Leletellenőrzés / Check Medical Findings Validity

Kérjük, adja meg a páciens nevét, a mintavétel napját és a mintaazonosítót!
Please fill in the patient name, the sampling date and the sample ID