Whitelab
Visszaélés bejelentés

Dolgozóknak, Whitelab partnereknek

Esemény

Esemény leírása

1.      Jogellenes, vállalati szabályokat sértő cselekmény 

A visszaélés bejelentésre okot adó cselekmény, eset, helyzet, incidens megvalósulása

2.      A bejelentő akarat elhatározása

A leendő bejelentő felismerése, hogy a megvalósult cselekmény kivizsgálást igényel

3.      Bejelentés

A bejelentés írásos formában történő beküldése, vagy szóbeli előadása

4.      Rögzítés

A bejelentés rögzítése a Bejelentések Nyilvántartásában

5.      Visszaigazolás

A bejelentés tényének visszaigazolása (emailen, vagy átvett és aláírt jegyzőkönyv másolat formájában)

6.      A Visszaélés-bejelentési  Szabályzat alapján Vizsgálat lefolytatása

A bejelentések gyors és alapos vizsgálatát a visszaélés jellege és összetettsége határozza meg. Az eljárás során visszajelzést kap a bejelentő, illetve értesítést, ha az ügy további információkat vagy egyeztetést igényel.

7.      A Vizsgálat lezárása

A vizsgálat megállapításai a Megállapítások c. dokumentumban kerülnek rögzítésre.

8.      Tájékoztatás

Az eljárást lezáró Megállapítások megküldése az eljárás során érintett feleknek (amennyiben ezt kérik)

9.      (opcionális) Hatóság megkeresése, és/vagy fegyelmi, munkaügyi szankció kirovása

pl. nyomozó hatóság, vagy egyéb állami, önkormányzati, közhatalmi szervek tájékoztatása