Whitelab

MENTESEN, EGÉSZSÉGESEN KIHÍVÁS„

Promóciós Nyereményjáték Szabályzata és

Adatkezelési Tájékoztatója

WhiteLab Health Stations Kft.

A promóciós nyereményjáték Időtartama: 2024. július 10-től 29-ig.

 

 1. A Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a

WhiteLab Health Stations Kft (továbbiakban: Szervező).

székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.

levelezési cím: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.,

adószám: 32444241-2-04

képviselő: Horváth Aliz Gertrúd, Földvári Roland (ügyvezetők)

adatvédelmi tisztviselő: Dr. Barabás Tamás llm.

elérhetősége: dpo@whitelab.hu

 1. A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook aktív oldallal rendelkező 18 év feletti személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező jelenlegi és volt alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

 1. A játék menete

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/whitelab.magyarorszag?locale=hu_HU) keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték időtartama: 2024. július 10.-től, 29.-e  délelőtt 10óra.

3.3. A Szervező promóciós nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Whitelab Facebook oldalán a Játék lebonyolítására feltöltött poszt alá hozzászólás (komment) formájában beküldik a kedvenc mentes receptjüket.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a mentes recept beküldését tartalmazó komment írásának tevékenységével automatikusan esélyessé válik a nyereménysorsoláson.

3.4. A Whitelab Facebook oldalán közzétett kihívásra felhívó poszt alá kommentelt receptekkel versenyeznek a játékosok. A kommentek kedvelésével lehet szavazatot leadni az egyes receptekre. A legtöbb szavazatot elnyert mentes receptet beküldő játékos lesz a kihívás/ játék nyertese.

 

A kihívás menete tehát az, hogy az eredeti, az oldal tetején rögzített poszt alá kommentbe kell beküldeni egy mentes receptet, majd arra minél több szavazatot gyűjteni, a komment kedvelésének formájában.

3.5. A promóciós nyereményjáték 2024. július 29-én délelőtt 10:00-kor lezárul.

Az eredmény(ek) kihirdetésének napja: 2024.07.29-ei Facebook poszt. A feltételeknek megfelelő Játékosok között a legtöbb kedvelést kapott mentes receptet tartalmazó komment írója kerül ki nyertesként. A nyilvánosságot a Szervező a Whitelab Facebook oldalán keresztül, külön poszt bejegyzésben értesíti legkésőbb az eredmény kihirdetését követő első munkanapon. A nyertes értesítése közvetlenül a Játékos Facebook profilján keresztül történik, a nyereményt az általa választott vérvételi ponton veheti át és használhatja fel.

3.6. Minden válaszadó csak 1 db hozzászólással (kommenttel) vehet részt a sorsolásban.

 

 1. A Játék kezdőnapja: 2024. július 10. (a Facebook poszt megjelenése)
 1. Nyertes kiválasztása

5.1. Az eredmény kihirdetésének napja: 2024.07.29. A nyertes neve legkésőbb az eredmény kihirdetését követő munkanapon egy Facebook posztban kerül közzétételre.

 1. Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint:

1 db széklet mikrobiom laborvizsgálat 119.000 Ft értékben.

 

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható, akciókkal össze nem vonható. A nyeremény az átvételtől számított 1 hónapon belül használható fel.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy indoklás nélkül megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a promóciós nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Whitelab Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

6.5. A győztesnek az eredmény kihirdetésétől számítva 72 órája van, hogy reagáljon a nyereményről szóló Facebook bejegyzésre, és privát üzenetben jelentkezzen. Amennyiben ezt nem teszi meg, a Szervező a második legtöbb kedveléssel rendelkező mentes receptet tartalmazó komment beküldőjét teszi meg a kihívás nyertesének.

6.6. Pótnyertes választás: Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, a Whitelab Health Stations Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy pótnyertest válasszon ki.  A pótnyertes kiválasztása és nyilvánosságra hozatala a nyertes jelentkezésére szánt időtartam lejárta utáni munkanap. A pótnyertes eredményhirdetésére egy Facebook posztban kerül sor a Whitelab Facebook oldalán.

Amennyiben a pótnyertes sem jelentkezik 72 órán belül, úgy a játék nyertes kihirdetése nélkül lezárul.

 1. Moderálás

A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az alábbiakban meghatározott kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, amelyet belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál. Emellett a Szervező ki is zárhatja a felhasználót a promóciós játékból. A Szervező belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt megköveteli, vagy bármely jogos érdek indokolja és a felhasználók vagy személyek biztonságának védelme érdekében ez szükséges, a Szervező nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából eredő bármely közvetett, vagy közvetlen kárért, elmaradt előnyért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, hogy a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

 1. A Játék menete

8.1. Ön a promóciós Játékban való részvétellel, a Játéknak a Facebook felületén történő lebonyolítása során ön kiválasztásra kerülhet, mint nyertes. Ebben az esetében az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

8.2. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat (pl. Facebook profilját kiüresíti, vagy ál-Facebook profillal játszik), az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.3. A Játékos kifejezett és önkéntes hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a WhiteLab Health Stations Kft., illetve az általa felkért személyek róla fénykép-, hang-, és / vagy videofelvételt készítsen. A hozzájáruló nyilatkozat kitöltése és visszaküldése a nyeremény átvételének előzetes feltétele.

8.4. Mindezek alapján a WhiteLab Health Stations Kft.  jogosult a marketing célból elkészült fénykép-, hang-, és / vagy videofelvételt felhasználni és közzétenni a társaság által szerkesztett honlapon és a társaság által szerkesztett más kiadványokban. A hozzájárulás megadása kiterjed továbbá arra is, hogy WhiteLab Health Stations Kft az elkészült felvételt helyi vagy országos médiumok rendelkezésére bocsássa. Az érintett a felvétel jogszerű felhasználásáért díjazásra nem jogosult.

 1. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

9.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi a jelen promóciós játékszabályzatban közzétett valamennyi promóciós játék lebonyolításához szükséges feltételt.

 1. Záró rendelkezések

10.1. A Játék tekintetében a magyar adatvédelmi és marketing jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyv az irányadó. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben rögzített adat csak a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Meta (Facebook) által közölt adatkezelési elvekkel összhangban használható fel.

10.2.A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára kerülhet felhasználásra. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Budapest, 2024.07.01.

Adatkezelési Tájékoztató

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás az Általános Adatvédelmi Rendelet (röv. „GDPR”) 13. cikkében foglalt követelmények alapján.

 1. A „Mentesen, egészségesen kihívás” promóciós nyereményjátékon történő részvétellel a Játékos elfogadja, hogy a nyereményjáték Szervezője a személyes adatait az adatvédelmi szabályok keretein belül a promóciós játék során, annak eredményének dokumentálása és közzététele, illetve a nyertes kiértesítése céljából felhasználja.
 1. Az adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”) neve és elérhetőségei:

Adatkezelő: WhiteLab Health Stations Kft.

székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.

levelezési cím: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.,

adószám: 32444241-2-04

képviselő: Horváth Aliz Gertrúd, Földvári Roland (ügyvezetők)

 1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Az adatvédelmi tisztviselő a következő címen érhető el:

adatvédelmi tisztviselő: Dr. Barabás Tamás llm.

elérhetősége: dpo@whitelab.hu

 1. Az adatkezelés jogalapja és célja:

Az adatkezelés célja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő felhasználóinak jogos érdeken alapuló mobilizálása a megfelelő szolgáltatási csomag elnevezésének kiválasztása érdében, illetve a játékban való részvétel ösztönzése (ld. nyereménysorsolással) és a promóciós nyeremény átadásának lebonyolítása.

 1. Az adatkezelés időtartama és meghatározásának szempontjai:

Az Adatkezelő jogosult a 8.3. pontban meghatározott célokból a promóciós Játék végéig a játékosok nyilvános Facebook profiljában közölt adatokat megtekinteni és ezek alapján a játékossal kapcsolatba lépni.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy tiltakozhat a jogos érdek alapján zajló adatkezelés esetén. Az Adatkezelő a megfelelő vizsgálat lebonyolítása után, annak eredményének függvényében, az ön tájékoztatásával egyidejűleg saját rendszeréből törölheti az ön által kifogásolt adatokat és megszüntetheti a további adatkezelést.

 1. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az adatkezelő munkakörében eljáró munkatársai.

 1. Kezelt személyes adatok köre:

A játékos facebook felhasználói fiókjában elérhetővé tett nyilvános adatok.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak kockázatokkal arányos védelmét garantálják. Ezek többek között, de nem kizárólag: a kezelt személyes adatok titkosítása, munkatársak titoktartási nyilatkozata, belső szabályzatok, illetve további adatvédelmi és kiberbiztonsági adminisztratív és logikai intézkedések alkalmazása.

 1. A játék lebonyolítása során igénybe vett adatfeldolgozó(k) elérhetősége:
feladat cégnév elérhetőség
promóciós felület biztosítása Meta

Meta Platforms Ireland Limited

ATTN: Privacy Operations

Merrion Road

Dublin 4

D04 X2K5, Ireland

 1. Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos tájékoztatás
 • Jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 • Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog).
 • Jogosult arra is, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl., ha tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a vizsgálat idejére kérheti az adatkezelési korlátozását.
 • Jogosult arra is, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk).
 • Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-ban foglalt rendelkezéseket. Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.
 • Ha úgy véli, hogy információs önrendelkezési jogát súlyosan megsértették, akkor jogos igényével közvetlenül bírósághoz is fordulhat.

 1. Az illetékes felügyeleti hatóság elérhetősége

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9
Hivatali kapu – Rövid név: NAIH
KR ID: 429616918

Telefon +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400
Fax : +36 (1) 391-1410

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Kelt: 2024. július 1.