és kevésbé drámaiak.

   A férfi változókori laborvizsgálat segítségével pontosan feltérképezhetjük, mi zajlik a szervezetedben, és hogyan segíthetünk neked a tünetek kezelésében és az életminőséged javításában.

  Koleszterin, HDL, Triglicerid, Hemoglobin A1C, Totál Tesztoszteron, Prolaktin, TSH, LDL

  Azoknak a férfiaknak, akik egy bizonyos életkor felett, változásokat tapasztalnak a szervezetük működésével kapcsolatosan, annak ellenére, hogy egészségesen élnek, megfelelően táplálkoznak, sportolnak, de mégis, az újonnan tapasztalt tüneteikre nem találják a magyarázatot.

  Tudjuk, hogy a változásokkal nem mindig könnyű megbirkózni, de ne légy egyedül! Fordulj hozzánk bizalommal, és segítünk abban, hogy könnyebben visszanyerd a kontrollt az életed felett! • Partnereink

  Partnereink

  Visegrádi40 Magánrendelő – Visegrádi utca és Csanády utca sarka

  1132 Budapest, Visegrádi u. 40

  Időpontfoglalás

  Nyitvatartás:

  Hétfő:         07:00 – 13:00

  Kedd:          07:00 – 13:00

  Szerda:       07:00 – 13:00

  Csütörtök:  07:00 – 13:00

  Péntek:        07:00 – 13:00

  Szombat:     07:00 – 13:00

  Vasárnap:    ZÁRVA

  Egyéb információ

  PARKOLÁS.: utcán díjfizetős 
  Bankkártyás fizetés: igen
  Egészségpénztári kártya fizetési lehetőség: nem
  SZÉP kártya fizetési lehetőség: nem
  Gyermek vérvétel: 9 éves kortól

   

  Díjak

  Vérvételi díj: 3500 Ft
  Terheléses vérvételi díj: 6000 Ft
  Mintaátvételi díj (hozott minta esetén): 2000 Ft

  Remete72 Magánrendelő

  1028 Budapest, Máriaremetei u. 72.

  Időpontfoglalás

  Nyitvatartás:

  Hétfő:         07:00 – 13:00

  Kedd:          07:00 – 13:00

  Szerda:       07:00 – 13:00

  Csütörtök:  07:00 – 13:00

  Péntek:        07:00 – 13:00

  Szombat:     ZÁRVA

  Vasárnap:    ZÁRVA

  Egyéb információ

  PARKOLÁS.: díjmentes 
  Bankkártyás fizetés: igen
  Egészségpénztári kártya fizetési lehetőség: nem
  SZÉP kártya fizetési lehetőség: nem
  Gyermek vérvétel: 9 éves kortól

   

  Díjak

  Vérvételi díj: 4000 Ft
  Terheléses vérvételi díj: 6000 Ft
  Mintaátvételi díj (hozott minta esetén): 3000 Ft

  BeAlive Egészségközpont

  1032 Budapest, Bécsi út 154. – GoBuda Mall

  Időpontfoglalás

  Nyitvatartás:

  Hétfő:         07:00 – 15:00

  Kedd:          07:00 – 15:00

  Szerda:       07:00 – 15:00

  Csütörtök:  07:00 – 15:00

  Péntek:        07:00 – 15:00

  Szombat:     07:00 – 15:00

  Vasárnap:    ZÁRVA

  Egyéb információ

  Megközelíthetőség: Bécsi út/Vörösvári út megálló

  Parkolás: GoBuda Mall saját parkolója • Karbantartás

  Karbantartás

  Dolgozunk rajta, hamarosan minden rendben lesz!

  Vissza a főoldalra


 • A Tuberkulózis Világnapja
  1982-ben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Március 24-én a tuberkulózis világnapjává nyilvánította. 142 éve ezen a napon jelentette be Robert Koch német orvos és kutató a TBC-t okozó baktérium a mycobacterium tuberculosis azonosítását, azaz felfedezte, hogy pontosan mi okozza a megbetegedést és annak terjedését… Vissza Tuberkulózis világnap

  1982-ben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Március 24-én a tuberkulózis világnapjává nyilvánította. 142 éve ezen a napon jelentette be Robert Koch német orvos és kutató a TBC-t okozó baktérium a mycobacterium tuberculosis azonosítását, azaz felfedezte, hogy pontosan mi okozza a megbetegedést és annak terjedését.

  A világban még most is több millió megbetegedést regisztrálnak minden évben, ám Magyarországon a múlt század első felében számított népbetegségnek. Ebben az időszakban fogalmazódott meg a szigorú szűrési protokoll bevezetésének szükségessége, melyet azóta is alkalmazunk (tüdőszűrés), valamint kötelezővé vált a vakcináció (BCG oltás) így már 70 éve minden magyarországi újszülött részesül a TBC elleni védőoltásban.

  A 80-as évekig úgy tűnt, hogy ezt a harcot sikerült megnyerni, ám a hagyományos antibiotikumoknak ellenállób törzsek is megjelentek, valamint a vakcina is vesztett az új törzsekkel szembeni immunizációs erejéből. Az elmúlt években magyarországon néhány száz új esetet regisztráltak, míg az Európai Unióban néhány tízezret. Ma tehát a fejlett országokban nem nevezhető népbetegségnek a TBC, de ehhez hosszú küzdelmes munka vezetett, melyet napjainkban is folytatni szükséges.

  A TBC világnapján megemlékezünk a betegek és a kór áldozatai mellett arról a hatalmas és áldozatos tudományos és társadalmi munkáról is, ami sokmillió ember életét mentette meg a szűrési programok és a hatékony oltási tervek bevezetésével.

  A Whitelab csapatával ezzel a bejegyzéssel állítunk emléket a szűrővizsgálatok és a megelőzés szervezésében szerepet vállaló magyaroknak, kórházi és egészségügyi dolgozóknak, társadalmi munkát végzőknek, kutatóknak, tudósoknak, akik milliók éleltét mentették meg munkájukkal. Köztük is egy nevet kiemelve emlékezünk Korányi Frigyesre, aki úttörő munkát végzett a tuberkulózis röntgen diagnosztikájának megteremtésében, valamint az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet dolgozóira, mely intézet 1901-es megalapításá óta a hazai TBC elleni küzdelem zászlós hajója. • Mikrobiom laborvizsgálatok


 • Ha diétázol, kezdj vérvétellel
  Sokan keressük, hogy melyik diétás program lenne a legjobb céljaink eléréséhez, mi az amit szívesen kipróbálunk, mi az amit biztosan nem szeretnénk végigcsinálni. Lehet, hogy már bevált receptünk van, lehet, hogy pont egy új program kapcsán merítünk új motivációt is a fogyáshoz… Vissza Ha diétázol, kezdj vérvétellel!

  Sokan keressük, hogy melyik diétás program lenne a legjobb céljaink eléréséhez, mi az amit szívesen kipróbálunk, mi az amit biztosan nem szeretnénk végigcsinálni. Lehet, hogy már bevált receptünk van, lehet, hogy pont egy új program kapcsán merítünk új motivációt is a fogyáshoz.

  Aztán mikor belevágunk két dologra biztosan odafigyelni:

  1. maradéktalanul helyesen követem-e az előírásokat?
  2. mennyit mutat a mérleg hétről hétre?

   

  Rendkívül fontos tudnunk, hogy honnan indultunk, hogyan haladunk és hova érkeztünk. Erre nincs is alkalmasabb eszköz, mint a mérleg. Ugyanakkor egy mélyebb és az érzékszerveink számára kevésbé transzparens utánkövetési lehetőséget is érdemes számításba venni. Ez a laboratóriumi elemzés.

   

  Honnan jön az elhatározás egy diéta kezdetekor?

  A fogyás célja lehet a test harmóniájának helyreállítása (szépségmegőrzés), vagy az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, illetve ezek kombinációja. Ha látjuk, hogy hány kilóról indulunk motivációt meríthetünk belőle, hogy ezen a helyzeten szeretnénk változtatni. Ha látjuk milyen kóros eltérések detektálhatóak a szénhidrát- vagy lipid anyagcserénkben, akár a belszervi funkciókban ez hasonlóképp motivál a változás elérésére. Hiszen sokszor nem is tudunk róla milyen biokémiai folyamatok útján van káros hatással szervezetünkre a súlytöbblet, ha azonban megértjük mi történik és látjuk is, hogy például az érelmeszesedést és kardiovaszkuláris rizikót jelentő magas koleszterinszint hogyan sűllyed normál tartományban még fontosabbá válhat a cél elérése. Először is tehát tudatosságot és extra motivációt jelent a diéta előtti vérvétel.

   

  Van, hogy nem működik a diéta, nem csökken a testsúly úgy, ahogy korábban.

  Ha ekkor is csak a kilókra koncentrálunk sikertelenségként éljük meg, vagy módszert váltunk. Pedig lehet, hogy az akadály nem a diéta receptjében van, hanem szervezetünkben. Fény derülhet például kezelendő pajzsmirigy betegségre, aminek megoldásával elhárul az akadály a sikeres diéta elől. Előfordulhat az is, hogy a fogyás mértékének csökkenése teljesen normális, egészséges állapot. Ezt onnan tudhatjuk, hogy a monitorozott paramétereink javultak, egészségünk helyreállt, egyszerűen csak több stimulus (pl. mozgás) szükséges ugyanolyan mértékű testsúlycsökkenéshez annál, ami a korábbi minusz 10 kilónál még elegendő volt.

  Biztonságot is nyújt tehát a vérvétel, hiszen tudjuk, hogy az a tempó amit kijelöltünk nem túl gyors-e, nem jelent-e túlzott igénybevételt szervezetünk részéről. Fordítva is elsülhet a diéta, lehet, hogy egy lassabb, mértékletesebb változással messzebbre jutunk, mint az eltervezett menetrenddel.

  További ösztönzést jelent, ha kilókban lassabban is haladunk a vérvételi eredményben ugyanakkor visszatükröződik, hogy helyes úton járunk és hogy az egészséges életmód milyen extra előnyökkel jár számunkra.

   

  Összefoglalva:

  • tisztába kerülünk a kiindulási értékekkel és azzal, hogy milyen javulást várunk
  • felismerésre kerülhetnek panaszmentes, vagy banális tünetekkel járó kórállapotok, betegségek, melyek nem csak a fogyást, de az egészségünket is veszélybe sodorhatják
  • biztonságosan változtathatunk étkezésünkön, aktivitásunkon, akár káros szokásainkon
  • látjuk az eredményt, mely elmélyíti az életmódváltáshoz szükséges tudatosságot

   

  Kövessük a testsúly változását, legyen konkrét célja a diétának kiindulástól annak végéig, de kössük egybe ezt legalább 2 vérvétellel – diéta kezdetén és végén – annak érdekében, hogy az elhatározásból tudatos és tartós eredmény lehessen!

  Ebben segít a Whitelab Testsúly és Testsúly Plusz csomagja, ami kifejezetten fogyást és életmódváltást elhatározó ügyfeleinknek lett megtervezve azzal a céllal, hogy nem csak a mhttps://whitelab.hu/tesztek/laborvizsgalatok/sport-es-wellness-lérlegen látszó, de az egészségükben detektálható pozitív változás is követhetővé váljon ezzel hatalmast előnyt nyújtva az célok eléréséhez.

  Testsúly laborvizsgálat Testsúly Plusz laborvizsgálat


 • Széklet mikrobiom laborvizsgálat

  119.000 Ft

  Foglalás erre a vizsgálatra A széklet mikrobiom vagy mikroflóra a bélben élő mikroorganizmusok, elsősorban baktériumok és gombák összessége. Ezek a mikróbák egy összetett ökoszisztémát alkotnak és hatással vannak az emberi egészségre. A bélflórát alkotó teljes mikrobiom feltérképezése. Tenyésztéssel nem kimutatható mikrobák azonosítása. Bélflórában megtalálható baktérium törzsek egymáshoz viszonyított aránya. Bélműködéshez szükséges baktérium fajok meghatározása. Gyulladásos folyamatokban szerepet játszó baktériumok aránya. Pathogén baktérium, gombák jelenléte. Javasolt elvégezni gyakori haspuffadás, hasmenés, székrekedés, gastrointestinális, autoimmun megbetegedések, emésztési zavarok, ételintoleranciák, elhízás, cukorbetegség, levertség, fáradékonyság, bőrelváltozások esetén. A széklet mikrobiom egyénenként eltérő és az időben is változhat az összetétele. Hagyományos mikrobiológiai módszerekkel nem állapítható még a részletes mikróbaösszetétel, és a kóros állapottal összefüggésbe hozható változások sem tanulmányozhatóak. Az olyan korszerű vizsgálati módszerek, mint a PCR technológia és az újgenerációs szekvenálás elterjedésével elérhetővé vált a baktériumok, gombák nagy felbontásban történő elemzése, specifikus fajok meghatározása és mikróbaközösség-típusok elkülönítése. A mikrobiom vizsgálata nem tenyésztésen alapul, hanem molekuláris biológiai módszereket alkalmaz. Így egyedülálló módon minden mikróbatípusról információt nyújt.

  A bélflórát alkotó törzsek és fajok feladata a bélrendszer optimális működésének fenntartása, valamint az immunrendszer, endokrinológiai egyensúly fenntartása. Nem megfelelő étrend, egyensúly esetén a rendszer felborul gyulladásos folyamatokat indikálhat. számos megbetegedések kialakulásának kockázatát megnövelve, mint például az irritábilis bél szindróma, gyulladásos bélbetegségek, elhízás, cukorbetegség, pajzsmirigybetegség, kardiovaszkuláris betegségek, inzulinrezisztencia. • Hüvelyi mikrobiom laborvizsgálat

  99.000Ft

  Bővebb információ a vizsgálatról

  Foglalás erre a vizsgálatra

  A hüvelyi mikrobiom vagy mikroflóra a vaginában élő mikroorganizmusok, elsősorban baktériumok és gombák összessége. Ezek a mikróbák egy összetett ökoszisztémát alkotnak és hatással vannak az emberi egészségre. A hüvelyben megtalálható baktériumok túlnyomó többsége nem káros, sőt, épp ellenkezőleg: fontos szerepük van az egészséges hüvelyi környezet fenntartásában.

  A legtöbb nő esetén a hüvelyi mikrobiom akkor van egyensúlyban, amikor annak diverzitása (biológiai sokfélesége) alacsony. Ez azt jelenti, hogy kevés baktériumfaj alkotja, jellemzően Lactobacillusok. A tejsavbaktériumok közé tartozó Lactobacillusok sokrétű védelmező funkciót látnak el. Számos urogenitális (húgyivari) rendszert érintő betegség megelőzésében játszanak szerepet, mint például a bakteriális vaginózis, élesztőgomba fertőzések, nemi úton terjedő fertőzések, húgyúti infekciók, sőt, feltehetőleg a rákos megbetegedések ellen is védelmet nyújtanak.

  A hüvelyi mikrobiom egyénenként eltérő és az időben is változhat az összetétele. Hagyományos mikrobiológiai módszerekkel nem állapítható meg a részletes mikróbaösszetétel, és a kóros állapottal összefüggésbe hozható változások sem tanulmányozhatók. Az olyan korszerű vizsgálati módszerek, mint a PCR technológia és az újgenerációs szekvenálás elterjedésével elérhetővé vált a baktériumok, gombák és vírusok nagy felbontásban történő elemzése, specifikus fajok meghatározása és mikróbaközösség-típusok elkülönítése.

  A hüvelyi mikrobiom vizsgálata nem tenyésztésen alapul, hanem molekuláris biológiai módszereket alkalmaz. Így egyedülálló módon minden mikróbatípusról információt nyújt: a baktériumok és gombák részletes összetételén túl vizsgálja egy egysejtű protozoon, a Trichomonas vaginalis jelenlétét, valamint képes kimutatni a hüvely egészségét érintő vírusokat (HPV típusmeghatározással, HSV-1, HSV-2, EBV, MCV, HCMV, és adenovírusok).

  A genitális szemölcsöket és a herpeszeket nehéz megkülönböztetni, mivel mindkettő a nemi szervek területén jelenik meg. Tesztünk meg tudja különböztetni a herpesz és a humán papilloma vírus fertőzést. A HPV egy nagyon gyakori víruscsoport, amely a legtöbb embernél nem okoz problémát, de egyes típusai genitális szemölcsöket vagy rákot okozhatnak. Tesztünk meghatározza a HPV azon szerotípusait, amelyek információval szolgálnak a magas vagy alacsony kockázatú típusokról. A méhnyakrákot okozható magas kockázatú HPV-típusok (16 és 18) szűrése javasolt, ha Ön 30 és 65 év közötti átlagos kockázatú nő.

  A vizsgálat során a hüvelyét alkotó baktériumok összetétele alapján a mikrobiomját az öt általános kategória egyikébe, az úgynevezett közösségi állapotjelző típusba (angolul Community State Type) soroljuk. Ez az információ azért fontos, mert a hasznos baktériumok által nyújtott védelem szintje és az egészségre gyakorolt hatása attól függően változik, hogy a hüvelyi mikrobiomja melyik közösségi állapotjelző típusba tartozik.

  Végül, de nem utolsó sorban a hüvelyi mikrobiom vizsgálat az egyetlen olyan részletes elemzést nyújtó teszt, amely a mikrobiomösszetétel megadásán túl különféle antibiotikum rezisztencia gének kimutatására is alkalmas. A rezisztenciagének ismerete támpontot ad a nőgyógyászoknak, hogy az esetleges problémákat olyan antibiotikummal kezeljék, amely ellen nem alakult ki ellenállóképesség. • Szerintünk az önálló prevenció és diagnosztika a jövő
  Ezzel a címmel sok vitát ki lehet robbantani és tisztázásra is szorul, hogy mire is gondolt a Whitelab csapata, mikor az orvosi rendelőkön kívül igénybe vehető diagnosztikai szolgáltatások mellett kötelezte el magát. Azt gondoljuk, hogy az öndiagnosztizálás nagyobb szerepet kapott már ma is az egészségügy területén és a jövőben ez csak erősödni fog… Vissza Szerintünk az önálló prevenció és diagnosztika a jövő.

  Ezzel a címmel sok vitát ki lehet robbantani és tisztázásra is szorul, hogy mire is gondolt a Whitelab csapata, mikor az orvosi rendelőkön kívül igénybe vehető diagnosztikai szolgáltatások mellett kötelezte el magát. Azt gondoljuk, hogy az öndiagnosztizálás nagyobb szerepet kapott már ma is az egészségügy területén és a jövőben ez csak erősödni fog. Az internetes tartalmak között egyre jobban tud navigálni a laikus felhasználó is, könnyebben találjuk meg a hiteles tartalmakat és az elmúlt évtized alatt mindnyájan tapasztalatot szereztünk a megbízhatatlan oldalak azonosításában is. Ha több, mint 10 percet szánunk rá, hogy egy egészségügyi kérdésnek utána járjunk, akkor egészen hasznos, hiteles és „up to date” válaszokat fogunk találni.

  Természetesen problémát is okozhat a nagy önállóság. Azért mégis csak laikusnak számít minden egészségügyi tapasztalattal és végzettséggel nem rendelkező személy. Lehet, hogy egyre pontosabb és átfogóbb leírásokat találunk kérdéseinkre, de az sem biztos, hogy helyes kérdéseket teszünk fel. Már a saját tünetei kapcsán is tévedhet a beteg, hiszen például amit ő nagy piros foltnak nevez, azt a bőrgyógyász egészen máshogyan írná le a tünetek felsorolásánál. A diagnosztikus és terápiás lehetőségek kapcsán is inkább csak egy száraz felsorolás áll majd rendelkezésünkre, de nem ismerjük meg a gyakorlatot. Mi elérhető, mi kevésbé, mi is a gyakorlat a valóságban, hogyan is szoktuk ezt csinálni, mi a helyes sorrend, mi a következő lépés… na ebben nem az internet, vagy a mesterséges intelligencia segít, ahogy magát a szükséges ellátást sem az keresőoldalak végzik el.

   

  Miben is látjuk az önálló prevenciós és diagnosztikus lehetőségek szerepét?

  Azzal a lehetőséggel, hogy a mesterséges intelligencia támogatása és a lexikális tudás gyors és pontos kereshetősége a családok túlnyomó többségénél rendelkezésre áll, illetve figyelembe véve azt a tényt, hogy a születéskor várható élettartam az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekedett új kategória született az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatban. A most 30-60 év közötti korcsoport jellemzően még nem jár rendszeresen orvoshoz, sok esetben nem szed mindennaposan gyógyszert, nincs gondozásba vett krónikus betegsége, de már szükségesnek látja, hogy panaszok, megbetegedés esetén ne csak egy lázmérőre támaszkodjon. Ez az a csoport, akik előnyben részesítik az önállóan igénybe vehető diagnosztikai lehetőségeket, hiszen nincs állandó kezelőorvosuk és nem szívesen járnak kórházba. Egyre inkább megtanultuk használni ezeket a lehetőségeket. Tudjuk, hogyha ellenőrizzük időnként vérnyomásunkat és rendben van, akkor nincs magasvérnyomás betegségünk. Azt is tudjuk, hogyha ellenőrizzük időnként vérnyomásunkat és rendszerint magas, akkor ezzel orvoshoz kell fordulnunk, aki segíteni fog beállítani. Az otthoni, vagy önállóan igénybevehető diagnosztikus eszközök és lehetőségek így támogatják egészségügyi ellátásunkat. Egyre szofisztikáltabb módokon tudjuk az orvosi megjelenés igénybevételét minimalizálni úgy, hogy az ne jelentsen kompromisszumot egészségünk tekintetében sem, sőt gyorsítsa és segítse az esetlegesen szükséges orvosi munkát is.

  A Whitelab erre a folyamatosan növekvő igényre ad újabb és újabb megoldásokat, immár nem csak a vérvételi labordiagnosztika teljes repertoárjával, de további önálló prevencióra és diagnosztikai lépésre lehetőséget adó szolgáltatásokkal frissítjük és bővítjük folyamatosan kínálatunkat. Mindenben támogatjuk az orvoshoz még ritkán forduló, de egészségtudatosan élő ügyfeleinket és igyekszünk részt venni az orvoshoz rendszeresen járó ügyfeleink diagnosztikai igényeinek kiszolgálásában is. Persze a legfontosabb üzenetünk a mai napig a prevenció hasznossága maradt. A megelőzésnél nincs hatékonyabb orvosság, a korai betegség felismerés életet menthet, jó kezelési stratégiát nem lehet felállítani diagnosztika nélkül, a terápia és gyógyulás nyomon követesé teszteléssel válik teljessé. • Mikor gondoljunk pajzsmirigy betegségre?
  A pajzsmirigy alulműködése és túlműködése rendkívül gyakori kórállapot a felnőtt lakosság körében. Különösen a 60 év feletti nők között, ahol majd minden ötödik személy rendelkezik valamilyen pajzsmirigy betegséggel, de az európai teljes populációra vetítve kortól, nemtől függetlenül is eléri ez a betegségcsoport előfordulása a 3%-os gyakoriságot. Vissza Mikor gondoljunk pajzsmirigy betegségre? A pajzsmirigy alulműködése és túlműködése rendkívül gyakori kórállapot a felnőtt lakosság körében. Különösen a 60 év feletti nők között, ahol majd minden ötödik személy rendelkezik valamilyen pajzsmirigy betegséggel, de az európai teljes populációra vetítve kortól, nemtől függetlenül is eléri ez a betegségcsoport előfordulása a 3%-os gyakoriságot.
  A kezeletlen pajzsmirigy betegség nem csak súlyosbodáshoz, de az életminőség romlásához is vezet. Ezért fontos korai felismerés és kezelés, hogy elkerülhetővé váljanak az előrehaladott, műtéti ellátást igénylő, tumoros átépülést mutató, nehezen kezelhető, szövődményekkel társuló állapotok és hogy a beteg életminősége mihamarabb helyreálljon, a kezelésből maximálisan profitálni tudjon.

  Mit csinál a pajzsmirigy?

  A pajzsmirigy egy endokrin, azaz hormontermelést végző szerv. Testünk összes anyagcsere folyamatának karmestere, hatással van a tehát a gyermekkori- kamaszkori fejlődésünkre és a felnőttkori metabolikus folyamataink sebességére, minőségére is. Karmesteri szerepén keresztül kihat más hormonok termelődésére, a testhőmérséklet szabályozására, vagy a pulzusszám, vérnyomás, szívműködés regulációjára is. Egyszóval központi szerepe van szervezetünk egészséges működésében az anyagcsere folyamatok átfogó szabályozásán keresztül.

   

  Mi történik, ha a pajzsmirigy alulműködik?

  Ha a pajzsmirigy kevesebb serkentő jelet ad szervezetünknek, akkor az anyagcserefolyamatok lelassulnak. Ezt az állapotot hypothyreosisnak nevezzük, melynek oka további diagnosztikus lépésekkel deríthető ki. Az alulműködés következtében az alábbi általános tüneteket észlelhetjük:

  • fáradtság
  • álmosság
  • memória zavar, romló koncentráció
  • lehangoltság, depresszió
  • hízékonyság
  • székrekedés
  • izom- és ízületi fájdalmak
  • menstruációs zavarok
  • hideg intolerancia
  • bőr szárazság
  • töredezett haj

   

  Mi történik, ha a pajzsmirigy túlműködik?

  Ekkor beszélünk hyperthyreosisról, azaz a pajzsmirigy a normálisnál nagyobb mértékben próbálja serkenteni anyagcserénket. A túlműködés oka itt is változó, ennek megállapításához szintén további diagnosztikai lépések szükségesek. Következményként az alábbi általános tüneteket tapasztalhatjuk:

  • fogyás
  • éhség, fokozott energiabevitel
  • idegesség, szorongás
  • szapora pulzus
  • szívritmus zavarok
  • fokozott izzadás, meleg intolerancia
  • izomgyengeség, remegés
  • menstruációs zavarok
  • hajhullás
  • fokozott könnyezés, szemek „kidülledése”

   

  A pajzsmirigy megnagyobbodása mind alulműködés, mind túlműködés kapcsán kialakulhat. Túlműködésnél az extra hormontermelés miatt fokozódik mérete, míg alulműködésnél az alacsony hormonszintre reagálva az agyalapi mirigy serkentő jeleket küld a pajzsmirigynek, melynek állománya ennek hatására gyarapodik.
   

  Mit látunk a laborból?

  A pajzsmirigy betegségek diagnosztikájának, a terápia utánkövetésének, ellenőrzésének, az egészséges állapot megerősítésének első és legfontosabb pillére a vérvétel. Ekkor az alábbi paramétereket mérhetjük meg:

  TSH – Pajzsmirigy működését stimuláló hormon, melyet az agyalapi mirigy termel. Általában ha a pajzsmirigy túlműködik, stimulálása szükségtelen, a TSH szint alacsonyabb lesz. Ha a pajzsmirigy alulműködik, akkor serkentése válik szükségessé. Ennek megfelelően a TSH szint magasabb lesz a normálisnál.

  (f)T3, (f)T4 – a pajzsmirigy karmesteri feladatát ellátó tiroxin hormon előalakja és érett alakja. Ha ezek szintje alacsony, akkor alulműködésről, ha magas, akkor túlműködésről beszélhetünk. A T3, T4 egymáshoz való viszonyából is következtethetünk különböző kórállapotokra. Gyakran használt terápiás lehetőség ennek a hormonnak a tablettás gyógyszeres pótlása, melyel nem csak a tiroxin szint stabilizációját, de a magas TSH szint visszaszorítását is célozhatjuk.

  specifikus antitestek (pl.: anti-TPO) – Ezek az antitestek, mint például az anti-TPO (pajzsmirigy peroxidáz elleni antitestek), segítenek az autoimmun pajzsmirigybetegségek, például a Hashimoto thyreoiditis vagy a Graves-Basedow betegség diagnosztizálásában. Jelenlétük, magas vérszintjük kóros.

  Kalcitonin – A pajzsmirigy C-sejtei által termelt hormon, ami a vér kálcium szintjének szabályozásában játszik szerepet a mellképajzsmirigy által termel parathormonnal együttesen. Mérése bizonyos pajzsmirigy tumorok diagnosztikájábal vált fontossá.

  Egyéb, nem közvetlenül pajzsmirigy funkciót jellemző paraméterek – Ilyenek például a teljes vérkép, a vas, transzferrin, karbamid, húgysav, kreatinin, összbilirubin, valamint a különböző enzimek (GOT, GPT, GGT, alkalikus foszfatáz) szintjei, amelyek segíthetnek a pajzsmirigy állapotának és a szervezet általános állapotának felmérésében.

  A Whitelab javaslata, hogy a pajzsmirigy betegségek magas előfordulási gyakorisága miatt az általános szűrővizsgálatra érkező ügyfeleink is olyan szűrőcsomagot válasszanak, amiben legalább a TSH hormon szintje meghatározásra kerül. Pajzsirigy betegség gyanúja esetén javasoljuk a minél szélesebb paraméterlistát tartalmazó panel kiválasztását pajzsmirigy csomagjaink közül. Pajzsmirigy betegség fennállása esetén pedig javasoljuk, hogy a kezelőorvossal közösen meghatározott gyakorisággal és paraméterekkel végezzen vizsgálatot!

  Részletek


 • Nyereményjáték szabályzat

  A nyereményjáték szabályzatát erre a linkre kattintva éri el. • 50+ laborvizsgálat

  100.000 Ft

  Laboratóriumi kivizsgálás agilis életvitelhez 50+ korosztály számára.

  Foglalás erre a vizsgálatra

  Kivizsgálás tetőtől talpig korosztályokra optimalizálva. A szervezet elektrolit egyensúlyának, a vasanyagcserének, a gyulladásos paramétereknek, a minőségi vérképnek a laboratóriumi vizsgálatán túl az 50+ laborvizsgálat tartalmazza az emésztő és kiválasztó rendszer – mint a hasnyálmirigy, máj-, epeutak és vesefunkció- laboratóriumi vizsgálatait is. A szénhidrát anyagcsere vizsgálata kiegészül a glikált hemoglobin-HbA1c valamint az éhgyomri inzulinszint és a HOMA Index meghatározásával. A 30+, 40+ és 50+ csomagban részletesen vizsgáljuk a vérzsírok szintjét, megoszlását és a szívizom markereket. A pajzsmirigyfunkció elsődleges szűrővizsgálatával (TSH), a tartós stressz hormon kortizol és a D-vitamin szintjének meghatározásával alapos képet kaphatunk alapanyagcsere viszonyainkról. Mindegyik csomag tartalmaz vizeletvizsgálatot is.

  Az 50+ laborvizsgálat a 40+ laborvizsgálaton felül tartalmaz fruktózamin, homocisztein meghatározást és 3 pontos IR vizsgálatot is. Továbbá kedvezményes áron tartalmazza a ColonAiQ vérvételes kolorektális rák rizikótesztet is.

  Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, Glükóz-éhgyomri vércukor, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, amiláz, LDH, CK, CK-MB, süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Ferritin, Kortizol, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsetek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása (neutrofilek, eosinofilek, basofilek), vérlemezkék száma), TSH, D-vitamin, éhgyomri inzulinszint, HbA1c, HOMA index. Vizelet üledékkel: Urothel laphámsejt, Laphámsejt, Fehérvérsejtek, Vörösvértestek.

  50+ laborvizsgálat extrái a 40+ laborvizsgálaton túl: hsCRP, Lp(a), fruktózamin, homocisztein, 3 pontos IR, ColonaiQ

  Mindazoknak akik saját korcsoportjukban munka és stressz szempontjából átlag feletti terhelésnek vannak kitéve és egészségük megőrzésével ezt a képességet fent is kívánják tartami.

  A csomag kiterjedtsége okán egyébként alkalmas több rejtett vagy akár komolyabb panaszokkal járó betegség, kórfolyamat kivizsgálásához is. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának, mindenképpen forduljon orvoshoz! • 40+ laborvizsgálat

  40.000 Ft

  Laboratóriumi kivizsgálás agilis életvitelhez 40+ korosztály számára.

  Foglalás erre a vizsgálatra

  Kivizsgálás tetőtől talpig korosztályokra optimalizálva. A szervezet elektrolit egyensúlyának, a vasanyagcserének, a gyulladásos paramétereknek, a minőségi vérképnek a laboratóriumi vizsgálatán túl a 30+, 40+ és az 50+ laborvizsgálat tartalmazza az emésztő és kiválasztó rendszer – mint a hasnyálmirigy, máj-, epeutak és vesefunkció- laboratóriumi vizsgálatait is. A szénhidrát anyagcsere vizsgálata kiegészül a glikált hemoglobin-HbA1c valamint az éhgyomri inzulinszint és a HOMA Index meghatározásával. A 30+, 40+ és az 50+ laborvizsgálatokban részletesen vizsgáljuk a vérzsírok szintjét, megoszlását és a szívizom markereket. A pajzsmirigyfunkció elsődleges szűrővizsgálatával (TSH), a tartós stressz hormon kortizol és a D-vitamin szintjének meghatározásával alapos képet kaphatunk alapanyagcsere viszonyainkról. 

  A 40+ laborvizsgálat a 30+ laborvizsgálaton felül kibővül a hsCRP, Lipoprotein(a) és széklet vér vizsgálattal is.

  Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, Glükóz-éhgyomri vércukor, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL-C, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, Amiláz, LDH, CK, CK-MB, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Ferritin, Kortizol, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsejtek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása (neutrofilek, eosinofilek, basofilek), vérlemezkék száma), TSH, D-vitamin, éhgyomri inzulinszint, HbA1c, HOMA index. Vizelet üledékkel: Urothel laphámsejt, Laphámsejt, Fehérvérsejtek, Vörösvértestek.

  40+ laborvizsgálat extrái a 30+ csomagon felül: hsCRP, Lp(a), széklet vér vizsgálata

  Mindazoknak akik saját korcsoportjukban munka és stressz szempontjából átlag feletti terhelésnek vannak kitéve és egészségük megőrzésével ezt a képességet fent is kívánják tartami.

  A csomag kiterjedtsége okán egyébként alkalmas több rejtett vagy akár komolyabb panaszokkal járó betegség, kórfolyamat kivizsgálásához is. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának, mindenképpen forduljon orvoshoz! • 30+ laborvizsgálat

  30.000 Ft

  Laboratóriumi kivizsgálás agilis életvitelhez 30+ korosztály számára.

  Foglalás erre a vizsgálatra

  Kivizsgálás tetőtől talpig korosztályokra optimalizálva. A szervezet elektrolit egyensúlyának, a vasanyagcserének, a gyulladásos paramétereknek, a minőségi vérképnek a laboratóriumi vizsgálatán túl a 30+, 40+ és az 50+ laborvizsgálatok is tartalmazzák az emésztő és kiválasztó rendszer – mint a hasnyálmirigy, máj-, epeutak és vesefunkció- laboratóriumi vizsgálatait is. A szénhidrát anyagcsere vizsgálata kiegészül a glikált hemoglobin-HbA1c valamint az éhgyomri inzulinszint és a HOMA Index meghatározásával. A 30+, 40+ és az 50+ laborvizsgálatokban részletesen vizsgáljuk a vérzsírok szintjét, megoszlását és a szívizom markereket. A pajzsmirigyfunkció elsődleges szűrővizsgálatával (TSH), a tartós stressz hormon kortizol és a D-vitamin szintjének meghatározásával alapos képet kaphatunk alapanyagcsere viszonyainkról. Mindegyik csomag tartalmaz vizeletvizsgálatot is.

  Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, Glükóz-éhgyomri vércukor, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, amiláz, LDH, CK, CK-MB, Ferritin, Kortizol, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsejtek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása (neutrofilek, eosinofilek, basofilek), vérlemezkék száma), TSH, D-vitamin, éhgyomri inzulinszint, HbA1c, HOMA index. Vizelet üledék: Urothel laphámsejt, Laphámsejt, Fehérvérsejtek, Vörösvértestek

  Mindazoknak akik saját korcsoportjukban munka és stressz szempontjából átlag feletti terhelésnek vannak kitéve és egészségük megőrzésével ezt a képességet fent is kívánják tartami.

  A csomag kiterjedtsége okán egyébként alkalmas több rejtett vagy akár komolyabb panaszokkal járó betegség, kórfolyamat kivizsgálásához is. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának, mindenképpen forduljon orvoshoz! • Testsúly Plusz laborvizsgálat

  25.000 Ft

  A csomagba foglalt vizsgálati eredmények ismerete, segíthet a felszaladt kilók hátterében álló okok feltárásában.

  Foglalás erre a vizsgálatra

  Ez a csomag egy Testsúly laborvizsgálatot és egy 3 pontos IR vizsgálatot tartalmaz. Tehát Testsúly laborvizsgálat paraméterek plusz cukorterhelés, vércukor és inzulinszintek meghatározása 0, 60, 120 perceknél. A glikált hemoglobin (HbA1c) valamint a HOMA Index meghatározása is része a csomagnak. A Testsúly Plusz csomag is tartalmazza az emésztő és kiválasztó rendszer – mint a hasnyálmirigy, máj-, epeutak és vesefunkció- alapos laboratóriumi vizsgálatát is. A só-, vízháztartás és más elektrolitok egyensúlyának, a vas anyagcserének, a gyulladásos paramétereknek és a minőségi vérképnek a részletes laboratóriumi vizsgálata is része ezen csomagunknak. A pajzsmirigyfunkció elsődleges szűrővizsgálatával (TSH) és a D-vitaminszint meghatározással kiegészülve alapos képet kaphatunk a felszaladt kilók utáni alapanyagcsere valamint az IR vizsgálattal a kóros szénhidrát anyagcsere viszonyainkról is. A csomag csak vérvételt igényel, vizeletminta nélküli vizsgálat. A cukorterheléses IR vizsgálat miatt 120-140 perc az összes szükséges idő.

  Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, éhgyomri vércukor (Glükóz), cukorterheléses IR vizsgálat- 3 pontos vércukor+inzulinszintek, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL-C, kalkulált LDL-C, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, amiláz, CK, süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsetek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása -neutrofilek, eosinofilek, basofilek-, vérlemezkék száma), TSH, D-vitamin, HbA1c, HOMA index.

  Mérsékelt túlsúly, megnőtt haskörfogat, IR gyanúja vagy étkezések utáni szédülések, rosszullétek, súlyos „kaja kóma”, indokolatlan és elnyomhatatlan éhségérzet, falási rohamok előfordulása esetén. A pajzsmirigyműködés rendellenessége vagy a D-vitamin hiánya szintén meghatározóak az anyagcsere és a hízékony állapot szempontjából endokrinológus, diabetológus vagy dietetikus szakember számára.

  A csomag kiterjedtsége okán egyébként alkalmas a leggyakoribb enyhe panaszokkal járó betegségek estén is, de jelentősebb kórfolyamatok felismeréséhez is alkalmazható. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának, mindenképpen forduljon orvoshoz!

  Vérvétel? Irány a Whitelab! • Súlykontroll laborvizsgálat

  29.900 Ft

  Vérvételes laboratóriumi vizsgálat az életmódváltáshoz.

  Foglalás erre a vizsgálatra

  Ez a széleskörű kivizsgálási csomag a szénhidrát anyagcsere részletesebb vizsgálataival bővített, mint az éhgyomri inzulin, glikált hemoglobin (HbA1c) és a HOMA Index meghatározása. A Súlykontroll laborvizsgálati csomag tartalmazza az emésztő és kiválasztó rendszer – mint a hasnyálmirigy, máj-, epeutak és vesefunkció- alapos laboratóriumi vizsgálatát is. A só-, vízháztartás és más elektrolitok egyensúlyának, a vasanyagcserének, a gyulladásos paramétereknek és a minőségi vérképnek a részletes laboratóriumi vizsgálata is része ezen kivizsgálási csomagunknak. A pajzsmirigyfunkció elsődleges szűrővizsgálatával (TSH) és a D-vitaminszint meghatározással kiegészülve alapos képet kaphatunk az általános egészségi állapotunkról, alapanyagcsere viszonyainkról. A csomag csak vérvételt igényel, vizeletminta nélküli vizsgálat.

  Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, éhgyomri vércukor (Glükóz), Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, amiláz, CK, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsejtek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása -neutrofilek, eosinofilek, basofilek-, vérlemezkék száma), 3 pontos inzulinrezisztencia vizsgálat,  TSH, D-vitamin, inzulin, HbA1c, HOMA index.

  Most van itt a tökéletes alkalom az újrakezdéshez, az egészségesebb életmód felé tett lépésekhez. Az életmódváltásra készülőknek, amennyiben szeretnék megtudni, hogy mi állhat a sikertelen fogyás, a túlsúly hátterében. Az esetlegesen már alkalmazott diéta elvárt hatásának elmaradása miatt is, mielőtt dietetikushoz fordulnak, javasolt ezen vizsgálatok elvégzése. A korai diagnózis és az életmódváltás segíthet megelőzni a krónikus betegségeket, javítani az általános közérzetet és növelni az energiaszintet. Ez a széleskörű kivizsgálási csomag, az éhgyomri vércukor vizsgálaton kívül, több szénhidrátanyagcsere működését vizsgáló laboratóriumi paramétert is tartalmaz, mint az éhgyomri inzulin, glikált hemoglobin (HbA1c) és a HOMA Index meghatározása. A csomag egyébként alkalmas a leggyakoribb és pár nap alatt orvosi kezelés nélkül is gyógyuló (pl. légúti-, emésztőrendszeri hurutok és kisebb gyulladásos megbetegedések induló vizsgálatára továbbá az állapotváltozás nyomon követésére is. A nagyon gyakori vashiányos állapot korai felfedezésére vagy akár panaszmentes, de jelentős kórfolyamatok a felismeréséhez is. A pajzsmirigyműködés rendellenessége vagy D-vitamin hiánya is kiderülhet még a jelentősebb panaszok kialakulása előtt is. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának, mindenképpen forduljon orvoshoz!

  Vérvétel ? Irány a Whitelab ! • Visszaélés bejelentés

  Dolgozóknak, Whitelab partnereknek

  Esemény

  Esemény leírása

  1.      Jogellenes, vállalati szabályokat sértő cselekmény 

  A visszaélés bejelentésre okot adó cselekmény, eset, helyzet, incidens megvalósulása

  2.      A bejelentő akarat elhatározása

  A leendő bejelentő felismerése, hogy a megvalósult cselekmény kivizsgálást igényel

  3.      Bejelentés

  A bejelentés írásos formában történő beküldése, vagy szóbeli előadása

  4.      Rögzítés

  A bejelentés rögzítése a Bejelentések Nyilvántartásában

  5.      Visszaigazolás

  A bejelentés tényének visszaigazolása (emailen, vagy átvett és aláírt jegyzőkönyv másolat formájában)

  6.      A Visszaélés-bejelentési  Szabályzat alapján Vizsgálat lefolytatása

  A bejelentések gyors és alapos vizsgálatát a visszaélés jellege és összetettsége határozza meg. Az eljárás során visszajelzést kap a bejelentő, illetve értesítést, ha az ügy további információkat vagy egyeztetést igényel.

  7.      A Vizsgálat lezárása

  A vizsgálat megállapításai a Megállapítások c. dokumentumban kerülnek rögzítésre.

  8.      Tájékoztatás

  Az eljárást lezáró Megállapítások megküldése az eljárás során érintett feleknek (amennyiben ezt kérik)

  9.      (opcionális) Hatóság megkeresése, és/vagy fegyelmi, munkaügyi szankció kirovása

  pl. nyomozó hatóság, vagy egyéb állami, önkormányzati, közhatalmi szervek tájékoztatása

  Szabályzat megnyitása

  Adatkezelési tájékoztató megnyitása

  Letöltés • Egyedi vizsgálatok

  Állítsa össze saját laborvizsgálati csomagját egyedi igényei szerint!

  Minden egyedi vizsgálati csomag tartalmaz 1 db 3.000 Ft értékű mintavételi alapdíjat + az összeválogatott vizsgálati paraméterek árát. Amennyiben a kiválasztott vizsgálati paraméterek árának összege eléri a 9.990 Ft-ot, a mintavételi alapdíj árát ELENGEDJÜK!

  1. Tekintse meg az egyedi paramétereket tartalmazó lakossági árlistánkat a fentebb található „Árlista” gombra kattintva.
  2. Miután összeválogatta egyedi laborcsomagját, foglaljon időpontot az Önnek megfelelő mintavételi pontra telefonon a +36-1-808-9890-es számon vagy e-mailben az idopont@whitelab.hu címen.
  3. A vizsgálati csomag árát csak személyesen a mintavétel helyszínén tudja kifizetni készpénzzel vagy bankkártyával.
  4. A leletet akár már 2 munkanapon belül megkaphatja elektronikus úton.

  További információkért keresse Ügyfélszolgálatunkat hétköznap 8:00-16:00 között:

  idopont@whitelab.hu

  +36 1 808 9890 • ColonAiQ laborvizsgálat

  55.000 Ft

  Kolorektális rák rizikóteszt vérből.

  Foglalás erre a vizsgálatra

  A ColonAiQ teszt a vastag- és végbél rákos elváltozásai és adenomái meglétének és közeljövőbeli kifejlődésének a kockázatbecslésére alkalmas. A teszt továbbá alkalmazható a kolorektális rák radikális eltávolítása utáni kiújulás -recidíva- és áttét -metasztázis- kockázatának a felmérésére is. A vizsgálat vénás vérvételes mintából történik.

  Magas rizikójú eredmény esetén előrehaladott kolorektális adenóma vagy kolorektális rák jelenléte vagy kiújulása igen valószínű. Vastag és végbéltükrözés, endoscopos vizsgálat ajánlott gastroenterológusnál a továbbiakban.

  Alacsony rizikójú eredmény esetén előrehaladott adenóma vagy kolorektális rák jelenléte vagy kiújulása nem valószínű. Az alacsony rizikójú eredmény önmagában nem tekinthető negatív, kizáró diagnózisnak. Panasz esetén mindig forduljon gastroenterológushoz.

  A kolorektális, azaz vastag- és végbélrákok a legtöbb esetben a bélfal belső felületén kialakuló adenómákból fejlődnek ki. A jóindulatú adenómákból a rosszindulatú daganat kialakulása megközelítőleg 5-10 év alatt történik meg és korai felderítés esetén a betegség igen jó eséllyel gyógyítható.

  A rosszindulatú elváltozás kialakulása bizonyos gének aktivitásának a mértékétől függ. A gének aktivitásának a mértékét metilációs mintázatuk határozza meg, így a gének metilációs mintázata arányos magával a rosszindulatú folyamattal is.

  A ColonAiQ teszt összesen 4 gén öt régiójánnak a metilációs mintázatát vizsgálja (SEPT9 gén kettő szakasza, a BCAT1, az IKZF1 és a VAV3 gének egy-egy szakasza). A vizsgált gének hipermetilációs mintázatának a megjelenése időben megelőzi a sejtek rosszindulatú elváltozásait.

  A ColonAiQ teszt rendszeres, legalább 4-5 évente történő elvégzése ajánlott 50 év felett mindenkinek, nőknek és férfiaknak is. Különösen ajánlott az idősek, krónikus betegséggel küzdők, vastagbéltükrözésre alkalmatlan páciensek kivizsgálásához, továbbá a korábban vastag- és végbélrák műtéten átesett páciensek utánkövetéséhez is.

  • A teszttel történő molekuláris diagnosztikai folyamat teljesen biztonságos, mindössze 8 ml vér szükséges hozzá. A vizsgálat a nap bármely szakaszában elvégezhető, így nem szükséges éhgyomorra érkeznie.
  • Folyadék fogyasztása tiszta ivóvíz formájában javasolt.
  • A vizsgálat előtti hétben nem eshet át vérátömlesztésen.
  • Várandósság, illetve anyatejjel való táplásás ideje alatt nem végezhető el a vizsgálat.
      


 • Laborvizsgálat? Minek, ha sportos életmódot folytatok?
  Hogy megértsük ezt a nem túl egyszerű témát, kezdjük az elején. Tumormarkereknek azokat az anyagokat nevezzük, amiket vagy tumoros sejtek termelnek, vagy normális sejtek termelnek tumoros sejtek jelenlétére reagálva. Kicsit pontosítva ezek olyan anyagok, amiket bizonyos tumorsejtek sokkal nagyobb mennyiségben termelnek, mint a normálisak… Vissza Laborvizsgálat? Minek, ha sportos életmódot folytatok?

  Mozogni jó! Elérni egy sportos külsőt eszméletlen motiváló célkitűzés. A legtöbben talán pont ezért kezdenek el sportolni. És akkor egyszerre csak megtapasztaljuk, hogy nem csupán külsőnk lendül formába, de egyre jobb a közérzetünk, egyre energikusabbak vagyunk, pihentetőbb és kiegyensúlyozottabb az éjszakai alvás és jobban bírjuk a stresszt, megterhelést. Hát persze, hiszen nem csak izmaink kerülnek formába. Szervezetünk egészséges működéséhez is ideális testsúlyra, jó fizikai teljesítő képességre és fokozatos, rendszeres megterhelésre van szükség.

  Aki már eljutott a felismeréshez, hogy sokkal jobban érzi magát a bőrében, mikor rendszeresen sportol, szemben azzal, mikor csak passzív pihenést választ feltöltődésként, az tudatos egészségfejlesztésbe kezd, hiszen látja, tapasztalja mekkora kincs egy jól működő, egészséges szervezet.

  Életmódváltás, helyes táplálkozás, káros szenvedélyek kiiktatása, mentális egészségmegőrzés és így tovább… Sokszor halljuk ezeket a szavakat a sportolás mellett, vagy annak kontextusában. Érthető, hogy kapaszkodókra van szükség, ha már nem „csak” egy kis mozgásról van szó, hanem kimerítenénk az egészséges életvitel adta lehetőségeket. Szerencsére már az interneten is elérhető számos információ a diétás javaslatoktól egészen konkrét life hack-ekig. 

  De semmi sincs ingyen. Változtathatunk étkezésünkön, változtathatunk egészségkárosító szokásainkon, bevezethetünk új dolgokat, mint pl. vitamin pótlás, reggeli jeges fürdő, állandó időpontban történő ébredés, stb.., vagy kísérletezhetünk is, mit díjaz szervezetünk és mi az, ami nem nekünk lett kitalálva. Ez egy életre szóló út, ami sokszor jár áldozattal és megterheléssel. De az egészség marad a fókuszban. Testünk jelzéseket ad folyamatosan, amiket megtanulunk figyelni és jó esetben figyelembe venni. Hatalmas segítség tehát, ha nem csak közérzetünkre, étvágyunkra, ízlésünkre, teljesítő képességünkre, izmaink fejlődésére koncentrálunk, hanem a modern tudomány jóvoltából egyszerűen mérhető adatok is segítik erőfeszítéseinket. Megnyugtató, ha minden rendben egészségünkkel és hatalmas könnyebbség, ha gyenge pontjainkat sikerül beazonosítani.

  Mire jó egy komplex laborvizsgálat a sportos életmód esetben?

  Nem mindenre! De sokkal informatívabb, mint az önmegfigyelés és az internetes kutakodás diagnosztikus módszerek nélkül. Egy vérvételi vizsgálattal azonosíthatóvá válik rengeteg lehetséges eltérés a hormonális státusz tekintetében, egyes szervrendszerek állapotában, vagy az anyagcsere folyamatok minőségében. Nem vagyunk egyformák, nincs két olyan ember, akinek azonos megterhelést jelentene például egy magas protein tartalmú diéta, vagy akinél azonos sikerrel kecsegtetne egy ketogén étrend. Hogy mennyire nem vagyunk egyformák arra jó példa lehet a szervtranszplantáció menete. Mindannyian tudjuk, hogy komplex vizsgálatok után, nagy körültekintéssel lehet csak a saját szervezetünkhöz hasonló donor szervet találni. Ezen nem lepődünk meg. Ugyanakkor mégis hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy edzés módszer, vagy egy életmód váltási program, amitől több ismerősünk is fejlődik nálunk is eredményt és nem megterhelést fog jelenteni. Ez egyáltalán nem evidens és biztosan sokan tapasztaltuk is, hogy testünk azt jelzi: „köszönöm, de én ezt tovább nem csinálom!”.

  A kísérletezés, amit testünkkel folytatunk az egészséges, optimális életmód keresése során sok buktatóval és kudarccal jár. Szerencse viszont, hogy nincs még egy olyan egyszerű, relatív olcsó, gyors és otthonunk közelében elérhető diagnosztikus módszer, amivel csaknem minden belső szerv működéséről és testünk számos folyamatáról kapunk hasznos információt, mint egy vérvétel.

  A 3 legfontosabb dolog ahhoz, hogy egészséges életmódot éljünk: a motiváció és felismerés, hogy belevágjunk, a kitartás, hogy ne adjuk fel és tartós lehessen a változás, valamint a figyelem, hogy minél hamarabb észrevegyük, milyen stimulusra reagál jól és milyen impulzusra reagál kevésbé jól testünk. Ebben ad hatalmas segítséget a mai modern labordiagnosztika. Hiszen a világ legjobb dolga, ha nem betegen vizsgáltatjuk ki magunk, hanem egészségesen járhatunk szűrővizsgálatokra. A Whitelab erre az igényre reagálva alkotta meg női és férfi sportolói csomagjait a Mr. Fitt és a Miss Fitt laborvizsgálatokat, melyek alkalmasak a hobby sportolók szervezetét érő változások belső hatásainak nyomon követésére, de akár egy tudatos, megterhelő versenyfelkészülés támogatására is. A szakmai stáb által összeállított két paraméterlista ablakot nyit a releváns molekuláris-, metabolikus-, hormonális-, valamint belszervi folyamatok követésére.

  Whitelab, társ az egészségben!

    • PCOS laborvizsgálat

  59.990 Ft

  Policisztás ovárium szindróma laboratóriumi kivizsgálása.

  Foglalás erre a vizsgálatra

  A Rutin Plus laboratóriumi csomag vizsgálatai kiegészülve releváns endokrinológiai vizsgálatokkal. Tartalma a 3 pontos cukorterheléses/IR vizsgálat, pajzsmirigyhormonok vizsgálata, androgén hatás hormonjai valamint a petefészek tartalék kapacitását jelző hormon mérésével is kibővített komplex nőgyógyászati endokrinológiai laboratóriumi vizsgálatok összessége.

  Nátrium, Kálium, Klorid, Glükóz és inzulin szintek (IR – OGTT, éhgyomri és cukorterheléses 60, 120 perces), Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Total bilirubin Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Húgysav,  Vas, Transzferrin, Ferritin, Minőségi vérkép, pajzsmirigyműködés: TSH, fT4, fT3, anti-TPO, női nemi hormonok: FSH, LH, ösztradiol, progeszteron, prolaktin, AMH, androgén háttér: total tesztoszteron, SHBG, DHEA-S, androsztendion, vizelet üledékkel és a D-vitamin szint ellenőrzése.

  Csomagban 64 990 Ft (egyedi vizsgálatok értéke 80 800 Ft)

  Azoknak a hölgyeknek akiknél felmerül PCOS  -policisztás ovárium-szindróma – gyanúja az alábbiak alapján: menstruációs zavarok, teherbe esés hiánya, arc és mellkas fokozott szőrnövekedése, aknés arcbőr, ultrahangon cisztás petefészkek, inzulinrezisztencia, pajzsmirigy alulműködés és annak tünetei. A helyes diagnózishoz és eredményes kezeléshez nőgyógyász és endokrinológus szakorvos segítségét is vegye igénybe !

  A csomagot a ciklus elején (2-5. nap) ajánlott igénybe venni, amennyiben van ciklusos működés. Éhgyomorra 8-12 óra koplalás után, lehetőleg reggel, kizárólag cukor-, alkohol- és koffeinmentes folyadékfogyasztást követően érkezzen a vérvételre.

  Kizáró okok:

  • 14 év alatti korosztály 
  • 14-18 év közötti páciens esetén szakorvosi javaslattal ajánlott elvégezni a vizsgálatot
  • 42 kg alatti testtömeg
  • 7 mmol/l érték feletti éhgyomri, kapilláris vércukorérték
  • a vizsgálat előtti koplalás 10 óránál kevesebb

   

  Leletkiadás 5-7 munkanap, (androsztendion 16-18 munkanap).

  Nem jön a baba ? Gyere el vérvételre !

  Ajánlott kiegészítő vizsgálat:

  FOODTEST 200+ táplálék intolerancia vizsgálat és dietetikai konzultáció. Egyes elméletek szerint a tartósan megváltozott, kóros bélflóra metabolikus aktivitása által kiváltott hormonális zavar is hozzájárulhat a PCOS kialakulásához. Az egészséges bélflóra kedvezően fenntartható megfelelő táplálkozás segítségével, amely kialakításához a FOODTEST 200+ vizsgálatot és dietetikai konzultációt ajánljuk segítségül.

  FOODTEST 200+ • Rutin Pro laborvizsgálat

  29.990 Ft

  Alapos rutin laboratóriumi vizsgálatok.

  Foglalás erre a vizsgálatra

  A Rutin Plus csomagon felül a pajzsmirigyfunkció elsődleges szűrővizsgálata (TSH), a D-vitamin és az éhgyomri inzulin meghatározása is része a csomagnak. A paraméterek bővülnek a hasnyálmirigy és epeutak állapotára is utaló vizsgálatokkal (amiláz, ALP, CK). A csomag tartalmazza a szénhidrát-, zsír- és fehérjeanyagcsere legfontosabb alap paramétereit. A máj- és vesefunkció laboratóriumi vizsgálatát. A só-, vízháztartás és más elektrolitok egyensúlyának, a vasanyagcserének, a gyulladásos paramétereknek és a minőségi vérképnek a részletes laboratóriumi vizsgálata is a csomag tartalmát képezi. A csomag vizeletminta különböző kémiai és üledékes paramétereinek a vizsgálatát is tartalmazza a vérvételen felül, tehát vizeletminta leadása is szükséges.

  • Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, Glükóz-éhgyomri vércukor, Éhgyomri inzulin, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Hemoglobin A1C, Összkoleszterin, HDL, LDH, mért LDL, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, Amiláz, CK, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Ferritin, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsejtek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása (neutrofilek, eosinofilek, basofilek), vérlemezkék száma), TSH, D-vitamin.
  • Vizelet általános kémia: vizelet hemoglobin, fehérvérsejt, UBG, cukor, fehérje, nitrit, fajsúly, szín).
  • Vizelet üledék: Urothel laphámsejt, Laphámsejt, Fehérvérsejtek, Vörösvértestek

  Egészséges fiatalok és fiatal felnőttek általános családorvosi szűrővizsgálataként is ajánlott.

  Továbbá minden olyan esetben, ha már tényleg orvoshoz kell mennie akut vagy tartós rosszullét, nem múló panasz, fájdalom vagy fáradékonyság miatt. Ha már leletével érkezik az orvosához időt takaríthat meg a helyes diagnózis felállításához.

  A csomag segítség a leggyakoribb és pár nap alatt orvosi kezelés nélkül is gyógyuló (pl. légúti-, húgyuti-és emésztőrendszeri hurutok és kisebb gyulladásos megbetegedések induló vizsgálatára továbbá az állapotváltozás nyomonkövetésére is. A nagyon gyakori vashiányos állapot korai felfedezésére vagy akár panaszmentes, de jelentős kórfolyamatok gyanújának a felismeréséhez is. A pajzsmirigyműködés rendellenessége vagy D-vitamin hiánya is kiderülhet még a jelentősebb panaszok kialakulása előtt is. Amennyiben paramétereiben eltérést talál a vizsgálatot a gyógyulási szakban és felépülése után, azaz pár héten belül ajánlott megismételnie. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának, mindenképpen forduljon orvoshoz!

  Beteg vagy? Akkor irány a Whitelab és lásson orvos!

  Nem vagy beteg? Akkor kontroll vérvétel és irány a Whitelab!

  Rutin

  Alap laboratóriumi vérvizsgálat kevés pénzből. Ft 7990
  • Nátrium
  • Kálium
  • Klorid
  • Magnézium
  • Foszfát
  • Kálcium
  • Éhgyomri Glükóz
  • Karbamid
  • Kreatinin
  • eGFR-EPI
  • Összfehérje
  • Albumin
  • Húgysav
  • Összkoleszterin
  • Triglicerid
  • HDL-C
  • kalkulált LDL-C
  • mért LDL-C
  • Total Bilirubin
  • GOT (ASAT)
  • GPT (ALAT)
  • GGT
  • ALP
  • Amiláz
  • CK
  • WE / süllyedés
  • CRP
  • Vas
  • Transzferrin
  • Ferritin
  • Minőségi vérkép
  • Vizelet általános kémia
  • Vizelet üledék
  • Inzulin
  • HOMA-IR
  • TSH
  • D-vitamin
  • Hemoglobin A1C
  Részletek Ez egy szöveg elem

  Rutin Plus

  Vér és vizelet rutin laboratóriumi vizsgálata jó áron. Ft 15990
  • Nátrium
  • Kálium
  • Klorid
  • Magnézium
  • Foszfát
  • Kálcium
  • Éhgyomri Glükóz
  • Karbamid
  • Kreatinin
  • eGFR-EPI
  • Összfehérje
  • Albumin
  • Húgysav
  • Összkoleszterin
  • Triglicerid
  • HDL-C
  • kalkulált LDL-C
  • mért LDL-C
  • Total Bilirubin
  • GOT (ASAT)
  • GPT (ALAT)
  • GGT
  • ALP
  • Amiláz
  • CK
  • WE / süllyedés
  • CRP
  • Vas
  • Transzferrin
  • Ferritin
  • Minőségi vérkép
  • Vizelet általános kémia
  • Vizelet üledék
  • Inzulin
  • HOMA-IR
  • TSH
  • D-vitamin
  • Hemoglobin A1C
  Részletek Ez egy szöveg elem Népszerű

  Rutin Pro

  Alapos rutin laboratóriumi vizsgálatok jó áron. Ft 29990
  • Nátrium
  • Kálium
  • Klorid
  • Magnézium
  • Foszfát
  • Kálcium
  • Éhgyomri Glükóz
  • Karbamid
  • Kreatinin
  • eGFR-EPI
  • Összfehérje
  • Albumin
  • Húgysav
  • Összkoleszterin
  • Triglicerid
  • HDL-C
  • kalkulált LDL-C
  • mért LDL-C
  • Total Bilirubin
  • GOT (ASAT)
  • GPT (ALAT)
  • GGT
  • ALP
  • Amiláz
  • CK
  • WE / süllyedés
  • CRP
  • Vas
  • Transzferrin
  • Ferritin
  • Minőségi vérkép
  • Vizelet általános kémia
  • Vizelet üledék
  • Inzulin
  • HOMA-IR
  • TSH
  • D-vitamin
  • Hemoglobin A1C
  Részletek Ez egy szöveg elem


 • Rutin Plus laborvizsgálat

  15.990 Ft

  Vér és vizelet rutin laboratóriumi vizsgálata.

  Foglalás erre a vizsgálatra

  Ez a csomag a Rutin csomagon felül többek között a vizelet általános kémiai paramétereinek a vizsgálatát is tartalmazza. A vérvételes vizsgálatok a szénhidrát-, zsír- és fehérjeanyagcsere fontos paramétereit, a máj- és vesefunkció részletesebb laboratóriumi vizsgálatát, a só-, vízháztartás egyensúlyának, a vasanyagcsere és vasraktárak állapotát, a gyulladásos paraméterek és a minőségi vérkép laboratóriumi tesztjeit is magában foglalják.

  Nátrium, Kálium, Klorid, Glükóz-éhgyomri vércukor, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Hemoglobin A1C, Összkoleszterin, HDL-C, LDH, mért LDL, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Ferritin, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsejtek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása (neutrofilek, eosinofilek, basofilek),  és vizelet általános kémia (vizelet hemoglobin, fehérvérsejt, UBG, cukor, fehérje, nitrit, fajsúly, szín).

  Vizelet üledék: Urothel laphámsejt, Laphámsejt, Fehérvérsejtek, Vörösvértestek

  Mindazoknak akik panaszmentesek vagy teljesen egészségesek de valamilyen iskolai, munkahelyi okból szükségük van ezt laboratóriumi lelettel is alátámasztaniuk, amelynek tartalmaznia szükséges vizeletvizsgálatot is.

  A csomag segítség a leggyakoribb és pár nap alatt orvosi kezelés nélkül is gyógyuló (pl. légúti-, húgyuti-és emésztőrendszeri hurutok és kisebb gyulladásos megbetegedések induló vizsgálatára továbbá az állapotváltozás nyomonkövetésére is. A nagyon gyakori vashiányos állapot korai felfedezésére vagy akár panaszmentes, de jelentős kórfolyamatok gyanújának a felismeréséhez is. Amennyiben pramétereiben eltérést talál a vizsgálatot a gyógyulási szakban és felépülése után, pár héten belül ajánlott megismételnie. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának, mindenképpen forduljon orvoshoz!

  Vérvétel? Akkor Whitelab!

  Eltérés esetén ismétlés és további célzott orvosi kivizsgálás ajánlott !

  Rutin

  Alap laboratóriumi vérvizsgálat kevés pénzből. Ft 7990
  • Nátrium
  • Kálium
  • Klorid
  • Magnézium
  • Foszfát
  • Kálcium
  • Éhgyomri Glükóz
  • Karbamid
  • Kreatinin
  • eGFR-EPI
  • Összfehérje
  • Albumin
  • Húgysav
  • Összkoleszterin
  • Triglicerid
  • HDL-C
  • kalkulált LDL-C
  • mért LDL-C
  • Total Bilirubin
  • GOT (ASAT)
  • GPT (ALAT)
  • GGT
  • ALP
  • Amiláz
  • CK
  • WE / süllyedés
  • CRP
  • Vas
  • Transzferrin
  • Ferritin
  • Minőségi vérkép
  • Vizelet általános kémia
  • Vizelet üledék
  • Inzulin
  • HOMA-IR
  • TSH
  • D-vitamin
  • Hemoglobin A1C
  Részletek Ez egy szöveg elem

  Rutin Plus

  Vér és vizelet rutin laboratóriumi vizsgálata jó áron. Ft 15990
  • Nátrium
  • Kálium
  • Klorid
  • Magnézium
  • Foszfát
  • Kálcium
  • Éhgyomri Glükóz
  • Karbamid
  • Kreatinin
  • eGFR-EPI
  • Összfehérje
  • Albumin
  • Húgysav
  • Összkoleszterin
  • Triglicerid
  • HDL-C
  • kalkulált LDL-C
  • mért LDL-C
  • Total Bilirubin
  • GOT (ASAT)
  • GPT (ALAT)
  • GGT
  • ALP
  • Amiláz
  • CK
  • WE / süllyedés
  • CRP
  • Vas
  • Transzferrin
  • Ferritin
  • Minőségi vérkép
  • Vizelet általános kémia
  • Vizelet üledék
  • Inzulin
  • HOMA-IR
  • TSH
  • D-vitamin
  • Hemoglobin A1C
  Részletek Ez egy szöveg elem Népszerű

  Rutin Pro

  Alapos rutin laboratóriumi vizsgálatok jó áron. Ft 29990
  • Nátrium
  • Kálium
  • Klorid
  • Magnézium
  • Foszfát
  • Kálcium
  • Éhgyomri Glükóz
  • Karbamid
  • Kreatinin
  • eGFR-EPI
  • Összfehérje
  • Albumin
  • Húgysav
  • Összkoleszterin
  • Triglicerid
  • HDL-C
  • kalkulált LDL-C
  • mért LDL-C
  • Total Bilirubin
  • GOT (ASAT)
  • GPT (ALAT)
  • GGT
  • ALP
  • Amiláz
  • CK
  • WE / süllyedés
  • CRP
  • Vas
  • Transzferrin
  • Ferritin
  • Minőségi vérkép
  • Vizelet általános kémia
  • Vizelet üledék
  • Inzulin
  • HOMA-IR
  • TSH
  • D-vitamin
  • Hemoglobin A1C
  Részletek Ez egy szöveg elem


 • Rutin laborvizsgálat

  7.990 Ft

  Alap laboratóriumi vérvizsgálat.

  Foglalás erre a vizsgálatra

  Tartalmazza a szénhidrát-, zsír- és fehérjeanyagcsere alap paramétereit. A máj- és vesefunkció alap laboratóriumi vizsgálatát. A só-, vízháztartás egyensúlyának, a vasanyagcserének, a gyulladásos paramétereknek és a minőségi vérkép laboratóriumi vizsgálata is a csomag tartalmát képezi. A csomag csak vérvételt igényel, vizeletminta nélküli vizsgálat.

  Nátrium, Kálium, Glükóz-éhgyomri vércukor, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, számított LDL-C, Totál Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, süllyedés, CRP, Vas, Transzferrin, Minőségi vérkép (hemoglobin, hematokrit, vörösvértest száma és jellemzői MCV, MCH, MCHC, fehérvérsejtek, limfocita, monocita, granulociták száma és megoszlása (neutrofilek, eosinofilek, basofilek), vérlemezkék száma).

  Mindazoknak akik egyébként panaszmentesek, teljesen egészségesek de valamilyen iskolai, munkahelyi okból szükségük van ezt egy alap laboratóriumi lelettel is alátámasztaniuk.

  A csomag nagyon hasznos lehet a leggyakoribb és pár nap alatt orvosi kezelés nélkül is gyógyuló megbetegedések dokumentálására és nyomonkövetésére is. Amennyiben paramétereiben eltérést talál a vizsgálatot a gyógyulási szakban és felépülése után, pár héten belül többször is megismételheti. Amennyiben állapota vagy paraméterei nem javulnának mindenképpen forduljon orvoshoz!

  Nem is kell orvos? Legalább gyere el vérvételre!

  Rutin

  Alap laboratóriumi vérvizsgálat kevés pénzből. Ft 7990
  • Nátrium
  • Kálium
  • Klorid
  • Magnézium
  • Foszfát
  • Kálcium
  • Éhgyomri Glükóz
  • Karbamid
  • Kreatinin
  • eGFR-EPI
  • Összfehérje
  • Albumin
  • Húgysav
  • Összkoleszterin
  • Triglicerid
  • HDL-C
  • kalkulált LDL-C
  • mért LDL-C
  • Total Bilirubin
  • GOT (ASAT)
  • GPT (ALAT)
  • GGT
  • ALP
  • Amiláz
  • CK
  • WE / süllyedés
  • CRP
  • Vas
  • Transzferrin
  • Ferritin
  • Minőségi vérkép
  • Vizelet általános kémia
  • Vizelet üledék
  • Inzulin
  • HOMA-IR
  • TSH
  • D-vitamin
  Részletek Ez egy szöveg elem

  Rutin Plus

  Vér és vizelet rutin laboratóriumi vizsgálata jó áron. Ft 15990
  • Nátrium
  • Kálium
  • Klorid
  • Magnézium
  • Foszfát
  • Kálcium
  • Éhgyomri Glükóz
  • Karbamid
  • Kreatinin
  • eGFR-EPI
  • Összfehérje
  • Albumin
  • Húgysav
  • Összkoleszterin
  • Triglicerid
  • HDL-C
  • kalkulált LDL-C
  • mért LDL-C
  • Total Bilirubin
  • GOT (ASAT)
  • GPT (ALAT)
  • GGT
  • ALP
  • Amiláz
  • CK
  • WE / süllyedés
  • CRP
  • Vas
  • Transzferrin
  • Ferritin
  • Minőségi vérkép
  • Vizelet általános kémia
  • Vizelet üledék
  • Inzulin
  • HOMA-IR
  • TSH
  • D-vitamin
  Részletek Ez egy szöveg elem Népszerű

  Rutin Pro

  Alapos rutin laboratóriumi vizsgálatok jó áron. Ft 29990
  • Nátrium
  • Kálium
  • Klorid
  • Magnézium
  • Foszfát
  • Kálcium
  • Éhgyomri Glükóz
  • Karbamid
  • Kreatinin
  • eGFR-EPI
  • Összfehérje
  • Albumin
  • Húgysav
  • Összkoleszterin
  • Triglicerid
  • HDL-C
  • kalkulált LDL-C
  • mért LDL-C
  • Total Bilirubin
  • GOT (ASAT)
  • GPT (ALAT)
  • GGT
  • ALP
  • Amiláz
  • CK
  • WE / süllyedés
  • CRP
  • Vas
  • Transzferrin
  • Ferritin
  • Minőségi vérkép
  • Vizelet általános kémia
  • Vizelet üledék
  • Inzulin
  • HOMA-IR
  • TSH
  • D-vitamin
  Részletek Ez egy szöveg elem


 • Sport és Wellness laborvizsgálatok


 • Intolerancia laborvizsgálatok


 • Foodtest 200+ ingyenes dietetikai tanácsadással
  Foglalás erre a vizsgálatra

  88.900 Ft

  Az intoleranciavizsgálat során 220 féle táplálékspecifikus IgG kerül detektálásra.

  A FOODTEST 200+ laboratóriumi vizsgálattal több, mint 220 féle ételérzékenység mutatható ki. IgG specifikus ételintolerancia vizsgálat. Az eredmény értékeléséhez díjmentesen személyre szabott írásos dietetikai tanácsadást vehetsz igénybe.

  Tej, tejkészítmények, tojás: alfa- lactalbumin, béta-lactoglobulin, bivalytej, kazein, tehéntej, tojás fehérje, tojás sárgája, kecsketej, juh tej.

  Halak, tenger gyümölcsei: alga espaguette, alga spirulina, alga wakame, ajóka, kacsakagyló, fekete sügér, ponty, kaviár, kemény- vagy pénzkagyló, szívkagyló, fekete tőkehal, tarisznyarák, tintahal, szépia, tengeri keszeg, angolna, foltos tőkehal, tőkehal, hering, homár, makréla, ördöghal, kék kagyló, polip, osztriga, sügér, csuka, lepényhal, hüvelykagyló, lazac, szardínia, fésüs kagyló, garnélarák, nyelvhal, tintahal, kalamári, kardhal, pisztráng, tonhal, rombuszhal, parti csiga.

  Gyümölcsök: alma, sárgabarack, avokádó, banán, szeder, fekete ribizli, fekete áfonya, cseresznye, vörösáfonya, datolya, füge, szőlő, grapefruit, guava, kivi, citrom, lime, licsi, mangó, sárgadinnye, faeper, nektarin, olajbogyó, narancs, papaja, őszibarack, körte, ananász, szilva, gránátalma, mazsola, málna, ribizli, rebarbara, eper, mandarin, paradicsom, görögdinnye.

  Glutén tartalmú gabonák: árpa, kuszkusz, durumbúza, gliadin, maláta, zab, rozsliszt, tönkölybúza,
  búzakorkorpa, búza, transzglutamináz.

  Glutén mentes gabonák: hajdina, kukorica, köles, puliszka, quinoa, rizs, amaránt, tápióka.

  Gyógynövények és fűszernövények: aloe vera, ánizs, bazsalikom, babérlevél, kamilla, cayenne-bors, fahéj, szegfűszeg, koriander (levél), kömény, curry, kapor, fokhagyma, gyömbér, gingkó, ginzeng, komló, édesgyökér, majoranna, menta, mustármag, csalán, szerecsendió, petrezselyem, bors (fekete / fehér), borsmenta, vörös chili , rozmaring, sáfrány, zsálya, tárkony, kakukkfű, vanília.

  Húsok: marhahús, kecskehús, csirkehús, kacsahús, lóhús, bárányhús, strucc, bivaly, fogolyhús, disznóhús, fürjhús, nyúlhús, pulykahús, borjúhús, rőtvad (szarvas-, őzhús), vaddisznóhús.

  Olajos magvak: Mandula, paradió, kesudió, lenmag, kókusz, mogyoró, makadámdió, földimogyoró, fenyőmag, pisztácia, tigrisdió / földimandula, dió, napraforgómag, repcemag, szezámmag.

  Zöldségfélék: articsóka, spárga, padlizsán, széles bab, zöldbab, vörös vesebab, fehér karóbab, cékla, brokkoli, kelbimbó, káposzta, vöröskáposzta, kapribogyó, sárgarépa, karfiol, zeller, mángold, csicseriborsó, cikória, uborka, édeskömény levél, sütőtök, póréhagyma, lencse, fejes saláta, tök /spárgatök, hagyma, borsó, paprika, burgonya, retek, ruccola, mogyoróhagyma, szója bab, spenót, édesburgonya, fehérrépa, vizitorma, manióka.

  Egyebek: agar-agar, nádcukor, szentjánoskenyér, gesztenye, kakaóbab, kávé, kóladió, méz, gomba,
  tea (fekete), tea (zöld), élesztő (sütő), élesztő (sör).

  Az ételintolerancia számos tünet formájában jelentkezhet. Leggyakoribbak a tápcsatorna zavarai, mint hasmenés, székrekedés, haspuffadás, hasi görcsök, hasi fájdalom, bélgyulladás, de jelentkezhet központi idegrendszeri panaszok – például álmatlanság vagy krónikus fejfájás –, bőrproblémák – például ekcéma vagy pattanás –, de akár ízületi gyulladás vagy krónikus hörghurut is.

  Az allergiával ellentétben az intolerancia tünetei az étel elfogyasztása után nem azonnal jelentkeznek, hanem hosszabb idő alatt alakulnak ki. Ezért laboratóriumi diagnosztika nélkül szinte lehetetlen meghatározni a pontos kiváltó okot.

  Az ételintoleranciának nincs ismert gyógymódja – a legfontosabb a problémát okozó élelmiszerek azonosítsa, majd azok kizárása étrendünkből.

  A FOODTEST 200+ eredményeinek segítségével hatékony diétát végezhet, amely összeállításához professzionális segítséget adunk és az alkalmazott étrend megszűnteti panaszait. • Női sport laborvizsgálat

  39.900 Ft

  Az intenzív sportos életű hölgyek laboratóriumi vizsgálata.

  Foglalás erre a vizsgálatra

  Tartalmazza a szénhidrát-, zsír- és fehérjeanyagcsere fontos paramétereit. A máj-, vese- és hasnyálmirigy funkciók vizsgálatát. Továbbá szív/kardiális markereket és a legfontosabb hormonális alapfunkciók – mint a női nemi hormonális és a pajzsmirigy működés markereit. A D-vitamin szintjének, az elektrolitok egyensúlyának, a vasanyagcserének, gyulladásos paramétereknek és a minőségi vérképnek a részletes laboratóriumi vizsgálata is a csomag tartalmát képezik.

  Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, Glükóz-éhgyomri, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL, Total Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, Amiláz, CK, CK-MB, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Troponin I HS, Vas, Transzferrin, Ferrritin, Minőségi vérkép, Inzulin, HOMA-IR, TSH, D-vitamin, Prolaktin, LH, FSH, Ösztradiol, Progeszteron és Vizelet általános vizsgálata.

  Mindazon hölgyeknek akik rendszeresen és intenzíven sportolnak, kondi vagy fitnesz terembe járnak. Azoknak, akik nagyobb mennyiségű, bármilyen összetételű étrendkiegészítőt fogyasztanak, egyéb teljesítményfokozó termékeket alkalmaznak vagy akár zsírégető programban vannak. A vizsgálati csomag az edzésprogram bármelyik szakaszában már a kezdeti vagy súlyos élettani eltérések kimutatásával hozzájárulhat egészsége megőrzéséhez, annak rendszeres ellenőrzéséhez vagy a nem várt teljesítményesés okának megállapításához. Ajánlott gyakoriság évente, gyakrabban az edzésprogram és az eltérések függvényében. Súlyos zavarok és eltérések esetén forduljon orvoshoz !

  Nem elég szelfiket posztolni ! Gyere el vérvételre !

  Ajánlott kiegészítő vizsgálat:

  FOODTEST 200+ táplálék intolerancia vizsgálat és dietetikai konzultáció

  FOODTEST 200+


 • Férfi sport laborvizsgálat

  39.900 Ft

  Az intenzív sportos életű férfiak laboratóriumi vizsgálata.

  Foglalás erre a vizsgálatra

  Tartalmazza a szénhidrát-, zsír- és fehérjeanyagcsere fontos paramétereit. A máj-, vese- és hasnyálmirigy funkciók vizsgálatát. Továbbá szív/kardiális markereket és a legfontosabb hormonális alapfunkciók – mint a férfi nemi hormonális és a pajzsmirigy működés markereit. A D-vitamin szintjének, az elektrolitok egyensúlyának, a vasanyagcserének, gyulladásos paramétereknek és a minőségi vérképnek a részletes laboratóriumi vizsgálata is a csomag tartalmát képezik.

  Nátrium, Kálium, Klorid, Magnézium, Foszfát, Kálcium, Glükóz-éhgyomri, Karbamid, Kreatinin, eGFR, Összfehérje, Albumin, Húgysav, Triglicerid, Összkoleszterin, HDL-C, mért LDL, Total Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ALP, Amiláz, CK, CK-MB, Vörösvérsejt süllyedés, CRP, Vas, Troponin I HS, Transzferrin, Ferrritin, Minőségi vérkép, Inzulin, HOMA-IR, TSH, D-vitamin, Prolaktin, LH, Ösztradiol, SHBG, Tesztoszteron totál, Biológiailag aktív  és szabad Tesztoszteron, vizelet általános vizsgálata.

  Mindazon férfiaknak akik rendszeresen és intenzíven sportolnak, konditerembe járnak. Azoknak akik nagyobb mennyiségű tömegnövelő étrendkiegészítőket fogyasztanak, egyéb teljesítményfokozó termékeket alkalmaznak vagy akár zsírégető programban vannak. A vizsgálati csomag az edzésprogram bármelyik szakaszában már a kezdeti vagy súlyos élettani eltérések kimutatásával hozzájárulhat egészsége megőrzéséhez, annak rendszeres ellenőrzéséhez vagy a nem várt teljesítményesés okának megállapításához. Ajánlott gyakoriság évente, gyakrabban az edzésprogram és az eltérések függvényében. Súlyos zavarok és eltérések esetén forduljon orvoshoz!

  Ne csak a testedet méricskéld ! Gyere el vérvételre !

  Ajánlott kiegészítő vizsgálat:

  FOODTEST 200+ táplálék intolerancia vizsgálat és dietetikai konzultáció

  FOODTEST 200+


 • Vérvétel az Ön közelében is országos lefedettséggel
  Ma már számos laborszolgáltatónál lehet vérvételi vizsgálatokat igénybe venni. Van olyan is köztük, aki országos lefedettséget biztosít tucatnyi vérvételi ponttal. A Whitelab is ilyen országos jelenléttel rendelkező labor, de kilóg a sorból néhány innovatív megoldással. Vissza Vérvétel az Ön közelében is országos lefedettséggel Ma már számos laborszolgáltatónál lehet vérvételi vizsgálatokat igénybe venni. Van olyan is köztük, aki országos lefedettséget biztosít tucatnyi vérvételi ponttal. A Whitelab is ilyen országos jelenléttel rendelkező labor, de kilóg a sorból néhány innovatív megoldással.

  Célunk, hogy egyszerűen, gyorsan, professzionálisan nyújtsunk lehetőséget a lakossági laborigények kiszolgálására. Több, mint 30 helyszínen várjuk pácienseinket vérvételre Budapesten és a nagyobb vidéki városokban. A vizsgálati pontok mobil hálózatot képeznek, forgalmas bevásárlóközpontok és centrumok parkolóiba telepített konténer laborokkal. Weboldalunk Helyszínek menüpontjában választhatják ki ügyfeleink a hozzájuk közel eső helyszínt és itt kereshetnek megfelelő időpontot is. Az időpontválasztásnál nem kell kompromisszumot kötni más elfoglaltságaikat háttérbe szorítva, mert nyitvatartásunk igencsak kiemelkedő, ahogy foglalható időpontjaink számossága is.

   

  Az online időpontfoglalás során megadhatnak minden szükséges információt a leletezéshez és számlázáshoz, így a vérvétel helyszínén tényleg pár perc alatt végeznek pácienseink. Gyakorlatias, praktikus megoldásainkkal már elnyertük ügyfeleink bizalmát, folyamatosan bővülő szolgáltatás listánk pedig dinamikusan reagál az egyre szerteágazóbb igényekre.

   

  Jelenleg a logikusan összeállított, beszédes elnevezésű laborcsomagjaink jelentik a vérvételi szolgáltatások fókuszát. Beutalóra nincs szükség. Ha szűrővizsgálati céllal, vagy nem specifikus panaszokkal végeztetne laborvizsgálatot, akkor szűrőcsomagjaink közül választhat. Ezek közül a legkisebb, azaz a rutin méréseket tartalmazó csomagunkat NAGYLABOR néven találják meg, míg a KOMPLEX LABORVIZSGÁLAT, valamint PRÉMIUM NŐI és PRÉMIUM FÉRFI csomagjaink adják a legrészletesebb képet szervezetünk állapotáról.

   

  Rengeteg specifikus vérvételi összeállítás is megtalálható kínálatunkban, úgy, mint allergia és intolerancia csomagjaink, hormon paneljeink, tumormarker vizsgálataink, vagy inzulin rezisztencia csomagjaink. Ha vérvételre, laborvizsgálatra van szüksége keresse a Whitelabet bizalommal!

  Whitelab, társ az egészségben! • Mit jelent a pajzsmirigy alulműködés és mit a pajzsmirigy túlműködés?
  A pajzsmirigyről és annak működéséről ma már nagyon sokat tudunk, ugyanakkor nehéz összefoglalni jelentőségét, hiszen rengeteg meghatározó és apró folyamat irányítója. Ez a pillangóra emlékeztető formájú hormontermelő szervünk a nyakon helyezkedik el és elsősorban a szervezetünk energiafelhasználását kontrollálja. Azaz befolyással bír működésünk egészére a magzati fejlődésünktől a serdülőkori változásokon át a mindennapos feladataink ellátásáig. A pajzsmirigy által termelt tiroxin hormon csaknem az összes belszervünkre hatással van. Szabályozza például a légzésünket, szívverésünket, emésztőrendszerünket, de testsúlyunkra és lelki állapotunkra is befolyással bír. A pajzsmirigy egészsége tehát szervezetünk egészségének záloga. Ha működése zavart szenved, akkor két irányba térhet el a normálistól. Az egyik állapot a pajzsmirigy alulműködés (hypothireoidismus), a másik pedig a pajzsmirigy túlműködés (hyperthireoidismus). Hogy milyen kórállapot, betegség váltja ki az alul- vagy túlműködést, már egy másik kérdés, amit elsősorban az endokrinológia tudománya képes megválaszolni. Vissza Mit jelent a pajzsmirigy alulműködés és mit a pajzsmirigy túlműködés? A pajzsmirigyről és annak működéséről ma már nagyon sokat tudunk, ugyanakkor nehéz összefoglalni jelentőségét, hiszen rengeteg meghatározó és apró folyamat irányítója. Ez a pillangóra emlékeztető formájú hormontermelő szervünk a nyakon helyezkedik el és elsősorban a szervezetünk energiafelhasználását kontrollálja. Azaz befolyással bír működésünk egészére a magzati fejlődésünktől a serdülőkori változásokon át a mindennapos feladataink ellátásáig. A pajzsmirigy által termelt tiroxin hormon csaknem az összes belszervünkre hatással van. Szabályozza például a légzésünket, szívverésünket, emésztőrendszerünket, de testsúlyunkra és lelki állapotunkra is befolyással bír. A pajzsmirigy egészsége tehát szervezetünk egészségének záloga. Ha működése zavart szenved, akkor két irányba térhet el a normálistól. Az egyik állapot a pajzsmirigy alulműködés (hypothireoidismus), a másik pedig a pajzsmirigy túlműködés (hyperthireoidismus). Hogy milyen kórállapot, betegség váltja ki az alul- vagy túlműködést, már egy másik kérdés, amit elsősorban az endokrinológia tudománya képes megválaszolni.

  Miről ad információt egy vérvételi labor lelet a pajzsmirigy vizsgálat során?

  A vizsgálat segítségével megmérhetjük a pajzsmirigy hormonelválasztását stimuláló TSH szintjét, valamint a pajzsmirigy által előállított és a véráramba bocsátott tiroxin hormon (T3, T4) mennyiségét és formáinak arányát. Tehát már egyből 3 dolgot vizsgálunk akkor is, ha csak a hormontermelő funkció egészségére vagyunk kíváncsiak. Ha alacsony a vér pajzsmirigy hormon szintje, akkor az agyalapi mirigy TSH-t kezd kibocsátani, ami serkentőleg hat ezen hormon termelődésére. „Dolgozz többet!” jelzi az agyunk a pajzsmirigy számára. Ha viszont túl sok hormon képződik, akkor a TSH szint lecsökken és agyunk ennek ellenkezőjét jelzi a pajzsmirigy számára: „Nem kell annyit dolgoznod, elég hormont termeltél már, vagy túl sokat is!” Persze mikor a pajzsmirigy megbetegszik, nem mindig képes ezeknek a jelzéseknek maradéktalanul eleget tenni. Ezért megfigyelhetünk olyan állapotokat, mikor magas TSH szint mellett is csak éppen hogy elegendő, vagy akár a normálisnál is kevesebb tiroxin (T3, T4 szint) kering vérünkben. Vagy éppen ellenkezőleg, alacsony TSH szint ellenére is ontja magából pajzsmirigyünk a tiroxint (magas T3, T4 szint). És persze az is előfordulhat, hogy pont a serkentő-gátló rendszer hibásodik meg, pedig a pajzsmirigy képes lenne adekvátan reagálni. Akkor is fontos információ a serkentő jelzés mértéke (TSH szint), mikor pajzsmirigy betegség miatt hormonkészítményt szedünk. Ekkor az lenne a cél, hogy elégséges hormonpótlás mellett már ne érezze szükségét agyunk a serkentő üzenetek küldésének (hagyja pihenni a megbetegedett szervet), azaz normális TSH szintet mérjünk, hiszen a beteg pajzsmiriggyel csak nagy erőfeszítések által (pajzsmirigy megnagyobbodás, struma, golyva) megtermelni képes hormon mennyiséget már gyógyszer segítségével megadtuk szervezetünknek. Hogy ne legyen ilyen egyszerű a helyzet, pajzsmirigy megnagyobbodást nem csak akkor láthatunk, ha annak alulműködése miatt a nagyfokú serkentés erőlködésre készteti szervezetünket, hanem akkor is, mikor túlműködés következtében növekszik meg állománya. Nem ejtettünk még szót a tiroxin hormon 2 formájáról. A T3 egy aktívabb, potensebb változat, mint a T4, de jóval kisebb arányban van jelen szervezetünkben. Ugyanakkor a T4 hosszabb életű és képes az aktívabb T3 formává alakulni (prohormon), azaz egyfajta tartalékot, rezervet is jelent a T4 hormon mennyisége. Ha a mirigyállomány megnövekszik, akár az alulműködés, akár a túlműködés következtében, a szabályozórendszer már nem képes hajszálpontosan irányítani a hormonelválasztást. Ezen állapotok mindig nagyobb figyelmet és gondos terápiát igényelnek.

  Mi állhat a pajzsmirigy betegség hátterében, mi okozhatja az egészséges működés és egyensúly kibillenését?

  A 7 leggyakoribb okot az alábbiakban gyűjtöttük össze:
  1. Jódhiány – kialakulása és kezelése is banális, hiszen ha jódozott sót fogyasztunk, vagy táplálékunkkal megfelelő mennyiségű jódhoz jut szervezetünk, akkor a tiroxin előállítása nem ütközik korlátokba.
  2. Basedow-kór – autoimmun betegség, mely során antitestek támadják meg a pajzsmirigy sejtjeit. Ekkor nagy mennyiségű T4 hormon árasztja el szervezetünket, mely egyfajta túlzott aktivitást jelent.
  3. Hasimoto-szindróma – szintén autoimmun hátterű megbetegedés, mely a Basedow-kórtól eltérően alacsony tiroxin elválasztást eredményez.
  4. Multinoduláris strúma – sok apró folyadékkal telt, vagy kemény pajzsmirigy göb alakul ki a mirigy állományában, mely annak megnagyobbodását eredményezi.
  5. Soliter nodulus – a multinoduláris strumához hasonló göbképződés, ami azonban nem terjed ki az egész pajzsmirigyre, de annak megnagyobbodásával járhat.
  6. Pajzsmirigyrák – a mirigyállományban is jelentkezhet rosszindulatú daganatos betegség, ez azonban sokkal ritkább, mint a jóindulatú göbök előfordulása.
  7. Pajzsmirigy gyulladás – gyulladásos folyamatnál a pajzsmirigy területén fájdalom jelentkezhet és jellegétől függően járhat alul- vagy túlműködéssel is.
  +1 Terhesség – a várandósság alatt termelődő HCG hormon is okozhatja a mirigyállomány növekedését, ez azonban kevésbé jelentős mértékű, mint a fentiekben ismertetett állapotokban. Ha tehát nem csak a funkcióra utaló TSH, T3, T4 hormonokat vizsgáljuk, hanem a probléma okát is, akkor további paraméterekkel egészíthetjük ki a vérvizsgálatot. Ilyen extra mérés az anti-TPO, anti-TG meghatározás, mely emelkedés esetén autoimmun eredetre utal, míg a TG szint a pajzsmirigy állomány méretéről és aktivitásáról ad információt (akár terápia során is). A Whitelabnél ezért 2 különböző csomag is elérhető a pajzsmirigy vizsgálatára: Jó döntés a fenti paramétereket egy rutin laborral kiegészíteni (Általános laborvizsgálat – Nagylabor), hogy még több információval rendelkezzünk az egyensúly megbomlásának okáról.


 • Ételallergia, vagy ételintolerancia? Mi a kettő közötti különbség?
  Sokan tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket magukon az étkezést követően bizonyos ételek, vagy azok egyes összetevőinek elfogyasztása után. Ezek jelentkezhetnek viszketés, allergiás bőrkiütések, duzzanat, esetleg emésztési panaszok, puffadás és hasmenés formájában is, ideértve az olyan kevésbé specifikus tüneteket is, mint például a rossz közérzet, vagy az enerváltság. Fontos azonban tisztázni, hogy sem a kiváltó okok, sem a tünetek nem egyeznek meg az ételintolerancia és az ételallergia esetén. Vissza Ételallergia, vagy ételintolerancia? Mi a kettő közötti különbség ? Sokan tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket magukon az étkezést követően bizonyos ételek, vagy azok egyes összetevőinek elfogyasztása után. Ezek jelentkezhetnek viszketés, allergiás bőrkiütések, duzzanat, esetleg emésztési panaszok, puffadás és hasmenés formájában is, ideértve az olyan kevésbé specifikus tüneteket is, mint például a rossz közérzet, vagy az enerváltság. Fontos azonban tisztázni, hogy sem a kiváltó okok, sem a tünetek nem egyeznek meg az ételintolerancia és az ételallergia esetén.

  Mit jelent pontosan az ételallergia?

  Az ételallergia az immunrendszer túlműködése bizonyos élelmiszerekkel szervezetünkbe juttatott fehérjékkel szemben, amely során gyulladásos immunrekaciót figyelhetünk meg. Ez jelentkezhet viszkető bőrkiütés formájában, de érintheti akár a szívműködést és légzést is az immunválasz  súlyosságától függően. Nagyon széles a skála, hiszen van akinek azonnali orvosi segítségre lehet szüksége, míg más érintett csak egy kis égő, viszkető érzést tapasztal a száján, vagy nyelvén. Ahogyan a tünetek intenzitása és megjelenése is változatos, úgy az is, hogy perceken belül, vagy órákkal később tapasztalható csak a panasz. Azokat az ételeket, amelyek allergiás reakciót válthatnak ki „nutritív allergénnek” nevezzük és mind az éttermek étlapjain, mind az élelmiszerek csomagolásain kötelező azok feltüntetése. Bár több, mint 120 különféle nutritív allergén ismeretes, az ételallergiák túlnyomó részéért mégis alig egy tucat tehető felelőssé közülük. 

  Az életkor befolyással lehet az ételallergiára?

  Igen, mivel az immunreakciók előfordulása összefüggést mutat az életkorral is. Gyermekeknél például gyakoribb a tojással, tejfehérjével, tengeri herkentyűkkel, magvakkal, vagy halakkal szembeni allergia, míg ha felnőttkorban jelentkeznek a tünetek a tej, tojás már nem dominál annyira, de megjelennek bizonyos zöldségek és gyümölcsök is a top allergének között. Mikor a szervezet először találkozik egy számára új élelmiszerrel először ismereteket gyűjt róla. Katalogizálja és beazonosítja (még ha tévesen is), hogy az észlelt nutritív allergén veszélyt jelentő idegen fehérje-e, vagy sem. Ekkor IgE típusú antitestek keletkeznek, amik később egy következő találkozásnál felelni fognak a gyulladásos immunválaszért. Tehát ha többedjére fogyasztunk az allergén ételből, akkor annak fehérjéi kapcsolódva az allergiás személy szervezetében jelen lévő IgE ellenanyaggal elindítanak egy átfogóbb immunválaszt, mely során hisztamin és más gyulladásos hírvivők szabadulnak fel. Ezek okozzák a jól ismert allergiás tüneteket. Ha az allergia okát keressük, elsősorban az immunrendszer toleranciaképességének meghibásodását láthatjuk a háttérben, mely lehet genetikai eredetű, vagy az életkorral járó változás, de lehet az adott élelmiszer túlzott, vagy alulfogyasztásából eredő környezeti hatás is.

  Miben más az ételintolerancia?

  A legfőbb különbség, hogy az ételintolerancia nem az immunrendszer hibás működéséből ered, hanem a tápcsatorna, emésztőrendszer betegsége. Kapcsolódhat hozzá hibás immunválasz is, de a probléma eredete mindig az emésztőrendszerben gyökerezik. Ha például a szervezetünk számára egy tápanyag nem jól emészthető, akkor a rossz emésztéssel kapcsolatos panaszok fognak dominálni (puffadás, hasmenés, hasfájás). Az egész szervezetet érintő allergiás reakció itt nem jellemző, ezzel szemben a bélrendszerben jelentkező panaszokat észlelünk. Ezek a panaszok általában az allergiás reakció gyors kiváltódásához képest később jelentkeznek (akár napok múlva) és kevésbé „ijesztőek”, mint egy súlyos ételallergia tünetei. Előfordulhat, hogy egy bizonyos enzim hiánya okozza az emésztési zavart, de a panaszok származhatnak abból is, hogy a táplálék fogyasztása tápcsatornai gyulladást vált ki. Ilyenkor a bélbolyhok áteresztőképessége megváltozik és olyan fehérjékkel találkozhat az immunrendszer, amivel a normális emésztés során nem találkozna. Ha az intoleranciát okozó ételeket nem fogyasztjuk és a belek egészsége helyreáll, az immunrendszer sem lép fel ezen fehérjékkel szemben. Ezért fontos, hogy panaszok esetén, vagy az azt követő hetekben végezzük el az ételintolerancia tesztet, hiszen az ételallergiával ellentétben itt az immunreakció kiválthatósága nem kísér végig minket életünk folyamán. A Whitelabnál lehetőség van kizárólag ételallergia, vagy étel- és légúti allergia együttes tesztelésére is alábbi csomagjainkkal: Az ételintolerancia okát a panaszok jellegénél fogva kevésbé egyszerű beazonosítani, ezért ilyen esetben mindig egy részletesebb, körültekintő vizsgálatot javaslunk, ahol több mint 100 élelmiszerrel szembeni intoleranciát vizsgálunk egyidejűleg: A harmadik leggyakoribb oka az étkezéssel összefüggő hasi panaszoknak a nem megfelelő étrend és rossz étkezési szokások. Ezért ennek helyreállítása is esszenciális, amihez megfelelő folyadékbevitel mellett az alábbi piramis nyújthat segítséget:


 • Védett: DEV_időpontfoglaló_V2

  Ez a tartalom jelszóval védett. Megtekintéséhez meg kell adni a jelszót: • 6-even-aluli

  Kedves Páciensünk!


  A 6 évnél fiatalabb gyermekekkel kapcsolatos vérvételi tevékenység kiemelt figyelmet és szaktudást igényel, így kizárólag gyermekápolásban, illetve gyermekvérvételben tapasztalattal rendelkező kollégáink végzik. Annak érdekében, hogy vérvételre érkező gyermeke a fent említett szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező kollégához kerüljön, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat, az alábbi elérhetőségek egyikén, időpont és helyszín egyeztetés céljából. • Mit jelent az inzulinrezisztencia?
  Vércukorszint alatt a vérben szabad állapotában jelenlévő glükóz molekulák koncentrációját értjük. Akárcsak a vérnyomás vagy a pulzus, a vércukorszint is képes megemelkedni még egészséges állapotban is, ha szervezetünket megterheljük, hiszen a glükóz alapvető szerepe, hogy a sejtek számára energiát biztosítson. Sőt, egyes szerveink, például a központi idegrendszer (az agy és a gerincvelő sejtjei) a működésükhöz szükséges energiát kizárólag cukor (glükóz) felhasználásával képesek biztosítani. Azonban, ha a sejtek nem képesek a vérben oldott szabad glükózt felvenni valamilyen metabolikus zavar miatt, akkor annak koncentrációja megemelkedik. Vissza Mit jelent az inzulinrezisztencia? Vércukorszint alatt a vérben szabad állapotában jelenlévő glükóz molekulák koncentrációját értjük. Akárcsak a vérnyomás vagy a pulzus, a vércukorszint is képes megemelkedni még egészséges állapotban is, ha szervezetünket megterheljük, hiszen a glükóz alapvető szerepe, hogy a sejtek számára energiát biztosítson. Sőt, egyes szerveink, például a központi idegrendszer (az agy és a gerincvelő sejtjei) a működésükhöz szükséges energiát kizárólag cukor (glükóz) felhasználásával képesek biztosítani.

  Azonban, ha a sejtek nem képesek a vérben oldott szabad glükózt felvenni valamilyen metabolikus zavar miatt, akkor annak koncentrációja megemelkedik.

  Miért baj a magas vércukorszint?

  Az enyhén emelkedett vércukorszint nem okoz panaszt a mindennapokban, ezért sokszor nem is derül fény rá hónapokon, vagy akár évek keresztül, hogy probléma van. Azonban a tartósan kóros koncentráció miatt számos veszélyes degeneratív biokémiai folyamat indul meg alattomos módon. Veseelégtelenség, végtagokat érintő neuropátia, a szem látóhártyájának (retina) megbetegedése és számos más szövődmény kialakulása veszi kezdetét az egyébként panasszal nem járó, emelkedett vércukorszint miatt. Ezért a normális glükóz szint elérése igen fontos cél, hiszen a szövődmények kezelése sokkal nehezebb, mint azok kialakulásának megakadályozása. Ennek első lépése az emelkedett cukorértékek beazonosítása.

   

  Itt kap szerepet az inzulin

  A vércukorszintet számos hormon képes pozitív, vagy negatív irányba befolyásolni (inzulin, glükagon, adrenalin, nemi hormonok, tiroxin…), köztük a legfontosabb szerepe az inzulinnak van, mely a hasnyálmirigyben termelődik és a vérbe választódik ki. Szintje megemelkedik, ha a vércukorszint is megemelkedik. A szerepe az, hogy az inzulin receptorokkal rendelkező sejtekben ajtót nyisson a vércukornak, azaz a sejtek inzulin hatására képesek lesznek cukor felvételére a vérből. Erre azért van szükség, hogy a cukorban lévő energia felhasználásával a sejtek működésükhöz szükséges molekulákat tudjanak előállítani.

   

  Mi a cukorbetegség?

  A cukorbetegség egy krónikus (hosszas, idült) betegség, mely a vérben lévő cukor energiaként való felhasználását befolyásolja. Több típusát különítjük el, de van egy közös ismérvük, mégpedig hogy a sejtek „éheznek”, miközben a vérben túlkínálat keletkezik az energiát szolgáltató glükóz molekulákból. Magyarán nem képesek kellő mennyiségben felvenni a vérben található glükóz molekulákat. Ennek oka lehet az inzulint termelő sejtek pusztulása, vagy kimerülése, inzulinrezisztencia kialakulása, illetve egyéb hormonális változások. A kórkép súlyosságának függvényében kezelése történhet életmód váltással, tablettás gyógyszerekkel, vagy inzulin rendszeres injektálásával.

   

  Mi az inzulinrezisztencia?

  Az inzulinrezisztencia a sejtek inzulinra adott, csökkent válaszképességét jelenti. Ekkor normális mértékű válasz kiváltásához az egészséges szintnél jóval nagyobb inzulin koncentráció lesz szükséges, vagyis viszonylag kis vércukor emelkedés kompenzálásához is sok inzulin felszabadítására lesz szükség. Ez megterhelő a szervezet számára és a nagyobb mennyiségű inzulin felszabadításának elnyújtott időbeni dinamikája (kinetika) is kóros eltéréseket hoz létre a cukorháztartásban. A megfelelő kezeléshez tehát fontos kideríteni, hogy a tünetek hátterében  inzulinrezisztencia áll-e, melyre hatékony megoldás lehet egy inzulinrezisztencia vizsgálat.

   

  Inzulinrezisztencia vizsgálatok a Whitelab kínálatában

  Jelenleg háromféle, terheléses inzulinrezisztencia vizsgálattal állunk ügyfeleink rendelkezésére.

  • 2 pontos inzulinrezisztencia vizsgálat
  • 3 pontos inzulinrezisztencia vizsgálat
  • 5 pontos inzulinrezisztencia vizsgálat

  Ezen inzulinrezisztencia vizsgálatoknál nem csupán egy alkalommal vizsgáljuk a szervezet vércukor-, illetve inzulinszintjét, hanem dinamikus változásokat mérünk. Mivel a cukorháztartást működés közben figyeljük meg, így sokkal pontosabb, rétegzettebb, részletgazdagabb képet kaphatunk.

  Minél több alkalommal rögzítjük a vércukor és inzulinszint értékeket a 120 perces terhelés alatt, annál informatívabb lesz az eredményünk. A két legfontosabb érték a 0 és 120 perc elteltével mért glükóz- és inzulinszint. Ebből a két mérésből is megállapítható az inzulinrezisztencia diagnózisa (2 pontos vizsgálat), de ha több (3-5) időpontban is mérünk, akkor részletesebb képet kaphatunk a hasnyálmirigy állapotáról is. Ha 60 perces értékeket is mérünk, akkor 3 pontos vizsgálatról beszélünk. A leginformatívabb eredményt az 5 pontos vizsgálat adja, amely során 30 percenként mérjük meg a két vizsgált paramétert (0-30-60-90-120 perc). Sovány, vagy izmos testalkat esetén kifejezetten javasoljuk, hogy az 5 pontos vizsgálattal tájékozódjon!

  Fontos kiemelni, hogy a Whitelabnál nem csupán vércukorszinteket regisztrálunk, hanem minden mintavétel alkalmával inzulin értéket is vizsgálunk. Ezzel komplex képet kaphatunk a cukorháztartás működésének egészségéről vagy zavaráról. • Inzulinrezisztencia 5 pontos vizsgálat

  25.000 Ft

  Foglalás erre a vizsgálatra

  A cukorháztartás zavarai – az I-es típusú cukorbetegséget leszámítva – hosszú idő alatt alakulnak ki. Ilyenkor egy éhomi vércukorszint vagy egy éhomi inzulinszint nem képes felfedni a rendellenes állapotot és nem azonosítja be a megbetegedés esélyének emelkedett kockázatát.

  Tehát egy dinamikus vizsgálat során, amikor a cukorháztartást működés közben figyeljük meg pontosabb képet kaphatunk, a szervezet szénhidrátanyagcsere működéséről, annak esetleges rendellenességéről.

  Minél több alkalommal rögzítjük a vércukor és inzulinszint értékeket a 120 perces terhelés alatt, annál informatívabb lesz az eredményünk. A két legfontosabb érték a 0 és 120 perc elteltével mért glükóz- és inzulinszint. Ebből a két mérésből is megállapítható az inzulinrezisztencia diagnózisa, azonban az 5 pontos terheléses vizsgálat során 30 percenként mérjük meg a két vizsgált paramétert (0-30-60-90-120 perc), így a legrészletesebb képet kaphatjuk a hasnyálmirigy állapotáról is.

  Fontos kiemelni, hogy a Whitelabnál nem csupán vércukorszinteket regisztrálunk, hanem minden mintavétel alkalmával inzulin értéket is vizsgálunk. Ezzel komplex képet kaphatunk a cukorháztartás működésének egészségéről vagy zavaráról.

  A glükóz oldatot a Whitelab biztosítja minden páciensének.

  Éhomi méréssel kezdjük a vizsgálatot. Kérjük 10-12 óra koplalás után (azaz éhgyomorral) érkezzen.

  Mivel terhelni fogjuk a cukorháztartását szükséges egy gyors ujjbegyből végzett teszt. Ha kórosan magas az éhomi vércukorszint, nem terheljük meg, nem végezzük el a vizsgálatot!

  A terhelés megkezdése a glükózoldat (2,5 dl ivóvízben feloldott 75mg glükóz) elfogyasztásával veszi kezdetét. Az oldat elfogyasztása nem tarthat tovább 5 percnél!

   

  A vizsgálat pontos menete:

  1. POC vércukorszint meghatározás
  2. nulladik vérvétel
  3. terhelés – cukoroldat elfogyasztása
  4. 30 perces várakozás
  5. második vérvétel – 30 perces
  6. 30 perc várakozás
  7. harmadik vérvétel – 60 perces
  8. 30 perces várakozás
  9. negyedik vérvétel – 90 perces
  10. 30 perc várakozás
  11. ötödik vérvétel – 120 perces

   

  Fontos!

  • A vizsgálatot megelőző napok (2-3 nap) lehetőség szerint teljenek átlagos fizikai aktivitással!
  • A vizsgálat előtt függesszen fel minden olyan diétát, ami 150 grammnál kevesebb szénhidrát fogyasztását teszi csak lehetővé!
  • A vizsgálatot közvetlen megelőző 10-12 órában ne fogyasszon semmilyen táplálékot, azonban vizet bőséggel fogyaszthat!
  • A vizsgálat alatt (120 perc) komoly fizikai megterheléssel járó aktivitást ne végezzen, valamint ne dohányozzon!
  • Ha akut megbetegedés áll fenn (pl. megfázás, hasmenés stb.) a vizsgálat halasztása javasolt. Elvégezni a gyógyulást követően lehet.

   

  Ezen terheléses vizsgálat alatt 5 alkalommal kerül sor vérvételre 120 perces időintervallumban. A mintavételek között 30 perc telik el. Kérjük, hogy a soron következő vérvétel időpontja előtt minimum 5 perccel jelentkezzen és ezt kopogtatással jelezze a vérvételi asszisztens felé!

  Ha az alábbi tünetek, állapotok, vagy rizikótényezők közül 1 vagy több fennáll:

  • túlsúly
  • csökkent fizikai aktivitás
  • nőknél 90- férfiaknál 100 cm feletti derék körfogat
  • cukorbeteg személy a családban
  • inzulinrezisztencia a családban
  • policisztás ováriumszindróma kórképe
  • 45 év feletti életkor
  • normálisnál magasabb vérzsír szintek
  • sikertelen fogyókúra
  • meddőség

  Kizáró okok:

  • 14 év alatti korosztály 
  • 14-18 év közötti páciens esetén szakorvosi javaslattal ajánlott elvégezni a vizsgálatot
  • 42 kg alatti testtömeg
  • 7 mmol/l érték feletti éhgyomri, kapilláris vércukorérték
  • A vizsgálat előtti koplalás 10 óránál kevesebb


 • Inzulinrezisztencia 3 pontos vizsgálat

  14.700 Ft

  Foglalás erre a vizsgálatra

  A cukorháztartás zavarai – az I-es típusú cukorbetegséget leszámítva – hosszú idő alatt alakulnak ki. Ilyenkor egy éhgyomri vércukorszint vagy egy éhomi inzulinszint nem képes felfedni a rendellenes állapotot és nem azonosítja be a megbetegedés esélyének emelkedett kockázatát.

  Tehát egy dinamikus vizsgálat során, amikor a cukorháztartást működés közben figyeljük meg pontosabb képet kaphatunk, a szervezet szénhidrátanyagcsere működéséről, annak esetleges rendellenességéről.

  Minél több alkalommal rögzítjük a vércukor és inzulinszint értékeket a 120 perces terhelés alatt, annál informatívabb lesz az eredményünk. A két legfontosabb érték a 0 és 120 perc elteltével mért glükóz- és inzulinszint. Ebből a két mérésből is megállapítható az inzulinrezisztencia diagnózisa, azonban a 3 pontos terheléses vizsgálat esetén „félidőben”, vagyis 60 perc elteltével is beiktatunk egy vérvételt, így részletesebb képet kaphatunk a hasnyálmirigy állapotáról is.

  Fontos kiemelni, hogy a Whitelabnál nem csupán vércukorszinteket regisztrálunk, hanem minden mintavétel alkalmával inzulin értéket is vizsgálunk. Ezzel komplex képet kaphatunk a cukorháztartás működésének egészségéről vagy zavaráról.

  A glükóz oldatot a Whitelab biztosítja minden páciensének.

  Éhomi méréssel kezdjük a vizsgálatot. Kérjük 10-12 óra koplalás után (azaz éhgyomorral) érkezzen.

  Mivel terhelni fogjuk a cukorháztartását szükséges egy gyors ujjbegyből végzett teszt. Ha kórosan magas az éhomi vércukorszint, nem terheljük meg, nem végezzük el a vizsgálatot!

  A terhelés megkezdése a glükózoldat (2,5 dl ivóvízben feloldott 75mg glükóz) elfogyasztásával veszi kezdetét. Az oldat elfogyasztása nem tarthat tovább 5 percnél!

   

  A vizsgálat pontos menete:

  1. POC vércukorszint meghatározás
  2. nulladik vérvétel
  3. terhelés – Glükózoldat elfogyasztása
  4. 60 perc várakozás
  5. második vérvétel – 60 perces
  6. 60 perc várakozás
  7. harmadik vérvétel – 120 perces

   

  Fontos!

  • A vizsgálatot megelőző napok (2-3 nap) lehetőség szerint teljenek átlagos fizikai aktivitással!
  • A vizsgálat előtt függesszen fel minden olyan diétát, ami 150 grammnál kevesebb szénhidrát fogyasztását teszi csak lehetővé!
  • A vizsgálatot közvetlen megelőző 10-12 órában ne fogyasszon semmilyen táplálékot, azonban vizet bőséggel fogyaszthat!
  • A vizsgálat alatt (120 perc) komoly fizikai megterheléssel járó aktivitást ne végezzen, valamint ne dohányozzon!
  • Ha akut megbetegedés áll fenn (pl. megfázás, hasmenés stb.) a vizsgálat halasztása javasolt. Elvégezni a gyógyulást követően lehet.

   

  Ezen terheléses vizsgálat alatt 3 alkalommal kerül sor vérvételre 120 perces időintervallumban. A mintavételek között 60 perc telik el. Kérjük, hogy a soron következő vérvétel időpontja előtt minimum 5 perccel jelentkezzen és ezt kopogtatással jelezze a vérvételi asszisztens felé!

  Ha az alábbi tünetek, állapotok, vagy rizikótényezők közül 1 vagy több fennáll:

  • túlsúly
  • csökkent fizikai aktivitás
  • nőknél 90- férfiaknál 100 cm feletti derék körfogat
  • cukorbeteg személy a családban
  • inzulinrezisztencia a családban
  • policisztás ováriumszindróma kórképe
  • 45 év feletti életkor
  • normálisnál magasabb vérzsír szintek
  • sikertelen fogyókúra
  • meddőség

  Kizáró okok:

  • 14 év alatti korosztály 
  • 14-18 év közötti páciens esetén szakorvosi javaslattal ajánlott elvégezni a vizsgálatot
  • 42 kg alatti testtömeg
  • 7 mmol/l érték feletti éhgyomri, kapilláris vércukorérték
  • A vizsgálat előtti koplalás 10 óránál kevesebb


 • Inzulinrezisztencia 2 pontos vizsgálat

  10.300 Ft

  Foglalás erre a vizsgálatra

  A cukorháztartás zavarai – az I-es típusú cukorbetegséget leszámítva – hosszú idő alatt alakulnak ki. Ilyenkor egy éhomi vércukorszint vagy egy éhomi inzulinszint nem képes felfedni a rendellenes állapotot és nem azonosítja be a megbetegedés esélyének emelkedett kockázatát.

  Tehát egy dinamikus vizsgálat során, amikor a cukorháztartást működés közben figyeljük meg pontosabb képet kaphatunk, a szervezet szénhidrátanyagcsere működéséről, annak esetleges rendellenességéről.

  Minél több alkalommal rögzítjük a vércukor és inzulinszint értékeket a 120 perces terhelés alatt, annál informatívabb lesz az eredményünk. A két legfontosabb érték a 0 és 120 perc elteltével mért glükóz- és inzulinszint. Ebből a két mérésből is megállapítható az inzulinrezisztencia diagnózisa ezen 2 pontos vizsgálat során.

  Fontos kiemelni, hogy a Whitelabnál nem csupán vércukorszinteket regisztrálunk, hanem minden mintavétel alkalmával inzulin értéket is vizsgálunk. Ezzel komplex képet kaphatunk a cukorháztartás működésének egészségéről vagy zavaráról.

  A glükóz oldatot a Whitelab biztosítja minden páciensének.

  Éhomi méréssel kezdjük a vizsgálatot. Kérjük 10-12 óra koplalás után (azaz éhgyomorral) érkezzen.
  Mivel terhelni fogjuk a cukorháztartását szükséges egy gyors ujjbegyből végzett teszt. Ha kórosan magas az éhomi vércukorszint, nem terheljük meg, nem végezzük el a vizsgálatot!
  A terhelés megkezdése a glükózoldat (2,5 dl ivóvízben feloldott 75mg glükóz) elfogyasztásával veszi kezdetét. Az oldat elfogyasztása nem tarthat tovább 5 percnél!

   

  A vizsgálat pontos menete:

  1. POC vércukorszint meghatározás
  2. nulladik vérvétel
  3. terhelés – Glükózoldat elfogyasztása
  4. 120 perc várakozás
  5. második vérvétel – 120 perces

   

  Fontos!

  • A vizsgálatot megelőző napok (2-3 nap) lehetőség szerint teljenek átlagos fizikai aktivitással!
  • A vizsgálat előtt függesszen fel minden olyan diétát, ami 150 grammnál kevesebb szénhidrát fogyasztását teszi csak lehetővé!
  • A vizsgálatot közvetlen megelőző 10-12 órában ne fogyasszon semmilyen táplálékot, azonban vizet bőséggel fogyaszthat!
  • A vizsgálat alatt (120 perc) komoly fizikai megterheléssel járó aktivitást ne végezzen, valamint ne dohányozzon!
  • Ha akut megbetegedés áll fenn (pl. megfázás, hasmenés stb.) a vizsgálat halasztása javasolt. Elvégezni a gyógyulást követően lehet.

   

  Ezen terheléses vizsgálat alatt 2 alkalommal kerül sor vérvételre 120 perces időintervallumban. A mintavételek között 120 perc telik el. Kérjük, hogy a soron következő vérvétel időpontja előtt minimum 5 perccel jelentkezzen és ezt kopogtatással jelezze a vérvételi asszisztens felé!

  Ha az alábbi tünetek, állapotok, vagy rizikótényezők közül 1 vagy több fennáll:

  • túlsúly
  • csökkent fizikai aktivitás
  • nőknél 90- férfiaknál 100 cm feletti derék körfogat
  • cukorbeteg személy a családban
  • inzulinrezisztencia a családban
  • policisztás ováriumszindróma kórképe
  • 45 év feletti életkor
  • normálisnál magasabb vérzsír szintek
  • sikertelen fogyókúra
  • meddőség

  Kizáró okok:

  • 14 év alatti korosztály 
  • 14-18 év közötti páciens esetén szakorvosi javaslattal ajánlott elvégezni a vizsgálatot
  • 42 kg alatti testtömeg
  • 7 mmol/l érték feletti éhgyomri, kapilláris vércukorérték
  • a vizsgálat előtti koplalás 10 óránál kevesebb


 • Inzulinrezisztencia vizsgálatok


 • Helyszíni kiszálás

  Tisztelt Ügyfelünk,

  A kiszállásos mintavételi űrlap jelenleg átépítés alatt áll, kérjük ez idő alatt írjon az ugyfelszolgalat@whitelab.hu címre. Megértését köszönjük!

  Helyszíni kiszállás

  Tapasztalatból tudjuk, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor a hatósági tesztelés, illetve a mintavételi helyszínre történő eljutás nem megoldható vagy bonyolult

  Mintavételi űrlap helyszíni kiszálláshoz

  Töltse ki az űrlapot és jelölje meg igényeit. Kollégáink telefonon fogják Önt keresni az ajánlat véglegesítéséhez.

  Köszönjük! Az üzenetet megkaptuk, kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

  Munkahelyek vagy családok tesztelése

  Magánszemélyek és nagyobb csoportok, cégek tesztelését vállaljuk országszerte, rövid határidővel.

  Tesztelés az otthon kényelmében

  Szüksége lenne Covid-tesztre vagy ellenanyag vizsgálatra, de a lakóhelyén, vagy annak közelében nem érhető el ilyen szolgáltatás

  Kérjük, hogy tesztelési igényét lehetőleg 24 órával előre jelezze. A helyszín és időpont véglegesítésével kapcsolatban kollégánk 08:00-18:00 között telefonon fogja felvenni Önnel a kapcsolatot. A kiszállás alapdíja Budapest területén 20 000 Ft, Budapesten kívül 30 000 Ft. Ez a díj nem tartalmazza a tesztek költségét. A végső árat az egyeztetés során tudjuk kiajánlani és CSAK bankkártyával egyenlíthető ki a mintavétel előtt.


 • SzL_Időpontfoglaló_koncept_V1_kek

  WhiteLab
  IDŐPONTFOGLALÓ

  3. Adja meg személyes adatait

  Vezetéknév

  Keresztnév

  Születési hely

  Nem

  Év

  Hónap

  Nap

  Kérjük, helyesen adja meg a születési dátumát, mivel a lelet megtekintéséhez szükség lesz rá!

  Állampolgárság

  Telefonszám

  Kérem, hogy nemzetközi formátumot használjon! (pl.:+360201234567)

  Email újra

  Email

  Kérem, hogy biztosan működő e-mail címet adjon meg.

  Kérem, hogy adja meg magyarországi címét, ha nem rendelkezik ilyennel, akkor ideiglenes tartozkódási helyét.

  Irányítószám

  Város

  Közterület neve

  Házszám

  Mindjárt vége!

  TAJ szám

  Nincs TAJ kártyám

  Személyazonosító okmány típusa

  Okmány száma

  Lelet második nyelve

  Számlázási információk

  Számla típusa

  Adószám

  Tagsági szám

  Számlázási név

  Irányítószám

  Város

  Közterület neve

  Házszám

  Fontos információ

  A kiválasztott teszt vizeletvizsgálatot is tartalmaz! Ezért szüksége lesz egy vizeletminta-gyűjtő edényre, amiben a mintát a vérvételi időpontjára magával tudja hozni.

  Kérem válassza ki az ön számára megfelelő átvételi módot:

  Személyes átvétel a mintavételi ponton
  Házhozszállítás GLS futárral


  Kérem adja meg a szállítási címet!

  Átvevő neve

  Irányítószám

  Város

  Utca

  Házszám

  Feliratkozom hírlevélre Elolvastam és elfogadom a Általános szerződési feltételeket. Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót. Vissza Tovább


 • Mikor segít a tumormarker vizsgálat?
  Hogy megértsük ezt a nem túl egyszerű témát, kezdjük az elején. Tumormarkereknek azokat az anyagokat nevezzük, amiket vagy tumoros sejtek termelnek, vagy normális sejtek termelnek tumoros sejtek jelenlétére reagálva. Kicsit pontosítva ezek olyan anyagok, amiket bizonyos tumorsejtek sokkal nagyobb mennyiségben termelnek, mint a normálisak… Vissza Mikor segít a tumormarker vizsgálat? Hogy megértsük ezt a nem túl egyszerű témát, kezdjük az elején. Tumormarkereknek azokat az anyagokat nevezzük, amiket vagy tumoros sejtek termelnek, vagy normális sejtek termelnek tumoros sejtek jelenlétére reagálva. Kicsit pontosítva ezek olyan anyagok, amiket bizonyos tumorsejtek sokkal nagyobb mennyiségben termelnek, mint a normálisak, illetve a normális sejtek sokkal nagyobb mennyiségben termelnek válaszreakciójuk során tumorsejtek jelenlétében, mint más egyéb kórállapotban.

  Ezek az anyagok jelen lehetnek a vérben, vizeletben, vagy magában a tumoros szövetben is. Tehát nem minden tumormarker vizsgálható vérmintából, de a legáltalánosabb vizsgálati forma a vérből kimutatható tumormarkerek meghatározása. Egy-egy marker nem általánosságban jellemző a daganatokra, hanem specifikusan csak bizonyos daganattípusokra jellemző, azonban meg kell jegyezni, hogy sok tumormarker szintje egyéb gyulladásos folyamatoknál is megemelkedhet.

  Összefoglalva tehát sokféle markerről beszélünk, melyeknek nagy része a vérből kimutatható és amik nem általánosságban a daganatokra, hanem egy-egy daganattípusra utalhatnak.

   

  Mikor számít pozitívnak egy tumormarker vizsgálat eredménye?

  Az eredmény nem önmagában pozitív, vagy negatív, hanem inkább egy jelzőszám, ami ha egy határértéknél magasabb, akkor vagy az adott marker többszöri meghatározása (kéthetente-havonta) vagy további kivizsgálás javasolt. Ez az érték nem egy éles határ és az életkortól is függ, de sok esetben egy gyulladásos állapot állhat a háttérben, ami ha normalizálódik, a tumormarker szint is visszaállhat a normál szintre. Az is fontos, hogy idővel milyen gyorsan változik az értéke a markernek, ami információt adhat már tünetmentesség esetén is a kóros elváltozásról.

  A markerek szintje jelzés lehet arra, hogy a szervezetünkben tumor fordulhat elő, azonban ezek a markerek nem 100%-os specificitásúak, ami azt jelenti, hogy egy-egy marker szintjének emelkedése mögött nem csak daganatos megbetegedés állhat. Sajnos, ezek a markerek nem tökéletes eszközei a tumorok kimutatásának (vagyis nem 100%-os érzékenységűek), ami azt jelenti, hogy daganat jelenléte sem mindig jár a tumormarker szintjének megemelkedésével. Ennek ellenére a tumormarkereknek rendkívül fontos szerepe van a korai diagnózisban, mert sok esetben már a tünetek jelentkezése előtt sokkal korábban képes kimutatni egyes tumorokat.

  Azonban nem csak a daganatok felderítésében nyújthat segítséget a markerek követése, hiszen egy már igazolt tumoros esetben például a következőkre is választ adhat:

  • milyen gyorsan növekszik a tumor
  • milyen kezelés lehet alkalmas a gyógyításban
  • segít-e az alkalmazott kezelés
  • a kezelés után nem tér-e vissza a tumor

  A daganat diganózisát tehát szinte soha nem a tumormarker vizsgálat adja – persze bizonyos esetekben lehet diagnosztikus értékű az eredmény -, viszont a fentiekben felsorolt információk miatt tumoros betegség gyanúja esetén mindenképpen segítséget jelent a vérben lévő tumormarkerek analízise. Emellett segítséget nyújthat a gyógyulást követően az utánkövetés során és az onkológiai kezelés alatt is.

   

  Egy tumormarker vizsgálat akkor is hasznos lehet, ha már diagnosztizált daganatos betegségről van szó?

  Igen, hiszen a tumormarkerek segítségével többet érthetünk meg magáról a daganatos betegségről. Ha a betegség diagnózisát követően végezzük a vizsgálatot, akkor az alábbiak megismerésében segít:

  • fellelhető-e tumoros sejt a felfedezett daganaton kívül más szövetekben is
  • milyen gyorsan növekedhet és milyen eredménnyel fékezhető meg a daganat
  • milyen terápiát érdemes alkalmazni azzal a daganattal szemben amely daganat az eredményként kapott tumormarkereket termeli – azokat a tumormarkereket, melyek segítenek a terápia megtervezésében biomarkereknek is nevezzük
  • a terápia sikerességének monitorozása: ha csökken a markerek szintje általánosságban azt jelentheti, hogy az alkalmazott terápia sikeres
  • felfedheti a gyógyulást követően a daganat kiújulását, vagy új daganat megjelenését

  Ha nem daganatos betegség diagnózisa után végezzük a vizsgálatot, azaz diagnosztikai céllal történik a vérvétel az alábbi esetekben nyújt segítséget:

  • ha a vizsgált személy esetében nagy rizikója van az adott tumormarkerhez kapcsolható daganat előfordulásának
  • ha a vizsgált személynek olyan tünetei jelentkeztek, amelyek bizonyos daganatos betegségre utalhatnak

  Azt azonban fontos megjegyezni, hogy a vizsgálatnak vannak bizonyos korlátai is, hiszen léteznek olyan daganattípusok, melyekhez nem kapcsolható tumormarker, illetve emelkedett tumormarker szintet néhány speciális esetben eredményezhet a daganatos betegségektől eltérő kórállapot is. Ebből következik, hogy az emelkedett tumormarker szint nem a daganatos betegség biztos diagnózisát, hanem annak magas valószínűségét jelenti. Általánosságban kijelenthető, hogyha az emelkedett tumormarker szint miatt nagy valószínűséget sejtünk daganatos betegség előfordulására, ennek igazolásához további vizsgálat szükséges.

  Milyen esetekben lehet fontos a tumormarkerek vizsgálata?

  • bizonyos életkor felett szűrés jelleggel
  • magas rizikó esetén, ha genetikailag öröklődő, vagy más kóros eltérés miatt emelkedett a daganatos betegség előfordulásának valószínűsége
  • onkológiai kezelés előtt
  • onkológiai kezelés alatt
  • onkológiai kezelés után
  • daganatos betegségből való felépülés után

  Hogy melyik tumormarkereket vizsgáljuk a vérvételt követően az függ a páciens kórtörténetétől, egészségétől, tüneteitől, egyéb diagnosztikai eredményeitől. A könnyebb választás érdekében a Whitelabnál női és férfi tumormarker csomagokat állítottunk össze, melyek nemek szerint tartalmazzák a mérni szükséges elemeket.

  A Whitelab mintavételi pontjain az alábbi csomagok közül választhatnak ügyfeleink, amennyiben tumormarker vizsgálatot szeretnének végezni:

  • női tumormarker alapvizsgálat: a nőknél gyakrabban előforduló daganatos betegségek legjellemzőbb tumormarkereit vizsgáljuk
  • női tumormarker szűrővizsgálat: a nőknél előforduló daganatos betegségekre jellemző csaknem minden vérből kimutatható markerét vizsgáljuk
  • férfi tumormarker alapvizsgálat: a férfiaknál gyakrabban előforduló daganatos betegségek legjellemzőbb tumormarkereit vizsgáljuk
  • férfi tumormarker szűrővizsgálat: a férfiaknál előforduló daganatos betegségekre jellemző csaknem minden vérből kimutatható markerét vizsgáljuk
  • prémium női laborvizsgálat: tartalmazza a női tumormarker szűrővizsgálat összes elemét, de egy rutin laborvizsgálatot is, valamint egy komplex szűrőcsomagot hormonok és más, a belszervek egészséges, vagy kóros működését monitorozó elemeket is.
  • prémium férfi laborvizsgálat: tartalmazza a férfi tumormarker szűrővizsgálat összes elemét, de egy rutin laborvizsgálatot is, valamint egy komplex szűrőcsomagot hormonok és más, a belszervek egészséges, vagy kóros működését monitorozó elemeket is

  Ha szűrés céljából veszi igénybe vérvételi szolgáltatásainkat, vagy daganatos betegség esetén első alkalommal készít tumormarker vizsgálatot prémium csomagjainkat ajánljuk elsődlegesen. Így nem kizárólag tumormarker elemzést vásárol, hanem egy nagy, komplex, átfogó szűrőcsomagot, aminek elvégzése éves gyakorisággal épp oly fontos, mint például a rendszeres fogászati ellenőrzés. A megelőzés, egészségtudatosság és egészségmegőrzés a Whitelab legfontosabb értékei, melyről a cég mottója is tanúskodik: Whitelab – Társ az egészségben! • Mikor nem fertőz tovább a Covid?
  A koronavírus világjárvány már több, mint 2 éve van jelen életünkben és talán kijelenthetjük, hogy a nehezén már túl vagyunk. Védőoltásokat kaptunk, hogy a vírus nehezebben döntsön le a lábunkról és megtanultuk olyan egészségügyi és járványügyi intézkedések fontosságát, mint a zárt térben… Vissza Mikor nem fertőz tovább a Covid? A koronavírus világjárvány már több, mint 2 éve van jelen életünkben és talán kijelenthetjük, hogy a nehezén már túl vagyunk. Védőoltásokat kaptunk, hogy a vírus nehezebben döntsön le a lábunkról és megtanultuk olyan egészségügyi és járványügyi intézkedések fontosságát, mint a zárt térben való maszkviselés, vagy a fertőzött családtag elkülönítése és a tesztelés fontossága. Sokkal jobb tehát a helyzet, mint 2 évvel ezelőtt, sokkal többet tehetünk egészségünk megőrzésének érdekében.

  Ugyanakkor azt is megtanultuk, hogy a SARS-CoV-2 vírus nem egy változatlan, állandó, mindig ugyanúgy viselkedő kórokozó. Számos variánsával találkoztunk már és számos új variáns megjelenésére lehet még számítani, melyek mindig egy picit eltérően viselkednek a korábbi variánsoktól.

  Karácsonykor az új variánsok megjelenése még nagyobb valószínűséggel bír, mint bármikor máskor az évben, hiszen ez az az ünnep, mikor a legtöbb ember felkerekedik meglátogatni családtagjait, szeretteit. Ez mind az országon belül, mind az országon kívül nagy „migrációt” jelent és nem csak Magyarország tekintetében, hanem csaknem az egész világban. A nagy számú utazó és a nagy számú találkozás lehetőséget biztosít az új variánsok terjedésének.

  A nyár második felében regisztrált kisebb intenzitású járványhullám során az omikron variáns BA.4 és BA.5 altípusai voltak jellemzők. Az epidemiológiai előrejelzések alapján karácsonykor az omikron variáns BQ.1 változata terjedhet el nagyobb mértékben számos európai nagyvárosban, mialatt a BF.7 és a BA.2.75 változatok sem fognak eltűnni az utazások és látogatások miatt.

  Csaknem biztos tehát, hogy az ünnepek alatt és után növekvő esetszámra számíthatunk, ami szinte kivédhetetlennek tűnik.

   

  Ha elkaptuk a Covidot, akkor meddig fertőz?

  A legfrissebb tanulmányok változatlanul azt a javaslatot teszik (egybevágva a Magyarországon is alkalmazott karantén szabályokkal), ha pozitív a tesztünk 5 napig izoláljuk el magunkat. Ezt követően, ha nincsenek tüneteink (vagy nem is voltak) és legalább 24 órája láztalanok vagyunk, akkor az izolációt megszüntethetjük. Az 5 napos szabály alkalmazása javasolt a fertőzött személy szoros kontaktjainál is. Azaz 5 napig kerüljék a társasági élet színtereit, tömegközlekedést, bevásárlóközpontokat, éttermeket, szórakozóhelyeket és más zsúfoltabb zárt tereket. Valamint ez idő alatt figyeljék meg, hogy kialakul-e náluk a koronavírus fertőzésre jellemző bármely tünet. Amennyiben nem, úgy a bizonyosság érdekében 5 nap elteltével érdemes elvégezni egy antigén-gyorstesztet, mely negatív esetben további intézkedéseket már nem tesz szükségessé.

   

  Na de mikor nem fertőz már a Covid? Mikor lesz teljesen vége a koronavírus fenyegetésének?

  Ez a kérdés a kezdetek óta foglalkoztatja a kutatókat, klinikusokat és a világ lakosságát is. Egy német virológus – Cristian Drosten – nemrégiben két okra hívta fel a figyelmet, melyek a világjárvány végét és a vírus endémiás jellegű járvánnyá enyhülését jelenthetik. Az endémia azt jelenti, hogy a fertőzés megszokott és rendszeres előfordulása egy adott népesség körében, meghatározott földrajzi területen jellemző. Ez már nagy előrelépés lenne.

  Az egyik ok az endémiává válás irányába, hogy egy-egy hullám megtöréséhez már kevéske környezeti változás is elegendő, azaz például egy nyári időszakban, melegebb környezetben jellemző vírus variáns fertőzőképessége az őszi időszakban már igen meggyengül. Ha ezt a törékeny jellemvonást összeadjuk az oltások sikerével könnyen lehet, hogy rövidesen endémiává szelídül a világjárvány.

  Ugyanakkor a két karácsonykor is jellemző szubvariáns (BQ.1 és BF.7) új kihívást jelent az oltottak és a Covidon átesettek körében is, mert egy immunológiai megkerülő tulajdonságra tett szert a vírus, mellyel kibújhat szervezetünk védekező válaszreakciója alól. Ezért aztán egy enyhe, de jól detektálható hullámra mindenképpen lehet majd számítani a téli időszakban, melynek kezdete éppen egybe is eshet az ünnepekkel a fentebb kifejtettek miatt. • Fizetés eredménye

  Sikertelen fizetés

  A tranzakció során hiba történt, a folyamat megszakadt. Az időpontfoglalás befejezéséhez kérjük próbálja újra a fizetést vagy válassza a helyszíni fizetés lehetőségét Személyes adatok Név Telefonszám E-mail cím Tranzakció részletei Tranzakció azonosító Foglalási azonosító Időpontfogalás Vizsgálatok Időpont 2023-01-01 12:00 Helyszín Kelen Kórház 1119
  Budapest, Than Károly utca 20 Időtartam 15 perc

  Kosár tartalma

  Termék(ek) neve Ár
  Összesen: n/A Ft
  Helyszíni fizetést választom Fizetés újrakezdése

  A Fizetés újrakezdése gombra kattintva átirányítjuk az OTP Simple oldalára.

  Sikeresen kiválasztotta a helyszíni fizetést!

  A mintavételi ponton készpézzel vagy bankkártyával is fizethet

  Vissza a főoldalra


 • Hírek

  Hírek • Időpontfoglalás v2

  Whitelab
  Időpontfoglaló

  Online időpontfoglalónk segítségével 2 perc alatt kérhet időpontot bármely vizsgálatunkra, akár a mai napra is! Az űrlap kitöltését követően pedig online fizetésre is van lehetősége.

  Kuponkód beváltása

  Kérjük, amennyiben rendelkezik kuponkóddal, adja meg a lenti “Kuponkód megadása” mezőben, fogadja el a kuponszabályzatot és kezdje meg az időpontfoglalást.


  Whitelab
  Időpontfoglaló

  Páciens: az a személy, akitől vagy a laborvizsgálathoz, vagy a teszthez a mintavétel megtörténik és Whitelab a leletet az Ő nevére állítja ki.

  1 Adja meg a páciens életkorát

  Egyes mintavételi helyek speciálisak abból a szempontból, hogy hatodik életévüket be nem töltött pácienseket is fogadhatnak, ezért fontos az életkor pontos ismerete. Kérem adja meg a páciens életkorát, hogy számára csak az elérhető vizsgálatokat és mintavételi helyeket jelenítsük meg.

  Hat éven aluli páceiens esetén kérem, hogy olvassa el az itt található vonatkozó információkat és időpontfoglaláshoz hívja ügyfélszogálatunkat a 0670/362-0613 telefonszámon. Telefonos megkeresésekre munkanapokon 8-16 óráig áll módunkban válaszolni. Megértésüket köszönjük! 2 Válasszon laborvizsgálatot vagy tesztet Fontos tudnivalók: Mit hozzon magával a páciens? Személyi igazolvány vagy útlevél és TAJ kártya (ha rendelkezik vele)

  Whitelab
  Időpontfoglaló

  3 Válasszon helyszínt és időpontot

  Kérem, válassza ki a minta gyűjtő edény átvételi módját:

  Az ön által kiválasztott csomag vizelet vagy széklet vizsgálatot is tartalmaz, amelyhez tartozó minta gyűjtő edényt Ön átveheti futárszolgálat segítségével, vagy pedig személyesen is a kiválasztott mintavételi helyen. Futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a legkorábbi foglalható időpont -a szállításhoz szükséges idő miatt-, a mai nap plusz három nap. Amennyiben a gyűjtő edényt személyesen kívánja átvenni, akkor korábbi időpontok is – a szabadhelyek függvényében – elérhetőek. Kérjük legyen tekintettel arra, hogy helyszíni vizeletminta adására nincs mód!

  A laborvizsgálati csomag átvételi módja:

  Az ön által kiválasztott l